Tr

Professor Doctor HASAN SÖZBİLİR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF GENERAL GEOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1986
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1989
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Anabilim Dalı  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı  2004
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Age and kinematics of the Burdur Basin: inferences for the existence of the Fethiye Burdur Fault Zon...  2018
  2  Paleomagnetic evidence for upper plate response to a STEP fault, SW Anatolia...  2018
  3  Geomorphic evidence for active tectonic deformation in the coastal part of Eastern Black Sea, Easter...  2018
  4  Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti'nde Tarihsel Depremler...  2018
  5  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  6  Tectonic Geomorphology of the Kemalpaşa Basin and Surrounding Horsts, Southwestern Part of the Gedi...  2017
  7  Paleomagnetic and geochronologic evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (We...  2017
  8  Kinematic analysis and palaeoseismology of the Edremit Fault Zone: Evidence for past earthquakes in ...  2016
  9  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  10  Palaeoseismology of the Havran-Balıkesir Fault Zone: Evidence for past earthquakes in the strike-sl...  2016
  11  Reply to Karaoğlu and Erküls comment on: Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of...  2015
  12  Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of ...  2015
  13  A microgravity model for the city of Izmir (western Anatolia) and its tectonic implementations...  2014
  14  Tectono-sedimentary evolution of an Early Pleistocene shallow marine fan-deltaic succession at the w...  2014
  15  The Influence of Palaeovegetation and Palaeoclimate on the Palynoflora in the Kemalpaşa?Torbalı Ba...  2014
  16  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyasal Özel...  2013
  17  Structural evidence for strike-slip deformation in the İzmir-Balıkesir Transfer Zone and consequen...  2013
  18  Neogene-Quaternary Evolution of the Manisa Basin: Evidence for Variation in the Stress Pattern of th...  2013
  19  Tectonic evolution of the Söke Basin: Extension-dominated transtensional basin formation in western...  2013
  20  Application of boundary analysis and modeling methods on Bouguer gravity data of the Gediz Graben an...  2012
  21  36Cl Exposure Dating of Paleoearthquakes in the Eastern Mediterranean: First Results from the Wester...  2012
  22  Neotectonic Evolution of an Actively Growing Superimposed Basin in Western Anatolia: The Inner Bay o...  2012
  23  Tectonic Geomorphology of the Spildağı High Ranges, Western Anatolia...  2012
  24  Source of Arsenic based on geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in weste...  2012
  25  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski...  2011
  26  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadoludaki Aktif Tektonik Yapı...  2011
  27  Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel t...  2011
  28  Sarıgöl fay zonu boyunca meydana gelen deformasyonların nedenleri üzerine bir araştırma...  2011
  29  Geological and palaeoseismological evidence for Late Pleistocene-Holocene activity on the Manisa Fau...  2011
  30  Radon monitoring as the earthquake precursor in fault line in izmir...  2011
  31  Shallow and Deep Structure of a Supradetachment Basin Based on Geological, Conventional Deep Seismic...  2011
  32  Tectono-stratigraphic evolution of the NE-SW-trending superimposed Selendi basin: implications for L...  2010
  33  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
  34  Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of Miocene volcanic rocks from the Karaburun Peninsula: Imp...  2009
  35  17-20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremlerinin sismik jeomorfolojisi ve bölgedeki gerilme alanla...  2009
  36  Stratigraphic and Structural Evidence for Fault Reactivation:The Active Manisa Fault Zone, Western A...  2008
  37  A geochemical approach to Neogene-Quaternary volcanic activity of western Anatolia: An example of ep...  2008
  38  D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı'nın Birlikte Çalıştığına Dai...  2008
  39  Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic con...  2008
  40  A First record of strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası...  2008
  41  Gypsiferous carbonates at Honaz Dağı (Denizli): First documentation of Triassic gypsum in western ...  2008
  42  Tectonic Evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: Evidence for Compression/Upli...  2007
