Tr

Professor Doctor MERAL KARAMAN FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1991
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji) Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2012
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2018
 • NO NAME YEAR
  1  Sinomenine ameliorates the airway remodelling, apoptosis of airway epithelial cells, and Th2 immune ...  2018
  2  18F-FDG-PET/CT in Initiation and Progression of Inflammation and Infection...  2017
  3  HGF/c-Met Pathway has a role in testicular Damage in Diabetes Induced by Streptozotocin...  2017
  4  Efficacy of parthenolide on lung histopathology in a murine model of asthma...  2017
  5  Intraperitoneal mesenchymal stem cell administration ameliorates allergic rhinitis in the murine mod...  2017
  6  C. albicans'ın salgısal asit proteinaz etkinliğinin araştırılmasında in vivo model olarak Gal...  2016
  7  In Vivo Enfeksiyon Modellerinin Yükselen Yıldızı: Galleria mellonella Larvası, Derleme,...  2016
  8  Effects of Quercetin Treatment on Epithelium-derived Cytokines and Epithelial Cell Apoptosis in a Al...  2016
  9  Resveratrol ameliorates 2,4 dinitrofluorobenzene induced atopic dermatitis-like lesions through effe...  2016
  10  Mucosal healing effect of nilotinib in indomethacin-induced enterocolitis: A rat model...  2015
  11  A Diet Containing Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate, L-Glutamine and L-Arginine Ameliorates Chemoradi...  2015
  12  The Role of Rac1 on Carbachol-induced Contractile Activity in Detrusor Smooth Muscle from Streptozot...  2015
  13  Beneficial effects of arginase inhibition and inhaled l-arginine administration on airway histology ...  2014
  14  The Effects of Suplatast Tosilate Treatment and Prophylaxis on Lung Histopathology in a Mouse Model ...  2014
  15  Anti-inflammatory and antioxidant effects of ethyl pyruvate on colitis: In a rat model...  2014
  16  Küçük Laboratuar Hayvanlarında Mikrobiyolojik Standardizasyon ve İzlem için Öneriler...  2014
  17  Mouse Models of Experimental Tuberculosis in ABSL-3 Conditions and Assessment of Animal Welfare...  2013
  18  Comparison of TNF antagonism by etanercept and dexamethasone on airway epithelium and remodeling in ...  2013
  19  Nilotinib-mediated mucosal healing in a rat model of colitis...  2013
  20  Long-term oropharyngeal colonization by C. albicans in children with cystic fibrosis...  2013
  21  The Effect of Insulin Treatment on Rac1 Expression in Diabetic Kidney....  2013
  22  Chlamydia pneumonia infection presenting with angioedema in an adolescent...  2012
  23  P. aeruginosa Quorum Sensing System and the Experimental Model of Chronic Respiratory Infection: Sci...  2011
  24  Experimantal Oral Candidiasis in Healthy and Imunocompromised BALB/c Mice....  2011
  25  Mesenchymal stem cells ameliorate the histopathological changes in a murine model of chronic asthma....  2011
  26  Effects of curcumin on lung histopathology and fungal burden in a mouse model of chronic asthma and ...  2011
  27  Peptik ülserli veya ülser olmayan dispepsili hastaların mide doku örneklerinde Helicobacter pylo...  2011
  28  Gentamisin Ve İmipenem Etkisinde Pseudomonas Aeruginosa Quorum Sensıng Yanıtları Ve Biyofilm Ür...  2010
  29  Gebelikte toxoplasmosis tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, Ig G, Ig A antikor ve Ig G avidite...  2005
  30  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d...  2005
  31  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immunofloresan ve enzim immün yöntemlerinin kar...  2004
  32  Toksoplazmoz tanısında özgül IgA antikorlarının tanısal değeri...  2003
  33  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B'ye duyarlılıkla...  2002
  34  Antinükleer antikorların saptanmasında indirek immünfloresan, enzim immünassay ve western blot ...  2001
  35  Vancomycin-resistant enterococci in neonates...  2001
  36  Siprofloksasinin çeşitli gram-negatif bakterilere etkisinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mikrod...  2001
  37  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidiazisli olgulardan izole edilen Candida albicans türlerinde p...  2001
  38  Candida türlerinde "slime" üretiminin incelenmesi...  2000
  39  Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Escherıchıa colı, Klebsıella pneumonıae, Pseudomonas a...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Organotoxic Effects of Deguelin and Docetaxel in Experimental Lung Cancer Model... 26/10/2018 - 30/10/2018
  2  DO THE GENDER AND AGE OF CHILDREN EFFECT THE IN VITRO GROWTH RATE OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI ... 03/10/2018 - 06/10/2018
  3  Supervision in PhD Training: From the viewpoint of PhD students of Dokuz Eylul University Graduate S... 21/06/2018 - 22/06/2018
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  Deneysel in vivo Metastatik Akciğer Kanseri Modelinde Standart Tedavi ile Deguelin'in Kardiyotoksik... 10/11/2017 - 12/11/2017
  7  Türkiye'deki Laboratuvarların Anti-nükleer Antikor Saptama Metodolojisi ve Raporlama Terminolojis... 08/11/2017 - 12/11/2017
  8  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  9  Vezikoüreteral reflü varlığı üropatojen Escherichia coli üreme hızını etkiler mi?... 23/10/2017 - 25/10/2017
  10  Deguelin'in akciğer kanserinde in vitro anti-kanser belirteçlerine etkinliği... 10/05/2017 - 12/05/2017
  11  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  12  Anti-cancer efficacy of deguelin against lung cancer cells with and without docetaxel and cisplatine... 03/09/2016 - 08/09/2016
  13  HGF/cMet pathway has a role in testicular damage in diabetes induced by streptozotocin.... 26/06/2016 - 30/06/2016
  14  Effects of Foster Mother on Behavior and Physical Development of Rat Pups... 13/06/2016 - 16/06/2016
  15  Investigation of Effects of Ghrelin on Skeletal Muscle and Remote Organ Injury Induced by Hindlimb I... 13/06/2016 - 16/06/2016
  16  Microbiological monitoring effects of the cross-fostering in conventionally bred rats... 13/06/2016 - 16/06/2016
  17  ANTI-CANCER EFFICACY OF DEGUELIN AGAINST LUNG CANCER CELLS WITH AND WITHOUT DOCETAXEL... 04/05/2016 - 07/05/2016
  18  Ghrelinin İskemi-Reperfüzyona Bağlı İskelet Kası ve Uzak Organ Hasarı Üzerine Etkisinin Hist... 07/10/2015 - 09/10/2015
  19  Does the presenceof vesıcoureteral reflux affect the growth rate of uropathogenıc Escherıchıa co... 03/09/2015 - 05/09/2015
  20  Effects of placental derived mesenchymal stem cells on experimental asthma... 06/06/2015 - 10/06/2015
  21  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  22  Monitoring of the formation and development process for infection and inflamation using F-18 FDG, PE... 04/03/2015 - 07/03/2015
  23  Mucosal healing effect of nilotinib in indomethacin - induced enterocolitis rat model... 13/11/2014 - 15/11/2014
  24  The Monitoring of the Formation and Progressing Process of Infection and Inflamation Using PET/CT... 18/10/2014 - 22/10/2014
  25  Quercetin theraphy in experimental asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  26  The effect of sinomenine on lung histopathology in a murine model of chronic asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  27  The effect of ursodeoxycholic acide on lung histopathology in a murine model of chronic asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  28  Efficacy of parthenolide on lung histopathology in a murine model of asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  29  The effect of mezenchimal stem cells on lung and nasal histopathology and cytokin levels in a murine... 07/06/2014 - 11/06/2014
