Tr

Professor Doctor GÜNAY ÇİFCİ INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Yıldız Technical University Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1984
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Prog.  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  1993
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Modeling of the Foca-Uzunada magnetic anomaly and thermal structure in the gulf of Izmir, western Tu...  2018
  2  Investigation on the tectonic significance of Izmir, Uzunada Fault Zones and other tectonic elements...  2017
  3  On the origin of multiple BSRs in the Danube deep-sea fan, Black Sea...  2017
  4  Natural and anthropogenic submarine morphologies revealed by high resolution acoustic data in the Gu...  2016
  5  Source to sink: The development of the latest Messinian to Pliocene Quaternary Cilicia and Adana Bas...  2014
  6  The Fethiye Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension of the subduction transform edge...  2014
  7  Late Miocene Recent evolution of the Finike Basin and its linkages with the Beydağlari complex and ...  2014
  8  Complex interactions fault fans developed in a strike-slip system: Kozan Fault Zone, Eastern Mediter...  2014
  9  The Pliocene Quaternary tectonic evolution of the Cilicia and Adana basins, eastern Mediterranean: S...  2014
  10  Miocene Recent evolution of the western Antalya Basin and its linkage with the Isparta Angle, easter...  2013
  11  Slip rate estimation along the western segment of the Main Marmara Fault over the last 405?490 ka by...  2013
  12  Steady late quaternary slip rate on the Cinarcik section of the North Anatolian fault near Istanbul,...  2013
  13  Quaternary Mass Wasting on the Western Black Sea Margin...  2013
  14  Contribution of high-resolution 3D seismic near-seafloor imaging to reservoir-scale studies: applica...  2012
  15  Evidence for Widespread Creep on the Flanks of the Sea of Marmara Transform Basin from Marine Geophy...  2012
  16  The Physical and Acoustic Poperty of Gas-Bearing sediments of Yeosu Bay, South Sea of Korea...  2012
  17  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacından Bir Resif Yapısının Sismik Analizi...  2012
  18  Uniform basin growth over the last 500 ka, North Anatolian Fault, Marmara Sea, Turkey...  2012
  19  Acoustic evidence of shallow gas accumulations and active pockmarks in the Izmir Gulf, Aegean sea...  2011
  20  Shallow and Deep Structure of a Supradetachment Basin Based on Geological, Conventional Deep Seismic...  2011
  21  Morphological and Stratigraphic Investigation of a Holocene Subaqueous Shelf Fan, North of the İsta...  2011
  22  Physical and Acoustic Properties of Gas-bearing Sediments in Jinhae Bay, the South Sea of Korea...  2009
  23  Anomalous Strong Reflections on High Resolution Seismic Data from the Turkish Shelf of the Eastern B...  2009
  24  Laboratory/In situ Sound Velocities of Shelf Sediments in the South Sea of Korea...  2008
  25  Acoustic Structure and Recent Sediment Transport Processes on the Continental Slope of Yeşilırmak ...  2007
  26  Application of Complex Trace Analysis to Seismic Data for Random Noise Suppression and Temporal Reso...  2006
  27  Deep and Shallow Structures of Large Pockmarks in the Turkish Shelf, Eastern Black Sea...  2003
  28  Acoustic Evidences of Shallow Gas Accumulations in the Sediments of the Eastern Black Sea...  2002
  29  Image Characteristics of Deep Seismics in Calabria (S. Italy) Using Tomography and Ray-Tracing...  2002
  30  Sonar and High Resolution Seismic Studies in the Eastern Black Sea Basin, Turkish Journal of Earth S...  2002
  31  Mud volcanoes and Dome-Like Structures at the Eastern Mediterranean Ridge...  1997