  43  Evolution of the large-scale Active Manisa fault, Southwest Turkey: Implications on fault developmen...  2006
  44  Crustal Structure and Local Seismicity in Western Anatolia...  2006
  45  Seismotectonics of Western Turkey from High Resolution Earthquake Relocations and Moment Tensor Dete...  2006
  46  Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-ari...  2006
  47  Neogene-Quaternary Stratigraphy of Kiraz-Beydağ Vicinity, Küçük Menderes Graben, West Anatolia...  2006
  48  İzmirdeki deprem dizilerinin nedeni, faylardaki çiçek yapısı...  2005
  49  Oligo-Miocene extension in the Lycian Orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey...  2005
  50  Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene Bigadiç borate basin, western Turkey...  2005
  51  Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for we...  2005
  52  Geology, Petrography and Geochemistry of Andesites at the Eastern End of Küçük Menderes Graben (B...  2005
  53  Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in weste...  2004
  54  Urla Balıkesir Arası Depremlerin Nedeni Fosil Bir Fay...  2003
  55  Presence and Tectonic Significance of Cretaceous Rudist Species in the so-Called Permo-Carboniferous...  2003
  56  Revised stratigraphy and facies analysis of Palaeocene-Eocene supra-allochthonous sediments (Denizli...  2002
  57  Geometry and Origin of Folding in the Neogene Sediments of the Gediz Graben, Western Anatolia, Turke...  2002
  58  A Palynostratigraphic Approach to the SW Anatolian Molasse Basins: Kale-Tavas Molasse and Denizli Mo...  2001
  59  Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Ge...  2001
  60  Multistage Exhumation of the Menderes Massif, Western Anatolia (Turkey), International Journal of Ea...  2001
  61  Stratigraphy of Upper Cretaceous-Palaeogene sequences in the southern and eastern Menderes Massif (W...  2001
  62  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accommodation faults in the Ged...  1997
  63  Stratigraphy and provenance of the Paleocene-Eocene Alakaya basin in the Denizli Province, southwest...  1995
  64  Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes Graben...  1990
 • NO NAME DATE
  1  SYM tabanlı morfotektonik analiz kullanılarak, Tuzla Fayı nın sismik tehlike değerlendirilmesi,... 23/04/2018 - 27/04/2018
  2  A GEOMORPHOLOGICAL APPROACH TO ACTIVE TECTONIC DEFORMATION OF THE EASTERN PONTIDES (TRABZON-RIZE) AN... 23/04/2018 - 27/04/2018
  3  Tarihsel Dönem Deprem Verileri Işığında İzmir Fayı'nın Deprem Aktivitesi... 23/04/2018 - 27/04/2018
  4  Tuzla Jeotermal Sahasının Tektonik Ortamı: Biga Yarımadasında (KB Türkiye) Hibrid Jeotermal Si... 21/02/2018 - 24/02/2018
  5  Extensional Tectonics of SW Anatolia In relation to Slab Edge Processes in the Eastern Mediterranean... 11/11/2017 - 15/11/2017
  6  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Jeodinamik İlişkisine Dair Yeni Yak... 26/10/2017 - 28/10/2017
  7  21 Temmuz 2017 Gökova Depremi'nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçinde... 26/10/2017 - 28/10/2017
  8  Late Quaternary Rapid Uplift deduced from Marine Terraces in Eastern Pontides, Turkey... 22/10/2017 - 25/10/2017
  9  Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  10  DOĞU PONTİDLER'iN (TRABZON-RİZE VE YAKIN ÇEVRESİ) DEPREMSELLİĞİ... 11/10/2017 - 13/10/2017
  11  Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017)Sismik Kaynakları... 11/10/2017 - 13/10/2017
  12  DEMRE HAVZASINI SINIRLAYAN KALE FAYI'nın DEPREM AKTİVİTESİ, GB TÜRKİYE... 11/10/2017 - 13/10/2017
  13  SEDIMENTATION RATE OF MARINE TERRACES AND UPLIFT RATE OF THE EASTERN PONTIDES IN LATE QUATERNARY-HOL... 14/09/2017 - 17/07/2017
  14  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  15  Tectonically driven uplift and seismicity of the Eastern Pontides (Trabzon-Rize/Turkey and its Vicin... 03/05/2017 - 07/05/2017
  16  Aksu-Dinar Fault System: Its bearing on the evolution of the Isparta Angle (SW Turkey)... 23/04/2017 - 28/04/2017
  17  Evolution of seismically active Izmir-Balıkesir Transfer Zone: A reactivated and deep-seated struct... 23/04/2017 - 28/04/2017
  18  Fethiye-Burdur Fault Zone (SW Turkey): a myth?... 23/04/2017 - 28/04/2017
  19  DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ... 10/04/2017 - 14/04/2017
  20  Assessment On Surface Faulting Hazard Overlay Criteria Of The Büyük Menderes Fault Zone... 10/04/2017 - 14/04/2017
  21  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  22  Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating... 12/12/2016 - 16/12/2016
  23  Timing of Quaternary Marine Terrace Formation and Uplift Rates in the Eastern Pontides, NE Turkey... 12/12/2016 - 16/12/2016
