Tr

Professor Doctor AYŞE TÜLİN BERK FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1984
  Specialization in Medicine  Ankara University Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1990
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1993
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  1996
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2002
 • NO NAME YEAR
  1  Evaluation of maternal attachment, self-efficacy, levels of depression, and anxiety in mothers who h...  2018
  2  Coats? Hastalığı ve Tedavi Yaklaşımları...  2017
  3  Long-term evaluation of refractive changes in eyes of preterm children: a 6-year follow-up study...  2017
  4  Primary and Secondary Intraocular Lens Implantations in Children With Pediatric Cataract: Visual Acu...  2017
  5  Histological and Immunohistochemical Retinal Changes Following the Intravitreal Injection of Afliber...  2016
  6  The Effect of Intravitreal Azithromycin on the Albino Newborn Rabbit Retina...  2016
  7  Changing trends over the last decade in the aetiology of childhood blindness: a study from a tertiar...  2016
  8  Ocular disorders in children with spastic subtype of cerebral palsy...  2013
  9  Associations of VEGF/VEGF-Receptor and HGF/c-Met Promoter Polymorphisms With Progression/Regression ...  2013
  10  Microdebrider assisted endoscopic marsupialization of congenital intranasal nasolacrimal duct cysts...  2012
  11  Serebral palsili çocuklarda göz problemleri...  2010
  12  Çocukluk Yaş Grubunda Preseptal Sellülit Tanı ve Tedavisi...  2010
  13  Ön Polar Katarakt Hastalarında Anizometropi ve Ambliyopi...  2008
  14  Albinizm hastalarında klinik bulgular ve bunların görme keskinliği ile ilişkisi...  2008
  15  Şaşılık cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: glob perforasyonu-olgu sunumu...  2008
  16  Bilateral makula kolobomu ve retinitis pigmentoza birlikteliği....  2007
  17  Pediatrik yaş grubunda tiroid oftalmopatinin klinik özellikleri....  2007
  18  Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced retinal neovascularization by retinoic acid...  2006
  19  Duane retraksiyon sendromu: Ambliyopi, binoküler görme ve eşlik eden anomalilerin değerlendirilm...  2006
  20  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus,...  2005
  21  Efficacy of occlusion treatment in amblyopia and clinical risk factors affecting the results of trea...  2005
  22  Prematür retinopati gelişiminde risk faktörlerinin incelenmesi....  2005
  23  Ambliyopide kapama tedavisinin etkinliği ve tedavi sonucuna etkili risk faktörleri...  2004
  24  Konjenital pitozis: refraksiyon ve ambliyopinin özellikleri....  2004
  25  Etiology of childhood blindness in Izmir...  2004
  26  Doğumsal nasolakrimal kanal tıkanıklığında tedavi yaklaşımı....  2004
  27  Prematür retinopatisinde tedavi sonuçlarımız...  2004
  28  Treatment outcomes in refractive accommodative esotropia...  2004
  29  Ocular and systemic findings associated with optic disc coloboma....  2003
  30  İnfantil ezotropyada cerrahi sonuçlarımız....  2003
  31  Çocuklarda okulomotor, troklear ve abdusens sinir felçleri....  2003
  32  Gelişimsel ve konjenital katarakt hastalarında tedavi sonuçlarımız....  2003
  33  Amelogenesis imperfecta with growth hormone deficiency in a 12 year-old boy...  2002
  34  Contact lenses in the correction of childhood aphakia....  2002
  35  Uveitis in juvenile arthritis...  2001
  36  Underlying pathologies in secondary strabismus...  2000
  37  Çocukta görsel gelişim ve refraksiyon...  1999
  38  Horizontal gaze palsy and scoliosis (A case report)...  1999
  39  Macular hole formation in Bietti s crystalline retinopathy....  1997
  40  Choroidal detachment associated with direct spontaneous carotid-cavernous fistula...  1997
  41  Case of the month:A newborn with circumscribed swelling of the eyeball...  1996
  42  Ocular findings in 55 patients with Down's syndrome...  1996
  43  Extraocular muscle imbalance after scleral buckling...  1996
  44  An unusual presentation of adult vitelliform dystrophy...  1995
 • NO NAME DATE
