Tr

Professor Doctor ELİF YAPRAK GÜLCAN FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF ECONOMICS IN ENGLISH LANGUAGE İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  KANSAS ÜNİVERSİTESİ Kansas Üniversitesi Ekonomi  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1995
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1999
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı  2005
  Full Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Social Capital and Turkish-German Academic Linkages...  2019
  2  The Impact of Nutrition Labels on Food Sales: An In Store Experiment in a Turkish Supermarket...  2016
  3  GUIDING HEALTHIER FOOD CHOICE: SYSTEMATIC COMPARISON OF FOUR FRONT-OF-PACK LABELLING SYSTEMS AND THE...  2015
  4  THE IMPACT OF ROAD NETWORK ON EXTERNAL TRADE...  2014
  5  Turkish-German Economic Relations via Foreign direct Investment and Patents...  2013
  6  The innovativeness of the Turkish textile industry within similar knowledge bases across different r...  2013
  7  An overview on industry clusters and the impact of related variety on regional performance in turkey...  2013
  8  Understanding how consumers categorise nutritional labels: A consumer derived typology for front-of-...  2012
  9  Transportation infrastructure investment, growth and international trade...  2012
  10  Knowledge Generation and Innovativeness in Turkish textile Industry: Comparison of Istanbul and Deni...  2011
  11  The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000...  2011
  12  GIDA ETİKETLERİNE YÖNELİK DİKKAT VE ALGI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE UYGULANAN GÖZ HARE...  2011
  13  Türk Tekstil Kümelerindeki Bilgi tabanı Farklılıklarının Ölçümü ve Yenilikçilik...  2010
  14  Public Policies and Development of the Tourism Industry in the Aegean Region...  2009
  15  Denizli Tekstil Endüstrisinde Yenilik Politikaları ve Bölgesel Yapılandırılmış Avantajlar...  2009
  16  Turkey's Export Similarity and Revealed Competitiveness: A Comparison with EU-15, Enlargement and Ca...  2009
  17  Bölgesel Kalkınmada Kültürel Faktörlerin Rolü: Ege Bölgesi İlleri Arasında Karşılaştırm...  2008
  18  Impact of Education on Individual Earnings...  2008
  19  The Relationship between Regional Economic Development and Local Culture: A Tale of Two Neighbouring...  2008
  20  Türkiye'de IMF Programları Ahlaki Tehlike Yaratıyor mu?...  2006
  21  Leading Financial Crisis Indicators in Turkey...  2004
  22  Sectoral Performance of Foreign Direct Investment ın Employment in Turkey...  2004
  23  The student satisfaction in Higher Education: A Turkish Case/ Satisfaction des etudiants dans I'ense...  2004
  24  Özelleştirme veya Borç Stoğu: Türkiye Üzerine bir Analiz...  2003
  25  AB'ye Yeni Kabul edilen Ülkeler ve Türkiye:Dış Ticaret Açısından Bir Değerlendirme...  2003
  26  Ekonomik Kalkınma ve Dinsel Öğreti: 100 Yıl Sonra Max Weber'in Düşündürdükleri...  2003
  27  Türkiye'de Makroekonomik İstikrar ve Özelleştirme...  2002
  28  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İzmir Örneği...  2002
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Profili...  2002
  30  Yükseköğretim'de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma...  2002
  31  2000-2001 Ekonomi Programları Üzerine Değerlendirmeler...  2001
  32  Emergence of the Foreign Direct Investment Theory: Review...  2001
 • NO NAME DATE
  1  A Survey of Arganizational Readiness for Evaluation in Turkey... 01/10/2018 - 05/10/2018
  2  Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Sosyal Sermaye Gelişimindeki Etkisi... 11/05/2018 -
  3  TÜRKiYE VE ALMANYA ARASINDAKİ SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL SERMAYE: BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLO... 12/10/2017 -
  4  CHALLENGES IN TEH INTEGRATION OF TURKEY INTHE EUROPEAN UNION... 07/10/2016 -
  5  REGIONAL DISTRIBUTION OF POPULATION AND GDP IN EUROPE AS AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES... 06/10/2016 -
  6  Gravity Analysis of the European Union-Turkey Customs Union... 15/06/2014 - 18/06/2014
  7  Gravity Analysis of Turkey's Free Trade Agreements... 15/06/2014 - 18/06/2014
  8  The Role of Variety and International Trade on Regional Innovation... 09/06/2014 - 10/06/2014
