Tr

Professor Doctor HASAN SÖZBİLİR FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF GENERAL GEOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1986
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1989
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Anabilim Dalı  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı  2004
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti'nde Tarihsel Depremler...  2018
  2  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  3  Tectonic Geomorphology of the Kemalpaşa Basin and Surrounding Horsts, Southwestern Part of the Gedi...  2017
  4  Paleomagnetic and geochronologic evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (We...  2017
  5  Kinematic analysis and palaeoseismology of the Edremit Fault Zone: Evidence for past earthquakes in ...  2016
  6  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  7  Palaeoseismology of the Havran-Balıkesir Fault Zone: Evidence for past earthquakes in the strike-sl...  2016
  8  Reply to Karaoğlu and Erküls comment on: Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of...  2015
  9  Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of ...  2015
  10  A microgravity model for the city of Izmir (western Anatolia) and its tectonic implementations...  2014
  11  Tectono-sedimentary evolution of an Early Pleistocene shallow marine fan-deltaic succession at the w...  2014
  12  The Influence of Palaeovegetation and Palaeoclimate on the Palynoflora in the Kemalpaşa?Torbalı Ba...  2014
  13  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyasal Özel...  2013
  14  Structural evidence for strike-slip deformation in the İzmir-Balıkesir Transfer Zone and consequen...  2013
  15  Neogene-Quaternary Evolution of the Manisa Basin: Evidence for Variation in the Stress Pattern of th...  2013
  16  Tectonic evolution of the Söke Basin: Extension-dominated transtensional basin formation in western...  2013
  17  Application of boundary analysis and modeling methods on Bouguer gravity data of the Gediz Graben an...  2012
  18  Neotectonic Evolution of an Actively Growing Superimposed Basin in Western Anatolia: The Inner Bay o...  2012
  19  36Cl Exposure Dating of Paleoearthquakes in the Eastern Mediterranean: First Results from the Wester...  2012
  20  Source of Arsenic based on geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in weste...  2012
  21  Tectonic Geomorphology of the Spildağı High Ranges, Western Anatolia...  2012
  22  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadoludaki Aktif Tektonik Yapı...  2011
  23  Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel t...  2011
  24  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski...  2011
  25  Sarıgöl fay zonu boyunca meydana gelen deformasyonların nedenleri üzerine bir araştırma...  2011
  26  Geological and palaeoseismological evidence for Late Pleistocene-Holocene activity on the Manisa Fau...  2011
  27  Radon monitoring as the earthquake precursor in fault line in izmir...  2011
  28  Shallow and Deep Structure of a Supradetachment Basin Based on Geological, Conventional Deep Seismic...  2011
  29  Tectono-stratigraphic evolution of the NE-SW-trending superimposed Selendi basin: implications for L...  2010
  30  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
  31  Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of Miocene volcanic rocks from the Karaburun Peninsula: Imp...  2009
  32  17-20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremlerinin sismik jeomorfolojisi ve bölgedeki gerilme alanla...  2009
  33  Stratigraphic and Structural Evidence for Fault Reactivation:The Active Manisa Fault Zone, Western A...  2008
  34  A geochemical approach to Neogene-Quaternary volcanic activity of western Anatolia: An example of ep...  2008
  35  D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı'nın Birlikte Çalıştığına Dai...  2008
  36  Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic con...  2008
  37  A First record of strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası...  2008
  38  Gypsiferous carbonates at Honaz Dağı (Denizli): First documentation of Triassic gypsum in western ...  2008
  39  Tectonic Evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: Evidence for Compression/Upli...  2007
  40  Evolution of the large-scale Active Manisa fault, Southwest Turkey: Implications on fault developmen...  2006
  41  Crustal Structure and Local Seismicity in Western Anatolia...  2006
  42  Seismotectonics of Western Turkey from High Resolution Earthquake Relocations and Moment Tensor Dete...  2006