  32  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  33  Derin Sismik Kabuk Etütlerinin Yapılması: Kalabria (İtalya) Çalışması...  1996
  34  Doğu Akdeniz'in Yapısı ve Levha Tektoniğindeki Yeri...  1995
  35  İstanbul Boğazı Jeolojisinin Deniz Sismik Çalışmaları ile Araştırılması...  1995
  36  Kübik Spline B- Ara Değer Bulma Yöntemi İle Tomografik Hız Çözümlemesi Ve Derin Sismik Kabuk...  1994
  37  Seismic Refraction-Reflection Investigation on Outcropping Lower Crust with P- and S- waves...  1990
  38  Güneybatı Türkiye Jeodetik Ölçüm Projesi...  1990
  39  İstanbul Boğazında Sismik Çalışmalar...  1987
 • NO NAME DATE
  1  Tectonic Activity and Stratigraphic History Over the Last 130-540 ka on the Southern Shelf of the Se... 13/12/2016 - 16/12/2016
  2  Tectonics of the Kızılırmak Delta and Sinop Basin, offshore Pontides, evidence from ne... 12/12/2016 - 16/12/2016
  3  Güney Marmara Şelfinde, Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu Boyunca Sığ Gaz Birikimleri ve Gaz Birikim... 01/06/2016 - 03/06/2016
  4  Investigation of sea-level changes and shelf break prograding sequences during the Late Quaternary o... 17/04/2016 - 22/04/2016
  5  Marmara Denizi Kuzey Şelfi'ne ait Yüksek Ayrımlı Çok Kanallı Sismik Verilerinin Tekrar İşlen... 05/06/2015 - 07/06/2015
  6  Çınarcık Havzasının ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi İçerisindeki Devamının Çok ... 05/06/2015 - 07/06/2015
  7  Sismik Yansıma Kesitlerinde Tekrarlı Yansımaların Bastırılması için Yüzey Bağımlı Tekrar... 05/06/2015 - 07/06/2015
  8  Doğu Marmara Şelfi Armutlu Yarımadası Açıklarının Sismo-Stratigrarif Yapısı... 05/06/2015 - 07/06/2015
  9  Batı Karadeniz-Akçakoca Açıklarının Sismo-Akustik Yapısı: İlksel Bulgular... 05/06/2015 - 07/06/2015
  10  Karadeniz Kıtasal Yamacı Üzerinde Sığ Gaz Birikimlerinin Karmaşık İz Nitelikleri... 05/06/2015 - 07/06/2015
  11  Hydrocarbon Potential of the Offshore Akçakoca Region: Mud Volcano, Gas Hydrate and Shallow Gas Ind... 12/04/2015 - 22/04/2015
  12  MessinianSalinity Crisis andCourse of Messinian Valleys in theSouthern Shelf of theSea of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  13  Collaborative Research: The North Anatolian Fault System in the MarmaraSea,Turkey-Insights from the ... 12/04/2015 - 17/04/2015
  14  The central branch of the North Anatolian Fault InTheSouthern MarmaraSea: Evidence for a distributed... 12/04/2015 - 17/04/2015
  15  Seismic Evidence And Complex Trace Attributes Of Shallow Gas Structures InTheSea Of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  16  Tectonic Structures offshoreTrabzon-Rize Area in the Eastern Black Sea... 12/04/2015 - 17/04/2015
  17  Reprocessing and Interpretation of the High Resolution Seismic Data from Northern Marmara Continenta... 12/04/2015 - 17/04/2015
  18  Activity on the multi-stranded Central Branch of the North Anatolian Fault along the southern shelf ... 15/12/2014 - 19/12/2014
  19  Batı Karadeniz Akçakoca Açıkları Kıtasal Yamacının Sismo-Akustik Yapısı: İlksel Sonuçlar... 25/11/2013 - 27/11/2013
  20  Amasra, Zonguldak Açıklarının Gaz Hidrat Potansiyeli ve Çoklu BSR Yansımalarının Olası Olu... 25/11/2013 - 27/11/2013
  21  Marmara Denizi-Çınarcık Havzası?nın Tektonik ve Stratigrafik Yorumu... 25/11/2013 - 27/11/2013
  22  İzmir Körfezi?ndeki Aktif İzmir ve Uzunada Fayları... 25/11/2013 - 27/11/2013
  23  The Impact of the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara Sea... 08/09/2013 - 12/09/2013
  24  Evidences of Gas Accumulation in Western High, Sea of Marmara in Light of 2d High Resolution Seismic... 08/09/2013 - 12/08/2013
  25  Steady Quaternary Deformation along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turkey... 08/09/2013 - 12/09/2013
  26  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratların ve Sığ Gaz Birikimlerinin Akustik Özellikleri İle İlgili Ya... 15/05/2013 - 17/05/2013
  27  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratların ve Sığ Gaz Birikimlerinin Akustik Özellikleri ile ilgili Yap... 15/05/2013 - 17/05/2013
  28  Çınarcık Havzası'nın Aktif Tektoniği ve Kuzey Anadolu Fayı?nın Marmara Denizi İçerisinde ... 15/05/2013 - 17/05/2013
  29  3D Seismic Data Pre-interpretation on Western High, Sea of Marmara.... 05/11/2012 - 07/11/2012
  30  Eastern Black Sea Structures About of The Existence of Gas Hydrate... 05/11/2012 - 07/11/2012
  31  The evolution and activity of strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  32  3D Seismic Data Pre-interpretation on Western High... 05/11/2012 - 07/11/2012
  33  Vertical Displacements Inherited from Pre-Neogene Time in the Gulfes of Sığacık and Kuşadası (W... 05/11/2012 - 07/11/2012
  34  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  35  Footprints of the Messinian Salinity Crysis and Neogene Tectonic History of the Anaxagoras Mountain ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  36  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  37  BSR Distributions and Possible Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  38  Seismic attribute analysis of shallow gas accumulations in the western Black Sea continental slope... 05/11/2012 - 07/11/2012
  39  Morpho-Structure of the Sakarya Canyon, Western Black Sea... 05/11/2012 - 07/11/2012
  40  Downslope Mass Movements and Their Inter-relations with Gas Hydrates along the Western Black Sea Con... 05/11/2012 - 07/11/2012
  41  Quality Control, Seismic Processing And Interpretation of 2d Multichannel Seismic Reflection Data on... 05/11/2012 - 07/11/2012
  42  Eastern Black Sea structures about of the existence of gas hydrate... 05/11/2012 - 07/11/2012
  43  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  44  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  45  BSR Distributions and Possible Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Magrin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  46  Time-variable deformation during last 135ka North anatolian fault in çınarcık basin from high res... 05/11/2012 - 07/11/2012
  47  Seismic attribute analysis of shallow gas accumulations in the western Black Sea continental slope... 05/11/2012 - 07/11/2012
  48  Morpho-structures along the Sakarya Canyon in Western Black Sea... 05/11/2012 - 07/11/2012
  49  Gas Hydrate and Tectonic Researches in The Seas Surrounding Turkey... 05/11/2012 - 07/11/2012
  50  Gas hydrate and tectonic investigations in the seas surrounding Turkey, International Geoscience Wor... 05/11/2012 - 07/11/2012
  51  İnvestigation of Gas Hydrates Related Structures in the Eastern Black Sea and Studies Related With ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  52  Investigation of Gas Hydrates Related Structures in the Eastern Black Sea and Studies Related with A... 05/11/2012 - 07/11/2012
  53  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/10/2012 - 07/10/2012
  54  Submarine investigations of the submerged section of the North Anatolian Fault within the Sea of Mar... 01/10/2012 - 05/10/2012
  55  Active tectonism of the Çınarcık Basin and the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara using ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  56  Fault slip estimation and fluid activity along the North Anatolian Fault zone according to 3D marine... 01/10/2012 - 05/10/2012
