Tr

Professor Doctor SELÇUK NAS MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Organizasyon  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  MAPPING MARINE TRAFFIC DENSITY BY USING AIS DATA: AN APPLICATION IN THE NORTHERN AEGEAN SEA...  2018
  2  Güzelhisar Deresi'nin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İçin Suyolu Olarak Tasarımı...  2018
  3  A research on relationship between ABO blood groups and body mass index among Turkish seafarers...  2017
  4  The Current Profile of Merchant Marine Officers' Manpower In Turkey...  2017
  5  Taşıma İşleri Komisyoncularının Gemi Acentelerini Tercih Ölçütleri: İzmir Limanı Uygulama...  2017
  6  A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process...  2016
  7  Bireylerin Yüksek Lisans Yapma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma...  2016
  8  Capacity Analysis of Ro-Ro Terminals by Using Simulation Modeling Method...  2016
  9  Analysing Istanbul Strait Maritime Pilot Capacity by Simulation Technique...  2016
  10  Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Kuvveti ve Römorkör Sayısının Tespiti Üzerine Bir Ara...  2016
  11  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem...  2016
  12  Utilization of Resources on Techno-Nautical Services by Developing a Dynamic Simulation Model: An Ap...  2015
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması...  2014
  14  Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentası Seçim Kriterleri: Merkezleri ...  2014
  15  A Research on Obesity Among Turkish Seafarers...  2014
  16  Yat Satın Alma Kararlarında Yat Tipi Tercihi: IÇ Çeşme Marina'daki Yat Sahipleri Üzerinde Bir ...  2014
  17  Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma...  2014
  18  Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported by European Union...  2014
  19  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkö...  2013
  20  "Safety Science" Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi...  2013
  21  A Content Analysis of the "International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportati...  2013
  22  A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wifes of the Seafarers...  2012
  23  The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey...  2012
  24  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  25  Maritime Education and Training Quality (METQUAL); An Application On Dokuz Eylul University Maritime...  2012
  26  İzmir Körfezi Deniz Ulaştırma Emniyeti ve Yenikale Geçidi Karaya Oturma Kazalarının Analizi...  2011
  27  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  28  Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar...  2010
  29  Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Y...  2008
  30  Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Gemi ve Teknik Seyir Hizmetlerindeki Süreçlerin Modellenmesinde İstatistiksel Analizler... 07/11/2019 - 08/11/2019
  2  Sıvı Yük Terminallerinde Deniz Trafiğinin Simülasyon Yöntemiyle Analizi... 18/04/2019 - 19/04/2019
  3  Shipmaster Evaluation System for the Safety of Navigation and Fleet Management... 18/04/2019 - 19/04/2019
  4  Determination of Evaluation Criteria for the New Traffic Separation Schemes and Implementation for t... 18/04/2019 - 19/04/2019
  5  Marine Traffic Analysis of the 1915 Çanakkale Bridge... 19/04/2018 - 21/04/2018
  6  A Qualitative Research on Master/Pilot Information Exchange... 27/10/2017 - 28/10/2017
  7  A Study on the Interpersonal Conflict between Ship Masters and Marine Pilots during Berthing/Unberth... 27/10/2017 - 28/10/2017
  8  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  9  Simulation Modelling-Assisted Training in The Maritime Education: An Example in DEU Maritime Faculty... 24/10/2016 - 25/10/2016
  10  A Qualitative Analysis of Journal of ETA Maritime Science (JEMS) and Its Managemenet Process... 24/10/2016 - 25/10/2016
  11  A STUDY ON THE EFFECTS OF TRIM OPTIMISATION ON SHIP RESISTANCE OF A SUB-PANAMAX TYPE CONTAINER VESSE... 24/10/2016 - 25/10/2016
  12  A Brief Study on Turkish Marine Officers... 24/10/2016 - 25/10/2016
  13  Kılavuzluk Teşkilatları İçin Uluslararası Standartlar (ISPO): DİTAŞ Kılavuzluk ve Römorkö... 23/10/2015 - 23/10/2015
  14  Manevra Alanlarının ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılması... 23/10/2015 - 23/10/2015
  15  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  16  Kılavuzluk Hizmeti Yetki Sahalarında Kılavuz Kaptan Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemi... 23/10/2015 - 23/10/2015
  17  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem... 23/10/2015 - 23/10/2015
  18  Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi... 08/12/2014 - 09/12/2014
  19  Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması... 08/12/2014 - 09/12/2014
  20  Aliağa Körfezinde Deniz Trafiğinin Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri... 23/10/2014 - 24/10/2014
  21  Ziyaretçi Yatçıların Yat Limanlarını Tercih Etme Sebepleri: IC Çeşme Marina Uygulaması... 28/02/2014 - 28/02/2014
  22  Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanlar... 28/02/2014 - 28/02/2014
  23  Yat Turizminde Yat Kaptanlığı Eğitimi Uygulaması ve Sorunları: İzmir Örneği... 28/02/2014 - 28/02/2014
  24  Denizcilikte Emniyet Kültürü ve Emniyet Algısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültes... 11/11/2013 - 11/11/2013
  25  Gemi Kaptanları İle Kılavuz Kaptanlar Arasında Liman Manevraları Sırasında Yaşanan Kişiler ... 11/11/2013 - 11/11/2013
  26  Petrol Terminalleri Tasarımı ve Gemi Manevra Sahaları... 09/11/2013 - 09/11/2013
  27  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi... 01/11/2013 - 02/11/2013
  28  Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi: Samsun Kirazlık Körfezi Uygulaması... 25/09/2013 - 27/09/2013
  29  Kitab-ı Bahriye Nüshalarındaki İzmir Eşkillerinin Analizi... 28/06/2013 -
  30  Turizm Lojistiğinde Ulaştırma Sisteminin Performans Analizi: Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumh... 16/05/2013 - 18/05/2013
  31  A Study on the Perceptions of Seferihisar Residents for the Concept of Cittaslow... 13/12/2012 - 15/12/2012
  32  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  33  Gemiadamlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Türk Deniz Ticaret F... 26/05/2011 - 28/05/2011
  34  Limanlarda Köprüüstü Simülatör Deneyleri... 15/04/2011 - 16/04/2011
  35  Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma... 24/11/2010 - 26/11/2010
  36  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Gemi Manevraları Simülasyon Deneyleri... 27/04/2010 - 01/05/2010
  37  Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İ... 13/11/2009 - 13/11/2009
  38  Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihleri... 13/11/2009 - 13/11/2009
  39  Risk Assessment of Ship Manoeuvering by Harbour Pilots... 19/01/2009 - 21/01/2009
  40  Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 14/10/2008 - 17/10/2008
  41  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  42  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  43  Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Manag... 20/09/2007 - 21/09/2007
  44  Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations a... 04/07/2007 - 06/07/2007
  45  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  46  A Study on the Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 20/11/2006 - 24/11/2006
  47  Performance Appraisal Strategies in Turkish Ship Management Companies... 16/05/2006 - 19/05/2006
  48  Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  49  Denizcilik Eğitiminde Kalite... 22/04/2005 -
  50  Expectations of The Turkish Maritime Industry From The Maritime Education And Training Institutions ... 02/12/2004 - 03/12/2004
  51  Research on Adaptation of Students to Learning Environment in Problem Based Learning: Implementation... 30/06/2004 - 02/07/2004
  52  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  53  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  54  Yeni Gemiadamları Yönetmeliği'nin Ulusal Eğitim Sistemi ile Bağlantılarının ve Bu Sistem İ... 03/11/2001 - 03/11/2001
  55  Balıkçı Teknelerinin Seyir Emniyeti ve Uluslararası Kurallar... 29/08/2001 - 02/09/2001
  56  Dünya Deniz Ticaret Filosunda İnsan Gücü Planlamasına Genel Bir Yaklaşım... 14/04/2001 - 14/04/2001
  57  Balıkçı Gemileri ve Seyir Güvenliğ Uygulamaları... 26/10/1999 - 28/10/1999
  58  Suyolu Ulaştırma Sisteminin Ulaştırma Sistemleri İçerisindeki Yeri ve Gelecekte Beklenen Geli... 15/05/1997 - 16/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  2  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  2  Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies Maritime Transport & Shipping...  2013
  3  Performance Appraisal Criteria in Shipping Industry The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  4  Gemi Kaptanlarının Profil Verleri Üzerine Sayısal Bir Analiz Gemi Kaptanlarının Profil Verileri Üzerine Sayısal Bir Analiz...  2007
  5  Aktif Eğitimde Öğrencilerin Öğrenme Ortamına Uyumlarının Araştırması: Denizcilik Eğitiminde Bir Uygulama 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirler Kitabı...  2004
  6  How do Cadets Feel About PBL PBL in MET WORKSHOP PROCEEDINGS PROBLEM BASED LEARNING IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING...  2003
  7  An Analytical Approach Towards Traffic Safety Around Ports and a Case Study on Port of İzmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Yalova Ro-Ro Terminali II. Etap Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  2/2019 - 2/2019
  2  Tanker Tipi Gemilerin Ölçüleri İle İlgili Bilimsel Görüş Raporu...  7/2019 - 7/2019
  3  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu Tasarım Gemisi B: 26 m. LOA: 223,3 m. İçin EK RAPOR...  7/2019 - 7/2019
  4  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  5/2019 - 5/2019
  5  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 7/2019
  6  SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  7  Samsun Serbest Bölge Rıhtımı Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  8  Petrol Ofisi A.Ş. Antalya Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  9  Petrol Ofisi A.Ş. Samsun Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  10  Petrol Ofisi A.Ş. Trabzon Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  11  Petrol Ofisi A.Ş. Mersin Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  12  OYAK NYK Ro-Ro Limani Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2019 - 7/2019
  13  NEMPORT Terminali Tevsi Projesinin EGEGUBRE Terminali Manevra Alanları İçin Oluşturduğu Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  14  Karaot Tekne İnşa ve Çekek Yeri Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  15  EGEGÜBRE Terminali İskelelerinin 100 metre Uzatılma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  16  Danışmanlık Hizmeti...  3/2019 - 6/2019
  17  Köprüüstü Simülatör destekli Kılavuz Kaptan Yetkinlik Geliştirme Projesi...  6/2019 - 7/2019
  18  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 5/2019