  43  Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-ari...  2006
  44  Neogene-Quaternary Stratigraphy of Kiraz-Beydağ Vicinity, Küçük Menderes Graben, West Anatolia...  2006
  45  İzmirdeki deprem dizilerinin nedeni, faylardaki çiçek yapısı...  2005
  46  Oligo-Miocene extension in the Lycian Orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey...  2005
  47  Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene Bigadiç borate basin, western Turkey...  2005
  48  Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for we...  2005
  49  Geology, Petrography and Geochemistry of Andesites at the Eastern End of Küçük Menderes Graben (B...  2005
  50  Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in weste...  2004
  51  Urla Balıkesir Arası Depremlerin Nedeni Fosil Bir Fay...  2003
  52  Presence and Tectonic Significance of Cretaceous Rudist Species in the so-Called Permo-Carboniferous...  2003
  53  Revised stratigraphy and facies analysis of Palaeocene-Eocene supra-allochthonous sediments (Denizli...  2002
  54  Geometry and Origin of Folding in the Neogene Sediments of the Gediz Graben, Western Anatolia, Turke...  2002
  55  A Palynostratigraphic Approach to the SW Anatolian Molasse Basins: Kale-Tavas Molasse and Denizli Mo...  2001
  56  Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Ge...  2001
  57  Multistage Exhumation of the Menderes Massif, Western Anatolia (Turkey), International Journal of Ea...  2001
  58  Stratigraphy of Upper Cretaceous-Palaeogene sequences in the southern and eastern Menderes Massif (W...  2001
  59  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accommodation faults in the Ged...  1997
  60  Stratigraphy and provenance of the Paleocene-Eocene Alakaya basin in the Denizli Province, southwest...  1995
  61  Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes Graben...  1990
 • NO NAME DATE
  1  SYM tabanlı morfotektonik analiz kullanılarak, Tuzla Fayı nın sismik tehlike değerlendirilmesi,... 23/04/2018 - 27/04/2018
  2  21 Temmuz 2017 Gökova Depremi'nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçinde... 26/10/2017 - 28/10/2017
  3  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Jeodinamik İlişkisine Dair Yeni Yak... 26/10/2017 - 28/10/2017
  4  Late Quaternary Rapid Uplift deduced from Marine Terraces in Eastern Pontides, Turkey... 22/10/2017 - 25/10/2017
  5  DOĞU PONTİDLER'iN (TRABZON-RİZE VE YAKIN ÇEVRESİ) DEPREMSELLİĞİ... 11/10/2017 - 13/10/2017
  6  Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  7  Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017)Sismik Kaynakları... 11/10/2017 - 13/10/2017
  8  DEMRE HAVZASINI SINIRLAYAN KALE FAYI'nın DEPREM AKTİVİTESİ, GB TÜRKİYE... 11/10/2017 - 13/10/2017
  9  SEDIMENTATION RATE OF MARINE TERRACES AND UPLIFT RATE OF THE EASTERN PONTIDES IN LATE QUATERNARY-HOL... 14/09/2017 - 17/07/2017
  10  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  11  Tectonically driven uplift and seismicity of the Eastern Pontides (Trabzon-Rize/Turkey and its Vicin... 03/05/2017 - 07/05/2017
  12  Aksu-Dinar Fault System: Its bearing on the evolution of the Isparta Angle (SW Turkey)... 23/04/2017 - 28/04/2017
  13  Evolution of seismically active Izmir-Balıkesir Transfer Zone: A reactivated and deep-seated struct... 23/04/2017 - 28/04/2017
  14  Fethiye-Burdur Fault Zone (SW Turkey): a myth?... 23/04/2017 - 28/04/2017
  15  Assessment On Surface Faulting Hazard Overlay Criteria Of The Büyük Menderek Fault Zone... 10/04/2017 - 14/04/2017
  16  DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ... 10/04/2017 - 14/04/2017
  17  Büyük Menderes Fay Zonu'nun 'Yüzey Faylanması Kriterleri' açısından değerlendirilmesi... 10/04/2017 - 14/04/2017
  18  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  19  Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating... 12/12/2016 - 16/12/2016
  20  Timing of Quaternary Marine Terrace Formation and Uplift Rates in the Eastern Pontides, NE Turkey... 12/12/2016 - 16/12/2016
  21  DOĞU PONTİDLERDEKİ DENİZEL TARAÇALARIN OSL YÖNTEMİYLE YAŞLANDIRILMASI ve KUVATERNER-HOLOSEN ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  22  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  23  ACTIVE TECTONICS OF THE COASTAL OF EASTERN PONTIDES IN THE LIGHT OF DATING OF MARINE TERRACES: PRELI... 07/05/2016 - 11/05/2016
  24  Luminescence Dating of Marine Terrace Sediments Between Trabzon and Rize, Eastern Black Sea Basin: P... 18/04/2016 - 22/04/2016
  25  The Geological, Geomorphological Features and Kinematic Analysis of Active Faults Controlling the Ke... 17/04/2016 - 22/04/2016
