DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor KEMAL CAN BİZSEL
INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES
E-Mail :   can.bizsel@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 2785565 - 143
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Öğretim Programı  1983
Master's Degree  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Biimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  1987
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi (Canlı Deniz Kaynakları) Anabilim Dalı  1997
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2002
Associate Professor   Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Deniz Bilimleri ve Mühendisliği  2016
NO NAME YEAR
1  Predicting the Composition of Polychaete Assemblages in the Aegean Coast of Turkey...  2016
2  Assessing the impact of aquaculture farms using remote sensing: an empirical neural network algorith...  2014
3  Iron budget and its correlations with macro-nutrients in the inshore waters of the Aegean Sea...  2009
4  Dissolved Nutrient Behaviour along the Estuarine Salinity Gradient at the Gediz River Mouth (Aegean ...  2008
5  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
6  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
7  New records of toxic algae Heterosigma cf. akashiwo and Gymnodinium cf. mikimotoi in the hypereutrop...  2002
8  The occurence and behaviour of phosphate fractions in Izmir Bay, Aegean Sea....  2001
9  A Synoptic Study on Phosphate and Phytoplankton Relationship in the Hypereutrophicated İzmir Bay (Ae...  2001
10  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları üzerine Araştırmalar. ,...  1999
11  A New Fish Record for the Western Coast of Turkish Seas; Yellow Mouth Barracuda ( Sphyrraenidae; Sph...  1996
12  A new record for the sea of Marmara;( Family: Squalidae ) Centrophorus granulosus...  1993
13  A New Record For the Sea of Marmara; (Family:Squalidae) Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,1...  1993
NO NAME DATE
1  İnsan Baskısının Nicelendirilmesi İçin Bir Öneri: Foça ÖÇKB'de Akdeniz Foku-İnsan Etkileşimi...
 31/05/2016 - 03/06/2016
2  KKTC Balıkçılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme...
 31/05/2016 - 03/06/2016
3  Posidonia oceanica L. (Delile) Sualtı Araştırma İstasyonu Kurulumu ve İzlenmesi: Aliağa Star Rafiner...
 14/11/2015 - 15/11/2015
4  Kıbrıs (Şelonez, Kumyalı ve Yeni Erenköy) Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi Projesi...
 07/11/2014 - 09/11/2014
5  The European Marine Strategy Framework Directive: barriers to its implementation...
 23/06/2014 - 27/06/2014
6  Biodiversity Assessment Preliminary Findings At Köyceğiz - Dalyan SEPA...
 30/10/2013 - 03/11/2013
7  Biodiversity for Carrying Capacity Assessment...
 30/10/2013 - 03/11/2013
8  State of Nutrient Composition and its consequences on Phytoplankton community at an aquaculture site...
 17/02/2013 - 22/02/2013
9  Deniz Koruma Alanlarında Tekne Taşıma Kapasitesi ve Türkiye?deki Deneyimler...
 14/11/2012 - 17/11/2012
10  Fisheries area use characteristics in the Turkish Republic of Northern Cyprus: A spatial overview...
 06/11/2012 - 08/11/2012
11  Akdeniz Midyesi Mytilus galloprovincialis'in Kabuk Morfometrisi ve Doku Ağırlığı Arasındaki İlişkini...
 03/09/2012 - 07/09/2012
12  Fish Farms As Potential Reservoirs For Plasmid-mediated Quinolone Resistance (PMQR) Genes In Turkey...
 21/05/2011 - 24/05/2011
13  Challenges in Spatial Data Management for Coastal Zone Management...
 20/10/2009 - 22/10/2009
14  Interaction between Trawlers and Cetaceans in Izmir Bay: Preliminary Findings...
 02/03/2009 - 04/03/2009
15  Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz çayırları (Posidonia oceanica) izleme ön çalışması...
 08/11/2008 - 09/11/2008
16  Balık Çiftliklerinin Yer Seçim Kriterleri, ÇED...
 10/08/2008 - 11/08/2008
17  Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Geleceği...
 10/01/2008 - 11/01/2008
18  The use of GIS for conflict mapping: the Interaction between fisheries and tourism in the Foça Speci...
 30/10/2007 - 01/11/2007
19  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western Co...
 30/10/2007 - 01/11/2007
20  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea...
 09/04/2007 - 13/04/2007
21  Information technology for endangered marine species management: AFBIKA Geo-database...
 09/04/2007 - 13/04/2007
22  Estimation of Phytoplankton Carbon (Phyto C) by Using Variability of Chl-a Versus Particulate Organi...
 09/04/2007 - 13/04/2007
23  Particulate Trace Metal (Cu, Zn, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, and Hg) Load Carried by Gediz River into the Ou...
 09/04/2007 - 13/09/2007
24  On the Distribution of Nuisance Potentially and Obligatory Toxic Phytoplankton Species During the Re...
 09/04/2007 - 13/04/2007
25  Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı: Mayıs 2005-Nisan 2006 Sonuçları...
 07/11/2006 - 11/11/2006
26  Proposals for the management plan of the Foça Marine Protected Area...
 19/10/2006 - 22/10/2006
27  Particle loading from Gediz River....
 09/11/2005 - 11/11/2005
28  Balık çiftlikleri için deniz alanlarında yer seçiminin irdelenmesi: Engeceli Limanı örneği...
 05/05/2005 - 07/05/2005
29  Marine Protected Areas in Turkey: History, Current State and Future Prospects...
 23/03/2005 - 25/03/2005
30  HABs incidents and monitoring efforts in Turkey...
 25/10/2004 - 26/10/2004
31  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey...