  24  DOĞU PONTİDLERDEKİ DENİZEL TARAÇALARIN OSL YÖNTEMİYLE YAŞLANDIRILMASI ve KUVATERNER-HOLOSEN ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  25  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  26  ACTIVE TECTONICS OF THE COASTAL OF EASTERN PONTIDES IN THE LIGHT OF DATING OF MARINE TERRACES: PRELI... 07/05/2016 - 11/05/2016
  27  Luminescence Dating of Marine Terrace Sediments Between Trabzon and Rize, Eastern Black Sea Basin: P... 18/04/2016 - 22/04/2016
  28  The Geological, Geomorphological Features and Kinematic Analysis of Active Faults Controlling the Ke... 17/04/2016 - 22/04/2016
  29  Determination of paleoseismic activity over a large time scale fault scarp dating with 36Cl... 12/04/2016 - 22/04/2016
  30  Using 36Cl fault scarp dating to model Holocene paleoseismic activity in the Büyük Menderes graben... 12/04/2016 - 21/04/2016
  31  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK... 11/04/2016 - 15/04/2016
  32  JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜH... 11/04/2016 - 15/04/2016
  33  OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE AND QUATERNARY STRATIGRAPHY OF MARINE TERRACES BETWEEN TRABZON AND... 01/11/2015 - 04/11/2015
  34  İzmir Kenti İçinden Geçen Diri Faylarda Fay Sakinim Bandi/Yüzey Faylanması Tehlikesi Kuşaği ... 14/10/2015 - 16/10/2015
  35  İzmir-Manisa-Balikesir illerini etkilemiş tarihsel derpemlerin sismik kaynakları... 14/10/2015 - 16/10/2015
  36  Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi... 07/10/2015 - 09/10/2015
  37  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  38  Revealing the seismically active periods beyond the historical archives: Fault scarp dating with 36C... 26/07/2015 - 02/08/2015
  39  Determination of paleoseismic activity with cosmogenic 36 Cl: a case study from the Western Anatolia... 26/07/2015 - 02/08/2015
  40  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  41  OSL chronology of marine terraces between Trabzon-Rize/Turkey: Initial findings... 18/06/2015 - 20/06/2015
  42  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNE AİT MÜHENDİSLİK ANAKAYASI İVMESİNİN ÖN KESTİRİMİNE YÖNELİ... 10/06/2015 - 12/06/2015
  43  Sığacık Körfezi ve Çevresinin Deniz Altı Stratigrafik ve Yapısal Özelliklerinin Yüksek Çö... 05/06/2015 - 07/06/2015
  44  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  45  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu boyunca gelişen Batı Anadolunun rotasyon tarihcesine dair paleoman... 06/04/2015 - 10/04/2015
  46  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  47  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  48  Edremit Fay Zonu ile Havran-balıkesir Fay zonu'nun Jeolojik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Özel... 06/04/2015 - 10/04/2015
  49  Büyük Menderes Grabeni Batı Ucundaki Gölsel Havzalarin Jeolojik Evrimi, Söke Havzası, Batı A... 06/04/2015 - 09/04/2015
  50  Kemalpaşa Havzası'nı Kontrol Eden Aktif Fayların Jeolojisi, Jeomorfolojisi ve Kinematik Analizi,... 06/04/2015 - 10/04/2015
  51  Recurrence behavior of destructive earthquakes in Western Anatolia, Turkey: Insights from cosmogenic... 21/11/2014 - 22/11/2014
  52  Havran-Balıkesir Fay Zonu: jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik ön bulgular... 05/11/2014 - 07/11/2014
  53  The Holocene seismic activity and slip rates of the Priene-Sazlı fault, Western Anatolia... 13/10/2014 - 17/10/2014
  54  Holocene earthquake activity in the Gediz Graben, western Turkey: Insights from cosmogenic 36Cl dati... 13/10/2014 - 17/10/2014
  55  Fault scarp dating to reveal landscape evolution in a tectonically active setting: Insights from Eas... 24/09/2014 - 29/09/2014
  56  Reconstructing the paleoseismic history of the Priene Sazli Fault using 36Cl cosmogenic nuclide dati... 27/04/2014 - 02/05/2014
  57  Kinematics of SW Anatolia implications on crustal deformation above slab tear... 27/04/2014 - 02/05/2014
  58  Kinematics of İzmir-Balikesir Transfer Zone and west Anatolian rotational history during the exhuma... 27/04/2014 - 02/05/2014
  59  Büyük Menderes grabeni kuzey kenarı orta kesiminin (Aydın-Köşk çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 14/04/2014 - 18/04/2014
  60  Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı Orta Kesiminin (Aydın-Köşk Çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 03/03/2014 - 08/03/2014
  61  Using cosmogenic 36Cl to determine periods of enhanced seismicity in western Anatolia, Turkey... 15/11/2013 - 16/11/2013
  62  Köşk (Aydın) Kuzeyi, Kömürlü Erken-Orta Miyosen Tortullarının Palinolojisi, Büyük Menderes... 24/10/2013 - 26/10/2013
  63  Aydın-Köşk Çevresinin Genç Tektoniği, Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı... 24/10/2013 - 26/10/2013
  64  İzmir-Balıkesir Transfer Zonunun Neotektoniği... 24/10/2013 - 25/10/2013