  9  KNOWLEDGE BASES AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN A NEOSCHUMPETERIAN PERSPECTIVE: CASE STUDIES FROM... 19/05/2011 -
  10  Farklı Gıda Etiketlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri tarafından Bilinirliği ve Alg... 26/10/2010 - 29/10/2010
  11  TURKISH CONSUMERS'KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF DIFFERENT FOOD LABAELS... 20/10/2010 -
  12  Population Effects of Railway Expansions in Turkey... 17/06/2010 - 20/06/2010
  13  Transportation Network and Spatial Structure of Economic Activity: A Historical GIS Approach... 13/04/2010 - 18/04/2010
  14  The Effect of Variety on Regional Economic Growth in Turkey: A PAnel Data Analysis... 13/04/2010 - 18/04/2010
  15  A GIS Approach for the Analysis of Regional Development Effects of the Road Network in Turkey... 13/04/2010 - 16/04/2010
  16  An Assesment of Differences in Knowledge Bases in Turkish Textile Clusters... 05/11/2009 - 06/11/2009
  17  Regional Innovation Systems and Knowledge Generation in Turkish Textile Industry: Comparison of Ista... 15/10/2009 - 16/10/2009
  18  ilişkili Çeşitlilikve Büyüme Arasındaki İlişki... 17/06/2009 - 19/06/2009
  19  The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A GIS for the History of Europ... 09/10/2008 - 12/10/2008
  20  Innovation Policies and Regional Advantage: An Analysis on Textile Industry in Denizli, Turkey... 18/09/2008 - 21/09/2008
  21  The Questionnarre Results of Denizli Case, Turkey... 15/09/2008 - 17/09/2008
  22  Textile Cluster Initiatives and Related Variety in Turkey... 27/05/2008 - 29/05/2008
  23  The Role of the Embedded Cultural Factors in regional Economic Development: The case of Western Anat... 27/05/2008 - 29/05/2008
  24  Tourism and Regional Development in the Agean Region of Turkey... 03/04/2008 - 04/04/2008
  25  Constructing Regional Advantage: Selected Policy Approaches from Turkey... 10/02/2008 - 14/02/2008
  26  Türkiye'nin AB Pazarında İhracat Benzerliği ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükle... 26/10/2007 - 28/10/2007
  27  Structural breaks and the sustainability of current account deficits: the case of Turkey... 11/09/2006 - 13/09/2006
  28  The Effects of Budget Deficit Reduction on Exchange Rate: Evidence from Turkey... 16/06/2005 - 19/06/2005
  29  Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Göstergeler ile Yerel Kültür arasındaki İlişkiler: Aydın ve De... 01/03/2004 - 01/03/2004
  30  Leading Financial Crisis Indicators in Turkey... 06/09/2003 - 09/09/2003
  31  The Possible Effects of Eastern Enlargement of European Union on Turkey's Trade with European Union... 10/09/2001 - 13/09/2001
  32  KOBI'lerde Elektronik Ticaretin Gelişimi: İzmir Örneği... 11/09/2000 - 14/09/2000
  33  Locational Determinants of FDI in Turkey... 28/05/1999 - 30/05/1999
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için b...  2012
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Türkiye ile Almanya ArasındakiSosyal Ağlar ve Sosyal Sermaye: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Avrupa Çerçeve Programları Projeleri Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar...  2018
  2  Giriş Türkiye ve AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye AB İlişkileri...  2017
  3  Avrupa Birliği Yeni Nesil Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Türkiye'nin Tarım Ürünleri İhracatında Rekabet Gücü Avrupa Birliği Üzerine Yazılar...  2017
  4  International trade flows, variety and patent applications:evidence from Turkey-Germany external trade International ınnovation Networks and Knowledge Migration The German-Turkish nexus...  2016
  5  Analysis of historical roots and context of Turkish-German academic and scientific-innovation networks International ınnovation Networks and Knowledge Migration The German-Turkish nexus...  2016
  6  BÖLGESEL KALKINMADA İLİŞKİLİ ÇEŞİTLİLİK VE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTKALARININ YEREL YANSIMASI: İZMİR ÖRNEĞİ...  2013
 • NO NAME DATE
  1  Knowledge Transfer in Turkish-German Innovation Networks in the Context of European Integration...  8/2011 - 8/2014
  2  EUTRACU...  9/2011 - 9/2015
  3  Knowledge Transfer in Turkish-German Innovation Networks in the Context of European Integration...  8/2011 - 8/2014
