Tr

Professor Doctor AYŞE GÜLDEM CERİT MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Middle East Technical University Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği  1976
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1988
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1992
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  1998
  Full Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2004
 • NO NAME YEAR
  1  Stratejik Proje Planlaması ve Pazarlama: Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri için Bir Araşt...  2016
  2  Emission Reduction Technologies for Marine Diesel Engines: A System Dynamics Approach (Gemi Dizel Ma...  2015
  3  Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaz...  2015
  4  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: A Survey Resear...  2014
  5  Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma...  2014
  6  Turkish Shipowner´s Perceptions of Third Party Ship Management Companies: A Market Research Study...  2014
  7  Concentration and Competition of Container Ports in Turkey: A Statistical Analysis...  2014
  8  Quality Variables in House and Office Moving Industry: A Study in Terms of Service Providers and Cus...  2014
  9  Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını:Bibliyometrik Analizler ve Nitel bir A...  2013
  10  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  11  Ham Petrolün Dünya Pazarlarına Ulaştırılmasında Ceyhan Terminali'nin Rolü...  2011
  12  Türkiye'de İntermodal Konteyner Taşımacılığında Demiryolu Ulaştırma Potansiyelinin Analizi...  2011
  13  An Empirical Study of the Relationship Between Normlessness, Business Ethics and Social Responsibili...  2010
  14  Dimensions of Brand Knowledge: Turkish University Students' Consumption of International Fashion Bra...  2010
  15  The Potential of Turkey as a Logistics Center between Far East and Europe: An Application in Electro...  2010
  16  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach...  2010
  17  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  18  Perceptions of the Maritime Business Students on Project Based Learning...  2007
  19  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impact of Education Period on Cadets...  2006
  20  Analysis of the Short Sea Shipping Potential Between Turkey and the Greek Islands...  2005
  21  Problem Based Learning in Maritime Education...  2002
  22  Market Orientation Measures of the U.S. and Turkish Shipbuilding Industries: A Comparative Study...  2002
  23  Maritime Transport as an Area of Competitive Advantage in International Marketing...  2000
  24  Bölge Gazetelerinden Okur Beklentileri :Ege Bölgesi ve Yeni Asır Örneği...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Technical Assessment Of A Fuel Cell-Battery Hybrid Drive Power System: A System Dynamics Approach... 25/06/2018 - 28/06/2018
  2  Process Planning and Stock Management in Waste ReceptionFacilities of Container Terminals: A System ... 24/04/2018 - 25/04/2018
  3  Analysis of the Perceptions of Turkish Maritime Companies onDeterminants Affecting Flagging Decision... 24/04/2018 - 25/04/2018
  4  YAKIT TİPİNİN VE HİBRİT SEVK SİSTEMİNİN YAKIT TÜKETİMİNE ETKİSİ: İZMİR ALSANCAK LİMA... 02/11/2017 - 03/11/2017
  5  Applications of Fuel Cell Technologies in Ships and Analysis With System Dynamics Approach... 24/10/2016 - 25/10/2016
  6  Mapping the Maritime Transport/Shipping Literature: Bibliometric Analysis and a Qualitative Research... 23/08/2016 - 26/08/2016
  7  Marina İşletmeleri ve Kullanıcıların Sürdürülebilir Çevreye Etkisi: İzmir için Kalitatif ... 26/02/2016 - 27/02/2016
  8  Kruvaziyer Gemilerin Karbon Salımı Tahmini Kuşadası Liman Bölgesi için Sistem Dinamikleri Yak... 26/02/2016 - 27/02/2016
  9  Liman Manevra Sahasındaki Gemi Kazalarının Analizi ve Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması... 05/11/2015 - 06/11/2015
  10  İzmir Aliağa Limanında Gemilerin Limanda Bekleme Süresi Boyunca Karbon Salımlarının Hesaplanm... 27/05/2015 - 29/05/2015