  1  İleri derecede prematüre doğan bebeklerin iki yaş dönemindeki refraksiyon durumlarının değer... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  Complete blood count parameters and early body weight gain as predictive parameters for retinopathy ... 01/12/2017 - 03/12/2017
  3  ?Behavioral Problems of Preterm Children and Its Psychosocial Aspects on Mothers?... 10/05/2017 - 13/05/2017
  4  Çocukluk yaş grubunda görülen kraniyal sinir felçleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  5  PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOTHERS WITH PRETERM CHILDREN... 23/09/2016 - 25/09/2016
  6  BEHAVIORAL PROBLEMS OF PRETERM CHILDREN AND ITS PSYCHOSOCIAL ASPECTS ON MOTHERS... 23/09/2016 - 25/09/2016
  7  Çocukluk çağı üveitik katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  8  Ailesel aniridi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  9  Gelişimsel katarakt cerrahi sonuçlarımız... 04/11/2015 - 08/11/2015
  10  Akıllı telefon ile gerçekleştirilen oftalmoskopide optik diske ait cup/disc oranının HRT ve fu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  11  İNFANTİL EZOTROPYA CERRAHİSİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARI UZUN DÖNEM SONUÇLARI: 10 YILLIK İZLEM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  12  I am so glad I did... 04/09/2015 - 06/09/2015
  13  Prevalence of ROP in low-risk group: what is the main problem?... 04/09/2015 - 06/09/2015
  14  Endoscopy guided probing: Does it increase the success rate?... 25/06/2015 - 27/06/2015
  15  ZONE 1 RETINOPATHY OF PREMATURITY SEEN IN MORE MATURE INFANTS... 25/06/2015 - 27/06/2015
  16  The effect of various doses of intravitreal azithromycin on the albino newborn rabbit retina... 03/05/2015 - 07/05/2015
  17  Çocukluk çağı körlüklerinde etyoloji: Son dekattaki değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  18  Premature Doğan Bebeklerin Uzun Dönem Takibinde Refraksiyon Kusurların ve Şaşılığın Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  19  Comparison of intraocular lens power calculation formulas in children undergoing cataract surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  20  gelişimsel katarakt olgularında intraoküler lens gücü hesaplama formüllerinin karşılaştır... 17/10/2012 - 21/10/2012
  21  Endoscopic marsupialization of congenital nasolacrimal duct cysts... 11/09/2011 - 14/09/2011
  22  Prematür retinopatisi tanı ve takibi: Uzmanlık öğrencisi doktor-pediatrik oftamolog karşılaş... 29/09/2010 - 03/10/2010
  23  Çocukluk yaş grubunda yüksek myopinin özellikleri... 29/09/2010 - 03/10/2010
  24  Gelişme geriliği olan çocuklarda göz bulguları... 29/09/2010 - 03/10/2010
  25  Nadir bir vaka: Aicardi sendromu... 18/05/2010 - 22/05/2010
  26  Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerde hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörü... 21/04/2010 - 24/04/2010
  27  konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavi sonuçlarımız... 15/11/2009 - 19/11/2009
  28  Çocukluk çağı perioküler hemanjiyomlarının klinik özellikleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  29  Prematür retinopatisi gelişen olgularda hastalık şiddetinin ve tedavi gereksiniminin öngörülm... 11/11/2009 - 15/11/2009
  30  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  31  İntermittant ekzotropyalarda cerrahi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  32  İnfantil ezotropyalı hastalarda uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  33  Mikroftalmi ve anoftalmide öküler ve sistemik birliktelikler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  34  Prematür doğan çocuklarda uzun dönem takiplerinin oftalmolojik sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  35  Çocukluk yaş grubunda preseptal ve orbital sellülit... 19/11/2008 - 23/11/2008
  36  Horizontal Gaze palside beyin sapı hipoplazisinin MRG ile değerlendirilmesi... 01/11/2008 - 05/11/2008
  37  horizontal gaze palsy and scoliosis... 23/10/2008 - 26/10/2008
  38  A rare case of Toxocara granuloma involving the optic disc in a 4-year old child... 28/06/2008 - 02/07/2008
  39  Noninfectious causes of anterior uveitis in children.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  40  Deneysel glob perforasyonunun tedavisindetransskleral diod lazer, transpupiller indirekt diod lazer ... 30/10/2007 - 02/11/2007
