Tr

Professor Doctor BÜLENT CİHANGİRINSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Fen Fakültesi Botanik  1980
  Master's Degree  Ege University Fen Fakültesi Botanik  1983
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü  1991
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Hidrobiyoloji  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2000
 • NO NAME YEAR
  1  Distribution of Ichthyoplankton during the Summer Period in the Northern Cyprus Marine Areas...  2015
  2  An updated checklist of the marine fishes of Turkey...  2014
  3  The development of biofilm bacteria on the panels coated by different antifouling paints in the mari...  2009
  4  Factors affecting monthly variation in population density of the capitellid polychaete Heteromastus ...  2009
  5  Gobiidae Familyası Türlerinin (1994-2002) İzmir Körfezi'ndeki bolluk ve dağılımı...  2007
  6  İzmir Körfezi Gülbahçe Koyu'nun Demersal balıkçılık Kaynaklarının Zamana Bağlı Değişim...  2005
  7  Karadeniz'de 2003 Yılı Bahar Döneminde Genç Balık ve Larva Dağılımı....  2005
  8  Ege Denizi Kıyılarında Kırma Mercanda (Pagellus erythrinus) Ağır Metal Birikimi....  2005
  9  İzmir Körfezi'nde 1997-2003 Yılları Arasında Dip Trolü ile Yakalanan Demersal Balıkların Mik...  2004
  10  Çakalburnu Dalyanında Carcinus aestuarii, (Nardo, 1847) Türü Üzerine Gözlemler...  2004
  11  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
  12  İzmir Körfezi'nde 2003-2004 Döneminde İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımı...  2004
  13  İzmir Körfezi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2003
  14  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
  15  Variations in the feeding intensity and diet composition red mullet (Mullus barbatus) during 24-h pe...  2002
  16  Summertime diel variations in the diet composition and feeding periodicity of red pandora (Pagellus ...  2001
  17  Preliminary Studies on the Marine Vegetation of Northern Cyprus....  2000
  18  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları üzerine Araştırmalar. ,...  1999
  19  Güney Batı Karadeniz'de Hamsi (Engraulis encrasicolus (L.1758) ve İstavrit (Trachurus mediterrane...  1997
  20  Ege Denizinde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum 1792)'nın Üremesi...  1996
  21  A New Fish Record for the Western Coast of Turkish Seas; Yellow Mouth Barracuda ( Sphyrraenidae; Sph...  1996
  22  Ege Denizi, İzmir Körfezi'nde 1989-1990 Üreme Döneminde Sardalya Balığı, Sardina pilchardus (...  1995
  23  Üreme Döneminde Çok Evreli Yumurta Bırakan (Hamsi, Sardalya vb.) Balık Stoklarının Saptanmas...  1994
  24  A new record for the sea of Marmara;( Family: Squalidae ) Centrophorus granulosus...  1993
  25  A New Record For the Sea of Marmara; (Family:Squalidae) Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,1...  1993
  26  Ege Denizi'nde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum.1752) Stoklarının Korunması ve Avcılığı...  1993
  27  Ege Denizi'nde Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus (L.1758)'nın Fekonditesi Üzerine Bir Ön Ar...  1992
  28  General Food Web in the Black Sea....  1990
  29  Karadeniz, İnceburun (Sinop) Çevresi Bentik Denizel Bitkileri Üzerine İlk Notlar....  1987
 • NO NAME DATE
  1  An Extreme Pristine Ecotourism Destination: Galapagos Island... 11/05/2017 - 13/05/2017
  2  Feeding Habits of Comber Serranus cabrilla in Izmir Bay (the Eastern Aegean Sea)... 03/11/2016 - 05/11/2016
  3  Occurence of Juvenile Whiting, Merlangius merlangus (Linneaeus,1758) from the Center of the Western ... 03/11/2016 - 05/11/2016
  4  Clupeidae Species Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) Eggs and Larvae Distribution During the Las... 03/11/2016 - 05/11/2016
  5  Recent (2015-2016) Statues of Ichthyoplankton Distribution in Izmir Bay... 03/11/2016 - 05/11/2016
  6  Diel Variation in Bottom Trawl Catch Rates of Comber (Serranus cabrilla) and Brown Comber (Serranus ... 07/10/2016 - 08/10/2016
  7  Distribution Pattern and Batch Fecundity of the Brown Comber (Serranus hepatus L., 1758) Along the T... 07/10/2016 - 08/10/2016
  8  The Reproduction Properties of Serranus cabrilla and Serranus hepatus From Izmir Bay... 07/10/2016 - 08/10/2016
  9  Visual observation of the improvement in the human impacted marine areas after the lunching of the w... 31/05/2016 - 03/06/2016
  10  Şubat- Mart 2007 ve Ocak 2008 Dönemlerinde , İzmir Körfezi'nde Sardalya Yumurtalarının 24 Saat... 14/09/2015 - 17/09/2015
