Tr

Associate Professor KEMAL CAN BİZSELINSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Öğretim Programı  1983
  Master's Degree  Middle East Technical University Erdemli Deniz Biimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi (Canlı Deniz Kaynakları) Anabilim Dalı  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2002
  Associate Professor   Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Deniz Bilimleri ve Mühendisliği  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Predicting the Composition of Polychaete Assemblages in the Aegean Coast of Turkey...  2016
  2  Marine biodiversity and ecosystem function relationships: The potential for practical monitoring app...  2015
  3  Assessing the impact of aquaculture farms using remote sensing: an empirical neural network algorith...  2014
  4  Iron budget and its correlations with macro-nutrients in the inshore waters of the Aegean Sea...  2009
  5  Dissolved Nutrient Behaviour along the Estuarine Salinity Gradient at the Gediz River Mouth (Aegean ...  2008
  6  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
  7  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
  8  New records of toxic algae Heterosigma cf. akashiwo and Gymnodinium cf. mikimotoi in the hypereutrop...  2002
  9  The occurence and behaviour of phosphate fractions in Izmir Bay, Aegean Sea....  2001
  10  A Synoptic Study on Phosphate and Phytoplankton Relationship in the Hypereutrophicated İzmir Bay (A...  2001
  11  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları üzerine Araştırmalar. ,...  1999
  12  A New Fish Record for the Western Coast of Turkish Seas; Yellow Mouth Barracuda ( Sphyrraenidae; Sph...  1996
  13  A new record for the sea of Marmara;( Family: Squalidae ) Centrophorus granulosus...  1993
  14  A New Record For the Sea of Marmara; (Family:Squalidae) Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,1...  1993
 • NO NAME DATE
  1  İnsan Baskısının Nicelendirilmesi İçin Bir Öneri: Foça ÖÇKB'de Akdeniz Foku-İnsan Etkile... 31/05/2016 - 03/06/2016
  2  KKTC Balıkçılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme... 31/05/2016 - 03/06/2016
  3  Posidonia oceanica L. (Delile) Sualtı Araştırma İstasyonu Kurulumu ve İzlenmesi: Aliağa Star R... 14/11/2015 - 15/11/2015
  4  Kıbrıs (Şelonez, Kumyalı ve Yeni Erenköy) Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi Projes... 07/11/2014 - 09/11/2014
  5  The European Marine Strategy Framework Directive: barriers to its implementation... 23/06/2014 - 27/06/2014
  6  Biodiversity Assessment Preliminary Findings At Köyceğiz - Dalyan SEPA... 30/10/2013 - 03/11/2013
  7  Biodiversity for Carrying Capacity Assessment... 30/10/2013 - 03/11/2013
  8  State of Nutrient Composition and its consequences on Phytoplankton community at an aquaculture site... 17/02/2013 - 22/02/2013
  9  Deniz Koruma Alanlarında Tekne Taşıma Kapasitesi ve Türkiye?deki Deneyimler... 14/11/2012 - 17/11/2012
  10  Fisheries area use characteristics in the Turkish Republic of Northern Cyprus: A spatial overview... 06/11/2012 - 08/11/2012
  11  Akdeniz Midyesi Mytilus galloprovincialis'in Kabuk Morfometrisi ve Doku Ağırlığı Arasındaki İ... 03/09/2012 - 07/09/2012
  12  Fish Farms As Potential Reservoirs For Plasmid-mediated Quinolone Resistance (PMQR) Genes In Turkey... 21/05/2011 - 24/05/2011
  13  Challenges in Spatial Data Management for Coastal Zone Management... 20/10/2009 - 22/10/2009
  14  Interaction between Trawlers and Cetaceans in Izmir Bay: Preliminary Findings... 02/03/2009 - 04/03/2009
  15  Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde deniz çayırları (Posidonia oceanica) izleme ön çalışmas... 08/11/2008 - 09/11/2008
  16  Balık Çiftliklerinin Yer Seçim Kriterleri, ÇED... 10/08/2008 - 11/08/2008
  17  Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Geleceği... 10/01/2008 - 11/01/2008
  18  The use of GIS for conflict mapping: the Interaction between fisheries and tourism in the Foça Spec... 30/10/2007 - 01/11/2007
  19  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western C... 30/10/2007 - 01/11/2007
  20  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  21  Information technology for endangered marine species management: AFBIKA Geo-database... 09/04/2007 - 13/04/2007
  22  Estimation of Phytoplankton Carbon (Phyto C) by Using Variability of Chl-a Versus Particulate Organi... 09/04/2007 - 13/04/2007
  23  Particulate Trace Metal (Cu, Zn, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, and Hg) Load Carried by Gediz River into the Ou... 09/04/2007 - 13/09/2007
  24  On the Distribution of Nuisance Potentially and Obligatory Toxic Phytoplankton Species During the Re... 09/04/2007 - 13/04/2007
  25  Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı: Mayıs 2005-Nisan 2006 Sonuçları... 07/11/2006 - 11/11/2006
  26  Proposals for the management plan of the Foça Marine Protected Area... 19/10/2006 - 22/10/2006
  27  Particle loading from Gediz River.... 09/11/2005 - 11/11/2005
  28  Balık çiftlikleri için deniz alanlarında yer seçiminin irdelenmesi: Engeceli Limanı örneği... 05/05/2005 - 07/05/2005
  29  Marine Protected Areas in Turkey: History, Current State and Future Prospects... 23/03/2005 - 25/03/2005
  30  HABs incidents and monitoring efforts in Turkey... 25/10/2004 - 26/10/2004
  31  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey... 19/12/2002 - 21/12/2002
  32  Impact of iron enrichment on the phytoplankton composition in heavily polluted (hypereutrophic) Izmi... 20/09/2001 - 22/09/2001
  33  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri... 28/04/2001 - 29/04/2001
