Tr

Professor Doctor AYTUNÇ EREK FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği  1989
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Termodinamik) Anabilim Dalı  1993
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Termodinamik) Anabilim dalı  1999
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği  2009
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Investigation of new generation refrigerants under two different ejector mixing theories...  2017
  2  Bir ısıtma cihazında farklı bileşenlerin kullanım suyu konfor ve verimliliğine etkisinin ince...  2016
  3  Comparison of two numerical approaches to the domestic hot water circuit in a combi boiler appliance...  2016
  4  Silindirik Koordinatlarda Faz Değişimli Isıl Enerji Depolama: Bir Boyutlu Sayısal İnceleme...  2016
  5  Graphite nanoplates loading into eutectic mixture of Adipic acid and Sebacic acid as phase change ma...  2015
  6  Development and evaluation of graphite nanoplate (GNP) based phase change material for energy storag...  2015
  7  Thermal properties of myristic acid/graphite nanoplates composite phase change materials...  2015
  8  Investigation of Transient Behaviour of Combi Boiler Type Appliances for Domestic Hot Water...  2015
  9  Bir Isıtma Cihazında Farklı Bileşenlerin Kullanım Suyu Konfor ve Verimliliğine Etkisinin İnce...  2015
  10  Experimental exergetic performance evaluation of a novel solarassisted LiCl-H2O absorption cooling s...  2014
  11  Numerical study on solidification process inside annulus in presence of natural convection...  2013
  12  Numerical optimization of a fin-tube gas to liquid heat exchanger...  2012
  13  LiCl-Su Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi...  2012
  14  Enerji depolama sistemlerinde değişken hızlı kompresör kullanımının deneysel incelenmesi...  2012
  15  Solidification and Melting Periods of an Ice-on-Coil Latent Heat Thermal Energy Storage System...  2012
  16  Energy and exergy analyses of an ice-on-coil thermal energy storage system...  2011
  17  Experimental study on charging and discharging periods of water in a latent heat storage unit...  2011
  18  A study on the importance of natural convection during solidification in rectangular geometry...  2011
  19  Experimental assessment of energy storage via variable speed compressor...  2011
  20  Ice thickness measurement method for thermal energy storage unit...  2011
  21  Energetic and exergetic analysis and assessment of a thermal energy storage (TES) unit for building ...  2010
  22  Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of Fin-Tube Heat Exchangers with Different Type of V...  2010
  23  A New Approach to Energy and Exergy Analyses of Latent Heat Storage Unit...  2009
  24  Entropy generation during a phase-change process in a parallel plate channel...  2009
  25  Numerical Heat Transfer Analysis of Encapsulated Ice Thermal Energy Storage System with Variable Hea...  2009
  26  An Approach to Entropy Analysis of a Latent Heat Storage Module...  2008
  27  Heat Transfer Analysis of Phase Change Process in a Finned-Tube Thermal Energy Storage System Using ...  2007
  28  Experimental and numerical study on charging processes of an ice-on-coil thermal energy storage syst...  2007
  29  Effects of Geometrical Parameters On Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of Plate Fin an...  2005
  30  Experimental and Numerical Investigation of Thermal Energy Storage With a Finned Tube...  2005
  31  Radyal Kanatlı Boru Çevresinde Faz Değişimi İle Enerji Depolanması...  2003
  32  Phase change around a finned tube...  2003
  33  Bir Soğu Deposunun Performansı...  1999
  34  Correlation For Planar Solidification of Some Phase Change Materials...  1998
  35  A Correlation For Planar Solidification of Water...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Silindirik Halkasal Boşluktaki Doğal Taşınımın Sayısal Modellenmesi... 13/09/2017 - 16/09/2017
  2  Bir yüzeyinden soğutulmuş kapalı hacim içerisindeki doğal taşınım döngüsünün sayısal v... 13/09/2017 - 16/09/2017
  3  Investigating the effects of the ejector section efficiencies on the overall cycle performance... 13/09/2017 - 16/09/2017
  4  Küresel Kapsül İçerisindeki Doğal Taşınımın Sayısal İncelenmesi... 13/09/2017 - 16/09/2017
  5  Investigation of new generation refrigerants under two different ejector mixing theories... 17/07/2017 - 20/07/2017
  6  Bir gizli ısıl enerji depolama tankının akış modülünün iki boyutlu sayısal incelenmesi... 19/04/2017 - 22/04/2017
  7  Sabit Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modellerinin Performans Değerlendirmesi... 19/04/2017 - 22/04/2017
  8  Performance Analyses of Environmentally Friendly Low-GWP Refrigerants... 01/09/2016 - 03/09/2016
  9  Buzdolabı İçerisindeki Akışın Kapalı Kapı Durumunda Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi... 02/09/2015 - 05/09/2015
  10  Çift Cidarlı Cephelerdeki Akış ve Isı Transferinin Sayısal Analizi... 08/04/2015 - 11/04/2015
  11  Parametric Investigation of a Standard Combi Boiler for Domestic Hot Water (DHW) Heating Function... 11/08/2014 - 12/08/2014
  12  Some Investigations on Arachidic Acid/Graphene Composite PCMs... 11/08/2014 - 12/08/2014
  13  Phase Change Properties of Adipic Acid-sebacic Acid Binary Mixtures... 11/08/2014 - 12/08/2014
  14  Investigation of the Effects of Late Ignition Time on the Domestic Hot Water (DHW) Comfort of a Comb... 14/07/2014 - 16/07/2014