  65  Diri Faylarda reaktivasyon: Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası, KB Anadolu... 24/10/2013 - 26/10/2013
  66  Gediz Grabeni'nin Batı Bölümünün Aktif Tektoniği ve İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İle Olan ... 01/04/2013 - 05/04/2013
  67  Vertical Displacements Inherited from Pre-Neogene Time in the Gulfes of Sığacık and Kuşadası (W... 05/11/2012 - 07/11/2012
  68  Büyük Menderes Grabeni kuzey sınırını oluşturan aktif Menderes Fayı'nın batı ucundaki fayl... 18/10/2012 - 19/10/2012
  69  Karahöyük Dağı'nı Sınırlayan Aktif Normal Fayların Jeolojik Özellikleri, Akhisar, Manisa... 18/10/2012 - 19/10/2012
  70  Aktif Normal Faylarda Kozmojenik 36Cl Uygulamaları Batı Anadolu'dan İlk Sonuçlar... 18/10/2012 - 19/10/2012
  71  Active Tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and Surrounding Area by Multi Channel Seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  72  Active tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and surrounding area by multi channel seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  73  Manisa Havzası'nın Neotektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  74  Söke Havzası'nın Jeolojik Evrimi... 25/06/2012 - 26/06/2012
  75  İzmir Körfezi'nin Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  76  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  77  Spildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 02/04/2012 - 06/04/2012
  78  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu'daki Aktif Tektonik Yap... 02/04/2012 - 06/04/2012
  79  İzmir Körfezinin Geç Senozoyik tektoniği, Batı Anadolu.... 02/04/2012 - 06/04/2012
  80  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski... 02/12/2011 - 03/12/2011
  81  Söke - Milet Havzası'nın Güneybatı Kenarının Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 19/10/2011 - 22/10/2011
  82  KD-uzanımlı Kaleköy Fay Zonunun jeolojik özellikleri ve kinematik analizi, Manisa Havzası, Bat... 19/10/2011 - 22/10/2011
  83  Menemen Ovasının doğu sınırını oluşturan Harmandalı Fay Zonunun deformasyon özellikleri, ... 19/10/2011 - 22/10/2011
  84  36Cl exposure dating of paleoearthquakes in the western Anatolian Extensional Province, Turkey... 21/07/2011 - 27/07/2011
  85  The use of microgravity modelling for understanding of the tectonic activity in Izmir, Western Anato... 03/04/2011 - 08/04/2011
  86  Sığacık Körfezi(İzmir) Ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik Yans... 23/11/2010 - 26/11/2010
  87  Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yap... 03/11/2010 - 06/11/2010
  88  Dilek Yarımadası'nın Kuzey'inin Aktif Tektoniği... 03/11/2010 - 06/11/2010
  89  Block rotations and strike-slip tectonics in west Anatolian extensional province: preliminary paleom... 04/10/2010 - 08/10/2010
  90  Determination of the Kinematic structure of Izmir and surrounding using repeated GPS/GNSS observatio... 14/09/2010 - 17/09/2010
  91  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  92  Çiçekli Köyü (İzmir Kuzeyi) ve Çevresinin Neotektonigi: Birbirini İzleyen Miyosen Sonrası S... 08/10/2009 - 11/10/2009
  93  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  94  Paleotektonik dönem yapılarının Neotektonik dönemde yeniden aktif hale geçtiğine dair veriler... 08/10/2009 - 11/10/2009
  95  Manisa Fay Zonu'nun Tektonik Jeomorfolojisi; Spil Dağı (Manisa) Yükselimini Belgeleyen Jeolojik V... 08/10/2009 - 11/10/2009
  96  Türkiyedeki aktif normal faylar üzerinde baslatılan ilk kozmojenik yaslandırma çalısmaları... 08/10/2009 - 11/10/2009
  97  Transfer zonlarının jeolojik evrimi ve bu zonların Batı Anadoludaki K-G genisleme tektonigine ka... 08/10/2009 - 11/10/2009
  98  Field evidence for an active transtensional basin in western Anatolia: The Inner Bay of Izmir... 19/04/2009 - 24/04/2009
  99  Palaeoseismological evidence for Holocene activity on the Manisa Fault Zone: implications for seismi... 19/04/2009 - 24/04/2009
  100  Structural Evidence for Fault Reactivation: the Active Priene Sazlı Fault Zone, Söke Milet Basin,... 19/04/2009 - 24/04/2009
  101  Söke havzası'nın Neotektonik evrimi: Büyük Menderes Grabeni'nin batı ucundaki duraksamalı hav... 13/04/2009 - 17/04/2009
  102  Menderes Masifi'nin tektonostratigrafisi ile Gediz grabeni tortul dolgusu arasındaki yapısal iliş... 13/04/2009 - 17/04/2009
  103  Petrolojik, izotopik ve jeokronolojik veriler ışığında Erken Miyosen yaşlı Alaçamdağ volkan... 13/04/2009 - 17/04/2009
  104  Alaçamdağ granitlerinde genişlemeli tektonizma ile eşyaşlı sünümlü makaslama kuşaklarını... 13/04/2009 - 17/04/2009
  105  Oluşumu Devam Eden Süperempoze Havzalara Bir Örnek; İzmir Iç Körfezi, Batı Anadolu, Türkiye... 13/04/2009 - 17/04/2009