  11  Balıkların üreme stratejilerine genel bir bakış... 01/09/2015 - 04/09/2015
  12  2003-2007 Döneminde İzmir İç Körfezi'nin İhtiyoplankton Dağılımı... 06/05/2015 - 09/05/2015
  13  Gökçeada Kıyılarının Tür Çeşitliliği Üzerine Sualtı Görsel Sayım Tekniği Uygulamalar... 03/09/2013 - 06/09/2013
  14  Gökova Körfezi (Güney Ege Denizi) Kış Mevsimi (Ocak 2002) İhtiyoplanktonu... 03/09/2013 - 06/09/2013
  15  Gökçeada'nın Balıkçılığı... 30/05/2013 - 01/06/2013
  16  Ichthyoplankton Distribution During The Summer Period (July 1998) Of The Northern Cyprus Marine Area... 24/03/2013 - 27/03/2013
  17  Status of small pelagic fishes in the Turkish Seas... 25/10/2012 - 27/10/2012
  18  İzmir Körfezi Balıkları... 21/06/2010 - 25/06/2010
  19  İzmir Levent Marinaya Yerleştirilmiş Antifouling Boya İle Kaplanmış bir Plakadan Bazı Biyofil... 13/12/2009 - 16/12/2009
  20  Chemical and Microbial Pollution from the Land-Baced Sources in the Eastern Aegean... 16/02/2009 - 16/02/2009
  21  Monitoring of pollution from the land-based sources in the Eastern Aegean Sea... 01/12/2008 - 03/12/2008
  22  Marine Biofilm Bacteria Developing on Test Panels Dyed by Some Antifouling Paints in the Marina of I... 11/11/2008 - 15/11/2008
  23  Küçük ve Büyük Menderes Nehirlerinin Ege Denizi'ne Etkileri... 04/11/2008 - 09/11/2008
  24  Türkiye Denizleri'nden Tespit Edilmiş Demersal Balık Yumurtaları... 01/07/2008 - 04/07/2008
  25  Türkiye'de Deniz Araştırmalarının Altyapısal Gücü Olarak Araştırma Gemileri... 01/07/2008 - 04/07/2008
  26  Göcek Körfezi Yat Taşıma Kapasitesi Üzerine Yürütülen Çalışmalar ve Sonuçlar... 27/05/2008 - 30/05/2008
  27  Denizel Biyolojik Çeşitlilik Özelinde Türkiye'nin Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Ey... 27/05/2008 - 30/05/2008
  28  Ege denizinde kirlenme ve izmir körfezi... 10/01/2008 - 11/01/2008
  29  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western C... 30/10/2007 - 01/11/2007
  30  İzmir İç Körfezindeki midyelerde (Mytilus galloprovincialis) bakteriyal kirliliğin İzlenmesi... 04/09/2007 - 07/09/2007
  31  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  32  Fecundity of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) Along the Turkish Coast of the Mediterranean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  33  Ichthyoplankton Distrubution in İzmir Bay Between 2000 and 2005... 09/04/2007 - 14/04/2007
  34  Weight-Carapace Width Relationship of the Mediterranean Gren Crab (Carcinus aestuarii Nardo,1847) in... 09/04/2007 - 13/04/2007
  35  Sustainable Use Of Izmir Bay (Western Coast Of Turkey) Marine Living Resources... 14/11/2006 - 16/11/2006
  36  İzmir İç Körfez'de (1969-2005 Yılları) Balık Türlerinde Gözlenen Değişimler... 07/11/2006 - 11/11/2006
  37  Marine Culture and Environment Turkey... 02/05/2006 - 04/05/2006
  38  İzmir Körfezi'neki Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Morfolojisi ve Ekolojisi... 01/10/2005 - 04/10/2005
  39  Ege Denizi kıyılarında kırma mercanda (Pagellus erythrinus) ağır metal birikimi... 28/09/2005 -
  40  Geçmişten Günümüze İzmir Körfezi ve Balıkçılığına Genel Bir Bakış... 01/09/2005 - 04/09/2005
  41  Ege Denizi kıyılarında kırma mercanın (Pagellus erythrinus) kas ve ciğer dokularındaki ağır... 01/09/2005 - 04/09/2005
  42  İzmir Körfezi Deniz Ölçüm ve Veri Toplama Çalışmaları... 05/05/2005 - 07/05/2005
  43  The vermetid terreces of Southern and Eastern mediterranean: A regional survey... 23/03/2005 -
  44  Review of the pollution Status in the Izmir Bay (Turkey) and its Effects on the Marine Environment... 01/11/2004 -
  45  İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları... 06/10/2004 -
  46  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey... 19/12/2002 - 21/12/2002
  47  Denizlerde aşırı plankton üremesi, balık ve balıkçılığa etkileri: İzmir Körfezi örneği... 05/11/2002 - 08/11/2002
  48  Sulak Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetimsel Model: İzmir Körfez... 05/11/2002 - 08/11/2002
  49  İzmir Körfezi 2001 dönemi izleme çalışmaları... 05/11/2002 - 08/11/2002
  50  On the Physicochemical Properties of the Northern Cyprus Marine Environment... 12/04/2002 - 15/04/2002
  51  Demersal Fisheries Resources of the Bay of Magosa, Northern Cyprus... 12/04/2002 - 15/04/2002
  52  Akdeniz'deki Yabancı ve Yayılımcı Deniz Yosunlarını (Caulerpa racemosa) İzleme Çalışmalar... 24/10/2001 - 26/10/2001
  53  Comparison of the Trawlable Demersal Fish Composition at the Turkish Coast of the Black Sea, Sea of ... 22/10/2001 - 24/10/2001
  54  Akdeniz'deki Caulerpa Türleri ve Yabancı Yayılımcı Bitkiler... 26/06/2001 - 29/06/2001
  55  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri... 28/04/2001 - 29/04/2001
  56  Deniz Kirliliği, Kirlenmenin Balıkçılık Üzerine Etkileri ve İzmir Körfezi'nin Balıkçılık... 22/06/2000 - 23/06/2000
  57  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış... 22/06/2000 - 23/06/2000
  58  Izmir Bay Marine Research... 09/11/1999 - 13/11/1999
  59  The Abundance and Distribution of the Eggs And Larvae of European Sardine, Sardina pilchardus (Walba... 02/09/1998 -
  60  Fisheries Resources in Çandarlı Bay, Turkish Coast of the Aegean Sea... 02/09/1998 - 04/09/1998
  61  The Abudance and Distribution of the Eggs and Larvae of European Anchovy, Engraulis encrasicolus (L.... 02/09/1998 -
  62  Gökova Körfezi'nin Biyo-Ekolojik Özellikleri... 15/02/1998 - 19/02/1998
  63  Demersal Fisheries Resources in the İzmir Bay... 17/09/1997 - 19/09/1997
  64  İzmir Körfezi Tuzla Civarında Dökü Alanı Olarak Düşünülen Bölgede Makrobentosun Biyolojik... 17/09/1997 - 20/09/1997
  65  Ichthyoplankton Distribution and Abundance in the İzmir Bay... 17/09/1997 - 19/09/1997
  66  Kuzey Ege Denizi'nde Kedibalığı (Chondrichtyyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)'nın Dağ... 09/04/1997 - 11/04/1997
  67  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar.... 21/09/1996 - 23/09/1996
  68  Resif zonlarının oluşturulması ve bu yörelere canlıların yerleşimleri üzerine gözlemler... 17/09/1996 - 20/09/1996
  69  Batch Fecundity of the Mediterranean Pilchard (Sardina pilchardus sardina Risso) on the Turkish Coas... 02/10/1992 -
  70  Assessment of Sardine and Anchovy Fisheries in the Turkish Waters of the Black Sea, the Sea of Marma... 05/06/1991 -
  71  Türkiye Denizleri Balık Stoklarının Güncel Durumu ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılmas... 17/10/1990 - 19/10/1990
  72  The Development Rates of European Pilchard (Sardina pilchardus, Walb.) Eggs... 15/10/1990 -
  73  Karadeniz İstanbul Boğazı Girişinde Balık Yumurta-Larva Dağılımı ile İlgili Bir Çalışma... 18/07/1990 - 20/07/1990
  74  Ege Denizi Sardalyası (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)'nın Gonadosomatik indeksi ve Kondüsyon F... 18/07/1990 - 20/07/1990
  75  Relationship Between Otolith to Total Lengths of Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840) in th... 17/10/1988 -
  76  Preliminary Studies of Posidonia oceanica (L.) Delile in the Bay of Izmir, Turkey: Biological and Ph... 23/10/1987 - 25/10/1987
  77  Batch Fecundity of Mackerel, Scomber scombrus.... 10/06/1987 -
  78  Distrubition, Abundance, Development Rates, Production and Mortality of Sprat Eggs... 10/06/1987 - 12/06/1987
 • NO NAME YEAR
  1  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
  2  Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2000
  3  Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma...  2000
  4  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojisi Üzerine Bir Ön Araştırma.Seri B,4...  1999
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Status of Small Pelagic Fishes in The Aegean Sea The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance Perspectives...  2015
  2  Oceanographic and Pollution Monitoring Studies at The Eighties in The Aegean Sea The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance Perspectives...  2015
  3  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
  4  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
  5  Balıkçılık İşletmeciliği, Aşırı Avcılık ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Geleceğe Dönük Bazı Öneriler İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  6  Kıyısal Bölgede Biyolojik Çeşitlilik ve Balıkçılık için Önemi İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  7  2001 Monitoring studies in Izmir Bay METU...  2002
  8  Monitoring Studies in İzmir Bay METU...  2002
  9  Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik İzmir Körfezi ve Suyun Döngüsü...  2001
  10  Some Biological Properties of Izmir Bay The Role of the Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystem. ECOSYSTEM 1999...  2001
  11  Izmir Bay Marine Research Land Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  2  İZMİR KÖRFEZİ OŞİNOGRAFİK İZLEME PROJESİ...  8/2016 - 8/2017
  3  Ege Denizi Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi 2016...  5/2016 - 5/2017
  4  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 12/2016
  5  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2015 - 8/2016
