Tr

Professor Doctor SEZER UYSAL FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1993
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Biyokimya  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Diagnostic value of glycemic markers HbA1c, 1,5-anhydroglucitol and glycated albumin in evaluating g...  2017
  2  Tahmini Ortalama Glukoz Değerinin (eAG) "Diabetes Mellitus"da Kullanımı ...  2017
  3  Tekrarlayan Serum PSA Ölçümlerindeki Farklılıkların Referans Değişim Değeri ile Karşılaş...  2017
  4  1,5-Anhidroglusitolün Diyabetteki Yeri...  2014
  5  Preeklampsili Gebelerde Üriner Enzimler ile Tübüler Hasarın Değerlendirilmesi...  2012
  6  Photoperiodic lighting (16 hours of light: 8 hours of dark) programs during incubation: 2. Effects o...  2012
  7  Photoperiodic lighting (16 hours of light: 8 hours of dark) programs during incubation: 1. Effects o...  2012
  8  The effects of cervival mucous glycodelin-a, granulocyte colony-stimulating factor and l-selectin on...  2012
  9  Effect of laparoscopic excision of endometriomas on ovarian reserve: serial changes in the serum ant...  2012
  10  Memede kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum VEGF-A, Endostatin ve S100A4 düzeyleri...  2012
  11  Sharing our experience in improving postgraduate clinical biochemistry training with laboratory prac...  2012
  12  HbA1c standardizasyonu...  2011
  13  Scientific medical journals in Turkey: current state and goals...  2011
  14  The relation of serum ghrelin, leptin and insulin levels to the growth patterns and feeding characte...  2010
  15  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  16  A possible new risk factor in diabetic patients with erectile dysfunction: homocysteinemia...  2008
  17  The fate of abstracts presented at 2002 IFCC meeting...  2008
  18  Effects of oral L-arginine supplementation on blood pressure and asymmetric dimethylarginine in stre...  2008
  19  The combined use of brachial artery flow-mediated dilatation and carotid artery intima-media thickne...  2007
  20  Effect of intravenous iron sucrose on oxidative stress in peritoneal dialysis patients...  2007
  21  Erken süt çocukluk döneminde anne sütü ve formula alan bebeklerin antropometrik verilerinin, be...  2007
  22  Diyabet hastalarında depresyon ve öfke yönetiminin leptin düzeyleri ve glisemik kontrol ile ili...  2007
  23  Hyperhomocysteinemia: a novel risk factor for erectile dysfunction...  2006
  24  The effects of raloxifene on serum lipid profiles, C-reactive protein and homocysteine levels in pos...  2006
  25  Raloxifene increases serum leptin levels in postmenopausal women: a prospective study...  2005
  26  Longitudinal investigation of the relationship between breast milk leptin levels and growth in breas...  2005
  27  The beneficial effects of lipid-lowering drugs beyond lipid-lowering effects: a comperative study wi...  2005
  28  Regression of endometrial explants in rats treated with the cyclooxygenase-2 inhibitor rofecoxib....  2004
  29  Effects of gender, smoking, folate and vitamin B12 on concentrations of plasma homocysteine...  2004
  30  Effect of clozapine on serum leptin, insulin levels and body weight and composition in patients with...  2003
  31  Urinary stone disease in diabetes mellitus...  2003
  32  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  33  Toksikolojide mekanizmalar: Detoksikasyon enzim sistemleri ve parasetamol toksisitesi...  2003
  34  Erythema measurements may allow early diagnosis of Diabetes Mellitus in adult psoriatics...  2003
  35  The effect of simvastatin treatment on plasma ubiquinone, blood ATP concentrations, total antioxidan...  2002
  36  Effect of anticoagulants on plasma homocysteine determination...  2001
  37  Oxidative status and myelin basic protein levels in experimental allergic encephalomyelitis....  2001
  38  The role of enalapril in the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: a rabbit model...  2001
  39  Effect of simvastatin therapy on blood and tissue ATP levels and erythrocyte membrane lipid composit...  2000