  106  Küçük Menderes Grabeninin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği... 13/04/2009 - 17/04/2009
  107  Manisa Fay Zonu'nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik veriler; Sismik Risk Ön Sonuçları, B... 13/04/2009 - 17/04/2009
  108  Manisa Fay Zonu'ndaki Holosen aktivitesine ait veriler ve fay zonunun batı segmentinde yapılan pal... 13/11/2008 - 14/11/2008
  109  Aktif Priene-Sazlı Fay Zonu'nun Türü, Geometrisi ve Kinematik Özellikleri; Büyük Menderes Grab... 13/11/2008 - 15/11/2008
  110  Batı Anadolu'da D-B Uzanımlı Güncel Havzalara bir örnek: İzmir İç Körfezi... 13/11/2008 - 15/11/2008
  111  Batı Anadoluda İzmir-Balıkesir transfer zonu içinde kalan aktif doğrultu atımlı faylarla sın... 07/11/2007 - 09/11/2007
  112  Menderes Masifi'nin yüzeylemesini belgeleyen Tersiyer yaşlı sedimanter havzaların oluşum mekani... 05/11/2007 - 10/11/2007
  113  Menderes Masifi Orta Bölümünün Neojen- Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 05/11/2007 - 10/11/2007
  114  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) lateritik Ni-Co yatağının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özel... 25/10/2007 - 27/10/2007
  115  KG - Uzanımlı Urla Havzası'nın Çok Evreli Tektonik Evrimi (İzmir), Batı Anadolu. [ The Polyph... 25/10/2007 - 27/10/2007
  116  Aktif Manisa Fayında Reaktivasyona İşaret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler... 25/10/2007 - 27/10/2007
  117  Batı Anadoluda tortullaşmayla yaşıt ve tortullaşma sonrası doğrultu atım tektoniğine ait ar... 25/10/2007 - 27/10/2007
  118  Cumaovası çek-ayır havzasında transpresyondan transtensiyona yersel gerilme terslenmesine dair v... 25/10/2007 - 27/10/2008
  119  Selendi Havzası`nın Geç Senozoyik Volkanik Evrimi, (Batı Anadolu): Çok Evreli Bimodal Volkanizm... 16/04/2007 - 22/04/2007
  120  Karaburun Yarımadası`ndaki İki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi ve Fasiyes - Özelli... 16/04/2007 - 22/04/2007
  121  Karaburun Melanjı (Batı Anadolu) İçerisine Sokulan Erken Triyas Yaşlı I-tipi Kalkalkali Magmat... 16/04/2007 - 22/04/2007
  122  Superimposed Selendi Havzası`nın stratigrafik revizyonu, Batı Anadolu... 16/04/2007 - 22/04/2007
  123  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası'nın Neotektonik Evrimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  124  Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasy... 02/11/2006 - 04/11/2006
  125  Karaburun İlçesinin Aktif Tektoniği... 02/11/2006 - 04/11/2006
  126  Seferihisar-Yelki fay zonunda paleosismolojik çalışmalar: doğrultu atımlı fay zonunda eğim at... 02/11/2006 - 04/11/2006
  127  Gediz Sıyrılma fayının deprem üretme potansiyeli... 02/11/2006 - 04/11/2006
  128  Batı Anadolunun Sismotektoniği: 2002-2003 Batı Anadolu Sismik Deneyimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  129  Batı Anadoluda normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örn... 02/11/2006 - 04/11/2006
  130  Termal Su Kaynaklarındaki Radon Ölçümleri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilere Günce... 02/11/2006 - 04/11/2006
  131  Küçük Menderes Grabeni nin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği, Bayındır-Kiraz çevre... 20/09/2006 - 23/09/2006
  132  Batı Anadolu Kabuk/Üst-manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalı... 23/06/2006 - 24/06/2006
  133  Göktepe (Muğla) Traverten ve Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.... 25/05/2006 - 27/05/2006
  134  Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu.... 20/03/2006 - 24/03/2006
  135  Kiraz havzasının tektonik evrimi: Küçük Menderes Grabeni doğu ucu, Batı Anadolu. 59. Türkiye... 20/03/2006 - 24/03/2006
  136  17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilm... 20/03/2006 - 24/03/2006
  137  KD Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeninin palinostratigrafisi ve bu hav... 20/03/2006 - 24/03/2006
  138  First record of Quaternary pull-apart basin in western Analolia: the Cumaovası pull-apart basin, İ... 04/10/2005 - 07/10/2005
  139  The polyphase tectonic evolution of western Anatolia during the Late Miocene-Quaternary times: Struc... 04/10/2005 - 07/10/2005
  140  New Insights on Western Anatolian (Turkey) Structure and Tectonics from the 2002-2003 Seismic Experi... 04/10/2005 - 07/10/2005
  141  Neogene-Quaternary stratigraphy of the eastern part of Küçük Menderes Graben ( West Anatolia)... 04/10/2005 - 07/10/2005
  142  Anti-clockwise block rotation in western Anatolia: evidence from the Seferihisar Horst, İzmir... 04/10/2005 - 07/10/2005
  143  The role of reactivated faults under different stress regimes and their tectonic significance in Wes... 04/10/2005 - 07/10/2005