  30  Ratlarda F-18 FDG'nin Fizyolojik Dağılımı... 16/04/2014 - 20/04/2014
  31  ENFEKSİYON VE ENFLAMASYONUN OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİNİN F-18 FDG PET/BT İLE İZLENMESİ... 16/04/2014 - 20/04/2014
  32  Diyabetik sıçan detrusor düz kas yanıtlarında küçük GTP'az ların rolü... 04/11/2013 - 07/11/2013
  33  Deneysel alerjik rinit tedavisinde quercetinin yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  34  Nilotinib deneysel rat kolit modelinde mukoza iyileştirici etkiye sahiptir... 11/09/2013 - 15/09/2013
  35  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde nilotinibin etkinliği... 11/09/2013 - 15/09/2013
  36  Effects of arginase inhibition and inhaled L-arginine administration on airway histology in a murine... 22/06/2013 - 26/06/2013
  37  Beneficial effects of arginase inhibiton and inhaled L-arginine administration on airway histology i... 22/06/2013 - 26/06/2013
  38  Protectıve Effect Of Sıldenafıl On Experımental Contrast-Induced Nephropathy Model... 18/05/2013 - 21/05/2013
  39  Suplatast Tosilatın Kronik Astım Fare Modelinde Profilaksi ve Tedavide Akciğer Histolojisi Üzeri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  40  Akut Astım Modeli Oluşturulmuş Farelerde Arjinaz İnhibisyonu ve İnhale L-Arjinin Verilmesinin A... 07/11/2012 - 11/11/2012
  41  İnhale L-Arjinin Verilmesi ve Arjinaz Enzim İnhibisyonu Farelerde Oluşturulan Kronik Astım Model... 07/11/2012 - 11/11/2012
  42  Çevresel Sigara Dumanı Maruziyeti Olan Astımlı Çocuklarda Yoğunlaştırılmış Nefes Havasın... 07/11/2012 - 11/11/2012
  43  The role of Rac-1 in apoptosis contributes to the pathogenesis of diabetic nephropathy in rats... 17/07/2012 - 20/07/2012
  44  Does the small GTPase Rac1 has a role on bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats... 17/07/2012 - 20/07/2012
  45  Insulin therapy didn't improve sufficiently the inhibitory effects of small GTPase RhoA in diabetic ... 17/07/2012 - 20/07/2012
  46  Diyabetik Sıçanlarda Mesane Fonksiyonlarında Küçük GTPaz'ların Rolü... 19/10/2011 - 22/10/2011
  47  Diyabetik Sıçanlardaki Kardiyovasküler Disfonksiyonlarda Küçük GTPazlardan Rac-1'in Rolü... 19/10/2011 - 22/10/2011
  48  The Efficiency of Thyme Extract on Lung Histology in Mouse Model of Chronic Asthma... 13/10/2011 - 15/10/2011
  49  Favorable effects of curcumin in a mouse model of chronic asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  50  Beneficial effects of erythropoietin on airway histology in a mouse of chronic asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  51  Histopathologic changes of lung in mice born from asthmatic mothers... 11/06/2011 - 15/06/2011
  52  Mesenchymal stem cells ameliorate the histopahtological changes in a murine model of chronic asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  53  The beneficial effects of rupatadine in a chronic murine model of asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  54  The efficiency of different nebulised steroid dosage regiments in a mouse model of chronic asthma... 11/06/2011 - 15/06/2011
  55  Kistik fibrozisli olguların solunum yolu örneklerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında vi... 18/05/2011 - 22/05/2011
  56  Kistik fibrozisli olguların solunum yolu örneklerinden soyutlanan Pseudomonas aeruginosa suşları... 18/05/2011 - 22/05/2011
  57  The role of Rac1 GTPase on cardiovascular dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats... 24/02/2011 - 27/02/2011
  58  Sağlıklı ve immün sistemi baskılanmış BALB/c farelerde deneysel oral kandidiazis... 07/11/2010 - 11/11/2010
  59  Kronik astım modelinde rupatadinin akciğer histolojisi üzerine etkileri... 03/11/2010 - 07/11/2010
  60  Kronik astım modeli oluşturulmuş farelerde Eritropoietinin akciğer histopatolojisi üzerine etki... 03/11/2010 - 07/11/2010
