Academic Staff - Personal Page 
Tr

Dr.Öğr.Üyesi EYÜP MÜMTAZ TIRAŞIN INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Fen Fakültesi BİYOLOJİ BÖLÜMÜ (HİDROBİYOLOJİ DALI)  1985
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  2002
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2002
 • NO NAME YEAR
  1  Erasmus + Project App_Healthy_Fish: An Application for Innovative Tools (App for Mobiles and Tablets...  2017
  2  İzmir Körfezi Gülbahçe Koyu'nun Demersal Balıkçılık Kaynaklarının Zamana Bağlı Değişim...  2005
  3  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
  4  İzmir Körfezi'nde 1997-2003 Yılları Arasında Dip Trolü ile Yakalanan Demersal Balıkların Mik...  2004
  5  Çakalburnu Dalyanında Carcinus aestuarii, (Nardo, 1847) Türü Üzerine Gözlemler...  2004
  6  İzmir Körfezi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2003
  7  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
  8  An Evaluation of the Precision of Diet Description...  1999
  9  Relevance of Cod (Gadus morhua L.) Predation for Inter-Cohort Variability in Mortality of Juvenile N...  1998
  10  Balık Populasyonlarının Büyüme Parametrelerinin Araştırılması...  1993
  11  Growth, Mortality, Maturity and Length-Weight Parameters of Fishes in Lake Kariba, Africa...  1992
  12  General Food Web in the Black Sea....  1990
  13  A Preliminary Study on the Length Frequency Analysis for Estimation of the Growth Parameters of the ...  1990
 • NO NAME DATE
  1  Rehabilitasyon Sonrası Haliç'te Balık Yumurta ve Larvalarının Dağılımı... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Antalya Körfezi'ndeki Plesionika edwardsii (Brandt, 1851) ve Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Trompet Balığı Macroramphosus scolopax (Linnaeus,1758)'ın Antalya Körfezi'nde Boy-Ağırlık İ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  İzmir Körfezi Gediz Nehir Ağızındaki Acısularda Dağılım Gösteren Yeşil Yengecin (Carcinus... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Antalya Körfezi'ndeki İki Triglidae Türünün (Lepidotrigla cavillone ve Leidotrigla dieuzeidei) ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  Erasmus + Project app_Healthy_Fish: An Application for Innovative Tools (App For Mobiles and Tablets... 21/09/2017 - 24/09/2017
  7  State of Bottom Marine Litter Antalya Bay/Antalya Körfezi'nde Yapılan Trol Çekimlerinde Toplanan ... 12/09/2017 - 15/09/2017
  8  Kuzey Ege Denizi'nde Edremit ve Saros Körfez'lerinde Demersal Balıkçılık Kaynaklarının Araşt... 21/12/2016 - 23/12/2016
  9  Occurence of Juvenile Whiting, Merlangius merlangus (Linneaeus,1758) from the Center of the Western ... 03/11/2016 - 05/11/2016
  10  Feeding Habits of Comber Serranus cabrilla in Izmir Bay (the Eastern Aegean Sea)... 03/11/2016 - 05/11/2016
  11  Preliminary Results on the Fecundity of Argentine Argentina sphyraena in Antalya Bay (Eastern Medite... 03/11/2016 - 05/11/2016
  12  Fisheries Resources along the Mediterranean Coast of Turkey Based on Bottom-Trawl Surveys... 03/11/2016 - 05/11/2016
  13  Some Observations on the Reproductive Biology of Squalus blainville along the Western Mediterranean ... 03/11/2016 - 05/11/2016
  14  The Reproduction Properties of Serranus cabrilla and Serranus hepatus From Izmir Bay... 07/10/2016 - 08/10/2016
  15  Diel Variation in Bottom Trawl Catch Rates of Comber (Serranus cabrilla) and Brown Comber (Serranus ... 07/10/2016 - 08/10/2016
  16  Otolith Related Properties and Age Ring Formation of White Grouper (Epinephelus aeneus (Geoffroy Sai... 07/10/2016 - 08/10/2016
  17  Feeding Ecology of Brown Comber Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) in Izmir Bay (Turkey)... 07/10/2016 - 08/10/2016
  18  New Records of Neonates and Gravid Females of Rhinoptera marginata in Mersin Bay, Northeastern Medit... 23/05/2016 - 27/05/2016
  19  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosis... 03/09/2012 - 07/09/2012
  20  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Balığının Beslenmesi Üzerine... 25/10/2011 - 27/10/2011
  21  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western C... 30/10/2007 - 01/11/2007
  22  Fecundity of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) Along the Turkish Coast of the Mediterranean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  23  A Study on Diel Variation in Trawl Catches in the Edremit Bay (NE-Aegean Sea)... 09/04/2007 - 13/04/2007
  24  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  25  Weight-Carapace Width Relationship of the Mediterranean Gren Crab (Carcinus aestuarii Nardo,1847) in... 09/04/2007 - 13/04/2007
  26  Sustainable Use Of Izmir Bay (Western Coast Of Turkey) Marine Living Resources... 14/11/2006 - 16/11/2006
  27  Geçmişten Günümüze İzmir Körfezi ve Balıkçılığına Genel Bir Bakış... 01/09/2005 - 04/09/2005
  28  İzmir Körfezi Deniz Ölçüm ve Veri Toplama Çalışmaları... 05/05/2005 - 07/05/2005
  29  İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları... 06/10/2004 -