  11  Paternalistic Leadership: A Preliminary Study on Maritime Students... 17/10/2014 - 19/10/2014
  12  Concentration and Competition of Turkish Container Ports: A Statistical Analysis... 26/07/2013 - 29/07/2013
  13  Pazar Payı Performans İlişkisi: Liman İşletmeleri için Keşifsel bir Araştırma... 19/06/2013 - 22/06/2013
  14  Kruvaziyer Yolcuların Liman Alanında Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma... 28/02/2013 - 28/02/2013
  15  The Evaluation of Online Shopping Behavior of Generation Y... 13/12/2012 - 15/12/2012
  16  The Effects of Research and Development Expenditures on Financial Performance of Manufacturing Firms... 13/12/2012 - 15/12/2012
  17  System Dynamics Approach in LPG Logistics: An Application for Turkey... 13/12/2012 - 15/12/2012
  18  Analysis of Electronic Commerce and Sales Management Applications in Liner Shipping: A Longitudinal ... 08/11/2012 - 09/11/2012
  19  Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir ... 18/10/2012 - 21/10/2012
  20  Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaz... 18/10/2012 - 21/10/2012
  21  Organizational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems: Results of a Su... 21/05/2012 - 22/05/2012
  22  Organizational Change in Ports and Effectiveness in Port Value Chain Systems: A Survey Research... 16/01/2012 - 17/01/2012
  23  Developments in Transporter Centers: A Logistics Oriented Approach for Izmir... 27/10/2011 - 29/10/2011
  24  Turkish Shipowner's Perceptions of Third Party Ship Management Companies: A Market Researh Study... 06/10/2011 - 08/10/2011
  25  Flag Choices of Turkish Shipowners and Impact on Fleet Structure... 28/09/2011 - 01/10/2011
  26  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  27  Developments in Intercultural Competence: Dokuz Eylul University/Maine Maritime Academy Joint Degree... 13/03/2011 - 15/03/2011
  28  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and Kirkuk-Ceyhan Crude Oil Pipeline and th... 24/11/2010 - 26/11/2010
  29  Quality Variables in House and Office Moving Industry: A Study in Terms of Service Providers and Cus... 04/11/2010 - 05/11/2010
  30  Seaports, Land Factor and the Location Choice... 07/07/2010 - 09/07/2010
  31  A Holistic Marketing Approach for Yacht Tourism... 07/07/2010 - 09/07/2010
  32  Türkiye'de İntermodal Konteyner Taşımacılığında Demiryolu Ulaştırma Potansiyelinin Analizi... 08/12/2009 - 09/12/2009
  33  Lojistik İşletmelerinin Kuruluş Yeri Seçiminde Arazi Faktörü... 08/12/2009 - 09/12/2009
  34  The Impact of Railway Transport Infrastructure on the Location Choice of Logistics Centers... 05/11/2009 - 06/11/2009
  35  Effects of Global Crisis on Turkey's Maritime Cargo Transport... 22/10/2009 - 24/10/2009
  36  Crude Oil Exports Through the Bakû-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Crude Oil Pipeline and the Role of Turkish ... 22/10/2009 - 24/10/2009
  37  Küresel Krizin Türkiye'de İhracat Dağıtım Kanalları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma... 14/10/2009 - 17/10/2009
  38  Female Students in Higher Maritime Education: A Case of Izmir... 13/10/2009 - 16/10/2009
  39  How to Motivate Oceangoing Officers - What do the Cadets Demand?... 07/10/2009 - 10/10/2009
  40  Dimensions of Brand Knowledge: Turkish University Students' Consumption of International Brands... 13/07/2009 - 14/07/2009
  41  Intercultural Communication Competence: A Study about the Intercultural Sensitivity of University St... 13/07/2009 - 14/07/2009
  42  Organizational Change at Seaports: Impact on Effectiveness... 23/06/2009 - 26/06/2009
  43  Green Marketing Strategies in Yacht Tourism: An Evaluation of Turkish Marinas... 23/06/2009 - 26/06/2009
  44  Organizational Effectiveness at Seaports: A Systems Approach... 07/05/2009 - 08/05/2009
  45  Global Economic Crisis and The Impact on Human Resources Strategies for Seafarers... 15/04/2009 - 17/04/2009
  46  Intermodal Container Transport in Turkey and the Potential of Railway Transport... 06/11/2008 - 07/11/2008
  47  Location Choice for Logistics Enterprises and the Land Factor... 06/11/2008 - 07/11/2008