  144  Evidence for bimodal volcanism within the Selendi Basin: Early Miocene alkaline and calc-alkaline vo... 04/10/2005 - 08/10/2005
  145  Palynoflora from the Early to early Late Miocene and palaeoclimatological data in the Kemalpaşa-Tor... 01/10/2005 - 04/10/2005
  146  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 27/09/2005 - 30/09/2005
  147  Oligocene-Lower Miocene olistostromal sedimentary sequence structurally above the Menderes Metamorph... 15/06/2005 - 18/06/2005
  148  Evidence for active/recent deformation in the Gediz (Alaşehir) graben, western turkey: example from... 15/06/2005 - 18/06/2005
  149  Olivine basalt and trachyandesite peperites and associated hydrothermal mineralisation within the Ea... 15/06/2005 - 18/06/2005
  150  Ophiolites resting above the Gediz Detachment and their tectonic significance: Field and geochemical... 15/06/2005 - 18/06/2005
  151  Cross-cut relationship between NE- and E-trending faults in western Anatolia: an example from the Qu... 15/06/2005 - 18/06/2005
  152  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  153  Selendi havzasının sratigrafisi, Hacıbekir grubuna ait yeni bulgular... 05/05/2005 - 06/05/2005
  154  Suludere Formasyonu, Kiraz Havzası ( Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu)... 05/05/2005 - 06/05/2005
  155  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  156  Batı Anadoludaki transtansiyonel ortama ait yapısal veriler: Kuvaterner yaşlı Cumaovası havzas... 11/04/2005 - 15/04/2005
  157  İzmir sismotektonik haritası ön sonuçları... 07/12/2004 - 10/12/2004
  158  İzmir Fayı nın Jeolojik ve Jeomorfolojik Parametreleri, Batı Anadolu... 22/10/2004 - 24/10/2004
  159  Urla Havzas'nın Kuvaterner jeolojisi ve havzayı sınırlayan doğrultu atımlı fayların Batı An... 22/10/2004 - 24/10/2004
  160  First Example of a Transtensional Supradetachment Basin in western Anatolia: The Kemalpaşa-Torbalı... 20/08/2004 - 28/08/2004
  161  Evidence for top to northeast movement of the Neo-Tethyan ophiolites on the Menderes metamorphic mas... 20/08/2004 - 28/08/2004
  162  Batı Anadolu Grabenlerinin Gravite Verileri ile Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  163  An Active Intermitten transform zone accommodating N-S Extension in Western Anatolia and its relatio... 01/10/2003 - 12/10/2003
  164  Sismometre Tasarımı... 01/10/2003 - 01/10/2003
  165  Aydın-Nazilli fayının paleosismolojik önbulguları... 29/05/2003 - 30/05/2003
  166  Subduction-related NE-trending volcanic ridges and associated volcano-sedimentary succession: the Mi... 01/05/2003 - 05/05/2003
  167  Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) Arasında Uzanan Miyosen Sonrası Yaşlı KD Doğrultu... 14/04/2003 - 20/04/2003
  168  Erken-Orta Miyosen Sedimanter İstifindeki Sintektonik Formasyon İçi Uyumsuzluklar ve Bunların Te... 14/04/2003 - 20/04/2003
  169  Urla çöküntüsü Miyosen istifinin stratigrafisi ve volkanik fasiyesleri, Batı Anadolu, Türkiye... 14/04/2003 - 20/04/2003
  170  Kiraz (İzmir) Kuzeydoğusunun Jeolojisi, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu.... 14/04/2003 - 20/04/2003
  171  Geology of the Volcanosedimentary Succession in Lacustrine Environment: An Example from the area bet... 01/09/2002 - 05/09/2002
  172  Timing, Cause and Origin of Current N-S Extensional Tectonics in Western Turkey... 01/07/2002 - 05/07/2002
  173  Kızılyer (Denizli) jipsli karbonat istifinin stratigrafisi ve tektonik konumu... 11/03/2002 - 15/02/2002
  174  Armutalanı (Marmaris-Muğla) Beldesinin yerleşim alanının jeoteknik değerlendirilmesi... 11/03/2002 - 15/03/2002
  175  Bor çökelleriyle ilişkili volkanik kayaçların stratigrafisi ve tektonik ortamı, Bigadiç-Soma-... 11/03/2002 - 15/03/2002
  176  Menderes Masifi ile Alt-Orta Miyosen Arasındaki Dokanak İlişkisinin Niteliği ve Tektonik Önemi:... 11/03/2002 - 15/03/2002
  177  Bigadiç bor havzası ve çevresindeki volkanik fasiyesler... 11/03/2002 - 15/03/2002
  178  Supra-Allochthon Sedimentary Successions In Western Anatolia: New Stratigraphic Data And Tectonic Re... 24/09/2001 - 28/09/2001
  179  Geology of the Gediz graben and its Tectonic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  180  Manisa Fault (Western Anatolia) and its Kinematic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  181  Nazilli ve dolayının (Büyük Menderes grabeni) genç-tektoniği... 01/04/2001 - 01/04/2001
  182  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı havzasıın jeolojisi ve yeraltı suyu kalitesi, Batı Anadolu... 21/03/2001 - 23/03/2001
  183  Stratigraphy and tectonics of the late Paleocene-Eocene supra-allochthon basin formed on the Lycian ... 25/09/2000 - 30/09/2000
  184  Stratigraphy and tectonic significance of the early Oligocene - early Miocene late orogenic Piggy Ba... 25/09/2000 - 29/09/2000
