Tr

Professor Doctor SELÇUK NASMARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Organizasyon  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  A research on relationship between ABO blood groups and body mass index among Turkish seafarers...  2017
  2  The Current Profile of Merchant Marine Officers' Manpower In Turkey...  2017
  3  Taşıma İşleri Komisyoncularının Gemi Acentelerini Tercih Ölçütleri: İzmir Limanı Uygulama...  2017
  4  A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process...  2016
  5  Bireylerin Yüksek Lisans Yapma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma...  2016
  6  Capacity Analysis of Ro-Ro Terminals by Using Simulation Modeling Method...  2016
  7  Analysing Istanbul Strait Maritime Pilot Capacity by Simulation Technique...  2016
  8  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem...  2016
  9  Utilization of Resources on Techno-Nautical Services by Developing a Dynamic Simulation Model: An Ap...  2015
  10  A Research on Obesity Among Turkish Seafarers...  2014
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması...  2014
  12  Yat Satın Alma Kararlarında Yat Tipi Tercihi: IÇ Çeşme Marina'daki Yat Sahipleri Üzerinde Bir ...  2014
  13  Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentası Seçim Kriterleri: Merkezleri ...  2014
  14  Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma...  2014
  15  Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported by European Union...  2014
  16  "Safety Science" Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi...  2013
  17  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkö...  2013
  18  A Content Analysis of the "International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportati...  2013
  19  A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wifes of the Seafarers...  2012
  20  The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey...  2012
  21  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  22  Maritime Education and Training Quality (METQUAL); An Application On Dokuz Eylul University Maritime...  2012
  23  İzmir Körfezi Deniz Ulaştırma Emniyeti ve Yenikale Geçidi Karaya Oturma Kazalarının Analizi...  2011
  24  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  25  Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar...  2010
  26  Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Y...  2008
  27  Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach...  2002
 • NO NAME DATE
  1  A Study on the Interpersonal Conflict between Ship Masters and Marine Pilots during Berthing/Unberth... 27/10/2017 - 28/10/2017
  2  A Qualitative Research on Master/Pilot Information Exchange... 27/10/2017 - 28/10/2017
  3  A STUDY ON THE EFFECTS OF TRIM OPTIMISATION ON SHIP RESISTANCE OF A SUB-PANAMAX TYPE CONTAINER VESSE... 24/10/2016 - 25/10/2016
  4  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  5  Simulation Modelling-Assisted Training in The Maritime Education: An Example in DEU Maritime Faculty... 24/10/2016 - 25/10/2016
  6  A Brief Study on Turkish Marine Officers... 24/10/2016 - 25/10/2016
  7  A Qualitative Analysis of Journal of ETA Maritime Science (JEMS) and Its Managemenet Process... 24/10/2016 - 25/10/2016
  8  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem... 23/10/2015 - 23/10/2015
  9  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  10  Manevra Alanlarının ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılması... 23/10/2015 - 23/10/2015
  11  Kılavuzluk Teşkilatları İçin Uluslararası Standartlar (ISPO): DİTAŞ Kılavuzluk ve Römorkö... 23/10/2015 - 23/10/2015
  12  Kılavuzluk Hizmeti Yetki Sahalarında Kılavuz Kaptan Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemi... 23/10/2015 - 23/10/2015
  13  Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi... 08/12/2014 - 09/12/2014
  14  Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması... 08/12/2014 - 09/12/2014
  15  Aliağa Körfezinde Deniz Trafiğinin Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri... 23/10/2014 - 24/10/2014
  16  Yat Turizminde Yat Kaptanlığı Eğitimi Uygulaması ve Sorunları: İzmir Örneği... 28/02/2014 - 28/02/2014
  17  Ziyaretçi Yatçıların Yat Limanlarını Tercih Etme Sebepleri: IC Çeşme Marina Uygulaması... 28/02/2014 - 28/02/2014
  18  Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanlar... 28/02/2014 - 28/02/2014
  19  Denizcilikte Emniyet Kültürü ve Emniyet Algısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültes... 11/11/2013 - 11/11/2013
  20  Gemi Kaptanları İle Kılavuz Kaptanlar Arasında Liman Manevraları Sırasında Yaşanan Kişiler ... 11/11/2013 - 11/11/2013
  21  Petrol Terminalleri Tasarımı ve Gemi Manevra Sahaları... 09/11/2013 - 09/11/2013
  22  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi... 01/11/2013 - 02/11/2013
  23  Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi: Samsun Kirazlık Körfezi Uygulaması... 25/09/2013 - 27/09/2013
  24  Kitab-ı Bahriye Nüshalarındaki İzmir Eşkillerinin Analizi... 28/06/2013 -
  25  Turizm Lojistiğinde Ulaştırma Sisteminin Performans Analizi: Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumh... 16/05/2013 - 18/05/2013
  26  A Study on the Perceptions of Seferihisar Residents for the Concept of Cittaslow... 13/12/2012 - 15/12/2012
  27  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  28  Gemiadamlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Türk Deniz Ticaret F... 26/05/2011 - 28/05/2011
  29  Limanlarda Köprüüstü Simülatör Deneyleri... 15/04/2011 - 16/04/2011
  30  Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma... 24/11/2010 - 26/11/2010
  31  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Gemi Manevraları Simülasyon Deneyleri... 27/04/2010 - 01/05/2010