  26  Determination of paleoseismic activity over a large time scale Fault scarp dating with 36Cl... 12/04/2016 - 22/04/2016
  27  Using 36Cl fault scarp dating to model Holocene paleoseismic activity in the Büyük Menderes graben... 12/04/2016 - 21/04/2016
  28  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK... 11/04/2016 - 15/04/2016
  29  JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜH... 11/04/2016 - 15/04/2016
  30  OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE AND QUATERNARY STRATIGRAPHY OF MARINE TERRACES BETWEEN TRABZON AND... 01/11/2015 - 04/11/2015
  31  İzmir-Manisa-Balıkesir illerini etkilemiş tarihsel depremlerin sismik kaynakları... 14/10/2015 - 16/10/2015
  32  İzmir Kenti İçinden Geçen Diri Faylarda Fay Sakinim Bandi/Yüzey Faylanması Tehlikesi Kuşaği ... 14/10/2015 - 16/10/2015
  33  İzmir-Manisa-Balikesir illerini etkilemiş tarihsel derpemlerin sismik kaynakları... 14/10/2015 - 16/10/2015
  34  Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi... 07/10/2015 - 09/10/2015
  35  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  36  Determination of paleoseismic activity with cosmogenic 36 Cl: a case study from the Western Anatolia... 26/07/2015 - 02/08/2015
  37  Revealing the seismically active periods beyond the historical archives: Fault scarp dating with 36C... 26/07/2015 - 02/08/2015
  38  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  39  OSL chronology of marine terraces between Trabzon-Rize/Turkey: Initial findings... 18/06/2015 - 20/06/2015
  40  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNE AİT MÜHENDİSLİK ANAKAYASI İVMESİNİN ÖN KESTİRİMİNE YÖNELİ... 10/06/2015 - 12/06/2015
  41  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  42  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  43  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  44  Kemalpaşa Havzası'nı Kontrol Eden Aktif Fayların Jeolojisi, Jeomorfolojisi ve Kinematik Analizi,... 06/04/2015 - 10/04/2015
  45  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu boyunca gelişen Batı Anadolunun terslenmeli rotasyonuna deir paleo... 06/04/2015 - 10/04/2015
  46  Büyük Menderes Grabeni Batı Ucundaki Gölsel Havzalarin Jeolojik Evrimi, Söke Havzası, Batı A... 06/04/2015 - 09/04/2015
  47  Edremit Fay Zonu ile Havran-balıkesir Fay zonu'nun Jeolojik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Özel... 06/04/2015 - 10/04/2015
  48  Recurrence behavior of destructive earthquakes in Western Anatolia, Turkey: Insights from cosmogenic... 21/11/2014 - 22/11/2014
  49  Havran-Balıkesir Fay Zonu: jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik ön bulgular... 05/11/2014 - 07/11/2014
  50  The Holocene seismic activity and slip rates of the Priene-Sazlı fault, Western Anatolia... 13/10/2014 - 17/10/2014
  51  Holocene earthquake activity in the Gediz Graben, western Turkey: Insights from cosmogenic 36Cl dati... 13/10/2014 - 17/10/2014
  52  Fault scarp dating to reveal landscape evolution in a tectonically active setting: Insights from Eas... 24/09/2014 - 29/09/2014
  53  Reconstructing the paleoseismic history of the Priene Sazli Fault using 36Cl cosmogenic nuclide dati... 27/04/2014 - 02/05/2014
  54  Kinematics of SW Anatolia implications on crustal deformation above slab tear... 27/04/2014 - 02/05/2014
  55  Kinematics of İzmir-Balikesir Transfer Zone and west Anatolian rotational history during the exhuma... 27/04/2014 - 02/05/2014
  56  Büyük Menderes grabeni kuzey kenarı orta kesiminin (Aydın-Köşk çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 14/04/2014 - 18/04/2014
  57  Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı Orta Kesiminin (Aydın-Köşk Çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 03/03/2014 - 08/03/2014
  58  Using cosmogenic 36Cl to determine periods of enhanced seismicity in western Anatolia, Turkey... 15/11/2013 - 16/11/2013
  59  Köşk (Aydın) Kuzeyi, Kömürlü Erken-Orta Miyosen Tortullarının Palinolojisi, Büyük Menderes... 24/10/2013 - 26/10/2013
  60  Aydın-Köşk Çevresinin Genç Tektoniği, Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı... 24/10/2013 - 26/10/2013
  61  İzmir-Balıkesir Transfer Zonunun neotektoniği... 24/10/2013 - 25/10/2013
  62  Diri Faylarda reaktivasyon: Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası, KB Anadolu... 24/10/2013 - 26/10/2013
  63  Gediz Grabeni'nin Batı Bölümünün Aktif Tektoniği ve İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İle Olan ... 01/04/2013 - 05/04/2013
  64  Vertical Displacements Inherited from Pre-Neogene Time in the Gulfes of Sığacık and Kuşadası (W... 05/11/2012 - 07/11/2012