  48  Yat Turizminde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Keşifsel Bir Araştırma... 30/10/2008 - 01/11/2008
  49  Türkiye'nin Asya ve Avrupa Arasında Bölgesel Bir Lojistik Merkez Olma Potansiyeli Üzerine Karş... 25/10/2008 - 29/10/2008
  50  Yacht Tourism Education: A Study on Curriculums... 14/10/2008 - 17/10/2008
  51  Government Support for Sustainability of Marine Salvage Services: A Case for Turkey... 14/10/2008 - 17/10/2008
  52  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  53  The Potential of Turkey as a Logistics Center between Far East and Europe: An Application in Electro... 25/05/2008 - 28/05/2008
  54  Organizatonal Effectiveness at Seaports According to the Systems Approach... 02/04/2008 - 04/04/2008
  55  The Potential of Turkey as a Logistics Center between Far East and Europe: An Application in Electro... 02/04/2008 - 04/04/2008
  56  Government Support for Sustainability of Marine Salvage Services: A Case for Turkey... 02/04/2008 - 04/04/2008
  57  Chemical Tanker Shipping in Turkey and the Competitive Forces in the Market... 08/11/2007 - 09/11/2007
  58  Outbound Movements in Yacht Tourism. Importance of Logistics Functions... 08/11/2007 - 09/11/2007
  59  Hull Underwriting and the Application over the Indemnity of Hull Loss in Maritime Transportation... 08/11/2007 - 09/11/2007
  60  Export Procedures in Turkey and a Comparative Analysis for the EU Accession Period... 08/11/2007 - 09/11/2007
  61  Distribution Operations of Daily Newspapers: Domestic and International Implications... 08/11/2007 - 09/11/2007
  62  Bütünleşik (Çoklu) Taşımacılık Hizmetleri Sektörünün Dağıtım Kanalında Rekabet Ve Ça... 18/10/2007 - 20/10/2007
  63  Izmir as an Emerging Destination In Cruise Tourism:An Analysis of Cruise Passengers' Experiences and... 04/10/2007 - 06/10/2007
  64  Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Manag... 20/09/2007 - 21/09/2007
  65  Competitive Power of Turkish Dry Bulk Shipping: A Comparative Study... 04/07/2007 - 06/07/2007
  66  Analysis of the Cargo Transport between Turkey and the Greek Islands in Terms of Short Sea Shipping... 04/07/2007 - 06/07/2007
  67  Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations a... 04/07/2007 - 06/07/2007
  68  Özyönlendirili Öğrenme Stratejilerinin Yetişkinlerin Bilişüstü Gelişimlerine Katkıları... 09/06/2007 - 10/06/2007
  69  How problem based discussion sessions are used to promote cognitive, affective, and psychomotor doma... 29/03/2007 - 30/03/2007
  70  The Contribution of Self Directed Strategies to the Development of Adult Metacognition at Higher Mar... 28/03/2007 - 30/03/2007
  71  Competitive Supply Chain Management Strategies in Liquid Gold Industry: A Case Study... 29/11/2006 - 01/12/2006
  72  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  73  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  74  Cargo Insurances and a Case for Cargo Damage in Maritime Transportation... 23/11/2005 - 24/11/2005
  75  Management of Transportation Logistics for International Construction and Contract Sector: An Analys... 23/11/2005 - 24/11/2005
  76  Infrastructure Development in Western China and International Transport Corridors... 23/11/2005 - 24/11/2005
  77  Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  78  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  79  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impacts of Education Period on Cadets... 24/10/2005 - 26/10/2005
  80  Exploring Strategies to Increase the Potential of Turkish Domestic Cargo Shipping... 23/06/2005 - 25/06/2005
  81  The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach... 16/06/2005 - 19/06/2005
  82  The Coming of Age of the Eastern Mediterranean... 25/12/2004 - 27/12/2004
  83  Errors From Logistics Operations: Six Sigma Approach And A Case Study... 02/12/2004 - 03/12/2004
  84  Situation Analysis and Business Level Strategies of Liner Agencies in Izmir... 02/12/2004 - 03/12/2004
  85  Problem Based Learning in Logistics Education... 02/12/2004 - 03/12/2004