  32  Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İ... 13/11/2009 - 13/11/2009
  33  Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihleri... 13/11/2009 - 13/11/2009
  34  Risk Assessment of Ship Manoeuvering by Harbour Pilots... 19/01/2009 - 21/01/2009
  35  Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 14/10/2008 - 17/10/2008
  36  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  37  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  38  Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Manag... 20/09/2007 - 21/09/2007
  39  Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations a... 04/07/2007 - 06/07/2007
  40  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  41  A Study on the Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 20/11/2006 - 24/11/2006
  42  Performance Appraisal Strategies in Turkish Ship Management Companies... 16/05/2006 - 19/05/2006
  43  Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  44  Denizcilik Eğitiminde Kalite... 22/04/2005 -
  45  Expectations of The Turkish Maritime Industry From The Maritime Education And Training Institutions ... 02/12/2004 - 03/12/2004
  46  Research on Adaptation of Students to Learning Environment in Problem Based Learning: Implementation... 30/06/2004 - 02/07/2004
  47  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  48  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  49  Yeni Gemiadamları Yönetmeliği'nin Ulusal Eğitim Sistemi ile Bağlantılarının ve Bu Sistem İ... 03/11/2001 - 03/11/2001
  50  Balıkçı Teknelerinin Seyir Emniyeti ve Uluslararası Kurallar... 29/08/2001 - 02/09/2001
  51  Dünya Deniz Ticaret Filosunda İnsan Gücü Planlamasına Genel Bir Yaklaşım... 14/04/2001 - 14/04/2001
  52  Balıkçı Gemileri ve Seyir Güvenliğ Uygulamaları... 26/10/1999 - 28/10/1999
  53  Suyolu Ulaştırma Sisteminin Ulaştırma Sistemleri İçerisindeki Yeri ve Gelecekte Beklenen Geli... 15/05/1997 - 16/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  2  Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies Maritime Transport & Shipping...  2013
  3  Performance Appraisal Criteria in Shipping Industry The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  4  Gemi Kaptanlarının Profil Verleri Üzerine Sayısal Bir Analiz Gemi Kaptanlarının Profil Verileri Üzerine Sayısal Bir Analiz...  2007
  5  Aktif Eğitimde Öğrencilerin Öğrenme Ortamına Uyumlarının Araştırması: Denizcilik Eğitiminde Bir Uygulama 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirler Kitabı...  2004
  6  How do Cadets Feel About PBL PBL in MET WORKSHOP PROCEEDINGS PROBLEM BASED LEARNING IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING...  2003
  7  An Analytical Approach Towards Traffic Safety Around Ports and a Case Study on Port of İzmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO NAME DATE
  1  The 6 DoF Ship Motion Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  2  The Mooring Pattern Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 10/2017
  3  Aliağa/Tüpraş Terminali 209 Numaralı Yanaşma Yeri Tasarımı ve 207 Numaralı Yanaşma Yerinin Geliştirilme Projesi...  1/2016 - 2/2016
  4  Aliağa/Tüpraş Terminali 202 Numaralı Yanaşma Yeri İçin Tasarım Gemısı Analizi...  1/2016 - 4/2016
  5  The 6 DoF Ship Motion Study of Etki LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  6  The Mooring Pattern Study of ETKİ LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  7  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  8  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  9  Opet Marmara Terminali Bunker Barç Yanaşma Yeri Geliştirme Projesi...  11/2016 - 12/2016
  10  Antalya Kruvaziyer Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2016 - 11/2016
  11  The Navigation Study of Etki LNG Terminal...  9/2016 - 10/2016
  12  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  13  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  14  LimakPort İskenderun Limanı İçin LOA 366m. Konteyner Gemisinin 2 x 60 BP Römorkör Destekli ve İlave Babalar İle Bağlama Modeli ve Analizi Projesi...  1/2016 - 2/2016
  15  LimakPort İskenderun LOA 366m. Konterner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2016
  16  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  17  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  18  LimakPort İskenderun LOA 366 M Konteyner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2015
  19  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  20  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  21  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  22  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  23  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  24  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  25  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  26  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  27  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Yükleme İskelesine Emniyetle Yanaşabilecek Olan Tankerlerin Min DWT'nin Belirlenmesi...  4/2014 - 5/2014
  28  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  29  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  30  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi - II -...  8/2013 - 9/2013
  31  Arkas Denizcilik ve Nakliyatı A.Ş. tarafından Marmara Denizi içerisinde işletilmekte olan tankerlerde, seyir emniyeti açısından inceleme ve araştırma...  9/2013 - 10/2013
  32  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  33  AYGAZ DOĞALGAZ LNG Terminali Kuruluş Yeri Seçimi İçin Ön Çalışma...  4/2013 - 6/2013
  34  AYGAZ LNG Terminali Tasarım Notları...  7/2013 - 8/2013