  65  Aktif Normal Faylarda Kozmojenik 36Cl Uygulamaları Batı Anadolu'dan İlk Sonuçlar... 18/10/2012 - 19/10/2012
  66  Büyük Menderes Grabeni kuzey sınırını oluşturan aktif Menderes Fayı'nın batı ucundaki fayl... 18/10/2012 - 19/10/2012
  67  Karahöyük Dağı'nı Sınırlayan Aktif Normal Fayların Jeolojik Özellikleri, Akhisar, Manisa... 18/10/2012 - 19/10/2012
  68  Karahöyük Dağı'nı Sınırlayan Aktif Normal Fayların Jeolojik Özellikleri, Akhisar, Manisa... 18/10/2012 - 19/10/2012
  69  Active Tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and Surrounding Area by Multi Channel Seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  70  Active tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and surrounding area by multi channel seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  71  Manisa Havzası'nın Neotektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  72  Söke Havzası'nın Jeolojik Evrimi... 25/06/2012 - 26/06/2012
  73  İzmir Körfezi'nin Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  74  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  75  Spildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 02/04/2012 - 06/04/2012
  76  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu'daki Aktif Tektonik Yap... 02/04/2012 - 06/04/2012
  77  İzmir Körfezinin Geç Senozoyik tektoniği, Batı Anadolu.... 02/04/2012 - 06/04/2012
  78  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski... 02/12/2011 - 03/12/2011
  79  Söke - Milet Havzası'nın Güneybatı Kenarının Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 19/10/2011 - 22/10/2011
  80  KD-uzanımlı Kaleköy Fay Zonunun jeolojik özellikleri ve kinematik analizi, Manisa Havzası, Bat... 19/10/2011 - 22/10/2011
  81  Menemen Ovasının doğu sınırını oluşturan Harmandalı Fay Zonunun deformasyon özellikleri, ... 19/10/2011 - 22/10/2011
  82  36Cl exposure dating of paleoearthquakes in the western Anatolian Extensional Province, Turkey... 21/07/2011 - 27/07/2011
  83  The use of microgravity modelling for understanding of the tectonic activity in Izmir, Western Anato... 03/04/2011 - 08/04/2011
  84  Sığacık Körfezi(İzmir) Ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik Yans... 23/11/2010 - 26/11/2010
  85  Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yap... 03/11/2010 - 06/11/2010
  86  Dilek Yarımadası'nın Kuzey'inin Aktif Tektoniği... 03/11/2010 - 06/11/2010
  87  Block rotations and strike-slip tectonics in west Anatolian extensional province: preliminary paleom... 04/10/2010 - 08/10/2010
  88  Determination of the Kinematic structure of Izmir and surrounding using repeated GPS/GNSS observatio... 14/09/2010 - 17/09/2010
  89  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  90  Çiçekli Köyü (İzmir Kuzeyi) ve Çevresinin Neotektonigi: Birbirini İzleyen Miyosen Sonrası S... 08/10/2009 - 11/10/2009
  91  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  92  Paleotektonik dönem yapılarının Neotektonik dönemde yeniden aktif hale geçtiğine dair veriler... 08/10/2009 - 11/10/2009
  93  Manisa Fay Zonu'nun Tektonik Jeomorfolojisi; Spil Dağı (Manisa) Yükselimini Belgeleyen Jeolojik V... 08/10/2009 - 11/10/2009
  94  Türkiyedeki aktif normal faylar üzerinde baslatılan ilk kozmojenik yaslandırma çalısmaları... 08/10/2009 - 11/10/2009
  95  Transfer zonlarının jeolojik evrimi ve bu zonların Batı Anadoludaki K-G genisleme tektonigine ka... 08/10/2009 - 11/10/2009
  96  An active transtensional basin in western Anatolia: The Inner Bay of İzmir... 19/04/2009 - 24/04/2009
  97  Palaeoseismological evidence for Holocene activity on the Manisa Fault Zone,Western Anatolia... 19/04/2009 - 24/04/2009
  98  Structural Evidence for Fault Reactivation: the Active Priene Sazlı Fault Zone, Söke Milet Basin,... 19/04/2009 - 24/04/2009
  99  Söke havzası'nın Neotektonik evrimi: Büyük Menderes Grabeni'nin batı ucundaki duraksamalı hav... 13/04/2009 - 17/04/2009
  100  Menderes Masifi'nin tektonostratigrafisi ile Gediz grabeni tortul dolgusu arasındaki yapısal iliş... 13/04/2009 - 17/04/2009
  101  Petrolojik, izotopik ve jeokronolojik veriler ışığında Erken Miyosen yaşlı Alaçamdağ volkan... 13/04/2009 - 17/04/2009
  102  Alaçamdağ granitlerinde genişlemeli tektonizma ile eşyaşlı sünümlü makaslama kuşaklarını... 13/04/2009 - 17/04/2009
  103  Oluşumu Devam Eden Süperempoze Havzalara Bir Örnek; İzmir Iç Körfezi, Batı Anadolu, Türkiye... 13/04/2009 - 17/04/2009
  104  Küçük Menderes Grabeninin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği... 13/04/2009 - 17/04/2009
  105  Manisa Fay Zonu'nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik veriler; Sismik Risk Ön Sonuçları, B... 13/04/2009 - 17/04/2009