  86  Designing Main Internal Tansport Web for İzmir Including Exclusive Emergency Transport Means... 02/12/2004 - 03/12/2004
  87  How to Resolve the Gaps Between the Administration and the Shipowners: Analysis on the Approaches Du... 02/12/2004 - 03/12/2004
  88  ISO 9000:2000 Quality Management System and Problem Based Learning in MET... 20/10/2004 - 22/10/2004
  89  Andragogic Learning Principles and the Maritime Students' Perceptions on University Education... 20/10/2004 - 22/10/2004
  90  PBL in MET: One Step Further in Quality Assessment... 14/09/2004 - 17/09/2004
  91  Electronic Commerce and Electronic Sales Management in Liner Shipping... 04/07/2004 - 08/07/2004
  92  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  93  Toward Accession of Turkey to the European Union: Comparative Analysis of Turkish Merchant Fleet Thr... 04/07/2004 - 08/07/2004
  94  How Do Shipowners Approach Marketing: Orientations the Companies Exhibit in the Market Place... 04/07/2004 - 08/07/2004
  95  How Do Maritime Agencies Perceive Shippers? - A Relationship Marketing Approach... 30/06/2004 - 02/07/2004
  96  Denizcilikte Aktif Eğitim ve Kalite Yönetimi... 29/05/2004 - 30/05/2004
  97  Yetişkin Öğrenme İlkeleri ve Denizcilik Öğrencilerinin Üniversite Eğitimine İlişkin Algıl... 29/05/2004 - 30/05/2004
  98  Maritime Business Ethics and Organizational Impacts: An Analysis on Safety and Environmental Determi... 03/09/2003 - 05/09/2003
  99  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  100  International Marketing and Global Supply Chain Management: Analysis of the Practices of Turkish Aut... 30/06/2003 - 01/07/2003
  101  Ports and Community Effects: Analysis of the Impact of Marketing Public Relations... 12/11/2002 - 15/11/2002
  102  Problem Based Learning in Maritime Education... 23/10/2002 - 25/10/2002
  103  Problem Based Learning in Maritime Education... 23/09/2002 - 26/09/2002
  104  University Students' Approach to Corporate Identity and Corporate Image: A Comparative Study... 10/07/2002 - 14/07/2002
  105  Pazarlama Etiği ve Örgütsel Etkiler: Güvenlik ve Çevre Değişkenleri Açısından Bir Analiz... 30/05/2002 - 02/06/2002
  106  A Comparative Study on the Market Orientation Measures of the US and Turkish Shipbuilding Industries... 22/07/2001 - 27/07/2001
  107  Promotion of Maritime Transport for Domestic Shipping: A Model for Turkey... 18/07/2001 - 20/07/2001
  108  Bölgesel Kalkınma ve Pazarlamada Halkla İlişkiler: İzmir Limanı için bir Odak Grup Araştırm... 28/06/2001 - 01/07/2001
  109  Protection of the Marine Environment and Developments in Design and Construction Standards for Ships... 19/09/2000 - 22/09/2000
  110  Turkey on the Way to the European Union: Prospects for Merchandise Trade and Maritime Transport... 13/09/2000 - 15/09/2000
  111  A Comparative Study on the Market Orientation Measures of the US and Turkish Shipbuilding Industries... 08/06/2000 - 10/06/2000
  112  The Turkish Straits and Safety Management... 02/04/2000 - 06/04/2000
  113  World Seaborne Trade and Containerization: Supply and Demand Dynamics... 02/04/2000 - 06/04/2000
  114  Deniz Trafik Güvenliği ve Türk Boğazları... 03/03/2000 - 03/03/2000
  115  Gemi İnşa Pazarlarında Uluslararası Rekabet Koşulları ve Teşvik Sistemlerinde Düzenlemeler... 02/12/1999 - 03/12/1999
  116  Regional Development and Port Planning: Port of Mersin as a Feeder Terminal at The Eastern Mediterra... 13/09/1999 - 14/09/1999
  117  Shipbuilding Industry and Analysis on Market Orientation... 15/10/1998 - 15/10/1998
  118  Maritime Industry and the Market Oriented Strategic Planning Approach... 12/10/1998 - 15/10/1998
  119  Shipbuilding Markets and the Impact of Technology as a Macro Environmental Factor... 28/09/1998 - 02/10/1998
  120  Maritime Transport as an Area of Competitive Advantage in International Marketing... 11/07/1998 - 17/07/1998
  121  Relationship Marketing in Sales Management of Maritime Agencies... 21/05/1998 - 23/05/1998
  122  Siber Ortamlarda Karşılıklı Pazarlama ve Deniz İsletmeciliğinde Uygulama Olanakları... 07/11/1997 - 08/11/1997