  6  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum III...  5/2014 - 12/2014
  7  "MED POL FAZ IV Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi ve kıyı alanlarında uzun süreli biyolojik izleme, değişim ve uyum izleme, Mersin Körfezi ötrofikasyon izleme programı -2009"...  1/2009 - 12/2009
  8  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2008...  1/2008 - 1/2009
  9  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatırım planlarının geliştirilmesi...  3/2008 - 3/2008
  10  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
  11  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme-modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatirim planlarının geliştirilmesi (SINHA)...  9/2008 - /
  12  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  13  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2007...  1/2007 - 1/2007
  14  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
  15  İzmir Körfezi, Gediz Deltası Poliketleri...  10/2005 - 10/2007
  16  Anti-fouling Boyaların Denizdeki Bakteriyal BiyofilmGelişimi Üzerine Etkisi...  4/2005 - /2008
  17  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
  18  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları'nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi...  1/2003 - 1/2004
  19  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2004
  20  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
  21  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
  22  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
  23  Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2000 - 1/2000
  24  Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması Projesi...  10/2000 - 11/2001
  25  IMST-119 Environmental Impact Assessment of boat launching facilities in Göcek, Muğla...  6/1998 - 6/2000
  26  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojik Araştırmaları...  7/1998 - 12/1998
  27  Ege Denizi Ekolojik Araştırmaları Projesi...  5/1998 - 10/2001
  28  İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları...  1/1994 - 1/1998
  29  İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları Projesi...  1/1994 - 1/1998
  30  Akdeniz-Ege Turizm Alt yapısı, Kıyı Yönetimi...  6/1992 - 10/1994
  31  Türkiye'nin Demersal Balık Stoklarının Araştırılması Projesi...  5/1990 - 5/1993
  32  MED-POL II. Aşama Uzun Süreli Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi...  5/1986 - 12/1990
  33  Ege Denizi Ulusal Ölçme ve İzleme Projesi...  3/1986 - 3/1988
  34  Beyşehir Gölü Termik Santralı Soğutma Sistemi Araştırmaları...  2/1982 - 5/1983
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF ) Altıncı karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  04/10/2013 - 14/10/2013
  2  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF ) Beşinci karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  21/05/2012 - 31/05/2012
  3  "Balık Portresi", Bireysel(Kişisel) Sergi...  17/05/2012 - 20/05/2012
  4  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF )Dördüncü karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  26/05/2011 - 04/06/2011
  5  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) üçüncü karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  01/06/2010 - 11/06/2010
  6  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  13/12/2009 - 20/12/2009
  7  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) ikinci karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  15/04/2009 - 20/04/2009
  8  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  11/06/2008 - 18/06/2008
  9  "Kaçkarlar", Karma Sergi...  09/04/2008 - 16/04/2008
  10  "Dereden..Tepeden...", Bireysel(Kişisel) Sergi...  12/04/2006 - 22/04/2006
  11  "Galapagos Adaları", Bireysel(Kişisel) Sergi...  15/05/2004 - 25/05/2004
 • NO NAME YEAR
  1  IOC  1987
 • NO Responsibility
  1 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Sciences , Director of Science Branch, February 2013- February 2016
  2 Institute of Marine Sciences and Technology , Director of The Institute, August 2006- February 2009
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2005- November 2008
  4 Institute of Marine Sciences and Technology , Director of The Institute, August 2003- August 2006
  5 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2003- January 2004
  6 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Sciences , Director of Science Branch, May 2000- February 2001
  7 DEÜ Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, March 2000- March 2003