Tr

Professor Doctor DURMUŞ ALİ DEVECİ MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz İşletmeleri Yönetimi  1993
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik  1996
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı  2002
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Pazarlama  2009
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Information Sources Used By Charterers to Select Shipowners...  2020
  2  OPTİMAL SÜRDÜRÜLEBİLİR ROTA TESPİTİ İÇİN GEREKLİ GÖSTERGELERİN BİR ÇOK KRİTERLİ KA...  2020
  3  A Value Chain Analysis of a Seaport from the Perspective of Industry 4.0...  2020
  4  Literature Review on Sustainability in Multimodal Transportation...  2019
  5  Freight Transport Mode Choice with Stated Preference Method: A Systematic Literature Review...  2019
  6  Türkiye'de Denizcilik Eğitimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi...  2019
  7  Drivers of and barriers against market orientation: a study of Turkish container ports...  2019
  8  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey...  2016
  9  Container port selection in contestable hinterlands...  2016
  10  Integration of Maritime Transportation to Supply Chains: A Literature Review and Suggestions for Fur...  2016
  11  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  12  Öğrencilerin Staj Programları ile İşe Alım Süreci: Denizcilik Sektöründe "Rotamız Arkas Pr...  2016
  13  Typologies of Freight Forwarding Service Failures and Recovery Strategies...  2015
  14  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını...  2015
  15  Konteyner Taşımacılığı Liman/Terminal Hizmetlerinde Tarifeli Gemi Acentelerinin Rolü, Fonksiy...  2015
  16  Perceptions of Female and Male University Students on Sustainable Maritime Development Concept: A Ca...  2015
  17  Türkiye'de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Eğitimi...  2014
  18  Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel ...  2013
  19  İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler...  2013
  20  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  21  Türkiye'de Çoklu Taşımacılığın Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Bir Model Önerisi...  2010
  22  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  23  Perceptions of the Maritime Business Students on Project Based Learning...  2007
  24  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması II...  1998
  25  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması I...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Kalite Yönetim Sisteminin Denizcilik Eğitiminde Uygulanması: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcili... 26/12/2019 - 27/12/2019
  2  Sürdürülebilir Çoklu Taşıma Göstergelerinin Belirlenmesi... 08/11/2019 - 08/11/2019
  3  The Use of Information Sources in Chartering of Ships by Charterers... 01/12/2016 - 02/12/2016
  4  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  5  Sytematic Literature Review for Measuring Sustainable Transport... 01/12/2016 - 02/12/2016
  6  How Good are the Container Terminals at Digital Marketing Channels: An Exploratory Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  7  A research on container port competition and port selection in contestable hinterlands... 23/08/2016 - 26/08/2016
  8  Türkiye Limanlarından Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller... 05/11/2015 - 06/11/2015
  9  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  10  Service Quality Dimensions in Container Shipping: An Application on the Freight Forwarders in Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  11  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  12  Türkiye-Avrupa Ulaştırma Koridorunda Çoklu Taşımacılık Maliyetleri ve Taşıma Türü Seçim... 27/05/2015 - 29/05/2015
  13  Evaluation of the Carrier Selection Criteria and Multi-Criteria Decision Making Methods from the Log... 30/10/2014 - 31/10/2014
  14  İntermodal (Kombine) Taşımacılıkta Limanlar Ve Aliağa Bölgesi Limanları İçin Bir Değerlen... 23/10/2014 - 24/10/2014
  15  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını... 18/06/2014 - 22/06/2014
  16  Tarihsel Açıdan Türkiye'de Gemi Acenteliği... 30/04/2014 - 30/04/2014
  17  Female and Male Students' Perceptions on Sustainable Maritime Development Concept: A Case Study from... 31/03/2014 - 01/04/2014
  18  Bir Lojistik Üs Olarak Tekirdağ Bölgesinin Havayolu Ulaştırması Yönlü Değerlendirilmesi: Ç... 29/11/2013 - 30/11/2013
  19  Limanlar ve Lojistik Entegrasyon... 09/11/2013 - 09/11/2013
  20  Legal Aspects of Intermodal Transport Security: The Case of Turkey... 08/11/2012 - 09/11/2012
  21  Intermodal Transport-Orientation of Ports: A Focus Group Study... 21/05/2012 - 22/05/2012
  22  Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir... 10/05/2012 - 12/05/2012
  23  Promotion of Intermodal Transport as a Transportation Policy: A Model Proposed to Promote Prospects... 22/06/2011 - 24/06/2011
  24  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  25  Developments in Intercultural Competence: Dokuz Eylul University/Maine Maritime Academy Joint Degree... 13/03/2011 - 15/03/2011
  26  The Analysis of Multimodal Transport Alternatives between Turkey and Germany:A Case Study on the Foo... 04/11/2010 - 05/11/2011
  27  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  28  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  29  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  30  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  31  Bütünleşik (Çoklu) Taşımacılık Hizmetleri Sektörünün Dağıtım Kanalında Rekabet Ve Ça... 18/10/2007 - 20/10/2007