 19/12/2002 - 21/12/2002
32  Impact of iron enrichment on the phytoplankton composition in heavily polluted (hypereutrophic) Izmi...
 20/09/2001 - 22/09/2001
33  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri...
 28/04/2001 - 29/04/2001
34  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış...
 22/06/2000 - 23/06/2000
35  İzmir Körfezi Tuzla Civarında Dökü Alanı Olarak Düşünülen Bölgede Makrobentosun Biyolojik Bazı Özell...
 17/09/1997 - 20/09/1997
36  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar....
 21/09/1996 - 23/09/1996
37  Resif zonlarının oluşturulması ve bu yörelere canlıların yerleşimleri üzerine gözlemler...
 17/09/1996 - 20/09/1996
NO NAME YEAR
1  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
2  Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2000
3  Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma...  2000
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  15. Sorumlu Balıkçılık Esasları Sorumlu Balıkçılığa Geçiş. Türkiye'de Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi Datça Pilot Projesi...  2014
2  5. Bölüm: Denizel ve Kıyısal Biyoçeşitlilik Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
3  7. Bölüm: Ekosisteme Uyumlu Davranma Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
4  6. Bölüm: Deniz Habitatları Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
5  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
6  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
NO NAME DATE
1  STAR Rafinerisi Denizel Biyo-çeşitlilik ve Sediman Kalitesi İzleme Projesi...  5/2015 - 4/2018
2  DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status...  1/2012 - 1/2016
3  DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status, DEVOTES (Grant agreement no: 308392)...  11/2012 - 11/2016
4  Türkiye Kıyı-Geçiş Sularında Tipoloji ve Sınıflandırma Çalışması Yapılması Projesi...  3/2012 - 12/2013
5  Balıkçı Barınaklarının Altyapılarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hizmet Alımı...  7/2011 - /
6  Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi "Ölü Deniz Alanı" Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi...  2/2011 - 2/2011
7  Çeşme-Alaçatı Deniz Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi-2011 (DBTE 196)...  8/2011 - 11/2011
8  Köyceğiz-Dalyan ÖÇKBnde Deniz ve Kıyı Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Tespit Edilmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
9  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi-2010 (DBTE 188)...  8/2010 - 10/2010
10  Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi "Ölü Deniz Alanı" Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
11  Köyceğiz ve Kaş (Kekova) Bölgelerinde Ekosistem Araştırmaları Projesi...  7/2010 - 3/2011
12  Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi "Ölü Deniz Alanı" Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
13  Köyceğiz-Dalyan ÖÇKBnde Deniz ve Kıyı Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Tespit Edilmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
14  Kıyı Balıkçılığı Yönetimi ve Çevre Entegrasyonu Projesi...  6/2009 - 8/2010
15  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi 2009...  7/2009 - 11/2009
16  Aydın İli Deniz Ürünleri Yeni Üretim Alanları için Yer Seçimi Ön Değerlendirmesi...  9/2009 - 9/2009
17  MUĞLA/BODRUM GÜVERCİNLİK KOYUNDA YAPILACAK TURİZM TESİSİNE TAHSİS EDİLEN ALANINDA ÖNGÖRÜLEN KIYI YAPILAŞMASININ HABİTAT, HİDROGRAFİ VE HİDROMORFOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ...  3/2009 - 3/2009
18  Güvercinlik Koyunda Yapılacak Turizm Tesisine Tahsis Edilen Alan için Öngörülen Kıyı Yapılaşmasının Habitat, Hidrografi ve Hidromorfolojik Etkilerinin İncelenmesi...  3/2009 - 5/2009
19  Yogun Balık Çiftlikleri Deniz Ekosistemine Etkisi Sürdürülebilir Akuakültür...  4/2008 - 4/2011
20  Yoğun Balık Çiftliklerinin Deniz Ekosistemine Etkisi:Sürdürülebilir Akuakültür...  4/2008 - 4/2011
21  Yoğun Balık Çiftliklerinin Deniz Ekosistemin de Etkisi: Sürdürebilir Akuakültür...  1/2008 - 1/2008
22  The effect of interactions between iron and three different DOMs on the coastal phytoplankton community in marine mesocosm...  9/2007 - 10/2007
23  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
24  IMST-160 Marine discharge of effluents of the zinc recovery plant in Aliağa, Izmir...  2/2005 - 2/2006
25  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
26  Foça Deniz Koruma Alanı Yönetim Planının Geliştirilmesi ve Halkın Eğitimi...  6/2005 - 4/2006
27  İstanbul Boğazında Tüp Geçit İnşaatının Balık Göçlerine Etkisi Projesi...  3/2005 - 10/2005
28  Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
29  Nemrut Körfezinde İzmir Enerji Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yeri Biyolojik İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
30  Gediz Nehri Ağzında (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Tuzluluk Değişimi Boyunca Partikül ve Çözünmüş Formdaki Organik ve İnorganik Madde Düzeylerinin Belirlenmesi...  6/2004 - 6/2007
31  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
32  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları'nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi...  1/2003 - 1/2004
33  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
34  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
35  Ege Denizi Ekolojik Araştırmaları Projesi...  5/1998 - 10/2001
36  Demir Formları ve İzmir Körfezi Fitoplankton Ekolojisindeki Rolü...  1/1998 - 10/2000
37  IMST-119 Environmental Impact Assessment of boat launching facilities in Göcek, Muğla...  6/1998 - 6/2000
38  Akdeniz-Ege Turizm Alt yapısı, Kıyı Yönetimi...  6/1992 - 10/1994
NO Responsibility
1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Nisan 2014
2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Aralık 2009- Eylül 2010
3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2009- Eylül 2010
4 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Şubat 2009- Eylül 2010
5 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2004- Şubat 2006
6 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ocak 2004- Şubat 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi