Tr

Professor Doctor MEMET ZOR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING MECHANICS (MECHANICAL)

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1990
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalı  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü(Mekanik) Bölümü  1999
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği  2003
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Production, characterization and optimization of thermoelectric module and investigation of doping e...  2017
  2  Hole Diameter Effects on Fiber-Reinforced Thermoplastic Composite Discs Possessing Distinct Fiber Ar...  2013
  3  The Influence of Distinct Fiber Arrangement on the Thermo-Mechanical Behavior of Steel Fiber -Reinfo...  2012
  4  The Effect of Crown Geometry on Stress Distribution of a Single Implant Restoration: A Finite Elemen...  2010
  5  Evaluating the Bond Strength of Opaque Material on Porcelain Fused to Metal Restorations (PFM) Alloy...  2009
  6  Elastic-plastic finite elements analysis of transient and residual stresses in ceramo-metal restorat...  2009
  7  Hole Effects on Lateral Buckling of Laminated Cantilever Beams...  2009
  8  Determination of Critical Width of Multiple Delamination in Laminated Composite Plate Under Buckling...  2007
  9  Determination of Critical Delamination Diameter of Laminated Composite Plates under Buckling Load...  2006
  10  Seramik malzemelerin diş hekimliğinde kullanılması...  2006
  11  Analysis of Dentinal Stress Distribution of Maxillary Central Incisors Subjected to Various Post-an...  2006
  12  Computer-aided optimization of supporting rollers and their shafts...  2006
  13  An investigation of square delamination effects on the buckling behavior of laminated composite plat...  2005
  14  Three-dimensional Buckling Analysis of Thermoplastic Composite Laminated Plates with Single Vertical...  2004
  15  Elastic-Plastic Stress Analysis of Simply Supported and Clambed Thermoplastic Composite Laminated Pl...  2003
  16  Delamination Width Effect on Buckling Loads of Simply Supported Woven-Fabric Laminated Composite Pla...  2003
  17  Residual stress effects on fracture energies of cement-bone and cement-implant interfaces...  2002
  18  The three-dimensional finite element analysis of fixed bridge restoration supported by the combinati...  2002
  19  An Analytical Elastic-Plastic Stress Analysis in A Woven Steel Reinforced Thermoplastic Cantilever B...  2000
  20  Elastic-Plastic Stress Analysis and Residual Stresses in a Thermoplastic Composite Cantilever Beam L...  2000
  21  Elasto-Plastic Stress Analysis In Fibrous Metal-Matrix Composite Ring...  1999
  22  Kemik Çimentosu-Kemik :Yapısının Kırılma Mekaniği Açısından İncelenmesi...  1999
  23  Stress Analysis Around Dental Implant In Human Mandible...  1998
  24  Açılı Oral İmplant Alveol Kemiğinde Oluşturduğu Gerilim Değişimleri...  1994
 • NO NAME DATE
  1  Femur Protezlerinde Biyomekanik Uygulamalar... 25/05/2012 - 27/05/2012
  2  Diş Kaplamalarında Biyomekanik Yöntemler... 25/05/2012 - 27/05/2012
  3  Çene ekleminde çiğneme kuvvetlerinin neden olduğu gerilmelerin analizi... 16/10/2008 - 17/10/2008
  4  Kuron ve Köprü Uygulamalarında Fırınlama İşlemi Sonrası Oluşan Gerilmeler... 16/10/2008 - 17/10/2008
  5  Evaluating the bond strength of opaque material on PFM alloys by scratch test method... 12/04/2007 - 14/04/2007
  6  Evaluating The Effect of Different Cooling Conditions of Ceramic Restorations on Producing Residual ... 12/04/2007 - 14/04/2007
  7  Evaluating the effect of different cooling condition of ceramic restorations on producing residual t... 12/04/2007 - 14/04/2007
  8  Residual stress distributions due to the cooling of the bone cement in femoral hip replacement... 26/04/2006 - 28/04/2006
  9  Kenarlarından basit mesnetlendirilmiş tabakalı kompozit plakların burkulma yükleri üzerine tab... 19/04/2006 - 21/04/2006
  10  Kalça kemiği kırıklarında boyun bölgesi açısının gerilme dağılımına etkileri... 08/09/2003 - 12/09/2003
  11  İmplant - Doğal Diş Köprü Bağlantılı Alt Çenede Gerilme Analizi... 04/09/1996 - 06/09/1996
  12  Dental İmplant Uygulanmış Alt Çene Kemiğinde Gerilme Analizi... 01/09/1993 - 03/09/1993
  13  Açılı Oral İmplantların Alveol Kemiğinde Oluşturduğu Gerilim Değişimlerinin Sonlu Elemanla... 03/05/1993 - 05/05/1993
 • NO NAME YEAR
  1  Mukavemet II...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Peltier Elemanlarda Mekanik Davranışlar Açısından Optimizasyon ve Yeni Peltier Malzemelerin Geliştirilmesi...  5/2013 - 7/2014
  2  Translational Basic-Clinical Analysis of Implant-Borne Ceramic Bridge Survival...  4/2010 - 4/2015
  3  Kuron ve Köprü Restorasyonlarında Mekanik Davranışlar Açısından Optimizasyon ve Yeni Seramik Malzeme Geliştirme Hazırlık Projesi...  9/2005 - 3/2008
  4  Farklı Tip Protezlerin Uygulandığı Femur Kırıklarında Yükleme Etkisi...  3/2001 - 11/2002