  185  Block Rotation about Horizontal Axis in the Supradetachment Basin of Aegean Type?, Evidence from Dip... 01/07/2000 - 01/07/2000
  186  Batı Anadolu'dan Örneklerle Aktif Faylar ve Potansiyel Aktif Faylar... 24/05/2000 - 27/05/2000
  187  Uyumsuzluklarla sınırlandırılmış Tersiyer yaşlı Tortul istiflerin Denizli ve İzmir arasınd... 21/02/2000 - 25/02/2000
  188  Menderes Masifinde ana bindirme zonları ile detachment fayları arasındaki yapısal ilişkiller... 02/11/1998 - 06/11/1998
  189  Stratigraphic evidence for the Late Cretaceous exhumation of the Menderes Carbonate Platform, Çal, ... 31/08/1998 - 04/09/1998
  190  Stratigraphy of the Upper Cretaceous-Paleocene sequences in the southern sector of the Menderes Mass... 31/08/1998 - 04/09/1998
  191  Presence of Intrabasin Highs in the Aegean Supradetachment Basins, West Turkey... 01/05/1998 - 05/05/1998
  192  Oligo-Miyosen Denizli Molas Havzasına ait Alüvyal Yelpaze-Yelpaze Delta ve Sığ Deniz Çökelleri... 12/05/1997 - 16/05/1997
  193  Oligo-Miocene Fan-Delta Complex and Associated Coral Reefs in the Denizli Molasse Basin, Western Ana... 01/05/1997 - 05/05/1997
  194  Tertiary Detachment Faulting, Core Complex Uplift, and Graben Evolution in the Western Anatolia Exte... 04/08/1996 - 14/09/1996
  195  Stratigraphy and Sedimentology of the Synorogenic Flysch (Alakaya Basin) and Post-Orogenic Sequence ... 01/05/1996 - 05/05/1996
  196  Menderes masifi nin neotektonik evriminde oluşan supradetachment havzalar ve rift havzaları... 12/02/1996 - 16/02/1996
  197  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gedi... 09/10/1995 - 14/10/1995
  198  Relationship Between the Menderes Massif and Lycian Nappes in the Milas-Muğla and Çal-Denizli Area... 01/09/1995 - 05/09/1995
  199  Stratigraphy and Sedimentology of the Late Paleocene-Eocene Deposits of the Alakaya Basin (Denizli-W... 01/09/1995 - 05/09/1995
  200  Büyük Menderes ve Gediz grabenlerindeki jeotermal sistemin oluşumuna detachment fayı tektoniği ... 27/09/1994 - 30/09/1994
  201  Kaklık (KD Denizli) Çevresindeki Mesozoyik-Tersiyer İstifinin Stratigrafisi ve Çökelme Ortamlar... 14/05/1994 - 18/05/1994
  202  Neogene stratıgraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben... 01/10/1990 - 06/10/1990
  203  Büyük Menderes Grabeni nin Sultanhisar-Kuyucak (Aydın) Arasındaki Kuzey Kenarının Neojen Strat... 03/04/1989 - 07/04/1989
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Criteria for Surface Rupture Microzonation of Active Faults for Earthquake Hazards in Urban Areas Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology...  2017
  2  Balıkesir İlinin Depremselliği Balıkesir Kent Sempozyumu...  2015
 • NO NAME DATE
  1  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonunun Jeodinamik İlişkisi...  4/2018 - /
  2  İzmir İli Yerleşim Alanlarından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi...  3/2018 - 3/2020
  3  Quantifying the variability and migration of active normal faulting during the Late Pleistocene?Holocene using 36Cl cosmogenic nuclide techniques...  2/2017 - /
  4  İzmir-Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahasında Olası Patlamamış Mühimmatın Tespit Edilmesine Yönelik Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar-Alan Taraması...  5/2016 - 9/2016
  5  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği...  12/2016 - /
  6  GEDİZ NEHRİ HAVZA YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI...  7/2016 - 7/2018
  7  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  8  Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi...  7/2013 - 6/2015
  9  Güney Batı Anadolunun Aktif Tektoniği ve Geç Senozoyik Evrimi...  6/2012 - 6/2015
  10  Gölmarmara Havzasının Jeolojisi ve Aktif Tektoniği, Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa...  4/2012 - 4/2013
  11  Söke - Kuşadası arasında Pleyistosen denizi varlığı araştırılması...  3/2012 - 3/2014
  12  Aydın-Söke Bağarası Güneyindeki Çavdar-Demirtepe'de Bulunan Demir Yatağında Rezerv Belirleme Aamaçlı Jeolojik Haritalama, Mineralojik/Petrografik Ve Jeokimyasal Analiz Çalışmaları...  2/2011 - 6/2011
  13  Urla ve Çevresinin Aktif Faylarının Jeolojik, Jeofizik ve Paleosismolojik Çalışmalarla İncelenmesi: 17-20 Ekim 2005 Depremlerinin İzlerinin Jeofizik ve Paleosismolojik Anlamda Araştırılması...  9/2010 - 3/2013
  14  TÜBİTAK 108Y285 İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleriyle Araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  15  Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi Ve Bu Zonların Batı Anadoludaki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı...  9/2009 - 9/2011