  61  Mezenkimal kök hücreler farelerde oluşturulan kronik astım modelinde akciğer histopatolojik bul... 03/11/2010 - 07/11/2010
  62  Kronik astım modeli oluşturlumuş farelerde curcuma Longa (Zerdeçal)'ın akciğer histopatolojisi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  63  Akut angioödem ve astım benzeri klinikle başvuran akut clamidya pneumonia enfeksiyonu: bir olgu s... 20/10/2010 - 24/10/2010
  64  Demonstration of transdiaphragmatic passage of intraperitoneally injected labeled E. Coli through th... 09/10/2010 - 13/10/2010
  65  Does HGF/c-Met signalling exert its effects on vascular dysfunction by small GTPases in diabetic rat... 17/07/2010 - 23/07/2010
  66  Kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon rat modelinde sağ kalp basınçları ile ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  67  Pilot çalışma: ratlarda kronik hipoksiye ikincil pulmoner arteriyel hipertansiyon modeli oluştur... 05/05/2010 - 09/05/2010
  68  Deneysel kronik akciğer enfeksiyonu modelinde,Pseudomonas aeruginosa çoğunluğu algılama sisteml... 28/04/2010 - 02/05/2010
  69  Sıçanlarda vaginal smear yöntemiyle östrus siklus dönemlerinin saptanmasında boyasız dirak ba... 15/10/2009 - 16/10/2009
  70  Candida türlerinin biyofilm üretimi ve antifungal duyarlılık paternleri... 27/05/2003 - 30/05/2003
  71  Moleculer analysis of vaca and cag a genes of helicobacter pylori isolates from turkish patients wit... 10/05/2003 - 13/05/2003
  72  Biofilm production and antifungal susceptibility patterns of Candida spp.... 10/05/2003 - 13/05/2003
  73  Phospholipase and esterase activity of the Candida albicans strains isolated from healthy subjects a... 25/08/2002 - 27/08/2002
  74  Beta-lactam antıbıotıc resıstance ın aerobıc commensal faecal flora of newborns,... 02/10/2001 - 06/10/2001
  75  The clınıcal sıgnıfıcance of Pseudomonas aerugınosa ısolatıon from stool newborn... 02/10/2001 - 06/10/2001
  76  İdrar kültürlerinden soyutlanan Candida türlerinin flukonazol ve amfoterisin B ye duyarlılıkla... 19/06/2001 - 21/06/2001
  77  Konnektif doku hastalıklarının tanısında antinükleer (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-d... 09/05/2001 - 13/05/2001
  78  Antinükleer Antikorların Saptanmasında İmmünfloresan ve Enzim İmmün Yöntemlerinin Karşıla... 09/05/2001 - 13/05/2001
  79  Antinükleer antikorların saptanmasında immünfloresan, enzim immünassay ve western blot yönteml... 08/10/2000 - 13/10/2000
  80  Skleroderma tanısında Scl-70?in Western blot tekniği ile saptanması (Bir olgu nedeni ile)... 08/10/2000 - 13/10/2000
  81  Anti-Helicobacter pylori antikor varlığının Elisa yöntemi ile araştırılması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  82  Skleroderma tanısında scl-70?in western blot tekniği ile saptanması... 08/10/2000 - 13/10/2000
  83  Sağlıklı bireylerden ve oral kandidozlu olgulardan soyutlanan Candida albicans türlerinde protei... 08/10/2000 - 13/10/2000
  84  Siprofloksasinin çeşitli gram negatif bakterilere etkinliğinin agar dilüsyon, disk difüzyon, mi... 05/06/2000 - 10/06/2000
  85  Yenidoğan bebeklerde Pseudomonas aeruginosanın intestinal kolonizasyonu... 26/03/2000 - 30/03/2000
  86  Toxoplasmos tanısında spesifik IgA antikorlarının tanısal değeri... 03/10/1999 - 08/10/1999
  87  Yoğun bakım ünitesinde yatan yenidoğanların barsak floralarında beta-laktam dirençli aerob ba... 03/10/1999 - 08/10/1999
  88  Yenidoğan bebeklerin aerobik komensal fekal floralarında beta-laktam antibiyotik direnci... 19/05/1999 - 25/05/1999
  89  Candida türlerinde slime üretiminin incelenmesi... 04/05/1999 - 06/05/1999
  90  Sağlıklı ve Candida infeksiyonu olan bireylerden soyutlanan Candida albicans suşlarında fosfoli... 03/10/1998 - 08/10/1998
 • NO NAME DATE
  1  SIÇANLARDA OLUŞTURULAN ASTIM MODELİNDE PLASENTA KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER HİSTOLOJİSİNE VE TH2 ARACILIKLI İNFLAMASYONA MOLEKÜLER DÜZEYDEKİ ETKİLERİ...  10/2013 - 10/2015
  2  Sıçanlarda kemo-radyasyona bağlı akut intestinal toksisitenin ve bakteriyel translokasyonun azaltılmasında arginin, glutamin ve hidroksi metil bütirattan zengin diyetle beslemenin yerinin incelenmesi...  11/2013 - /
  3  Ghrelinin İskemi-Reperfüzyona Bağlı İskelet Kası ve Uzak Organ Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2012 - 12/2016
  4  DEÜ Deney Hayvanları Laboratuvarı'nda konvensiyonel olarak yetiştirilen sıçanlarda sütanne kullanımının mikrobiyolojik izlem üzerine etkileri....  11/2012 - /
  5  Deneysel broşiolitis obliterans tedavisinde mezenkimal kök hücrenin yeri...  11/2012 - 11/2014
  6  Yüksek glukoz tarafından uyarılan oksidatif stresin düzenlenmesinde TXNIP'in rolü...  1/2011 - 3/2011
  7  Deneysel astım modelinde anti-VEGF ve anti-TNF kullanımının remodelinge etkisi...  11/2011 - /2012
  8  Ghrelinin iskemi-reperfüzyona bağlı iskelet kası ve uzak organ hasarı üzerine etkisinin incelenmesi...  5/2011 - 12/2016
  9  Diyabete bağlı kardiyovasküler değişikliklerde HGF/c-Met yolağının rolü ve rekombinant hepatosit büyüme faktörü tedavisinin etkililiği...  1/2010 - /
  10  Deneysel Astım Modelinde Kullanılan Thyme Ekstrasının Akciğer Histolojisi ve Sitokin Düzeyleri Üzerine Etkileri...  7/2010 - /
  11  ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel kolit ve ülser modelinde imatinibin etkinliği...  7/2010 - /
  12  ratlarda tnbs ile oluşturulan deneysel kolit modelinde imatinibin etkinliği...  7/2010 - /
  13  Deneysel astım modeli oluşturulan farelerde Tanacetum parthenium'un (Parthenolide) akciğer histolojisi ve sitokin düzeyleri üzerine etkileri...  8/2010 - 12/2010
  14  Deneysel astım modeli oluşturulmuş farelerde arjinin ve arjinaz inhbitörlerinin akciğer histolojisi ve bronkoalveolar lavaj sitokin düzeyi üzerine etkileri...  3/2010 - 3/2011
  15  Suplatastın astım gelişimini önlemedeki rolü...  8/2010 - 8/2011
  16  Deneysel astım modelinde mezankimal kök hücrelerin akciğer histolojisi üzerine etkileri...  1/2010 - 3/2011
  17  Deneysel bronşial astım tedavisinde eritropoetinin rolü...  7/2009 - 12/2010
 • NO NAME DATE
  1  DEÜ SBE 2002-2003 YILI DOKTORA MEZUNLARI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ...  2003
  2  5. PROF. DR. MAKBULE HAKTAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI, 1999, ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ...  1999
  3  25. ANKEM KONGRESİ, SÖZLÜ SUNUM BİRİNCİLİK...  2010
  4  ACTELION PULMONER VASKÜLER SİSTEM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ , BİRİNCİLİK...  2010
  5  XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi poster birincilik ödülü...  2010
  6   Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi,Ümit Vaad Eden Çalışma Ödülü...  2013
  7  XX. Ulusal Alerji ve Klinik Immünoloji Kongresi...  2013
  8  6. ulusal çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozis kongresi...  2014
  9  9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi...  2014
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi IX. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) En İyi Araştı...  2015
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi XI. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Sempozyumu, En İ...  2017
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi XI. ÖÇM Sempozyumu, Sosyal Sorumluluk İkincilik Ödül...  2017
  13  Vezikoüreteral reflü varlığı üropatojen Escherichia coli üreme hızını etkiler mi? Sözlü ...  2017
  14  En İyi Araştırma Poster Üçüncülük ödülü...  2017
  15  Seçilmiş Bildiri...  2017
 • NO NAME YEAR
  1  YÖK  2014
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Health Sciences , Vice Director of The Institute, October 2017- June 2018