  19  TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi Deniz Terminalinin Mevcut İskele Yoğunluğunun Simülasyon Yöntemiyle Analiz Edilmesi...  2/2018 - 1/2019
  20  Petrol Ofisi A.Ş. Derince Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  12/2018 - 1/2019
  21  Antalya Serbest Bölge Kıyı Tesisleri Gem Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2018 - 1/2019
  22  Antalya Serbest Bölge Kiyi Tesisleri Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2018 - 6/2019
  23  Antalya Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2018 - 6/2018
  24  Petkim Konteyner Terminalinin 265.000 Deplasmanlı Konteyner Gemisi İçin Manevra Emniyetinin Değerlendirilmesi (KISA RAPOR)...  5/2018 - 5/2018
  25  The Supplementary Report of Navigation Study for BOTAŞ DÖRTYOL LNG Terminal...  2/2018 - 3/2018
  26  The Navigation Study of Q-Flex Type LNG Carrier for ETKI LNG Terminal...  1/2018 - 2/2018
  27  Socar Aliağa Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  4/2018 - 4/2018
  28  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2017 - 5/2017
  29  Petlim Konteyner Terminali LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  30  İsdemir Limanı 7 Numaralı Rıhtım Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  31  Yeniyurt (Yurt Gaz) Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  32  1915 Çanakkale Köprüsü İçin Deniz Trafiği Analizi...  8/2017 - 8/2017
  33  The Marine Traffic Analysis of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  34  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kiyi Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2017 - 10/2017
  35  The Mooring Pattern Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 10/2017
  36  The 6 DoF Ship Motion Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  37  The Navigation Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  38  1915 Çanakkale Köprüsü Navigasyon Çalışması...  8/2017 - 8/2017
  39  Socar Turkey Akaryakit Depolama A.Ş. Tanker Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2017 - 1/2018
  40  Mersin Opet Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  41  Mersin Limani Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Draft -16 m Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  42  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  1/2017 - 1/2017
  43  The Required Bollard Pull Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  44  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2017 - 1/2017
  45  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  46  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  47  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  48  The Navigation Study of Turkmenbasi International Seaport Project...  11/2016 - 3/2017
  49  Aliağa/Tüpraş Terminali 209 Numaralı Yanaşma Yeri Tasarımı ve 207 Numaralı Yanaşma Yerinin Geliştirilme Projesi...  1/2016 - 2/2016
  50  Aliağa/Tüpraş Terminali 202 Numaralı Yanaşma Yeri İçin Tasarım Gemısı Analizi...  1/2016 - 4/2016
  51  LimakPort İskenderun Limanı İçin LOA 366m. Konteyner Gemisinin 2 x 60 BP Römorkör Destekli ve İlave Babalar İle Bağlama Modeli ve Analizi Projesi...  1/2016 - 2/2016
  52  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  53  The Navigation Study of Etki LNG Terminal...  9/2016 - 10/2016
  54  Antalya Kruvaziyer Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2016 - 11/2016
  55  Opet Marmara Terminali Bunker Barç Yanaşma Yeri Geliştirme Projesi...  11/2016 - 12/2016
  56  The Mooring Pattern Study of ETKİ LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  57  The 6 DoF Ship Motion Study of Etki LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  58  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  59  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  60  LimakPort İskenderun LOA 366 M Konteyner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2015
  61  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  62  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  63  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  64  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  65  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  66  LimakPort İskenderun LOA 366m. Konterner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2016
  67  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Yükleme İskelesine Emniyetle Yanaşabilecek Olan Tankerlerin Min DWT'nin Belirlenmesi...  4/2014 - 5/2014
  68  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  69  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  70  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  71  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  72  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  73  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  74  Liman Modelleme Simülatörü...  2/2013 - 2/2015
  75  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  76  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  77  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  3/2013 - 6/2013
  78  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu...  5/2013 - 11/2014
  79  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi - II -...  8/2013 - 9/2013
  80  Arkas Denizcilik ve Nakliyatı A.Ş. tarafından Marmara Denizi içerisinde işletilmekte olan tankerlerde, seyir emniyeti açısından inceleme ve araştırma...  9/2013 - 10/2013
  81  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  82  AYGAZ DOĞALGAZ LNG Terminali Kuruluş Yeri Seçimi İçin Ön Çalışma...  4/2013 - 6/2013
  83  AYGAZ LNG Terminali Tasarım Notları...  7/2013 - 8/2013