  30  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey... 19/12/2002 - 21/12/2002
  31  Demersal Fisheries Resources of the Bay of Magosa, Northern Cyprus... 12/04/2002 - 15/04/2002
  32  Comparison of the Trawlable Demersal Fish Composition at the Turkish Coast of the Black Sea, Sea of ... 22/10/2001 - 24/10/2001
  33  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri... 28/04/2001 - 29/04/2001
  34  Deniz Kirliliği, Kirlenmenin Balıkçılık Üzerine Etkileri ve İzmir Körfezi'nin Balıkçılık... 22/06/2000 - 23/06/2000
  35  Dünya Balıkçılığının Genel Durumu... 22/06/2000 - 23/06/2000
  36  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış... 22/06/2000 - 23/06/2000
  37  Fisheries Resources in Çandarlı Bay, Turkish Coast of the Aegean Sea... 02/09/1998 - 04/09/1998
  38  Kuzey Ege Denizi'nde Kedibalığı (Chondrichtyyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)'nın Dağ... 09/04/1997 - 11/04/1997
  39  Assessment of Sardine and Anchovy Fisheries in the Turkish Waters of the Black Sea, the Sea of Marma... 05/06/1991 -
  40  Türkiye Denizleri Balık Stoklarının Güncel Durumu ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılmas... 17/10/1990 - 19/10/1990
  41  Ege Denizi Sardalyası (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)'nın Gonadosomatik indeksi ve Kondüsyon F... 18/07/1990 - 20/07/1990
  42  Preliminary Studies of Posidonia oceanica (L.) Delile in the Bay of Izmir, Turkey: Biological and Ph... 23/10/1987 - 25/10/1987
 • NO NAME YEAR
  1  DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 2014-2016 YILI EGE DENİZİ ÖZET RAPORU...  2017
  2  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İzmir Körfezi Balıkçılık Kaynakları İzmir Balıkçılığı...  2017
  2  Demersal and Deep Water Fisheries Resources in Turkish Seas The State of the Turkish Fisheries...  2012
  3  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
  4  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
  5  Kıyısal Bölgede Biyolojik Çeşitlilik ve Balıkçılık için Önemi İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  6  Balıkçılık İşletmeciliği, Aşırı Avcılık ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Geleceğe Dönük Bazı Öneriler İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  7  Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik İzmir Körfezi ve Suyun Döngüsü...  2001
  8  Some Biological Properties of Izmir Bay The Role of the Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystem. ECOSYSTEM 1999...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  2  Ege Denizi Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi 2016...  5/2016 - 5/2017
  3  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2016 - 8/2017
  4  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  7/2016 - 7/2017
  5  Türkiye'nin Akdeniz Kıyısındaki Demersal Balık Stoklarının Büyüklüklerinin Tahmini...  1/2015 - /
  6  Antalya Körfezi'nde Ticari Karides Türlerinin Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüklerinin Tahmini...  1/2015 - /
  7  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 12/2016
  8  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2015 - 8/2016
  9  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  6/2014 - 3/2015
  10  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
  11  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2013 - 12/2013
  12  DBTE-199 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2012 - 12/2012
  13  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  9/2009 - 9/2010
  14  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
  15  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  16  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
  17  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
  18  Nemrut Körfezinde İzmir Enerji Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yeri Biyolojik İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
  19  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2004
  20  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2005
  21  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
  22  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
  23  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
  24  Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2000 - 1/2000
  25  Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması Projesi...  10/2000 - 11/2001
  26  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojik Araştırmaları...  7/1998 - 12/1998
 • NO Responsibility
  1 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, April 2014- April 2017
  2 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, July 2013- May 2014
  3 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, August 2006- February 2009
  4 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2004- February 2007
  5 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, August 2003- August 2006