Tr

Professor Doctor RABİA BAHAR ÜSTE İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  1992
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  1999
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Siyaset Bilimi  2013
  Full Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2019
 • NO NAME YEAR
  1  Kadınların Siyasal Hak Mücadelesinde Farkındalık Oluşturan Bir Erkek Düşünür: John Stuart ...  2019
  2  Yerel Yönetimlerde Farkındalık: Performansa Dayalı Kent Yönetimi...  2019
  3  Postmodern Demokrasi ve Kadın...  2018
  4  İdeolojiler Çatışması Kadın ve Siyaset...  2018
  5  Postmodern Demokrasi ve Kent Kültürü Üzerine Etkileri...  2018
  6  Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinde Halkın Katılımının Etkinliği...  2018
  7  Çağlar Boyunca Güçlü Kadınların Ontolojisi ve Demokrasi Mücadeleleri...  2018
  8  Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Ve Postmodern Farklılaşma...  2017
  9  Women In Turkey Of The 21st Century And The Paradox Of Politics: Non-Ideological Party Of Women...  2017
  10  Toplumsal Cinsiyetin Tarihsellilği ve İktidarla Olan İlişkisi Üzerine -Beauvior'ın Eleştirel ...  2017
  11  Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi ve Önemi...  2017
  12  1930 Belediye Seçimlerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı, Yerel Demokrasi ve İzmirli Kadın...  2017
  13  Neo-liberal Siyaset ve Kadın...  2017
  14  Yerel Seçimlerin Cinsiyeti: Seçimler ve Kadın Temsili...  2017
  15  Demokrasi Kültürünün Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Etkileri...  2017
  16  21. Yüzyılda Yerel Yönetimler ve Farkındalık Kavramı...  2016
  17  Demokratik Hükümet Sistemleri Paradoksu Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Seçimi...  2015
  18  2015 Genel Seçimlerinin Yerel Yönetimler Anlayışına Etkileri...  2015
  19  Doğanın Siyaset Paradigması: Yeşil Siyaset...  2015
  20  Postmodern Anlayış Açısından Yerel Yönetimler...  2014
  21  Neoliberal Politikaların Çevre Konusuna Etkileri Açısından Bir Değerlendirme...  2014
  22  Yerel Siyaset ve Yerel Demokrasinin 30 Mart Yerel Seçimlerine Etkileri...  2014
  23  Hegel-Rousseau-Mill ve Hayek'in Değerlendirmelerinde Toplumda Ötekileştirilen Kadının Konumu...  2014
  24  2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Teknikleri ve İzmir İli Örneği...  2008
  25  Siyaset Bilimi ve Üniversite Gençliği...  2007
  26  İnsan Haklarının İlköğretimdeki Önemi...  2007
  27  Türkiye'de Siyasal İktadara Gelen Partilerin AET/AT/AB İlişkileri Hakkındaki Görüşleri ve Y...  2006
  28  Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme...  2005
  29  Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sisteminin Türkiye İçin Değerlendirilmesi...  2003
  30  Üniversite Rektörlük Seçimine Alternatif Yaklaşım ve Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği...  2003
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Temsil Hakkına İlgisi ve Öğrenci Temsilciliği Seçi...  2001
  32  Temsil Hakkında Eşitliğe Doğru: Kadınların Temsil Hakkı Mücadelelerinin Tarihi Gelişimi ve ...  1999
  33  Koalisyon Hükümetlerinin Oluşumunu Hazırlayan Nedenler ve Ülke Örnekleri...  1997
  34  Türkiye'de Koalisyon Hükümetlerinin Dönemlere Göre Değerlendirilmesi...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Osmanlı Kadın Hareketinde Etkin Bir Alan: Siyaset... 16/11/2018 - 17/11/2018
  2  Women, PARADOXICAL SITUATION EXPERIENCED BY WOMEN IN THE DECISION MAKING MECHANISM: THE ONTOLOGY OF ... 27/04/2018 - 28/04/2018
  3  Postmodern Afet Yönetimi:Değişen Stratejiler... 12/05/2017 - 13/05/2017
  4  Aspect Of Antiquity That Remain Unchanged Until Today In Politics, Economy And The Epistemology Of C... 01/02/2016 - 03/02/2016
  5  Yerel Demokrasi ve Kent Konseylerinde Kadın Ontolojisi... 10/04/2015 - 11/04/2015