  84  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  85  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  86  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesinin Ambarlı-Pendik arası Doğalgaz Boru Hattına potansiyel etkilerinin analizi...  5/2013 - 6/2013
  87  Ambarlı Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  2/2013 - 5/2013
  88  Antalya Limanı Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi...  11/2013 - 12/2013
  89  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  90  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  91  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  92  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  93  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  94  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  95  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  96  Samsun Akaryakıt Stoklama Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  6/2012 - 8/2012
  97  Gemport Gemlik Limanı ile BP Gemlik Tesisleri Arasındaki İhtilaf...  8/2012 - 8/2012
  98  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  99  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  100  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  101  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  102  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  103  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  104  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  105  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  106  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  107  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  108  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  109  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  110  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  111  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  112  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  113  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  114  Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Özel Güvenlik Bölgesi Çalışması...  5/2011 - 6/2011
  115  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  116  Nemport Konteyner Terminali Geliştirme Projesi...  1/2011 - 2/2011
  117  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  118  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  119  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  120  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  121  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  122  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi Güncelleme alışması...  2/2010 - 8/2010
  123  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  124  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  125  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  126  Nemrut Körfezi Sezar Terminali İçin Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi Meral Celep Yüksek Şehir Plancısı Kıyı Tesisleri Planlama Danışmanlığı...  11/2010 - 12/2010
  127  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  128  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  129  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  130  Ditaş Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  7/2010 - 12/2010
  131  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  132  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  133  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  134  Gemport Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  1/2008 - 8/2008
  135  UZMAR ACİL MÜDAHALE TEŞKİLATI PROJESI...  7/2008 - 7/2011
  136  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  137  Güllük Gemi Yanaşma İskelesinin Seyir Can ve Çevre Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi Projesi...  1/2006 - 1/2006
  138  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması...  2/2006 - 2/2007
  139  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
 • NO NAME DATE
  1  En İyi Bildiri Ödülü...  2015
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Director of Science Branch, October 2018-Continues
  2 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2017-Continues
  3 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2017-Continues
  4 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- November 2016
  5 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  6 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  7 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, November 2014- November 2016
  8 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- November 2016
  9 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2014- November 2016
  10 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  11 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2013- April 2013
  12 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  13 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2011- April 2014
  14 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  15 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  16 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2010- April 2013
  17 Maritime Faculty , Vice Dean, November 2009- April 2010
  18 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2007- November 2009
  19 Maritime Faculty Department of Nautical Science Department of Ship Management , Director of Science Branch, December 2005- December 2008
  20 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2004- June 2007
  21 Maritime Faculty , Vice College Director, September 2001- June 2004