  106  Manisa Fay Zonu'ndaki Holosen aktivitesine ait veriler ve fay zonunun batı segmentinde yapılan pal... 13/11/2008 - 14/11/2008
  107  Aktif Priene-Sazlı Fay Zonu'nun Türü, Geometrisi ve Kinematik Özellikleri; Büyük Menderes Grab... 13/11/2008 - 15/11/2008
  108  Batı Anadolu'da D-B Uzanımlı Güncel Havzalara bir örnek: İzmir İç Körfezi... 13/11/2008 - 15/11/2008
  109  Batı Anadoluda İzmir-Balıkesir transfer zonu içinde kalan aktif doğrultu atımlı faylarla sın... 07/11/2007 - 09/11/2007
  110  Menderes Masifi'nin yüzeylemesini belgeleyen Tersiyer yaşlı sedimanter havzaların oluşum mekani... 05/11/2007 - 10/11/2007
  111  Menderes Masifi Orta Bölümünün Neojen- Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 05/11/2007 - 10/11/2007
  112  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) lateritik Ni-Co yatağının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özel... 25/10/2007 - 27/10/2007
  113  KG - Uzanımlı Urla Havzası'nın Çok Evreli Tektonik Evrimi (İzmir), Batı Anadolu. [ The Polyph... 25/10/2007 - 27/10/2007
  114  Aktif Manisa Fayında Reaktivasyona İşaret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler... 25/10/2007 - 27/10/2007
  115  Batı Anadoluda tortullaşmayla yaşıt ve tortullaşma sonrası doğrultu atım tektoniğine ait ar... 25/10/2007 - 27/10/2007
  116  Cumaovası çek-ayır havzasında transpresyondan transtensiyona yersel gerilme terslenmesine dair v... 25/10/2007 - 27/10/2008
  117  Selendi Havzası`nın Geç Senozoyik Volkanik Evrimi, (Batı Anadolu): Çok Evreli Bimodal Volkanizm... 16/04/2007 - 22/04/2007
  118  Karaburun Yarımadası`ndaki İki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi ve Fasiyes - Özelli... 16/04/2007 - 22/04/2007
  119  Karaburun Melanjı (Batı Anadolu) İçerisine Sokulan Erken Triyas Yaşlı I-tipi Kalkalkali Magmat... 16/04/2007 - 22/04/2007
  120  Superimposed Selendi Havzası`nın stratigrafik revizyonu, Batı Anadolu... 16/04/2007 - 22/04/2007
  121  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası'nın Neotektonik Evrimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  122  Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasy... 02/11/2006 - 04/11/2006
  123  Karaburun İlçesinin Aktif Tektoniği... 02/11/2006 - 04/11/2006
  124  Seferihisar-Yelki fay zonunda paleosismolojik çalışmalar: doğrultu atımlı fay zonunda eğim at... 02/11/2006 - 04/11/2006
  125  Gediz Sıyrılma fayının deprem üretme potansiyeli... 02/11/2006 - 04/11/2006
  126  Batı Anadolunun Sismotektoniği: 2002-2003 Batı Anadolu Sismik Deneyimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  127  Batı Anadoluda normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örn... 02/11/2006 - 04/11/2006
  128  Termal Su Kaynaklarındaki Radon Ölçümleri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilere Günce... 02/11/2006 - 04/11/2006
  129  Küçük Menderes Grabeni nin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği, Bayındır-Kiraz çevre... 20/09/2006 - 23/09/2006
  130  Batı Anadolu Kabuk/Üst-manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalı... 23/06/2006 - 24/06/2006
  131  Göktepe (Muğla) Traverten ve Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.... 25/05/2006 - 27/05/2006
  132  Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu.... 20/03/2006 - 24/03/2006
  133  Kiraz havzasının tektonik evrimi: Küçük Menderes Grabeni doğu ucu, Batı Anadolu. 59. Türkiye... 20/03/2006 - 24/03/2006
  134  17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilm... 20/03/2006 - 24/03/2006
  135  KD Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeninin palinostratigrafisi ve bu hav... 20/03/2006 - 24/03/2006
  136  First record of Quaternary pull-apart basin in western Analolia: the Cumaovası basin, İzmir-Turkey... 04/10/2005 - 07/10/2005
  137  The polyphase tectonic evolution of western Anatolia during the Late Miocene-Quaternary times: Struc... 04/10/2005 - 07/10/2005
  138  New Insights on Western Anatolian (Turkey) Structure and Tectonics from the 2002-2003 Seismic Experi... 04/10/2005 - 07/10/2005
  139  Neogene-Quaternary stratigraphy of the eastern part of Küçük Menderes Graben ( West Anatolia)... 04/10/2005 - 07/10/2005
  140  Anti-clockwise block rotation in western Anatolia: evidence from the Seferihisar Horst, İzmir... 04/10/2005 - 07/10/2005
  141  The role of reactivated faults under different stress regimes and their tectonic significance in Wes... 04/10/2005 - 07/10/2005
  142  Evidence for bimodal volcanism within the Selendi Basin: Early Miocene alkaline and calc-alkaline vo... 04/10/2005 - 08/10/2005