  57  Active tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and surrounding area by multi channel seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  58  Seismic Reflection Studies for Gas Hydrate and Tectonic Researches in the Seas Surrounding Turkey... 01/10/2012 - 05/10/2012
  59  Active Tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and Surrounding Area by Multi Channel Seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  60  Seismo-acoustic Structure and Investigation of Shallow Gas Accumulations Along the Western Black Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  61  Evidence for Widespread Gravitational Creep and Abundant Gas in the Sea of Marmara Transform Basin f... 01/10/2012 - 05/10/2012
  62  Horizontal Offsets on the North Anatolian Fault (NAF) Coupled with Basin Formation in the Marmara Se... 01/10/2012 - 05/10/2012
  63  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  64  Downslope Mass Movements and Their Possible Relations of Gas Hydrate Accumulations Offshore Amasra a... 01/10/2012 - 05/10/2012
  65  The Evolution and Activity of Strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  66  Active Tectonism of the Çınarcık Basin and the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara Using ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  67  Distribution of Possible Gas Hydrate and Shallow Gas Accumulations Offshore of Amasra and Zonguldak... 01/10/2012 - 05/10/2012
  68  Preliminary Results of the Acoustic Survey Along the Sakarya Canyon, Western Black Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  69  Steady Late Quaternary Slip on the North Anatolian Fault in Çınarcık Basin, Marmara Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  70  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  71  An Example for Unconventional Hydrocarbon Exploration: BSR Reflections and Gas Hydrate Indications O... 17/09/2012 - 19/09/2012
  72  New discovered Izmir and Busan Mud Volcanoes and Application of Seismic Attributes and AVO Analysis ... 22/04/2012 - 27/04/2012
  73  Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  74  Neogene Tectonics of Part of The Junction of Cyprus and Hellenic Arcs in the Eastern Mediterranean S... 22/04/2012 - 27/04/2012
  75  Sedimentary Processes Observed on Offshore of Zonguldak-Kozlu Region, Central Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  76  Gas Accumulations and Wide-Spread BSRs Observed on Central Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  77  Fluid activity within the North Anatolian Fault Zone according to 3D marine seismic data on the Sea ... 22/04/2012 - 27/04/2012
  78  AVO Analysis of a Shallow Gas Accumulation in the Marmara Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  79  Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  80  Analysis of Shallow Gas Accumulations and a Reef Structure Observed on the Western Black Sea Contine... 22/04/2012 - 27/04/2012
  81  2D - 3D high resolution seismic survey in the Sea of Marmara - Western High... 22/04/2012 - 27/04/2012
  82  Investigaton of Çınarcık Basin and North Anatolian Fault Within the Sea of Marmara with Multichan... 22/04/2012 - 27/04/2012
  83  Analysis of Shallow Gas Accumulations and a Reef Structure Observed on the Western Black Sea Contine... 22/04/2012 - 27/04/2012
  84  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar... 02/04/2012 - 06/04/2012
  85  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Bir Resif Yapısının Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  86  Türkiye'yi Çevreleyen Kıtasal Yamaç ve Şelflerde Gaz Hidratların Araştırılması... 02/04/2012 - 06/04/2012
  87  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  88  Orta Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Sedimanter Süreçler... 02/04/2012 - 06/04/2012
