DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Assistant Professor EYÜP MÜMTAZ TIRAŞIN
INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES
E-Mail :   mumtaz.tirasin@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 2785565 - 165
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi BİYOLOJİ BÖLÜMÜ (HİDROBİYOLOJİ DALI)  1985
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  1987
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  2002
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2002
NO NAME YEAR
1  İzmir Körfezi Gülbahçe Koyu'nun Demersal balıkçılık Kaynaklarının Zamana Bağlı Değişimi...  2005
2  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
3  İzmir Körfezi'nde 1997-2003 Yılları Arasında Dip Trolü ile Yakalanan Demersal Balıkların Miktarı ve ...  2004
4  Çakalburnu Dalyanında Carcinus aestuarii, (Nardo, 1847) Türü Üzerine Gözlemler...  2004
5  İzmir Körfezi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2003
6  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
7  An Evaluation of the Precision of Diet Description...  1999
8  Relevance of Cod (Gadus morhua L.) Predation for Inter-Cohort Variability in Mortality of Juvenile N...  1998
9  Balık Populasyonlarının Büyüme Parametrelerinin Araştırılması...  1993
10  Growth, Mortality, Maturity and Length-Weight Parameters of Fishes in Lake Kariba, Africa...  1992
11  General Food Web in the Black Sea....  1990
12  A Preliminary Study on the Length Frequency Analysis for Estimation of the Growth Parameters of the ...  1990
NO NAME DATE
1  Some Observations on the Reproductive Biology of Squalus blainville along the Western Mediterranean ...
 03/11/2016 - 05/11/2016
2  Feeding Habits of Comber Serranus cabrilla in Izmir Bay (the Eastern Aegean Sea)...
 03/11/2016 - 05/11/2016
3  Occurence of Juvenile Whiting, Merlangius merlangus (Linneaeus,1758) from the Center of the Western ...
 03/11/2016 - 05/11/2016
4  Preliminary Results on the Fecundity of Argentine Argentina sphyraena in Antalya Bay (Eastern Medite...
 03/11/2016 - 05/11/2016
5  Fisheries Resources along the Mediterranean Coast of Turkey Based on Bottom-Trawl Surveys...
 03/11/2016 - 05/11/2016
6  The Reproduction Properties of Serranus cabrilla and Serranus hepatus From Izmir Bay...
 07/10/2016 - 08/10/2016
7  Otolith Related Properties and Age Ring Formation of White Grouper (Epinephelus aeneus (Geoffroy Sai...
 07/10/2016 - 08/10/2016
8  Diel Variation in Bottom Trawl Catch Rates of Comber (Serranus cabrilla) and Brown Comber (Serranus ...
 07/10/2016 - 08/10/2016
9  Feeding Ecology of Brown Comber Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) in Izmir Bay (Turkey)...
 07/10/2016 - 08/10/2016
10  New Records of Neonates and Gravid Females of Rhinoptera marginata in Mersin Bay, Northeastern Medit...
 23/05/2016 - 27/05/2016
11  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki...
 03/09/2012 - 07/09/2012
12  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Balığının Beslenmesi Üzerine bir Ar...
 25/10/2011 - 27/10/2011
13  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western Co...
 30/10/2007 - 01/11/2007
14  Weight-Carapace Width Relationship of the Mediterranean Gren Crab (Carcinus aestuarii Nardo,1847) in...
 09/04/2007 - 13/04/2007
15  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea...
 09/04/2007 - 13/04/2007
16  Fecundity of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) Along the Turkish Coast of the Mediterranean Sea...
 09/04/2007 - 13/04/2007
17  A Study on Diel Variation in Trawl Catches in the Edremit Bay (NE-Aegean Sea)...
 09/04/2007 - 13/04/2007
18  Sustainable Use Of Izmir Bay (Western Coast Of Turkey) Marine Living Resources...
 14/11/2006 - 16/11/2006
19  Geçmişten Günümüze İzmir Körfezi ve Balıkçılığına Genel Bir Bakış...
 01/09/2005 - 04/09/2005
20  İzmir Körfezi Deniz Ölçüm ve Veri Toplama Çalışmaları...
 05/05/2005 - 07/05/2005
21  İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları...
 06/10/2004 - 
22  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey...
 19/12/2002 - 21/12/2002
23  Demersal Fisheries Resources of the Bay of Magosa, Northern Cyprus...
 12/04/2002 - 15/04/2002
24  Comparison of the Trawlable Demersal Fish Composition at the Turkish Coast of the Black Sea, Sea of ...
 22/10/2001 - 24/10/2001
25  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri...
 28/04/2001 - 29/04/2001
26  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış...
 22/06/2000 - 23/06/2000
27  Dünya Balıkçılığının Genel Durumu...
 22/06/2000 - 23/06/2000
28  Deniz Kirliliği, Kirlenmenin Balıkçılık Üzerine Etkileri ve İzmir Körfezi'nin Balıkçılık Kaynakları...
 22/06/2000 - 23/06/2000
29  Fisheries Resources in Çandarlı Bay, Turkish Coast of the Aegean Sea...
 02/09/1998 - 04/09/1998
30  Kuzey Ege Denizi'nde Kedibalığı (Chondrichtyyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)'nın Dağılımı...
 09/04/1997 - 11/04/1997
31  Assessment of Sardine and Anchovy Fisheries in the Turkish Waters of the Black Sea, the Sea of Marma...
 05/06/1991 - 
32  Türkiye Denizleri Balık Stoklarının Güncel Durumu ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Gel...
 17/10/1990 - 19/10/1990
33  Ege Denizi Sardalyası (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)'nın Gonadosomatik indeksi ve Kondüsyon Fakt...
 18/07/1990 - 20/07/1990
34  Preliminary Studies of Posidonia oceanica (L.) Delile in the Bay of Izmir, Turkey: Biological and Ph...
 23/10/1987 - 25/10/1987
NO NAME YEAR
1  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Demersal and Deep Water Fisheries Resources in Turkish Seas The State of the Turkish Fisheries...  2012
2  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
3  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
4  Kıyısal Bölgede Biyolojik Çeşitlilik ve Balıkçılık için Önemi İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
5  Balıkçılık İşletmeciliği, Aşırı Avcılık ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Geleceğe Dönük Bazı Öneriler İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
6  Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik İzmir Körfezi ve Suyun Döngüsü...  2001
7  Some Biological Properties of Izmir Bay The Role of the Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystem. ECOSYSTEM 1999...  2001
NO NAME DATE
1  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2015 - 8/2016
2  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 10/2016
3  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  6/2014 - 3/2015
4  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizal Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2013 - 12/2013
5  Çevre Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
6  DBTE-199 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2012 - 1/2013
7  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
8  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
9  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
10  Nemrut Körfezinde İzmir Enerji Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yeri Biyolojik İzleme Projesi...  1/2005 - 1/2006
11  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
12  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
13  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2004
14  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
15  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
16  Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması Projesi...  10/2000 - 11/2001
17  Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2000 - 1/2000
18  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojik Araştırmaları...  7/1998 - 12/1998
NO Responsibility
1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2014-Devam ediyor
2 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Mayıs 2014
3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2006- Şubat 2009
4 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2003- Ağustos 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi