Tr

Assistant Professor ŞEFİKA DEMİRKAN (Retirement Date : 23/05/2018 ) İZMIR MULTIDISCIPLINARY VOCATIONAL SCHOOL ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE PROGRAMME

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme ve Muhasebe Bölümü  1973
  Master's Degree  Gazi University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı-Üretim,Yönetim,Pazarlama ve Yönetim Organizasyon Bilim Dalı  1992
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İzmir Meslek Yüksekokulu  2000
 • NO NAME YEAR
  1  Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve İlgili Kanunlara Göre Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri...  2003
  2  Halka Açık ve Halka Kapalı Anonim Ortaklıklarda Temettü ve Bedelsiz Hisse Senedi Dağıtımınd...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Lisans Programında Muhasebe Eğitiminin Kalitesini Artırma Yollarına İlişkin Bir Yaklaşım: Ö... 19/05/2004 - 23/05/2004
  2  Meslek Yüksekokullarında Eğiticilerin Nitelikleri ve Eğitimin Kalitesine Etkisi... 18/10/2001 - 19/10/2001
  3  Muhasebe Eğitim Yöntemleri... 23/05/2001 - 27/05/2001
  4  Finansal Piyasalar ve Finansman Tekniklerindeki Gelişmelerin ve Yeniliklerin, Önlisans ve Lisans E... 18/05/2000 - 20/05/2000
  5  Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Doğrultusunda Önlisans ve Lisasn Programlarının Geliştirilmesi... 31/10/1995 - 04/11/1995
  6  Türkiye'de Yeni mıuhasebe sistemi Uygulamasının İşletmelerde Verimlilik Boyutu... 19/10/1994 - 21/10/1994
 • NO NAME YEAR
  1  Denetim...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Adi Komandit Şirketler Şirketler Muhasebesi...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye'de Mali Disiplin Sorunu ve Çözüm Önerileri...  11/2002 - 12/2004