Tr

Professor Doctor DİLEK KUMLUTAŞFACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü  1990
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü (Termodinamik)  1994
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Enerji) Anabilim Dalı  1999
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1999
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği  2008
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Investigation of Flow and Heat Transfer for A Split Air Conditioner Indoor Unit...  2013
  2  Experimental Visualization of The Flow Characteristics of The Outflow of A Split Air Conditioner Ind...  2013
  3  Investigation of Design Parameters of A Domestic Refrigerator by Artificial Neural Networks and Nume...  2012
  4  Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi: Split Klima İç Ünitesi Örneği...  2012
  5  Uçucu Kül ve Polistren Köpük Katkılı Yapı Malzemesi Kullanılabilirliğinin Araştırılması...  2010
  6  Tezgah Seviyesi Tipi Bir Buzdolabı İçerisindeki Isı Aktarımı ve Akışın Deneysel ve Sayısal...  2010
  7  Binalarda Vakum İzolasyon Panelleri Kullanılmasının Soğutma Yüküne Olan Etkisi...  2008
  8  A Numerical Study on the Coefficients of Thermal Expansion of Fiber Reinforced Composite Materials...  2007
  9  Effect of Particle Shape on Thermal Conductivity of Copper Reinforced Polymer Composites...  2007
  10  A Numerical and Experimental Study on Thermal Conductivity of Particle Filled Polymer Composites...  2006
  11  Konutlarda Soğutma Yükünün Hesaplanması RLF Metodu...  2006
  12  Effect of Afyon Diatomite Addition on the Properties of Fired Clay Bricks...  2006
  13  Basınçlı Hava Kurutucularının Kullanım Amaçları ve Alanları...  2005
  14  Nem Ölçme Cihazlarının Kalibrasyonu İçin Yeni Bir Düzeneğin Tasarlanması...  2004
  15  Alüminyum Oksit Tane Katkılı Polietilen Matriksli Kompozitlerin Isı İletim Katsayısı...  2003
  16  Thermal Conductivity of Particle Filled Polyethylene Composite Materials...  2003
  17  Yapı Elemanlarının Termal Analizi...  2002
  18  Bölgesel Isıtmayla Çalışan Soğutma Sistemi...  2001
  19  Infiltration Characteristics In Multi-Floor Buildings...  1999
  20  Heat Conduction In Isotropic Heterogeneous Media...  1999
 • NO NAME DATE
  1  Fırın İç Hacmindeki Isıl Düzgünlüğün Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar İle Parametrik Ol... 20/04/2017 - 22/04/2017
  2  Akışa Müdahalesiz Hız Ölçümü Yöntemlerinin İklimlendirme Sistemlerinde Uygulamaları... 05/09/2012 - 07/09/2012
  3  Kızıl Ötesi Kameralar İle Hava Sıcaklığının Belirlenmesi... 05/09/2012 - 07/09/2012
  4  İklimlendirilen hacimlerin akış dağılımının incelenmesinde parçacık görüntülemeli hız ... 18/11/2011 - 20/11/2011
  5  Split klimalarda kullanılan kanatlı borulu ısı değiştirgeci tasarım parametrelerinin duyulur ... 18/11/2011 - 20/11/2011
  6  Hava içerisindeki sıcaklık dağılımının belirlenmesi için alternatif bir yöntem: Ağ yapıl... 07/09/2011 - 10/09/2011
  7  Buzdolabı iç tasarımında yapay sinir ağları (YSA) yönteminin kullanılması... 07/09/2011 - 10/09/2011
  8  Effect of the Angular Position of the Directing Airfoil on the Room Air Conditioner Outflow Characte... 20/07/2011 - 23/07/2011
  9  Buzdolabı tasarım parametrelerinin sayısal olarak incelenmesi... 13/04/2011 - 16/04/2011
  10  Parçacık görüntülemelli hız ölçümü yöntemi: Split klima iç ünitesi örneği... 13/04/2011 - 16/04/2011
  11  Soğuk Çatılarda Çatı Arası Yalıtım Malzemesi Olarak Uçucu Kül ve Polistiren Köpük Katkı... 15/04/2010 - 16/04/2010
  12  Klima iç ünitelerinde ısı aktarımı ve akışın sayısal olarak incelenmesi... 24/06/2009 - 27/06/2009
  13  Bir derin dondurucuda karışık taşınımın ısı aktarımı ve akış üzerindeki etkisi... 24/06/2009 - 27/06/2009
  14  Sürekli Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Kompozitlerin Darbe Dayanımlarının İncelenmesi... 28/11/2008 - 30/11/2008
  15  Tezgah seviyesi tipi bir buzdolabı içerisindeki ısı aktarımı ve akışın deneysel ve sayısal... 09/10/2008 - 12/10/2008
  16  Lif Katkılı Polimer Kompozitlerin Isıl Genleşme Katsayılarının Belirlenmesi... 07/09/2005 - 09/09/2005
  17  İki Farklı Metal Tanecik Katkılı Polimerlerin Isı İletim Katsayılarının Belirlenmesi... 07/09/2005 - 09/09/2005
  18  Tanecikli Ortamlarda Isı İletim Katsayısının Deneysel Yöntemle Tespiti... 07/09/2005 - 09/09/2005
  19  Low Enthalpy Geothermal Energy Utilization for Greenhouse Heating in the Aegean Region of Turkey... 24/04/2005 - 29/05/2005