  143  Palynoflora from the Early to early Late Miocene and palaeoclimatological data in the Kemalpaşa-Tor... 01/10/2005 - 04/10/2005
  144  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 27/09/2005 - 30/09/2005
  145  Oligocene-Lower Miocene olistostromal sedimentary sequence structurally above the Menderes Metamorph... 15/06/2005 - 18/06/2005
  146  Evidence for active/recent deformation in the Gediz (Alaşehir) graben, western turkey: example from... 15/06/2005 - 18/06/2005
  147  Olivine basalt and trachyandesite peperites and associated hydrothermal mineralisation within the Ea... 15/06/2005 - 18/06/2005
  148  Ophiolites resting above the Gediz Detachment and their tectonic significance: Field and geochemical... 15/06/2005 - 18/06/2005
  149  Cross-cut relationship between NE- and E-trending faults in western Anatolia: an example from the Qu... 15/06/2005 - 18/06/2005
  150  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  151  Selendi havzasının sratigrafisi, Hacıbekir grubuna ait yeni bulgular... 05/05/2005 - 06/05/2005
  152  Suludere Formasyonu, Kiraz Havzası ( Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu)... 05/05/2005 - 06/05/2005
  153  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  154  Batı Anadoludaki transtansiyonel ortama ait yapısal veriler: Kuvaterner yaşlı Cumaovası havzas... 11/04/2005 - 15/04/2005
  155  İzmir sismotektonik haritası ön sonuçları... 07/12/2004 - 10/12/2004
  156  İzmir Fayı nın Jeolojik ve Jeomorfolojik Parametreleri, Batı Anadolu... 22/10/2004 - 24/10/2004
  157  Urla Havzas'nın Kuvaterner jeolojisi ve havzayı sınırlayan doğrultu atımlı fayların Batı An... 22/10/2004 - 24/10/2004
  158  First Example of a Transtensional Supradetachment Basin in western Anatolia: The Kemalpaşa-Torbalı... 20/08/2004 - 28/08/2004
  159  Evidence for top to northeast movement of the Neo-Tethyan ophiolites on the Menderes metamorphic mas... 20/08/2004 - 28/08/2004
  160  Batı Anadolu Grabenlerinin Gravite Verileri ile Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  161  An Active Intermitten transform zone accommodating N-S Extension in Western Anatolia and its relatio... 01/10/2003 - 12/10/2003
  162  Sismometre Tasarımı... 01/10/2003 - 01/10/2003
  163  Aydın-Nazilli fayının paleosismolojik önbulguları... 29/05/2003 - 30/05/2003
  164  Subduction-related NE-trending volcanic ridges and associated volcano-sedimentary succession: the Mi... 01/05/2003 - 05/05/2003
  165  Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) Arasında Uzanan Miyosen Sonrası Yaşlı KD Doğrultu... 14/04/2003 - 20/04/2003
  166  Erken-Orta Miyosen Sedimanter İstifindeki Sintektonik Formasyon İçi Uyumsuzluklar ve Bunların Te... 14/04/2003 - 20/04/2003
  167  Urla çöküntüsü Miyosen istifinin stratigrafisi ve volkanik fasiyesleri, Batı Anadolu, Türkiye... 14/04/2003 - 20/04/2003
  168  Kiraz (İzmir) Kuzeydoğusunun Jeolojisi, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu.... 14/04/2003 - 20/04/2003
  169  Geology of the Volcanosedimentary Succession in Lacustrine Environment: An Example from the area bet... 01/09/2002 - 05/09/2002
  170  Timing, Cause and Origin of Current N-S Extensional Tectonics in Western Turkey... 01/07/2002 - 05/07/2002
  171  Kızılyer (Denizli) jipsli karbonat istifinin stratigrafisi ve tektonik konumu... 11/03/2002 - 15/02/2002
  172  Armutalanı (Marmaris-Muğla) Beldesinin yerleşim alanının jeoteknik değerlendirilmesi... 11/03/2002 - 15/03/2002
  173  Bor çökelleriyle ilişkili volkanik kayaçların stratigrafisi ve tektonik ortamı, Bigadiç-Soma-... 11/03/2002 - 15/03/2002
  174  Menderes Masifi ile Alt-Orta Miyosen Arasındaki Dokanak İlişkisinin Niteliği ve Tektonik Önemi:... 11/03/2002 - 15/03/2002
  175  Bigadiç bor havzası ve çevresindeki volkanik fasiyesler... 11/03/2002 - 15/03/2002
  176  Supra-Allochthon Sedimentary Successions In Western Anatolia: New Stratigraphic Data And Tectonic Re... 24/09/2001 - 28/09/2001
  177  Geology of the Gediz graben and its Tectonic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  178  Manisa Fault (Western Anatolia) and its Kinematic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  179  Nazilli ve dolayının (Büyük Menderes grabeni) genç-tektoniği... 01/04/2001 - 01/04/2001
  180  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı havzasıın jeolojisi ve yeraltı suyu kalitesi, Batı Anadolu... 21/03/2001 - 23/03/2001
  181  Stratigraphy and tectonics of the late Paleocene-Eocene supra-allochthon basin formed on the Lycian ... 25/09/2000 - 30/09/2000
  182  Stratigraphy and tectonic significance of the early Oligocene - early Miocene late orogenic Piggy Ba... 25/09/2000 - 29/09/2000