  40  İntraabdominal adhezyon oluşumunun önlenmesinde kullanılan ilaçların etkinliklerinin kıyaslan...  1999
  41  Amnio-allantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis III: determi...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Farklı Formüllerle Hesaplanan Ldl-C Sonuçlarının Direkt Ölçümle Uyumu... 04/05/2017 - 07/05/2017
  2  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI RİSK YÖNETİMİ DENEYİMİ... 04/05/2017 -
  3  D Vitamini Eksikliğini Yansıtan Pth (Parathormon) Eşik Değerinin Belirlenmesi... 04/05/2017 - 07/05/2017
  4  KRİTİK DEĞER BİLDİRİLENLERİN TEKRAR ÖRNEK GÖNDERME ORANLARI, DEĞİŞİM ORANLARI... 04/05/2017 -
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Laboratuvarında Çalışılan İdrarda 5'li Toksikolojik Tarama S... 05/05/2016 - 08/05/2016
  6  Tahmini Ortalama Glukoz Değerinin {(eAG)} Diyabet Tanısında Kullanımı... 05/05/2016 - 08/05/2016
  7  Fenilketonüri Hastalarında Fenilalanin Düzeyi ile A ve E Vitaminlerinin İlişkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  8  Tiroid Fonksiyon Testleri İstenirken Tanı Rehberindeki İstem Sırasına Uyuluyor mu?... 05/05/2016 - 08/05/2016
  9  Ölçüm Belirsizliğinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısına Etkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  10  D Vitamini Yetmezliğinde Remnant Kolesterolün Yüksekliği... 23/04/2015 - 26/04/2015
  11  Comparıng serum and follıcular fluıd levels of cytokınes between the gnrh agonısts and antagon... 27/09/2012 - 30/09/2012
  12  Türk populasyonundaki tip 2 diabetes mellituslu Hastalarda insülin promoter-1 geni ekzon 1 mutasyo... 12/04/2012 - 15/04/2012
  13  Meme kanseri olan hastalarda A-FABP ve FASN'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin ara... 12/04/2012 - 15/04/2012
  14  Preeklampsili gebelerde tübüler hasarın üriner enzimler ile araştırılması... 15/04/2010 - 18/04/2010
  15  Auralı ve aurasız migrenlilerde görsel stimülasyonla tetiklenmiş baş ağrısı atağı öncesi... 10/11/2009 - 15/11/2009
  16  The value of postmortem heart type fatty acid binding protein detection in acut myocardial ischemia,... 14/10/2009 - 18/10/2009
  17  The combined use of of brachial artery flow mediated dilatation and carotid artery intima media thic... 03/12/2006 - 06/12/2006
  18  Two year screening research on discriminating value of carbohydrate antigen 15-3 and prolactin in br... 24/06/2006 - 29/06/2006
  19  Role of asymmetric dimethylarginine and vascular endothelial growth factor in etiopathogenesis of pr... 24/06/2006 - 29/06/2006
  20  The comparision of serum ghrelin, leptin concentrations and growth in breast fed versus formula fed ... 07/06/2006 - 10/06/2006
  21  Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda leptinin öfke ve psikolojik değişkenlerle ilişki... 27/05/2006 - 30/05/2006
  22  Anne sütü ve formüla ile beslenen bebeklerde serum ghrelin, leptin düzeylerinin karşılaştır... 11/04/2006 - 14/04/2006
  23  Erektil disfonksiyon hastalarında penil renkli Doppler ultrasonografi bulgularının ultrasonografi... 26/10/2005 - 30/10/2005
  24  The effect of intravenous iron on oxidative stress in CAPD patients... 28/02/2005 - 03/03/2005
  25  Bir bilirkişi raporunun hatırlattıkları: klinik laboratuvarlarda seri/ lot Numarası ve orjinali... 05/09/2004 - 09/09/2004
  26  Risk factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia... 16/06/2004 - 19/06/2004
  27  Homocysteinemia: A new mediator in erectile dysfunction... 16/06/2004 - 19/06/2004
  28  The Effect of Different Hormone Replacement Therapies on İnflammation Markers in Postmenopausal Wom... 19/05/2004 - 23/05/2004
  29  Deneysel Rat Endometriosis Modelinde Endometriotik Odakların COX-2 İnhibitörü Rofekoksib ile Reg... 20/04/2004 - 25/04/2004
  30  Homocysteine: A new mediatos in erectile dysfunction... 20/11/2003 - 24/11/2003
  31  Risk factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia... 20/11/2003 - 23/11/2003
  32  Erektil disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktörü olarak hip... 01/10/2003 - 05/10/2003
  33  Homosistein: Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü... 01/10/2003 - 05/10/2003
