Tr

Associate Professor RABİA BAHAR ÜSTE İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  1992
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  1999
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Siyaset Bilimi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Yerel Yönetimlerde Farkındalık: Performansa Dayalı Kent Yönetimi...  2019
  2  Postmodern Demokrasi ve Kadın...  2018
  3  İdeolojiler Çatışması Kadın ve Siyaset...  2018
  4  Postmodern Demokrasi ve Kent Kültürü Üzerine Etkileri...  2018
  5  Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinde Halkın Katılımının Etkinliği...  2018
  6  Çağlar Boyunca Güçlü Kadınların Ontolojisi ve Demokrasi Mücadeleleri...  2018
  7  Women In Turkey Of The 21st Century And The Paradox Of Politics: Non-Ideological Party Of Women...  2017
  8  Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Ve Postmodern Farklılaşma...  2017
  9  Toplumsal Cinsiyetin Tarihsellilği ve İktidarla Olan İlişkisi Üzerine -Beauvior'ın Eleştirel ...  2017
  10  Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi ve Önemi...  2017
  11  1930 Belediye Seçimlerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı, Yerel Demokrasi ve İzmirli Kadın...  2017
  12  Neo-liberal Siyaset ve Kadın...  2017
  13  Yerel Seçimlerin Cinsiyeti: Seçimler ve Kadın Temsili...  2017
  14  Demokrasi Kültürünün Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Etkileri...  2017
  15  21. Yüzyılda Yerel Yönetimler ve Farkındalık Kavramı...  2016
  16  Demokratik Hükümet Sistemleri Paradoksu Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Seçimi...  2015
  17  2015 Genel Seçimlerinin Yerel Yönetimler Anlayışına Etkileri...  2015
  18  Doğanın Siyaset Paradigması: Yeşil Siyaset...  2015
  19  Postmodern Anlayış Açısından Yerel Yönetimler...  2014
  20  Neoliberal Politikaların Çevre Konusuna Etkileri Açısından Bir Değerlendirme...  2014
  21  Yerel Siyaset ve Yerel Demokrasinin 30 Mart Yerel Seçimlerine Etkileri...  2014
  22  Hegel-Rousseau-Mill ve Hayek'in Değerlendirmelerinde Toplumda Ötekileştirilen Kadının Konumu...  2014
  23  2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Teknikleri ve İzmir İli Örneği...  2008
  24  Siyaset Bilimi ve Üniversite Gençliği...  2007
  25  İnsan Haklarının İlköğretimdeki Önemi...  2007
  26  Türkiye'de Siyasal İktadara Gelen Partilerin AET/AT/AB İlişkileri Hakkındaki Görüşleri ve Y...  2006
  27  Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme...  2005
  28  Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sisteminin Türkiye İçin Değerlendirilmesi...  2003
  29  Üniversite Rektörlük Seçimine Alternatif Yaklaşım ve Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği...  2003
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Temsil Hakkına İlgisi ve Öğrenci Temsilciliği Seçi...  2001
  31  Temsil Hakkında Eşitliğe Doğru: Kadınların Temsil Hakkı Mücadelelerinin Tarihi Gelişimi ve ...  1999
  32  Koalisyon Hükümetlerinin Oluşumunu Hazırlayan Nedenler ve Ülke Örnekleri...  1997
  33  Türkiye'de Koalisyon Hükümetlerinin Dönemlere Göre Değerlendirilmesi...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Osmanlı Kadın Hareketinde Etkin Bir Alan: Siyaset... 16/11/2018 - 17/11/2018
  2  Women, PARADOXICAL SITUATION EXPERIENCED BY WOMEN IN THE DECISION MAKING MECHANISM: THE ONTOLOGY OF ... 27/04/2018 - 28/04/2018
  3  Postmodern Afet Yönetimi:Değişen Stratejiler... 12/05/2017 - 13/05/2017
  4  Aspect Of Antiquity That Remain Unchanged Until Today In Politics, Economy And The Epistemology Of C... 01/02/2016 - 03/02/2016
  5  Yerel Demokrasi ve Kent Konseylerinde Kadın Ontolojisi... 10/04/2015 - 11/04/2015
  6  Yerel Yönetimler Programının Kamuya Yararlı Derneklerle Yaptığı İşbirliği-Mahalli İdarele... 22/05/2014 - 23/05/2014
  7  Megep ve İkmep Projelerinin Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Yönünden İncelenmesi... 25/06/2011 - 27/06/2011
  8  Vocational School ındustry Cooperation: -A Case Study Izmir Vocational School-... 27/05/2009 - 29/05/2009
  9  The Effects of Political Degeneration to Sectors in the 21st Century... 17/10/2008 - 19/10/2008
  10  Election and Ethics in Turkey... 21/08/2008 - 24/08/2008
  11  Imporance of Teaching " Political Sciences" as a Course in Higher Education... 21/07/2004 - 25/07/2004
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Siyaset -Dönemler-Etkileri ve Sonuçları-...  2016
  2  21. Yüzyıl Türkiye'sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları Çözümler ve Öneriler...  2016
  3  Siyaset Bilimi...  2011
  4  Mükemmellik Yolculuğunda Bir Eğitim Kurumu: DEÜ İMYO...  2010
  5  Tek Partili Dönemlerde Yerel Seçimler 1930-1934-1938-1942...  2006
  6  Türkiye'de Seçim Sistemi Arayışları, Bir Alternatif Model...  1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Osmanlı Kadın Hareketinde Etkin Bir Alan: SiyasetSosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 (Current Academic Studies In Social Science-20...  2018
  2  Aile İçindeki Ötekiler: Cinsiyetlerin Toplumsallaştırılması Aile Araştırmaları...  2018
  3  Kadınların Karar Mekanizmalarında Yaşadığı Paradoksal Durumlar:Toplumsal Cinsiyet OntolojisiMultidisipliner Çalışmalar-4 (Sosyal Bilimler)...  2018
  4  I. Dünya Savaşı İçinde Evrilen Temsil Hakkı Mücadelesi: Kadınlar Halk Fırkası Savaş Söyleminde Kadın İmgesi...  2017
 • NO NAME DATE
  1  21. Yüzyıl Türkiye'sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları-Çözümler ve Öneriler-...  6/2015 - 5/2016
  2  Konak Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...  4/2008 - 5/2008
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılması...  12/2007 - 12/2007
  4  BERGAMA BELEDİYESİ HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ...  4/2007 - 5/2007
  5  Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Liderlik Özellikleri ve Hizmet Anlayışı...  4/2006 - 4/2006
  6  Bergama Belediyesi Hizmet Projelerinin Etkinlik Ölçümü (Jeotermal Projesi)...  9/2004 - 10/2004
  7  Bergama Belediye Başkanı'nın Liderlik ve Yönetsel Özellikleri İle Birlikte Belediye Çalışanlarının Halk Tarafından Algılanış Analizi...  11/2004 - 12/2004
  8  Bergama Belediyesi Hizmet Projelerinin Etkinlik Ölçümü (Pazar Yeri - Otogar Projesi)...  11/2004 - 12/2004
  9  Üniversite Rektörlük Seçimine Alternatif Yaklaşım ve Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği...  5/2002 - 5/2003
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Temsil Hakkına İlgisi ve İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği...  1/1999 - 6/2000
  11  Türkiye'de Seçim Sistemi Arayışları, Bir Alternatif Model...  6/1996 - 4/1998
 • NO NAME DATE
  1  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2011
 • NO Responsibility
  1 Kadın Hakları Ve Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, February 2019-continues
  2 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, November 2007- December 2008
  3 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, November 2007- December 2008
  4 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, November 2007- December 2008
  5 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Board, October 2007- November 2007
  6 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, October 2007- November 2007
  7 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Vice College Director, October 2007- November 2007
  8 İzmir Multidisciplinary Vocational School , Member of College Council, September 2006- October 2007
  9 İzmir Multidisciplinary Vocational School Sağlık Programları Bölümü , Director of Department, August 2006- October 2007