  4  7. Çerçeve Programı Food Labeling to Advance Better Education for Life FLABEL...  8/2008 - 8/2011
  5  The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration...  8/2007 - 8/2010
  6  Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe, TÜBİTAK Uluslararası Proje...  8/2007 - 8/2010
  7  Bölgesel Kalkınmada Kültürel Faktörlerin Rolü: Ege Bölgesi İlleri Arasında karşılaştırmalı bir Çalışma...  8/2006 - 3/2007
  8  Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Yerel Kültür Öğeleri: Ege Bölgesi İlleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma...  8/2006 - 2/2007
  9  Ege Bölgesi Kalkınma Projesi İl raporları...  4/2003 - 4/2004
  10  Finans Kesimindeki Yapısal Değişmelerin Para Talebi Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisinden Görgül Kanıtlar...  3/2001 - 5/2002
  11  İzmir ve Yöresinde KOBİ'lerde Elektronik Ticaretin Gelişmesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar...  1/2000 - 1/2001
  12  İzmir ve Yöresinde KOBİ'lerde Elektronik Ticaretin Gelişmesinde İzmir Ticaret Odasının Rolü...  1/2000 - 12/2000
 • NO NAME YEAR
  1  British Counsil  1998
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Business Administration Department of International Relations In English Language , Deputy Director of Department, July 2019- July 2019
  2 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, July 2019- July 2019
  3 DEÜ Rectorate Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, April 201931/12/2020
  4 Faculty of Business Administration Department of International Business Administration and Trade In English Language , Deputy Director of Department, February 2019- May 2019
  5 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, February 2019- May 2019
  6 Faculty of Business Administration İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı , Director of Science Branch, December 2018-continues
  7 Faculty of Business Administration Department of International Relations In English Language , Deputy Director of Department, September 2018- November 2018
  8 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, September 2018- November 2018
  9 Faculty of Business Administration , Deputy Dean, June 2018-continues
  10 Faculty of Business Administration , Head of The Faculty Council, June 2018-continues
  11 Faculty of Business Administration , Head of The Faculty Council, June 2018-continues
  12 Faculty of Business Administration , Vice Dean, June 2018- June 2018
  13 DEÜ Rectorate DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, April 2018- October 2018
  14 Faculty of Business Administration İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı , Director of Science Branch, December 2012- August 2014
  15 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, October 2011- January 2014
  16 Faculty of Business Administration Department of Economics In English Language , Director of Department, June 2011- January 2014
  17 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, June 2011- January 2014
  18 Faculty of Business Administration İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı , Director of Science Branch, December 2009- December 2012
  19 Faculty of Business Administration Department of Economics In English Language , Vice Director of Department, August 2008- May 2011
  20 Faculty of Business Administration İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı , Director of Science Branch, November 2006- November 2009
  21 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, June 2006- June 2009
  22 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, December 2005- December 2008
  23 Faculty of Business Administration Department of Economics In English Language , Vice Director of Department, August 2005- August 2008
  24 Faculty of Business Administration Department of Economics In English Language , Vice Director of Department, September 2004- August 2005
  25 Faculty of Business Administration İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı , Director of Science Branch, November 2003- November 2006
  26 Faculty of Business Administration Department of Economics In English Language , Vice Director of Department, September 2000- September 2003