  34  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış... 22/06/2000 - 23/06/2000
  35  İzmir Körfezi Tuzla Civarında Dökü Alanı Olarak Düşünülen Bölgede Makrobentosun Biyolojik... 17/09/1997 - 20/09/1997
  36  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar.... 21/09/1996 - 23/09/1996
  37  Resif zonlarının oluşturulması ve bu yörelere canlıların yerleşimleri üzerine gözlemler... 17/09/1996 - 20/09/1996
 • NO NAME YEAR
  1  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
  2  Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2000
  3  Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma...  2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  15. Sorumlu Balıkçılık Esasları Sorumlu Balıkçılığa Geçiş...  2014
  2  5. Bölüm: Denizel ve Kıyısal Biyoçeşitlilik Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
  3  7. Bölüm: Ekosisteme Uyumlu Davranma Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
  4  6. Bölüm: Deniz Habitatları Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş...  2013
  5  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
  6  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  2  STAR Rafinerisi Denizel Biyo-çeşitlilik ve Sediman Kalitesi İzleme Projesi...  5/2015 - 4/2018
  3  Ocean Food-web Patrol ? Climate Effects: Reducing Targeted Uncertainties with an Interactive Network (OCEAN-CERTAIN)...  11/2013 - /
  4  DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status, DEVOTES (Grant agreement no: 308392)...  11/2012 - 11/2016
  5  Türkiye Kıyı-Geçiş Sularında Tipoloji ve Sınıflandırma Çalışması Yapılması Projesi...  3/2012 - 12/2013
  6  Balıkçı Barınaklarının Altyapılarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hizmet Alımı...  7/2011 - /
  7  Çeşme-Alaçatı Deniz Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi-2011 (DBTE 196)...  8/2011 - 11/2011
  8  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi-2010 (DBTE 188)...  8/2010 - 10/2010
  9  Köyceğiz-Dalyan ÖÇKBnde Deniz ve Kıyı Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Tespit Edilmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
  10  Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi "Ölü Deniz Alanı" Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi...  7/2010 - 12/2010
  11  Köyceğiz ve Kaş (Kekova) Bölgelerinde Ekosistem Araştırmaları Projesi...  7/2010 - 3/2011
  12  MUĞLA/BODRUM GÜVERCİNLİK KOYUNDA YAPILACAK TURİZM TESİSİNE TAHSİS EDİLEN ALANINDA ÖNGÖRÜLEN KIYI YAPILAŞMASININ HABİTAT, HİDROGRAFİ VE HİDROMORFOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ...  3/2009 - 3/2009
  13  Kıyı Balıkçılığı Yönetimi ve Çevre Entegrasyonu Projesi...  6/2009 - 8/2010
  14  Güvercinlik Koyunda Yapılacak Turizm Tesisine Tahsis Edilen Alan için Öngörülen Kıyı Yapılaşmasının Habitat, Hidrografi ve Hidromorfolojik Etkilerinin İncelenmesi...  3/2009 - 5/2009
  15  Aydın İli Deniz Ürünleri Yeni Üretim Alanları için Yer Seçimi Ön Değerlendirmesi...  9/2009 - 9/2009
  16  Çeşme-Alaçatı Su ve Kanalizasyon Şebekesi: Alaçatı Deniz Deşarjı Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi Projesi 2009...  7/2009 - 11/2009
  17  Yogun Balık Çiftlikleri Deniz Ekosistemine Etkisi Sürdürülebilir Akuakültür...  4/2008 - 4/2011
  18  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
  19  The effect of interactions between iron and three different DOMs on the coastal phytoplankton community in marine mesocosm...  9/2007 - 10/2007
  20  IMST-160 Aliağa Çinko Geri Kazanımı Tesisi Atıksuyunun Deniz Deşarjı Fizibilite Çalışması-Marine discharge of effluents of the zinc recovery plant in Aliağa, Izmir...  2/2005 - 12/2005
  21  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
  22  Foça Deniz Koruma Alanı Yönetim Planının Geliştirilmesi ve Halkın Eğitimi...  6/2005 - 4/2006
  23  Nemrut Körfezinde İzmir Enerji Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yeri Biyolojik İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
  24  Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
  25  İstanbul Boğazında Tüp Geçit İnşaatının Balık Göçlerine Etkisi Projesi...  3/2005 - 10/2005
  26  Gediz Nehri Ağzında (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Tuzluluk Değişimi Boyunca Partikül ve Çözünmüş Formdaki Organik ve İnorganik Madde Düzeylerinin Belirlenmesi...  6/2004 - 6/2007
  27  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları'nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi...  1/2003 - 1/2004
  28  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
  29  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
  30  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
  31  Ege Denizi Ekolojik Araştırmaları Projesi...  5/1998 - 10/2001
  32  Demir Formları ve İzmir Körfezi Fitoplankton Ekolojisindeki Rolü...  1/1998 - 10/2000
  33  IMST-119 Environmental Impact Assessment of boat launching facilities in Göcek, Muğla...  6/1998 - 6/2000
  34  Akdeniz-Ege Turizm Alt yapısı, Kıyı Yönetimi...  6/1992 - 10/1994
 • NO NAME YEAR
  1  Japan International Cooperation Agency (JICA) - Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı  1993
  2  United States Senate (Cochran Fellowship Program)  1998
 • NO Responsibility
  1 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, April 2011- April 2014
  2 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, December 2009- September 2010
  3 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, December 2009- September 2010
  4 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, February 2009- September 2010
  5 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, January 2004- February 2006
  6 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, January 2004- February 2006