  123  Analysis of Market Orientation in a Concentrated Business Market: Shipbuilding Industry in Turkey... 02/11/1997 - 09/11/1997
  124  Gümrük Birliği Sürecinde Ege Bölgesi Sanayiine Rekabet Gücü Açısından Stratejik Bir Yakla... 14/05/1997 - 16/05/1997
  125  Price Element and the Shipbuilding Industry: An Analogical Approach to the Relations of Labor/Materi... 18/03/1997 - 21/03/1997
  126  Financial Prospects for the Turkish Shipbuilding Industry... 02/06/1996 - 07/06/1996
  127  Yachting Tourism Management as a Maritime Issue: A Strategic Approach for Turkey... 02/06/1996 - 07/06/1996
  128  Yat İşletmeleri, Marinalar ve Yat İnşa Sanayi Stratejik Pazarlama Planlaması: Türkiye Uygulama... 18/11/1995 - 20/11/1995
  129  Strategic Marketing Planning for the Yachting Companies, Marinas and Yacht Builders: An Application ... 03/10/1995 - 10/10/1995
 • NO NAME YEAR
  1  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını Analizi Türkiye'de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi...  2016
  2  Kaynak Temelli Yaklaşım Pazarlama Teorileri...  2014
  3  Uluslararası Pazarlama Çevresi Uluslararası Pazarlama...  2013
  4  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Organizational Change and Effectiveness in Seaports from a Systems Viewpoint The Handbook of Maritime Economics and Business...  2010
  6  Organizational Effectiveness in Seaports: A Systems Approach International Handbook of Maritime Business...  2010
  7  Port Governance In Turkey Devolution, Port Governance and Port Performance...  2007
  8  Marketing Strategies in Shipping The Handbook of Maritime Economics and Business...  2002
  9  Regional Development and Marketing Public Relations: Focus Group Discussion on Port of Izmir New Trends in Maritime Transport Sector in Poland and Turkey...  2002
  10  Liner Agents and Container Port Service Quality Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
  11  Regional Development and Port Planning: Port of Mersin as a Feeder Terminal at The Eastern Mediterranean Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
  12  Shipbuilding Markets and the Impact of Technology as a Macro Environmental Factor Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
  13  Caspian Oil Exports and their Impact Upon the Tanker Fleet Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
  14  Maritime Transport and Safety Management: The Case of the Turkish Straits Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
  15  Denizcilik Sektörü ve Pazar Yönlü Stratejik Planlama Yaklaşımı Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı...  1998
  16  Uluslararası Pazarlamada Bir Rekabetçi Üstünlük Alanı Olarak Deniz Ulaştırmacılığı Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı...  1998
  17  Siber Ortamlarda Karşılıklı Pazarlama ve Deniz İşletmeciliğinde Uygulama Olanakları Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımı...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  2  Liman Manevra Sahasındaki Gemi Kazalarının Analizi ve Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması...  4/2014 - 3/2015
  3  Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)...  1/2006 - 2/2007
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
  6  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
  7  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Körfez Vapurları Yolcu Beklentileri Araştırması...  4/2000 - 4/2000
 • NO NAME DATE
  1  "Maritime Business Ethics and Organizational Impacts: An Analysis on Safety and Environmental Determ...  2003
  2  "Türkiye ve ABD Gemi İnşa Sanayilerinin Pazar Yönlülük Açısından Karşılaştırmalı Anali...  2000
  3  "Maritime Transport as an Area of Competitive Advantage in International Marketing" başlıklı bild...  1998
  4  "Gümrük Birliği ve AB Sürecinde Türkiye" konulu "Şevket Bilgin Ödülü 1995" yarışmasınd...  1996
  5  "Şevket Bilgin Ödülü 1993" yarışmasında "Egeli 2.Yüzyılında Yeni Asır'dan Ne Bekliyor" ko...  1994
  6  Best Practical Paper (Tie, 2 winners): "INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE: A STUDY ABOUT THE IN...  2009
  7  17. Ulusal Pazarlama Kongresi'nde "Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bi...  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Fulbright Araştırma Bursu  1998
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Department of Marine Engineering , Deputy Director of Department, June 2018-continues
  2 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2018-continues
  3 Maritime Faculty Department of Marine Engineering , Deputy Director of Department, December 2017- June 2018
  4 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, December 2017- June 2018
  5 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2017-continues
  6 Maritime Faculty Department of Marine Engineering , Deputy Director of Department, June 2017- December 2017
  7 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2017- December 2017
  8 Maritime Faculty , Deputy Dean, July 2016- August 2017
  9 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, July 2016- August 2017
  10 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, July 2016- August 2017
  11 Maritime Faculty Department of Marine Engineering , Deputy Director of Department, June 2016- June 2017
  12 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, June 2016- June 2017
  13 Maritime Faculty , Deputy Dean, April 2016- July 2016
  14 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2016- July 2016
  15 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2016- July 2016
  16 Enerji Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  17 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  18 Maritime Faculty Department of Marine Engineering , Deputy Director of Department, August 2015- June 2016
  19 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2015- June 2016
  20 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2014- August 2017
  21 Maritime Faculty , Dean, April 2013- April 2016
  22 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2013- April 2016
  23 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2013- April 2016
  24 Maritime Faculty , Deputy Dean, April 2013- April 2013
  25 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2013- April 2013
  26 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2013- April 2013
  27 Ulaştırma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  28 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2011- August 2014
  29 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2011- August 2014
  30 Maritime Faculty , Dean, April 2010- April 2013
  31 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  32 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  33 Maritime Faculty , Member of College Board, January 2010- February 2010
  34 Maritime Faculty , Deputy Dean, November 2009- April 2010
  35 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, November 2009- April 2010
  36 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, November 2009- April 2010
  37 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, October 2009- August 2011
  38 Maritime Faculty Makina Bölümü , Deputy Director of Department, July 2009- January 2010
  39 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2008- October 2009
  40 Maritime Faculty , College Director, June 2007- November 2009
  41 Maritime Faculty , Head of College Council, June 2007- June 2010
  42 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2005- August 2008
  43 Maritime Faculty , College Director, June 2004- June 2007
  44 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2002- August 2005
  45 Maritime Faculty , College Director, June 2001- June 2004
  46 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, October 1999- October 2000
  47 Maritime Faculty , College Director, June 1998- June 2001
  48 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, November 1997- November 2000
  49 Maritime Faculty , Deputy College Director, February 1997- June 1998
  50 Maritime Faculty , Vice College Director, October 1993- August 1996