  16  Söke (AYDIN) Havzası'nın Jelojik Evrimi ve Batı Anadolu Genleşme Tektoniğindeki Rolü...  3/2008 - 5/2011
  17  İzmir Dış Körfezinin Jeolojik Evrimi ve Dış Körfezin İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İçindeki Yapısal Konumu...  12/2007 - 12/2009
  18  Manisa Fayının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli...  8/2006 - 8/2009
  19  investigation of correlation radon anomaly and seismic activity in thermal spings in the Çeşme active fault zone...  11/2005 - 11/2007
  20  Alaçamdağ volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu tektoniğindeki önemi...  5/2005 - 9/2008
  21  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası Ve Oluşum Modeli...  7/2005 - 1/2008
  22  Karaburun yarımadasındaki Miyosen volkanitlerinin stratigrafik, sedimentolojik ve petrolojik veriler ışığında kökensel yorumu...  3/2004 - 9/2006
  23  Cumaovası (Menderes) Havzasının Kuvaterner Jeolojisi ve Aktif Tektoniği...  7/2004 - 7/2006
  24  Selendi havzasının stratigrafik, sedimantolojik, yapısal, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında volkano-sedimanter evrimi ve bor potansiyeli...  3/2004 - 3/2006
  25  monitoring of possible earthquakes via movement of soils gas radon and investigation of correlation between seismic parameters and earthquakes in izmir zone...  9/2004 - 9/2006
  26  Selendi ve Simav arasındaki volkanizmanın fasiyes özellikleri, havza içerisindeki yeri ve jeokimyasal verilerle karşılaştırılması, Batı Anadolu, 2003...  5/2003 - 6/2005
  27  Minerolojik, petrografik, jeokimyasal, jeokronolojik ve yapısal veriler ışığında Buldan granitinin Menderes Masifinin evrimindeki yeri...  3/2003 - 8/2006
  28  Kemalpaşa-Torbalı Havzasının Stratigrafisi ve Tektonik önemi...  8/2002 - 8/2004
  29  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia...  10/2002 - 10/2005
  30  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen stratigrafisi ve tektoniği...  8/2002 - 8/2004
  31  Batı Anadolu'da Mesozoyik-Tersiyer geçişinin stratigrafisi...  5/2002 - 5/2004
  32  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
  33  DEÜ-BAP/02.KB.FEN.027: Aydın-Nazilli Fayı'nın (Büyük Menderes Grabeni) Paleosismolojik Analizi (2002-2004, Proje Yürütücüsü)...  3/2002 - /2004
  34  Urla (İzmir) çevresinin Miyosen-Kuvaterner sedimantolojisi ve tektoniği...  2/2001 - 2/2003
  35  İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Alanının 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Haritaları Projesi...  5/2001 - 8/2001
  36  Çubukludağ Grabeni (Kemalpaşa-Gümüldür)'nin Miyosen palinostratigrafisi...  5/2001 - 5/2003
  37  Manisa Özel İdare'ye Ait Spor Kompleksi'nin Zemin Etüd Raporu...  1/2000 - 5/2000
  38  Menderes Masifindeki Kretase-Paleosen istifinin Rudist, Foraminifer ve Nannoplankton biyostratigrafisi...  5/2000 - 5/2002
  39  Muğla İli Marmaris İlçesi Armutalanı Beldesi Yerleşim Alanına Ait Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu...  8/2000 - 2/2001
  40  Çivril-Baklan Alanlarında Mesozoyik İstiflerinin Stratigrafisi ve Kretase-Tersiyer Geçişinin İncelenmesi...  5/2000 - 5/2002
  41  Çeşme (İzmir) Emniyet Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal Tesisi Binasına Ait Zemin Etüd Raporu...  4/2000 - 9/2000
  42  Milas, Tavas ve Çal alanlarında Menderes Masifi ile Likya Naplarının Stratigrafisi ve Tektonik İlişkisi...  5/1998 - 5/2000
  43  Büyük Menderes Grabeni'nin Sultanhisar (Aydın)-Sarayköy (Denizli) arasının jeotektoniği...  8/1988 - 8/1990
 • NO NAME DATE
  1  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2003
  2  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Aktif Fay Araştırma Merkezi, Geol. Surv. Japan  2003
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Eathquake Management , Director of Science Branch, April 2017-continues
  2 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, December 2014- December 2017
  3 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, December 2014- December 2017
  4 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Deputy Center Director, November 2014- December 2014
  5 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2014- December 2014
  6 Faculty of Engineering Department of General Geology , Director of Science Branch, June 2013- June 2016
  7 Faculty of Engineering Department of Geological Engineering , Vice Director of Department, November 2010- July 2012
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, July 2007- March 2009
  9 Sığ Jeofizik Ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2007- February 2010
  10 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, June 2006- June 2009
  11 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Eathquake Management , Vice Director of Science Branch, March 2005- March 2008