  20  Metal Partikül Katkılı Polimer Kompozitlerde Partikül Geometrisinin ve Yönlenmenin Kompozitin T... 14/04/2004 - 16/04/2004
  21  Polyamide-6 (Nylon-6) / Bakır Kompozitinin Termal Özelliklerinin Hot-Disk Metoduyla Belirlenmesi... 14/04/2004 - 16/04/2004
  22  Thermal conductivity of fiber reinforced polymer composites in the transverse direction... 25/09/2002 - 27/09/2002
  23  Numerical Analysis of Heat Conduction in Particle Filled Polymers... 25/09/2002 - 27/09/2002
  24  Kompozit Malzemelerin Isıl Davranışlarının ANSYS İle İncelenmesi ve Isı İletim Katsayısın... 08/05/2002 - 10/05/2002
  25  Klima Santral Kasetlerinin Isıl Özellikleri... 03/10/2001 - 06/10/2001
  26  Jeotermal Gelişim Projesi Açısından Balçova Örneğine Genel Bakış... 21/03/2001 - 23/03/2001
  27  Dünya'da ve Türkiye'de Jeotermal Enerji ve Kullanımı... 18/01/2001 - 20/01/2001
  28  Referans Yıllar İçin Ankara, İstanbul, İzmir İllerine Ait Bilgisayar Destekli İklim Dosyalar... 06/05/1992 - 08/05/1992
 • NO NAME DATE
  1  Kurutma Özellikli Çamaşır Makinası Tasarımının İyileştirilmesi ve Verimliliğinin Artırılması...  3/2012 - /
  2  Buzdolabı iç ortamı hız ve sıcaklık dağılımlarının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve tasarımının iyileştirilmesi...  12/2009 - 5/2011
  3  Yüksek SiO2 İçerikli Endüstriyel Atıkların Gazbeton Blok Üretiminde Kullanım Parametrelerinin Belirlenmesi...  11/2009 - 11/2011
  4  Split klima iç ünitelerindeki hız ve sıcaklık dağılımlarının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve tasarımının iyileştirilmesi...  12/2008 - 12/2011
  5  Düşük Maliyetli Yangın Yalıtım Paneli Geliştirme Projesi...  5/2006 - 8/2007
  6  Doğal Gaz Yakıtlı Küçük ve Orta Ölçekli Katı Oksitli (Seramik) Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi...  1/2006 - 1/2010
  7  Uçucu Külün Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanımının Araştırılması...  7/2006 - 7/2008
  8  Lif Katkılı Polimer Kompozitlerde Isıl Ve Mekanik Özelliklerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi ve Sonuçların Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması...  1/2004 - 1/2004
  9  Kompozit Malzemelerin Sonlu Fark Yöntemiyle Nümerik Analizinin Yapılması ve Sonuçların I-DEAS Programının Sonuçlarıyla Karşılaştırılması...  1/2000 - 5/2003
  10  Türkiye'de Çok Katlı Binalarda Enfiltrasyon Karakteristikleri...  9/1991 - 6/1993
 • NO NAME DATE
  1  1999-2000 öğretim yılında Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme anketinde Mühendislik Fakü...  2000
  2  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2007
  3  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2007
  4  Maltepe Askeri Lisesi Teşekkür Belgesi, Proje Danışmanı (TÜBİTAK Türkiye birinciliği, İzmi...  2007
  5  DEÜ Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2012
  6  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2012
  7  NATO(ASI-ARW) İleri Çalışma Okulları/İleri Araştırma Toplantılarına Katılma Desteği, Alm...  1993
  8  TÜBİTAK İleri Çalışma Okulları/İleri Araştırma Toplantılarına Katılma Desteği Program...  1995
  9  DEVAK Bilimsel Toplantılara Katılma Desteği, Almanya...  2002
  10  DEVAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2003
  11  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2003
  12  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Destekleme Ödülü...  2006
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Energy , Director of Science Branch, September 2016-continues
  2 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geothermal Energy , Director of Science Branch, December 2011- December 2014
  3 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, December 2011- December 2014
  4 Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering , Vice Director of Department, October 2010- October 2013
  5 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geothermal Energy , Director of Science Branch, December 2008- December 2011
  6 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, December 2008- December 2011
  7 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geothermal Energy , Vice Director of Science Branch, April 2008- December 2008
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geothermal Energy , Vice Director of Science Branch, April 2005- April 2008
  9 Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering , Vice Director of Department, February 2005- July 2006