Tr

Professor Doctor AYŞE SAİDE SARIGÜL FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING MACHINE THEORY AND DYNAMICS

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Middle East Technical University Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1979
  Master's Degree  Middle East Technical University Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1982
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Makina Teorisi ve Dinamiği)  1991
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1992
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı  1996
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2004
 • NO NAME YEAR
  1  Vibro-acoustic coupling in composite plate-cavity systems...  2017
  2  Vibro-acoustic analysis of composite plates...  2014
  3  Some geometric, kinematic, and dynamic considerations on Stewart-Gough platforms with singularity an...  2013
  4  Sound radiation in a half space with impedance surface...  2013
  5  An efficient sound source determination process based on half-space boundary element method...  2010
  6  The effects of composite plate design parameters on linear vibrations by Discrete Singular Convoluti...  2009
  7  A novel scheme for the discrete prediction of high-frequency vibration response: Discrete singular c...  2009
  8  Free vibration analysis of symmetrically laminated thin composite plates by using discrete singular ...  2008
  9  A study on the applications of the acoustic design sensitivity analysis of vibrating bodies...  2004
  10  Titreşen cisimlerin yarım uzaydaki akustik alanının Helmholtz integral denklemi ile hesaplanmas...  2001
  11  Interior acoustics of a truck cabin with hard and impedance surfaces...  1999
  12  Sound attenuation characteristics of right-angle pipe bends...  1999
  13  Analysis of the near field acoustic radiation characteristics of two radially vibrating spheres by t...  1995
  14  A finite difference method for the free vibration analysis of stepped Timoshenko beams and shafts...  1986
  15  Free vibration analysis of uniform and nonuniform cantilever beams by including the effects of trans...  1982
  16  Free vibration analysis of nonuniform and stepped thickness beams and shafts...  1981
 • NO NAME DATE
  1  Akustik Yalıtımlı Eğri Boruların Ses Azaltımı için Sayısal Modelleme Çalışması... 05/07/2017 - 07/07/2017
  2  Flow-induced noise in refrigerators... 21/08/2016 - 24/08/2016
  3  Vibro-acoustic analysis and improvement of refrigerators with compressor compartment upside... 10/07/2016 - 14/07/2016
  4  Kompresör kompartımanı üstte olan buzdolaplarının gürültü açısından incelenmesi... 14/06/2015 - 17/06/2015
  5  Kompozit Plakların Vibro-akustik Analizi... 12/09/2013 - 13/09/2013
  6  L-Tip Bağlı Kompozit Plakaların Deneysel İstatiksel Enerji Analizi... 12/09/2013 - 13/09/2013
  7  Vibro-acoustic analysis of composite plates... 01/09/2013 - 05/09/2013
  8  Katı ve Empedans Yüzeyler İçeren Yarım Bir Uzaydaki Ses Kaynaklarının Analizi... 16/06/2011 - 18/06/2011
  9  Sound source localization and determination of a refiregerator by using half space boundary element ... 20/07/2009 - 24/07/2009
  10  Bir Buzdolabı Kompresörünün Deneysel Modal Analizi... 02/07/2009 - 04/07/2009
  11  Investigation of the effects of material and fiber orientation angles on the modal characteristics o... 10/09/2007 - 12/09/2007
  12  Ayrık Tekil Konvolüsyon (DSC) Yöntemi ile Yüksek Frekans Serbest Titreşim Analizi... 07/06/2007 - 09/07/2006
  13  Geleneksel Vibro-akustik Yöntemlerin Yüksek Frekanslardaki Yetenek ve Doğruluklarının İncelenm... 07/06/2007 - 09/06/2007
  14  Bir Stewart Platformunda Mafsal Konumu-Çalışma Uzayı-Aktüatör Kuvveti İlişkileri... 07/06/2007 - 09/06/2007
  15  Yapısal-Akustik Bağlaşıklığın Boşluk-Plaka Sistem Karakteristiğine Etkisi... 07/06/2007 - 09/06/2007
  16  Kinematic and Kinetic Considerations on A Stewart Platform in Terms of Workspace... 17/05/2007 - 20/05/2007
  17  Titreşen Cisimlerin Yapısal-Akustik Analizi... 09/06/2005 - 11/06/2005
  18  Bir Çamaşır Makinasının Akustik Tasarım Duyarlık Analizi... 04/09/2003 - 06/09/2003
  19  Sınır Elemanları Metodu ile Akustik Tasarım Duyarlık Analizi... 12/09/2001 - 14/09/2001
  20  Dik Açılı Boru Dirsekleriyle Ses Azaltımı... 15/09/1999 - 17/09/1999
  21  ISO 14001 Sürecinde Endüstriyel Gürültü: İzmir'den Örnekler... 29/10/1998 - 31/10/1998
  22  Metal Endüstrisinde Gürültü ve ISO 14000... 04/12/1997 - 05/12/1997
  23  Interior Acoustics of A Truck Cabin with Hard and Impedance Surfaces... 04/06/1997 - 06/06/1997
  24  Katı ve Empedans Yüzeyler İçeren Bir Kamyon Kabininin İç Akustiği... 23/10/1996 - 25/10/1996
  25  Kamyon Kabini Akustik Analizi... 20/09/1995 - 22/09/1995
  26  Bir Vakum Pompasının Dinamik Analizi ve Yalıtımı... 15/09/1993 - 17/09/1993
  27  Çok Kaynaklı Ses Alanları için Helmholtz İntegral Denklemi ve Süperpozisyon Yönteminin Karş... 21/09/1991 - 22/09/1991
  28  Titreşen Cisimlerin Ses Radyasyon Karakteristiklerinin Helmholtz İntegrali ile Hesaplanması... 12/10/1988 - 14/10/1988
  29  Bir İlacın Yan Etkisi Olarak Ortaya Çıkan Titreşimlerin (Tremor) Hastalar Üzerinde FFT Tekniğ... 22/09/1986 - 24/09/1986
  30  Yüzey Entegralinin Sayısal Hesaplanmasında Sınır Elemanları ve Gauss İntegrasyon Metodu... 28/04/1986 - 30/04/1986
 • NO NAME YEAR
  1  Complete Dynamic Analysis of Stewart Platform Based on Workspace...  2011
  2  Acoustic Design Sensitivity Analysis for Vibrating Bodies 978-3-8383-5486-6...  2010
  3  Vibration Analysis of Plates by Discrete Singular Convolution Method...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  An efficient sound source localization technique via boundary element method Vibration and structural acoustics analysis...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Mikro-Konumlandırıcı Robot Tasarımı ve İmalatı...  11/2005 - 8/2008
  2  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1997 - 7/1997
  3  HOMOJEN OLMAYAN BORULARDA SES İLETİMİ (Propogation du son dans les Conduits Inhomogenes)...  1/1997 - 3/1998
  4  Motorlu Taşıtların Akustiğinin Sınır EIemanları Metodu ile Analizi...  8/1994 - 11/1996
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering , Vice Dean, March 2005- July 2005
  2 Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering , Deputy Director of Department, January 2005- February 2005
  3 Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering , Vice Director of Department, December 2002- January 2005