  183  Block Rotation about Horizontal Axis in the Supradetachment Basin of Aegean Type?, Evidence from Dip... 01/07/2000 - 01/07/2000
  184  Batı Anadolu'dan Örneklerle Aktif Faylar ve Potansiyel Aktif Faylar... 24/05/2000 - 27/05/2000
  185  Uyumsuzluklarla sınırlandırılmış Tersiyer yaşlı Tortul istiflerin Denizli ve İzmir arasınd... 21/02/2000 - 25/02/2000
  186  Menderes Masifinde ana bindirme zonları ile detachment fayları arasındaki yapısal ilişkiller... 02/11/1998 - 06/11/1998
  187  Stratigraphic evidence for the Late Cretaceous exhumation of the Menderes Carbonate Platform, Çal, ... 31/08/1998 - 04/09/1998
  188  Stratigraphy of the Upper Cretaceous-Paleocene sequences in the southern sector of the Menderes Mass... 31/08/1998 - 04/09/1998
  189  Presence of Intrabasin Highs in the Aegean Supradetachment Basins, West Turkey... 01/05/1998 - 05/05/1998
  190  Oligo-Miyosen Denizli Molas Havzasına ait Alüvyal Yelpaze-Yelpaze Delta ve Sığ Deniz Çökelleri... 12/05/1997 - 16/05/1997
  191  Oligo-Miocene Fan-Delta Complex and Associated Coral Reefs in the Denizli Molasse Basin, Western Ana... 01/05/1997 - 05/05/1997
  192  Tertiary Detachment Faulting, Core Complex Uplift, and Graben Evolution in the Western Anatolia Exte... 04/08/1996 - 14/09/1996
  193  Stratigraphy and Sedimentology of the Synorogenic Flysch (Alakaya Basin) and Post-Orogenic Sequence ... 01/05/1996 - 05/05/1996
  194  Menderes masifi nin neotektonik evriminde oluşan supradetachment havzalar ve rift havzaları... 12/02/1996 - 16/02/1996
  195  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gedi... 09/10/1995 - 14/10/1995
  196  Relationship Between the Menderes Massif and Lycian Nappes in the Milas-Muğla and Çal-Denizli Area... 01/09/1995 - 05/09/1995
  197  Stratigraphy and Sedimentology of the Late Paleocene-Eocene Deposits of the Alakaya Basin (Denizli-W... 01/09/1995 - 05/09/1995
  198  Büyük Menderes ve Gediz grabenlerindeki jeotermal sistemin oluşumuna detachment fayı tektoniği ... 27/09/1994 - 30/09/1994
  199  Kaklık (KD Denizli) Çevresindeki Mesozoyik-Tersiyer İstifinin Stratigrafisi ve Çökelme Ortamlar... 14/05/1994 - 18/05/1994
  200  Neogene stratıgraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben... 01/10/1990 - 06/10/1990
  201  Büyük Menderes Grabeni nin Sultanhisar-Kuyucak (Aydın) Arasındaki Kuzey Kenarının Neojen Strat... 03/04/1989 - 07/04/1989
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Criteria for Surface Rupture Microzonation of Active Faults for Earthquake Hazards in Urban Areas Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology...  2017
  2  Balıkesir İlinin depremselliği Balıkesir Kent Sempozyumu...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Quantifying the variability and migration of active normal faulting during the Late Pleistocene?Holocene using 36Cl cosmogenic nuclide techniques...  2/2017 - /
  2  GEDİZ NEHRİ HAVZA YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI...  7/2016 - 7/2018
  3  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği...  12/2016 - /
  4  İzmir-Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahasında Olası Patlamamış Mühimmatın Tespit Edilmesine Yönelik Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar-Alan Taraması...  5/2016 - 9/2016
  5  Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi...  7/2013 - 6/2015
  6  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  7  Güney Batı Anadolunun Aktif Tektoniği ve Geç Senozoyik Evrimi...  6/2012 - 6/2015
  8  Söke - Kuşadası arasında Pleyistosen denizi varlığı araştırılması...  3/2012 - 3/2014
  9  Gölmarmara Havzasının Jeolojisi ve Aktif Tektoniği, Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa...  4/2012 - 4/2013
  10  Aydın-Söke Bağarası Güneyindeki Çavdar-Demirtepe'de Bulunan Demir Yatağında Rezerv Belirleme Aamaçlı Jeolojik Haritalama, Mineralojik/Petrografik Ve Jeokimyasal Analiz Çalışmaları...  2/2011 - 6/2011
  11  Urla ve Çevresinin Aktif Faylarının Jeolojik, Jeofizik ve Paleosismolojik Çalışmalarla İncelenmesi: 17-20 Ekim 2005 Depremlerinin İzlerinin Jeofizik ve Paleosismolojik Anlamda Araştırılması...  9/2010 - 3/2013
  12  TÜBİTAK 108Y285 İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleriyle Araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  13  Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi Ve Bu Zonların Batı Anadoludaki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı...  9/2009 - 9/2011
  14  Söke (AYDIN) Havzası'nın Jelojik Evrimi ve Batı Anadolu Genleşme Tektoniğindeki Rolü...  3/2008 - 5/2011