  34  Benefical effects of thyroxine replacement therapy on plazma homocysteine levels in overt and subcli... 19/06/2002 - 22/06/2002
  35  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters with liver cirrhosis and chronic active hepatitis... 08/04/2002 - 11/04/2002
  36  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  37  Anne sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki ilişkinin l... 27/09/2001 - 29/09/2001
  38  The beneficial effects of lipid lowering drugs beyond lipid lowering effects: A preliminary comparat... 09/06/2001 - 13/06/2001
  39  Effects of gender and smoking on determination of plasma homocysteine concentration... 26/05/2001 - 31/05/2001
  40  The effect of the cardiac troponin T measurement on the spesificity of exercise stress test... 02/10/2000 - 05/10/2000
  41  Is there any myocardial inflammation or cell injury even after uncomplicated coronary interventions... 26/08/2000 - 30/08/2000
  42  Plazma homosistein düzeylerinin tayininde değişik antikoagülanların ve saklama koşullarının ... 19/04/2000 - 23/04/2000
  43  EKG bulgusu olmayan atravmatik göğüs ağrılı olgularda Troponin-T ve myoglobinin tanısal değe... 19/04/2000 - 23/04/2000
  44  Plazma homosistein düzeylerinin tayininde cinsiyet ve sigara kullanımının etkisi... 19/04/2000 - 23/04/2000
  45  Hipotiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  46  Hipertiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  47  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzeri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  48  Hipokolesterolemili bir olgu.... 19/04/2000 - 23/04/2000
  49  Common Variable Immune deficiency (bir olgu nedeniyle)... 19/04/2000 - 23/04/2000
  50  Subklinik hipotiroidide artmış Lp(a) düzeyleri... 19/10/1999 - 23/10/1999
  51  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  52  Koroner balon anjioplasti ve stent uygulamaları sonrası oluşan minör myokard hasarı ile toplam ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  53  Aterosklerozda LDL oksidasyonunun farklı yönytemlerle ölçümü... 19/03/1999 - 20/03/1999
  54  Influence of hemodialysis with different types of membranes on plasma homocysteine and vitamin B12 l... 01/01/1999 -
  55  Value of Nitrite, Nitrate and Malondialdehyde Levels in Experimental Allergic Encephalomyelitis... 18/10/1998 - 22/10/1998
  56  Which waste product in amniotic fluid is responsible for the intestinal damage in gastrochsis: urina... 22/07/1997 - 25/07/1997
  57  Gönüllülerde premedikasyon uygulayarak mide boşalmasının değerlendirilmesi... 16/05/1997 - 19/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Meme kanserli hastalarda fas ve a-fabpnin enflamasyonla ve adipositokinlerle ilişkilerinin araştırılması...  1/2010 - 7/2011
  2  Memede benign ve malign kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum S100A, VEGF-A,Endostatin düzeyleri arasındaki ilişki...  4/2008 - 4/2009
  3  CELECOXİB'İN MASTEKTOMİ SONRASINDA GELİŞEN SEROMA VE YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ...  11/2006 - 11/2007
  4  Preeklampsi etiyopatogenezinde asimetrik Dimetilarjinin ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Önemi...  1/2003 - 1/2003
  5  Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda İnsülin Promotor Faktör-1 geni ekzon 1 mutasyonunun belirlenmesi...  5/2002 - 5/2005
  6  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - /2004
  7  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  8  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzerine etkileri...  4/1998 - 5/1999
  9  Hipertiroidili ve hipotiroidili hastaların tedavi ile ötiroid hale getirilmelerinin serum leptin düzeylerine etkisi...  1/1997 - 1/1999
  10  Çocukluk döneminde kan kurşun düzeyi...  1/1997 - 1/1998
  11  HMG KoA Redüktaz İnhibitörleri ile Kolesterol Düşürülmesinin Değişik Dokulardaki ATP Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  1/1996 - /1998
 • NO NAME DATE
  1  Poster sunum ikincilik ödülü...  2001
  2  Proje Üçüncülük Ödülü...  2002
  3  Poster Bildiri Birinciliği...  2003
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2018-continues