  32  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  33  Legal Aspects of Multimodal Transport: Liabilities of Carriers in Turkish Law... 23/09/2006 - 26/09/2006
  34  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  35  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  36  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
  37  Konteyner Limanlarındaki Gelişme ve Değişmeleri Etkileyen Faktörler... 05/05/2005 - 07/05/2005
  38  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  39  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  40  Müşteri Yönlülük Aracı Olarak Akış Şeması Tekniğinin Kullanılması: Feribot Acenteleri i... 15/05/1998 - 15/05/1998
 • NO NAME YEAR
  1  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Ya...  2014
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  3  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  5  Entering International Markets: Logistics and Distribution Channel Approach...  2009
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Designing and Managing Marketing Channels, and Wholesaling, Retailing, and Logistics Management Marketing Management...  2019
  2  Intermodal Transport Based Supply Chain Developments in Turkish Automotive Supply Chain: The Case of Ford Otosan Supply Chain Design and Management for Emerging Markets - Learning from Countries and Regions...  2015
  3  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları...  2015
  4  Gemi Acenteleri ve Forvarder İşletmeleri: İşlevler ve Hizmetler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Gemi İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  6  Deniz Ulaştırması: İşletmeler ve İşlevler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  7  Ünite 6: Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Uluslararası Pazarlama...  2013
  8  Ünite 7: Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Uluslararası Pazarlama...  2013
  9  Unite 12: Uluslararası Pazarlamada Lojistik Uluslararası Pazarlama...  2013
  10  Çoklu Taşımayı Düzenleyen Güncel Bir Norm Olarak Roterdam Kuralları: Çoklu Taşımayı Üstlenen İşleticiye Atfedilen Sorumluluklar Lojistikte Güncel Konular...  2013
  11  Çoklu Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye'de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Lojistikte Güncel Konular...  2013
  12  Intermodal Transport Orientation of Ports: A Focus Group Study Challenges of Global Economy...  2013
  13  Ünite 4: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama...  2013
  14  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  15  Multimodal Transport of Bulk Cargoes: A Case Study on Fertilizer Shipments from Serbia to Turkey Challenges of Global Economy...  2013
  16  Value-Based Differentiation in Third Party Logistics: Core Differentiators for Third Party Logistics Service Providers The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  17  Liner Agents and Container Port Service Quality Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  2  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  3  Dutch-Turkish Knowledge Exchange in the Field of Logistics and Intermodal Transport...  1/2010 - 12/2013
  4  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  7  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, February 2020-Continues
  2 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu Member, December 2019-Continues
  3 DEÜ Rectorate Strateji Geliştirme Kurulu Member, April 2019-Continues
  4 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2017-Continues
  5 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2017-Continues
  6 Maritime Faculty , Dean, August 2017-Continues
  7 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017-Continues
  8 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017-Continues
  9 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, February 2017- February 2020
  10 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- August 2017
  11 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  12 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  13 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2015- April 2018
  14 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2014- August 2017
  15 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  16 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  17 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2013- July 2014
  18 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  19 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  20 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2012- October 2015
  21 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2012- April 2015
  22 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2011- August 2014
  23 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  24 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  25 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, October 2009- August 2011
  26 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, October 2009- April 2012
  27 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2009- October 2009
  28 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2008- October 2009
  29 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Vice Director of Science Branch, August 2007- September 2009
  30 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2005- August 2008
  31 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2002- August 2005