Tr

Professor Doctor DURMUŞ ALİ DEVECİ MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz İşletmeleri Yönetimi  1993
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik  1996
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı  2002
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Pazarlama  2009
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Drivers of and barriers against market orientation: a study of Turkish container ports...  2019
  2  Container port selection in contestable hinterlands...  2016
  3  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey...  2016
  4  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  5  Integration of Maritime Transportation to Supply Chains: A Literature Review and Suggestions for Fur...  2016
  6  Öğrencilerin Staj Programları ile İşe Alım Süreci: Denizcilik Sektöründe "Rotamız Arkas Pr...  2016
  7  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını...  2015
  8  Typologies of Freight Forwarding Service Failures and Recovery Strategies...  2015
  9  Konteyner Taşımacılığı Liman/Terminal Hizmetlerinde Tarifeli Gemi Acentelerinin Rolü, Fonksiy...  2015
  10  Perceptions of Female and Male University Students on Sustainable Maritime Development Concept: A Ca...  2015
  11  Türkiye'de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Eğitimi...  2014
  12  Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel ...  2013
  13  İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler...  2013
  14  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  15  Türkiye'de Çoklu Taşımacılığın Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Bir Model Önerisi...  2010
  16  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  17  Perceptions of the Maritime Business Students on Project Based Learning...  2007
  18  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması II...  1998
  19  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması I...  1998
 • NO NAME DATE
  1  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  2  Sytematic Literature Review for Measuring Sustainable Transport... 01/12/2016 - 02/12/2016
  3  How Good are the Container Terminals at Digital Marketing Channels: An Exploratory Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  4  The Use of Information Sources in Chartering of Ships by Charterers... 01/12/2016 - 02/12/2016
  5  A research on container port competition and port selection in contestable hinterlands... 23/08/2016 - 26/08/2016
  6  Türkiye Limanlarından Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller... 05/11/2015 - 06/11/2015
  7  Service Quality Dimensions in Container Shipping: An Application on the Freight Forwarders in Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  8  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  9  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  10  Türkiye-Avrupa Ulaştırma Koridorunda Çoklu Taşımacılık Maliyetleri ve Taşıma Türü Seçim... 27/05/2015 - 29/05/2015
  11  Evaluation of the Carrier Selection Criteria and Multi-Criteria Decision Making Methods from the Log... 30/10/2014 - 31/10/2014
  12  İntermodal (Kombine) Taşımacılıkta Limanlar Ve Aliağa Bölgesi Limanları İçin Bir Değerlen... 23/10/2014 - 24/10/2014
  13  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını... 18/06/2014 - 22/06/2014
  14  Tarihsel Açıdan Türkiye'de Gemi Acenteliği... 30/04/2014 - 30/04/2014
  15  Female and Male Students' Perceptions on Sustainable Maritime Development Concept: A Case Study from... 31/03/2014 - 01/04/2014
  16  Bir Lojistik Üs Olarak Tekirdağ Bölgesinin Havayolu Ulaştırması Yönlü Değerlendirilmesi: Ç... 29/11/2013 - 30/11/2013
  17  Limanlar ve Lojistik Entegrasyon... 09/11/2013 - 09/11/2013
  18  Legal Aspects of Intermodal Transport Security: The Case of Turkey... 08/11/2012 - 09/11/2012
  19  Intermodal Transport-Orientation of Ports: A Focus Group Study... 21/05/2012 - 22/05/2012
  20  Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir... 10/05/2012 - 12/05/2012
  21  Promotion of Intermodal Transport as a Transportation Policy: A Model Proposed to Promote Prospects... 22/06/2011 - 24/06/2011
  22  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  23  Developments in Intercultural Competence: Dokuz Eylul University/Maine Maritime Academy Joint Degree... 13/03/2011 - 15/03/2011
  24  The Analysis of Multimodal Transport Alternatives between Turkey and Germany:A Case Study on the Foo... 04/11/2010 - 05/11/2011
  25  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  26  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  27  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  28  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  29  Bütünleşik (Çoklu) Taşımacılık Hizmetleri Sektörünün Dağıtım Kanalında Rekabet Ve Ça... 18/10/2007 - 20/10/2007
  30  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  31  Legal Aspects of Multimodal Transport: Liabilities of Carriers in Turkish Law... 23/09/2006 - 26/09/2006
  32  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  33  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  34  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
  35  Konteyner Limanlarındaki Gelişme ve Değişmeleri Etkileyen Faktörler... 05/05/2005 - 07/05/2005
  36  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  37  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  38  Müşteri Yönlülük Aracı Olarak Akış Şeması Tekniğinin Kullanılması: Feribot Acenteleri i... 15/05/1998 - 15/05/1998
 • NO NAME YEAR
  1  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Ya...  2014
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  3  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  5  Entering International Markets: Logistics and Distribution Channel Approach...  2009
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Intermodal Transport Based Supply Chain Developments in Turkish Automotive Supply Chain: The Case of Ford Otosan Supply Chain Design and Management for Emerging Markets - Learning from Countries and Regions...  2015
  2  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları...  2015
  3  Çoklu Taşımayı Düzenleyen Güncel Bir Norm Olarak Roterdam Kuralları: Çoklu Taşımayı Üstlenen İşleticiye Atfedilen Sorumluluklar Lojistikte Güncel Konular...  2013
  4  Gemi Acenteleri ve Forvarder İşletmeleri: İşlevler ve Hizmetler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Gemi İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  6  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  7  Ünite 4: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama...  2013
  8  Ünite 6: Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Uluslararası Pazarlama...  2013
  9  Ünite 7: Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Uluslararası Pazarlama...  2013
  10  Unite 12: Uluslararası Pazarlamada Lojistik Uluslararası Pazarlama...  2013
  11  Çoklu Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye'de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Lojistikte Güncel Konular...  2013
  12  Intermodal Transport Orientation of Ports: A Focus Group Study Challenges of Global Economy...  2013
  13  Deniz Ulaştırması: İşletmeler ve İşlevler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  14  Multimodal Transport of Bulk Cargoes: A Case Study on Fertilizer Shipments from Serbia to Turkey Challenges of Global Economy...  2013
  15  Value-Based Differentiation in Third Party Logistics: Core Differentiators for Third Party Logistics Service Providers The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  16  Liner Agents and Container Port Service Quality Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  2  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  3  Dutch-Turkish Knowledge Exchange in the Field of Logistics and Intermodal Transport...  1/2010 - 12/2013
  4  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  7  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Strateji Geliştirme Kurulu Member, April 2019-Continues
  2 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2017-Continues
  3 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2017-Continues
  4 Maritime Faculty , Dean, August 2017-Continues
  5 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017-Continues
  6 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017-Continues
  7 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- August 2017
  8 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  9 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  10 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2015- April 2018
  11 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2014- August 2017
  12 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  13 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  14 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2013- July 2014
  15 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  16 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  17 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2012- October 2015
  18 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2012- April 2015
  19 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2011- August 2014
  20 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  21 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  22 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, October 2009- August 2011
  23 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, October 2009- April 2012
  24 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2009- October 2009
  25 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2008- October 2009
  26 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Vice Director of Science Branch, August 2007- September 2009
  27 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2005- August 2008
  28 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2002- August 2005