  6  Yerel Yönetimler Programının Kamuya Yararlı Derneklerle Yaptığı İşbirliği-Mahalli İdarele... 22/05/2014 - 23/05/2014
  7  Megep ve İkmep Projelerinin Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yönünden İncelenmesi... 25/06/2011 - 27/06/2011
  8  Vocational School ındustry Cooperation: -A Case Study Izmir Vocational School-... 27/05/2009 - 29/05/2009
  9  The Effects of Political Degeneration to Sectors in the 21st Century... 17/10/2008 - 19/10/2008
  10  Election and Ethics in Turkey... 21/08/2008 - 24/08/2008
  11  Imporance of Teaching " Political Sciences" as a Course in Higher Education... 21/07/2004 - 25/07/2004
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Siyaset -Dönemler-Etkileri ve Sonuçları-...  2016
  2  21. Yüzyıl Türkiye'sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler ve Öneriler...  2016
  3  Siyaset Bilimi...  2011
  4  Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu: DEÜ İMYO...  2010
  5  Tek Partili Dönemlerde Yerel Seçimler 1930-1934-1938-1942...  2006
  6  Türkiye'de Seçim Sistemi Arayışları, Bir Alternatif Model...  1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Osmanlı Kadın Hareketinde Etkin Bir Alan: SiyasetSosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies In Social Science-20...  2018
  2  Aile İçindeki Ötekiler: Cinsiyetlerin Toplumsallaştırılması Aile Araştırmaları...  2018
  3  Kadınların Karar Mekanizmalarında Yaşadığı Paradoksal Durumlar:Toplumsal Cinsiyet OntolojisiMultidisipliner Çalışmalar-4 (Sosyal Bilimler)...  2018
  4  I. Dünya Savaşı İçinde Evrilen Temsil Hakkı Mücadelesi: Kadınlar Halk Fırkası Savaş Söyleminde Kadın İmgesi...  2017
 • NO NAME DATE
  1  21. Yüzyıl Türkiye'sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları-Çözümler ve Öneriler-...  6/2015 - 5/2016
  2  Konak Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...  4/2008 - 5/2008
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılması...  12/2007 - 12/2007
  4  Bergama Belediyesi Hizmet Kalitesinin Ölçümü...  4/2007 - 5/2007
  5  Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Liderlik Özellikleri ve Hizmet Anlayışı...  4/2006 - 4/2006
  6  Bergama Belediyesi Hizmet Projelerinin Etkinlik Ölçümü (Jeotermal Projesi)...  9/2004 - 10/2004
  7  Bergama Belediye Başkanı'nın Liderlik ve Yönetsel Özellikleri İle Birlikte Belediye Çalışanlarının Halk Tarafından Algılanış Analizi...  11/2004 - 12/2004
  8  Bergama Belediyesi Hizmet Projelerinin Etkinlik Ölçümü (Pazar Yeri - Otogar Projesi)...  11/2004 - 12/2004
  9  Üniversite Rektörlük Seçimine Alternatif Yaklaşım ve Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği...  5/2002 - 5/2003
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Temsil Hakkına İlgisi ve İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği...  1/1999 - 6/2000
  11  Türkiye'de Seçim Sistemi Arayışları, Bir Alternatif Model...  6/1996 - 4/1998
 • NO NAME DATE
  1  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2011
 • NO Responsibility
  1 Kadin Haklari Ve Sorunlari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2019-Continues
  2 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, November 2007- December 2008
  3 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, November 2007- December 2008
  4 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, November 2007- December 2008
  5 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, October 2007- November 2007
  6 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, October 2007- November 2007
  7 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, October 2007- November 2007
  8 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, September 2006- October 2007
  9 İzmir Multidisciplinary Vocational School Sağlik Programlari Bölümü , Director of Department, August 2006- October 2007