  15  A Study on Evaluation of Effective Thermal Conductivity for Spherical Capsules... 14/07/2014 - 16/07/2014
  16  Improvement the Thermal Performance of Myristic Acid... 14/07/2014 - 16/07/2014
  17  Kombi Tipi İki Farklı Isıtma Cihazının Konfor Seviyeleri Açısından karşılaştırılması... 09/09/2013 - 12/09/2013
  18  Kapının Açık Kaldığı Sürece Buzdolabına Olan Isı ve Kütle Transferi ve Akışın Modellen... 09/09/2013 - 12/09/2013
  19  Bir Boyutlu Faz Değişimi Probleminin Sayısal İncelenmesi... 09/09/2013 - 12/09/2013
  20  Modeling of a Dual Function Heating Appliance for Domestic Hot Water Comfort... 14/05/2013 - 16/05/2013
  21  Bir Isıtma Cihazında Farklı Bieşenlerin Kullanım Suyu Konfor ve Verimliğe Etkisinin İncelenme... 17/04/2013 - 20/04/2013
  22  Levha Kanatlı Borulu Tipli Bir Buharlaştırıcının Isıl Davranışının Entalpik Tünelinde De... 17/04/2013 - 20/04/2013
  23  No-frost Tip Bir Buzdolabının Kararlı Durum Altında Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi... 17/04/2013 - 20/04/2013
  24  Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analiz... 17/04/2013 - 20/04/2013
  25  Improvement of Thermal Energy Storage Efficiency with Variable Speed Refrigeration System... 27/06/2010 - 30/06/2010
  26  Experimental Investigation of an Ice-On-Coil Latent Thermal Energy Storage System... 27/06/2010 - 30/06/2010
  27  Experimental Investigations of a Latent Thermal Energy Storage System... 01/06/2010 - 03/06/2010
  28  Energy and Exergy Analysis of a Thermal Energy Storage System with Variable Speed Chiller... 01/06/2010 - 03/06/2010
  29  Kanat-Boru Tipi Isı Değiştirgeçlerinde Dalgalı Kanat Kullanımının Isı Transferi ve Basınç... 24/06/2009 - 27/06/2009
  30  Tek Borulu Soğu Depolama Sisteminin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi... 24/06/2009 - 27/06/2009
  31  Serpantin Üzerinde Buzlu Gizli Enerji Depolama Sisteminin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi... 21/05/2008 - 23/05/2008
  32  Application of ANN Approach To Latent Heat Storage Systems... 25/06/2006 - 29/06/2006
  33  Bir Gizli Enerji Depolama Sisteminin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi... 07/09/2005 - 09/09/2005
  34  Antik Metropolis Roma Hamamı Isıtma Sisteminde Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi... 07/09/2005 - 09/09/2005
  35  Energy Analysis of The Roman Bath In Metropolis... 01/07/2005 - 01/07/2005
  36  Numerical Investigation of Thermal Analysis In Thin Polymer Parts... 01/06/2005 - 06/06/2005
  37  Bir Soğu Deposunun Ekonomik Analizi... 08/10/2003 - 11/10/2003
  38  Radyal Kanatlı Boru Çevresinde Faz Değişimi İle Enerji Depolanması... 11/09/2002 - 13/09/2002
  39  Correlations of Planar Solidification of Some Phase Change Materials... 18/06/1997 - 21/07/1997
  40  Yarı Sonsuz Ortamda Katılaşmaya İlişkin Sayısal Bir Deneyleme... 06/09/1995 - 06/09/2005
 • NO NAME DATE
  1  Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Genleştirici Olarak Kullanılan Ejektörlerin Tasarim İyileştirilmesi ve Performansının Sayısal ve Deneysel İncelenmesi...  5/2017 - 5/2019
  2  Çift Cidarlı Cephelerin Akış Ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak İncelenmesi Ve Sundukları Mimari Olanakların Nitel Sorgulanması...  1/2013 - 1/2015
  3  Kapının Açık Kaldığı Sürece Buzdolabına Olan Isı ve Kütle Transferi ve Akışın Modellenmesi...  7/2013 - 1/2015
  4  Nano Tabaka Esaslı Faz Değişim Malzemelerinin Termal Davranışının İncelenmesi Ve Kapsüllü Isıl Enerji Depolama Sistemlerinde Uygulanması...  11/2012 - 5/2015
  5  Karlanmasız (no-frost) Buzdolabı Buharlaştırıcında Oluşan Karlanmanın Soğutma Performansına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi...  3/2012 - 3/2013
  6  Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Süt Soğutma Amacıyla Kullanılabilirliği...  11/2010 - 11/2013
  7  Isıl Enerji Depolama Sistemlerinde Kullanılan Faz Değişim Malzemesi ve Isı Transfer Akışkanlarının Isıl Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi...  5/2008 - 11/2009
  8  Bir gizli enerji depolama sistemi tasarımı, modellenmesi ve enerji, ekserji ve eksergoekenomik analiz yöntemlerini kullanarak performansının parametrik araştırılması...  2/2007 - 2/2009
  9  Exergetic and exergoeconomic analyses of thermal energy storage systems...  2/2007 - 11/2007
  10  Gizli Isı Depolama Sisteminin Tasarımı...  5/2002 - 5/2004
  11  Radyal Kanatlı Boru Çevresinde Doğal taşınım Etkili Faz Değişiminin Teorik Olarak İncelenmesi...  1/1996 - 1/1998
  12  Radyal Kanatlı Bir Boru Çevresinde Katılaşma Yoluyla Enerji Depolanması...  2/1991 - 2/1993
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2007
  2  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2007
  3  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2008
  4  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2009
  5  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2009
  6  TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ...  2009
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, May 2018-continues
  2 Faculty of Engineering Thermodynamics , Director of Science Branch, July 2016-continues
  3 Üniversite-Sanayi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, October 2009- October 2012
  4 Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering , Vice Director of Department, February 2008- March 2010
  5 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, May 2006- February 2007