  15  İzmir Dış Körfezinin Jeolojik Evrimi ve Dış Körfezin İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İçindeki Yapısal Konumu...  12/2007 - 12/2009
  16  Manisa Fayının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli...  8/2006 - 8/2009
  17  Alaçamdağ volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu tektoniğindeki önemi...  5/2005 - 9/2008
  18  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası Ve Oluşum Modeli...  7/2005 - 1/2008
  19  investigation of correlation radon anomaly and seismic activity in thermal spings in the Çeşme active fault zone...  11/2005 - 11/2007
  20  Cumaovası (Menderes) Havzasının Kuvaterner Jeolojisi ve Aktif Tektoniği...  7/2004 - 7/2006
  21  monitoring of possible earthquakes via movement of soils gas radon and investigation of correlation between seismic parameters and earthquakes in izmir zone...  9/2004 - 9/2006
  22  Karaburun yarımadasındaki Miyosen volkanitlerinin stratigrafik, sedimentolojik ve petrolojik veriler ışığında kökensel yorumu...  3/2004 - 9/2006
  23  Selendi havzasının stratigrafik, sedimantolojik, yapısal, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında volkano-sedimanter evrimi ve bor potansiyeli...  3/2004 - 3/2006
  24  Minerolojik, petrografik, jeokimyasal, jeokronolojik ve yapısal veriler ışığında Buldan granitinin Menderes Masifinin evrimindeki yeri...  3/2003 - 8/2006
  25  Selendi ve Simav arasındaki volkanizmanın fasiyes özellikleri, havza içerisindeki yeri ve jeokimyasal verilerle karşılaştırılması, Batı Anadolu, 2003...  5/2003 - 6/2005
  26  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
  27  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen stratigrafisi ve tektoniği...  8/2002 - 8/2004
  28  Kemalpaşa-Torbalı Havzasının Stratigrafisi ve Tektonik önemi...  8/2002 - 8/2004
  29  DEÜ-BAP/02.KB.FEN.027: Aydın-Nazilli Fayı'nın (Büyük Menderes Grabeni) Paleosismolojik Analizi (2002-2004, Proje Yürütücüsü)...  3/2002 - /2004
  30  Batı Anadolu'da Mesozoyik-Tersiyer geçişinin stratigrafisi...  5/2002 - 5/2004
  31  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia...  10/2002 - 10/2005
  32  Urla (İzmir) çevresinin Miyosen-Kuvaterner sedimantolojisi ve tektoniği...  2/2001 - 2/2003
  33  Çubukludağ Grabeni (Kemalpaşa-Gümüldür)'nin Miyosen palinostratigrafisi...  5/2001 - 5/2003
  34  İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Alanının 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Haritaları Projesi...  5/2001 - 8/2001
  35  Çeşme (İzmir) Emniyet Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal Tesisi Binasına Ait Zemin Etüd Raporu...  4/2000 - 9/2000
  36  Menderes Masifindeki Kretase-Paleosen istifinin Rudist, Foraminifer ve Nannoplankton biyostratigrafisi...  5/2000 - 5/2002
  37  Muğla İli Marmaris İlçesi Armutalanı Beldesi Yerleşim Alanına Ait Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu...  8/2000 - 2/2001
  38  Çivril-Baklan Alanlarında Mesozoyik İstiflerinin Stratigrafisi ve Kretase-Tersiyer Geçişinin İncelenmesi...  5/2000 - 5/2002
  39  Manisa Özel İdare'ye Ait Spor Kompleksi'nin Zemin Etüd Raporu...  1/2000 - 5/2000
  40  Milas, Tavas ve Çal alanlarında Menderes Masifi ile Likya Naplarının Stratigrafisi ve Tektonik İlişkisi...  5/1998 - 5/2000
  41  Büyük Menderes Grabeni'nin Sultanhisar (Aydın)-Sarayköy (Denizli) arasının jeotektoniği...  8/1988 - 8/1990
 • NO NAME DATE
  1  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2003
  2  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Aktif Fay Araştırma Merkezi, Geol. Surv. Japan  2003
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Eathquake Management , Director of Science Branch, April 2017-continues
  2 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, December 2014- December 2017
  3 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, December 2014- December 2017
  4 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Deputy Center Director, November 2014- December 2014
  5 DEÜ Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, November 2014- December 2014
  6 Faculty of Engineering Department of General Geology , Director of Science Branch, June 2013- June 2016
  7 Faculty of Engineering Department of Geological Engineering , Vice Director of Department, November 2010- July 2012
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, July 2007- March 2009
  9 Sığ Jeofizik Ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2007- February 2010
  10 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, June 2006- June 2009
  11 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Eathquake Management , Vice Director of Science Branch, March 2005- March 2008