  35  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  36  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  37  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesinin Ambarlı-Pendik arası Doğalgaz Boru Hattına potansiyel etkilerinin analizi...  5/2013 - 6/2013
  38  Ambarlı Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  2/2013 - 5/2013
  39  Antalya Limanı Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi...  11/2013 - 12/2013
  40  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  41  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  3/2013 - 6/2013
  42  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu...  5/2013 - 11/2014
  43  Liman Modelleme Simülatörü...  2/2013 - 2/2015
  44  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  45  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  46  Gemport Gemlik Limanı ile BP Gemlik Tesisleri Arasındaki İhtilaf...  8/2012 - 8/2012
  47  Samsun Akaryakıt Stoklama Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  6/2012 - 8/2012
  48  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  49  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  50  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  51  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  52  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  53  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  54  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  55  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  56  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  57  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  58  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  59  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  60  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  61  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  62  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  63  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  64  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  65  Nemport Konteyner Terminali Geliştirme Projesi...  1/2011 - 2/2011
  66  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  67  Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Özel Güvenlik Bölgesi Çalışması...  5/2011 - 6/2011
  68  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  69  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  70  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  71  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  72  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  73  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  74  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  75  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  76  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  77  Nemrut Körfezi Sezar Terminali İçin Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi Meral Celep Yüksek Şehir Plancısı Kıyı Tesisleri Planlama Danışmanlığı...  11/2010 - 12/2010
  78  Ditaş Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  7/2010 - 12/2010
  79  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  80  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  81  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  82  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi Güncelleme alışması...  2/2010 - 8/2010
  83  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  84  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  85  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  86  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  87  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  88  A.B. Gemes Projesi...  10/2008 - 10/2009
  89  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  90  UZMAR ACİL MÜDAHALE TEŞKİLATI PROJESI...  7/2008 - 7/2011
  91  Gemport Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  1/2008 - 8/2008
  92  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  93  Güllük Gemi Yanaşma İskelesinin Seyir Can ve Çevre Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi Projesi...  1/2006 - 1/2006
  94  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması...  2/2006 - 2/2007
  95  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
 • NO NAME DATE
  1  En İyi Bildiri Ödülü...  2015
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2017-continues
  2 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2017-continues
  3 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- November 2016
  4 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  5 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015-continues
  6 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, November 2014- November 2016
  7 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- November 2016
  8 Maritime Faculty Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2014- November 2016
  9 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  10 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2013- April 2013
  11 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  12 Maritime Faculty Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2011- April 2014
  13 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  14 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  15 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2010- April 2013
  16 Maritime Faculty , Vice Dean, November 2009- April 2010
  17 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2007- November 2009
  18 Maritime Faculty Department of Ship Management , Director of Science Branch, December 2005- December 2008
  19 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2004- June 2007
  20 Maritime Faculty , Vice College Director, September 2001- June 2004