  41  Ön polar katarakt hastalarında anizometropi ambliyopi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  42  Cranial nerve palsies in children... 05/10/2007 - 07/10/2007
  43  Outcome of zone 1 retinopathy of prematurity.... 14/09/2007 -
  44  Optic nerve hypoplasia: clinical features... 26/05/2007 - 29/05/2007
  45  Deneysel prematüre retinopatisinde "vasküler endotelial growth faktör" ün sebep olduğu retinal ... 12/04/2006 - 16/04/2006
  46  Aphakic glaucoma after surgery for congenital cataract... 03/11/2005 - 05/11/2005
  47  Hipermetropik refraksiyonla birlikte izlenen ekzotropyanın klinik özellikleri... 17/09/2005 - 21/09/2005
  48  Strabismik ve anizometropik ambliyopide retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendiril... 17/09/2005 - 21/09/2005
  49  Serebral palsili hastalarda göz bulguları... 17/09/2005 - 21/09/2005
  50  Clinical features of the primary megalocornea... 15/10/2004 - 16/10/2004
  51  Strabismik ambliyop hastalarda ambliyopi tesbitinde görme yöntemlerinin karşılaştırılması... 09/10/2004 - 13/10/2004
  52  Albinizm hastalarında strabismus ve refraksiyon... 09/10/2004 - 13/10/2004
  53  Myopik refraksiyonla birlikte izlenen esotropyanın klinik özelikleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  54  Makular koloboma ve retinitis pigmentoza birlikteliği... 09/10/2004 - 13/10/2004
  55  Evaluation and management of intermittant exotropia... 18/06/2004 - 22/06/2004
  56  Psychosocial Aspects of Mothers of Children with Strabismus... 01/06/2004 - 04/06/2004
  57  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  58  Ambliyopi tedavisinde kapama tedavisinin etkinliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Çocukluk çağında üveitler ve etiyolojileri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  Türkiyede prematür retinopatisi tedavisinde uygulanan takip ve tedavi protokollerinin değerlendir... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Prematür retinopatisi tedavi sonuçlarımız.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Kolobom ile birlikte izlenen inferior rektus hipoplazisi saptanan olgunun klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Retinopathy of prematurity in Turkey: Audit of screening and treatment.... 02/10/2003 - 04/10/2003
  64  Refractive errors, strabismus in premature infants without ROP... 02/10/2003 - 04/10/2003
  65  Results of treatment in patients and congenital and developmental cataract... 02/10/2003 - 04/10/2003
  66  Clinical features of isolated inferior rectus paralysis... 18/06/2003 - 21/06/2003
  67  Vision screening program for 4 year old children... 18/06/2003 - 21/06/2003
  68  Konjenital pitozis: refraksiyon ve ambliyopinin özellikleri... 05/10/2002 - 09/10/2002
  69  Az gören çocuklarda etiyoloji... 05/10/2002 - 09/10/2002
  70  Prematür retinopatisi gelişimindeki risk faktörlerinin incelenmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  71  Konjenital katarakt hastalarında tedavi sonuçlarımız.... 23/09/2001 - 26/09/2001
  72  Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı sonuçlarımız... 23/09/2001 - 26/09/2001
  73  İris ve optik siniri içeren koroid kolobomlu hastalarda ek oftalmolojik ve sistemik bulgular- olgu... 23/09/2001 - 26/09/2001
  74  Treatment outcomes in pure refractive accommodative esotropia?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  75  Uveitis in juvenil arthritis... 18/06/2000 - 23/06/2000
  76  Contact lenses in the correction of childhood aphakia.... 23/01/2000 - 26/01/2000
  77  Akomodatif refraktif esotropya klinik özellikleri... 15/09/1998 - 20/09/1998
  78  Cranial nerve palsies in children.... 21/06/1998 - 26/06/1998
  79  Şaşılıkta organik etioloji... 16/09/1997 - 20/09/1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Prematürite ve Göz Pediatri...  2017
  2  Ambliyopi Optik refraksiyon rehabilitasyon temel bilgiler...  2010
 • NO NAME DATE
  1  Prematüre Retinopatisinde Genetik Polimorfizm Ve Eritrosit Reolojisindeki Değişikliklerin Retinopati Gelişimine Etkisinin Araştırılması...  10/2008 - 4/2009
  2  Deneysel Olarak Retinopati Geliştirilen Farelerde D-vitamini ve A-vitamininin retinal neovaskülarizasyon üzerine etkileri...  4/2003 - 1/2004