  89  Zonguldak-Kozlu ve Amasra Açıklarında Gözlenen Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri İle Paleo-BSR Alan... 02/04/2012 - 06/04/2012
  90  Çınarcık Baseninde (Doğu Marmara) Gözlenen Bir Sığ Gaz Birikimi Üzerinde AVO Analizleri... 02/04/2012 - 06/04/2012
  91  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Sığ Gaz Ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  92  Marmara Denizi Batı Sırtı Yükselimi Üzerinde Yüksek Ayrımlı 3 Boyutlu Sismik Çalışma... 02/04/2012 - 06/04/2012
  93  Türkiye'yi Çevreleyen Kıtasal Yamaç ve Şelflerde Gaz Hidratların Araştırılması... 02/04/2012 - 06/04/2012
  94  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar... 02/04/2012 - 06/04/2012
  95  Seismic Analysis of Shallow Gas and Gas Hydrate Accumulations on the Western Black Sea Continental S... 02/04/2012 - 06/04/2012
  96  AVO Analysis of a Shallow Gas Accumulation Observed on the Çınarcık Basin (East Marmara)... 02/04/2012 - 06/04/2012
  97  Gas and Gas Hydrate Accumulations and Paleo-BSR Zones Observed in Offshore Areas of Zonguldak-Kozlu ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  98  Seismic Analysis of a Reef Structure Observed on Continental Slope of Western Black Sea... 02/04/2012 - 06/04/2012
  99  Quaternary Evolution of Cinarcik Basin, Marmara Sea, Turkey from structural and stratigraphic interp... 05/12/2011 - 09/12/2011
  100  Steady-state Quaternary Basin Formation Along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turke... 05/12/2011 - 09/12/2011
  101  Seabed Morphology and Erosional Processes and Their Relations with Possible Gas Hydrate Dissociation... 06/10/2011 - 09/10/2011
  102  Analysis of Shallow Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope Using Complex Trace... 01/10/2011 - 10/10/2011
  103  Analysis of Shallow Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope Using Complex Trace... 01/10/2011 - 10/10/2011
  104  EGE BÖLGESİNDE JEOTERMAL ARAMACILIĞINDA ÇOK KANALLI SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİNİN YERİ... 14/09/2011 - 16/09/2011
  105  Türkiye Denizlerinde Petrol ve Gaz İle Birlikte Geleceğin Enerji Kaynağı Gaz-Hidrat Araştırma... 08/09/2011 - 10/09/2011
  106  DRILLING ON THE WESTERN HIGH, A WAY TO CONSTRAIN THE EVOLUTION THROUGH TIME OF THE WESTERN SEGMENT O... 13/06/2011 - 16/06/2011
  107  Piri Reis HR data overview... 13/06/2011 - 16/06/2011
  108  Impactof the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara SeaBurcu... 13/06/2011 - 16/06/2011
  109  Gas and Gas Hydrate Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope... 11/05/2011 - 13/05/2011
  110  Acoustic Structure of Eastern Black Sea Continental Slope, Shallow Gas and BSRs: Preliminary Results... 11/05/2011 - 13/05/2011
  111  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  112  Gas and Gas Hydrate Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope... 11/05/2011 - 13/05/2011
  113  AVO Analysis on Shallow Gas Accumulations at the Marmara Sea... 11/05/2011 - 13/05/2011
  114  Doğu Karadeniz Kıtasal Yamacının Akustik Yapısı, Sığ Gaz ve BSR Yapıları: İlksel Sonuçla... 11/05/2011 - 13/05/2011
  115  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  116  Investigation of Shallow Gas Accumulations, Gas Seeps and Pockmarks in Gulf of İzmir Using Acoustic... 11/05/2011 - 13/05/2011
  117  AVO Analysis on Shallow Gas Accumulations at the Marmara Sea... 11/05/2011 - 13/05/2011
  118  Acoustic Structures Observed on the Offshore Kozlu Region, Central Black Sea... 09/04/2011 - 12/04/2011
  119  Neogene sedimentary history of the Cilicia Basin, eastern Mediterranean: a contribution to the TopoE... 03/04/2011 - 08/04/2011
  120  Miocene to Recent Tectonic Evolution of the Florence Rise, Eastern Mediterranean Sea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  121  The Miocene to Recent evolution of the western Antalya Basin and its linkage with the Anaximander Mo... 03/04/2011 - 08/04/2011
  122  The Miocene to Recent evolution of an active transform fault at the junction of Hellenic and Cyprus ... 03/04/2011 - 08/04/2011
  123  Distribution of BSRs and gas accumulations offshore of Zonguldak Region, Central Blacksea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  124  Slow-motion gravitational collapse on the flanks of a rapidly subsiding transform basin: the Marmara... 13/12/2010 - 17/12/2010
  125  Kıbrıs ve Helenik Yayı Civarının Miyosen'den Güncele Tektonik Yapısı... 23/11/2010 - 26/11/2010
  126  Kilikya Baseni Tektonik Yapıları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  127  Sığacık Körfezi(İzmir) Ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik Yans... 23/11/2010 - 26/11/2010
  128  Çınarcık Ve Tekirdağ Basenleri; Marmara Denizi Tektoniğinde Anahtar Bölgeler... 23/11/2010 - 26/11/2010
  129  Acoustics and Physical Characteristics of Gas Bearing Sediments around the Yeosu Sound, the South Se... 23/11/2010 - 26/11/2010
  130  Karmaşık Jeolojiye Sahip Denizel Ortamlarda f-k Süzgeci ile İlişkili Gürültülerin Bastırıl... 23/11/2010 - 26/11/2010
  131  İzmir Körfezi'nin Morfolojik, Sedimanter Ve Aktif Tektonik Yapısının Yüksek Ayrımlı Akustik ... 23/11/2010 - 26/11/2010
  132  Preliminary results from high resolution seismic study in the Kozlu High, central Black Sea... 17/10/2010 - 19/10/2010
  133  Miocene to Recent Stratigraphy, Structural Architecture and Tectonic Evolution of the Florence Rise,... 12/10/2010 - 18/10/2010
  134  Messinian Salt Structures of Cilicia Basin and Its Relation with Tectonics... 12/10/2010 - 18/10/2010
  135  Denizaltı Morfolojisinin Belirlenmesinde Kullanılan Akustik Yöntemler ve Uygulamaları... 11/10/2010 - 13/11/2010
  136  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  137  Multiple Seismic Studies in the Marmara Sea for High Resolution Mapping of the North Anatolian Fault... 10/05/2010 - 14/05/2010
  138  Doğu Akdeniz'in Miyosen-Güncel Tektoniğinde Burdur Fethiye Fay Zonu, Rodos Baseni, Anaksimander D... 05/04/2010 - 09/04/2010
  139  Kilikya Baseni'nin Plio-Kuvaterner Tektonik Yapıları (Kozan Fayı)... 05/04/2010 - 09/04/2010
  140  Kuzey Anadolu Fayının yüksek ayrımlı haritalanması için TAMAM sismik çalışması... 05/04/2010 - 09/04/2010
  141  Gas, slumps and faulting in the Marmara Sea: new results from TAMAM high-resolution seismic reflecti... 14/12/2009 - 18/12/2009
  142  Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinin Denizaltı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik ve C... 08/10/2009 - 11/10/2009
  143  İzmir Körfezi ve Güneyinde Yapılan Kara ve Deniz Jeofiziği Çalışmalarının Tümleşik Sonu... 08/10/2009 - 11/10/2009
  144  Seismic stratigraphic-late Quaternary climate cycle age model for the North Anatolian fault system i... 10/09/2009 - 12/09/2009
  145  High Resolution Multichannel imaging of basin growth along a continental transform... 10/09/2009 - 12/09/2009
  146  The extension of the Bosphorus Channel (Istanbul strait) at the Black Sea shelf... 22/08/2009 - 31/08/2009
  147  The junction of Hellenic and Cyprus arcs: a detailed study of the morphology and Neogene tectonic ev... 19/04/2009 - 24/04/2009
  148  Neogene history of the Florence Rise at the paleo-suture of the African plate with the Aegean-Anatol... 19/04/2009 - 24/04/2009
  149  Kuzey Anadolu Transform Fayı Boyunca Havza Büyümesi: Marmara Denizi'nde Yüksek Çözünürlü Ç... 13/04/2009 - 17/04/2009
  150  Neogene history of the the Florence Rise at the paleo-suture of the African plate with the Aegean-An... 02/03/2009 - 06/03/2009
  151  Facilities of SeisLab Seismic Laboratory at the Institute of Marine Sciences and Technology... 02/02/2009 - 05/02/2009
  152  High resolution imaging of basin growth along a continental transform: the Marmara Sea along the No... 15/12/2008 - 19/12/2008
  153  The seismic stratigraphic record of Quaternary deformation across the North Anatolian fault system ... 15/12/2008 - 19/12/2008
  154  High Resolution Sesimic Reflection Traning which was carried out in previously and after history of ... 04/11/2008 - 09/11/2008
  155  Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinde Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yöntemlerle Denizaltı Ak... 14/10/2008 - 17/10/2008
  156  Possible BSR Reflections on High Resolution Multichannel Seismic Reflection Profiles from Western Bl... 15/09/2008 - 19/09/2008
  157  Acoustic observations of shallow gas accumulations, gas seeps and active pockmarks in the Gulf of İ... 15/09/2008 - 19/09/2008
  158  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri ile Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesi... 30/04/2008 - 02/05/2008
  159  Multi-Channel Seismic Reflection Survey in Gulf of Sigacik and Kusadasi (Western Turkey)... 15/04/2007 - 20/04/2007
  160  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet in Black Sea... 15/04/2007 - 20/04/2007
  161  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet... 09/04/2007 - 13/04/2007
  162  Multi Channel High resolution seismic Reflection Survey in Sığacık Gulf (Izmir) and Surrounding R... 09/04/2007 - 13/04/2007
  163  High Resolution Acoustic Structure and Sediment Erosion on the Yeşilırmak River Continental Slope,... 24/03/2007 - 30/03/2007
  164  Deniz Sismik Laboratuvarı SeisLab ve Yapılan Seferler... 14/11/2006 - 17/11/2006
  165  Sığacık Körfezi ve Çevresinde Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Çalısması: İlk Sonuçlar... 14/11/2006 - 17/11/2006
  166  Ekim-2005 İzmir Depremleri Öncesi Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinde Yüksek Çözünürl... 02/11/2006 - 04/11/2006
  167  Slope Features and Related Structures in the Sediments of the Eastern Black Sea... 18/04/2006 - 02/04/2006
  168  Sea trials of SEISLAB in the Aegean and Black Sea... 18/04/2006 - 22/04/2006
  169  A tributary canyon system, shallow gas accumulations and an unnamed mud volcano at Bosphorus outlet ... 02/04/2006 - 07/04/2006
  170  Shallow gas accumulations and related structures in the sediments of the eastern Black Sea... 02/04/2006 - 07/04/2006
  171  2D Seismic Refraction First Break Tomography and Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  172  Preliminary Results from High Resolution Geophysical Study on the Kozlu High... 04/10/2005 - 07/10/2005
  173  Preliminary results of 2-7 Chirp Sonar and Multibeam Echosounder Data at Bosphorus Outlet In the Bla... 04/10/2005 - 07/10/2005
  174  Results of the R/V Poseidon Cruise 317/4 (16 Oct-4 Nov 2004) to the Continental Margin off Georgia a... 17/05/2005 - 22/05/2005
  175  A Retrogressive Canyon at Bosphorus Outlet and Shallow Gas Accumulations... 17/05/2005 - 22/05/2005
  176  Acoustic Structure and Recent Sediment Transport Processes on the Continental Slope of Yeşilırmak ... 17/05/2005 - 22/05/2005
  177  Gas Hydrates and Exploration of Gas Hydrates in Black Sea, Turkey... 11/05/2005 - 13/05/2005
  178  Doğu Karadeniz Yeşilırmak Deltası Kıtasal Yamacının Akustik Yapısı ve Güncel Tortul Hareke... 07/12/2004 - 10/12/2004
  179  Gas hydrate accumulations... 29/11/2004 - 30/11/2004
  180  Shallow Occurrence of Hydrogen Sulfide Rich Gas Hydrates in the Turkish Upper Slope of the Eastern B... 06/02/2004 - 07/02/2004
  181  Doğu Karadeniz Türkiye Şelfindeki Pockmarkların Sığ ve Derin Yapıları... 20/10/2003 - 24/10/2003
  182  Boğaz Çıkışında Multibeam ve Chirp Sonar Çalışmaları... 20/10/2003 - 24/10/2003
  183  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  184  Çandarlı körfezinin neotektoniğinin jeofizik verilerle incelenmesi... 13/05/2003 - 15/05/2003
  185  Application of the Complex Trace Attribute Analysis to the Seismic Data from Sorokhin Trough (Northe... 12/05/2003 - 14/05/2003
  186  Recognition of Gas Hydrates by Geophysical Methods... 12/05/2003 - 14/05/2003
  187  Recent Canyon Heads Evidenced at the Bosphorus Outlet... 06/12/2002 - 10/12/2002
  188  Gas Saturated Sediment Accumulations in the Black Sea... 14/11/2002 - 18/11/2002
  189  Dünyanın En Derin Denizaltı Boru Hattı İçin Olabilirlik Çalışmaları... 05/11/2002 - 08/11/2002
  190  Dzubga-Samsun (Rusya-Türkiye) Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı Güzergah Seçiminde Jeofizik ve Je... 24/10/2002 - 27/10/2002
  191  Characteristics of the Canyon Systems in the Russian and Turkish Slopes of the Eastern Black Sea... 14/10/2002 - 18/10/2002
  192  Deep and Shallow Structure of the Pockmarks in the Turkish Shelf of the Eastern Black Sea... 07/10/2002 - 12/10/2002
  193  Comparative Characteristics of the Russian and Turkish Near Shore Areas in the Eastern Black Sea... 30/01/2002 - 02/02/2002
  194  Geleceğin Enerji Kaynağı Gaz-Hidratların Sismik ve Sonar Yöntemleri ile Araştırılması... 08/10/2001 - 11/10/2001
  195  High Resolution Seismic and Sonar Characteristics of the Eastern Black Sea Turkish Continental Slope... 24/09/2001 - 28/09/2001
  196  Gas Hydrate Structures in the Eastern Black Sea Basin... 24/09/2001 - 28/09/2001
  197  Gas Saturated Sediment Accumulations in the Black Sea and Their Sonar Investigations... 08/04/2001 - 12/04/2001
  198  Gas-Saturated Sediments and Their Effects on the Southern Side of the Eastern Black Sea... 28/01/2001 - 03/02/2001
  199  Denizaltı Boru Hatları Güzergah Seçiminde Yapılması Gereken Jeofizik ve Jeoteknik Çalışmala... 23/11/2000 - 25/11/2000
  200  Gas-Hydrate Accumulations in the Black Sea... 16/11/2000 - 18/11/2000
  201  Sonar and High Resolution Seismic Studies in the Eastern Black Sea Basin,... 25/09/2000 - 29/09/2000
  202  Seismic Inprints of the Gas Hydrates in the Black Sea and Mediterranean Sea... 15/09/2000 - 19/09/2000
  203  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
  204  FORWARD AND INVERSE MODELING OF SEISMIC REFRACTION DATA FOR PLANAR DIPPING MEDIA... 20/11/1989 - 24/11/1989
  205  İSTANBUL BOĞAZINDA SİSMİK ÇALIŞMALAR... 05/03/1987 - 09/03/1987
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri...  2005
  2  SEISSTART Bilgisayara Dayalı Sismik Öğrenme Konuları, Dokuz Eylül Üniversitesi...  1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Southeastern Crimea Margin (Sorokin Through): Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  2  Northwestern Black Sea: Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  3  Southeastern Crimea Margin (Sorokin Through): Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  4  Central Black Sea: Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  5  Central Black Sea: Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  6  Northwestern Black Sea: Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic, Intergovernmental ...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Batı Karadeniz Kefken Açıkları Kıtasal Şelfinin Morfolojik ve Sismo-Akustik Yapısı...  11/2015 - 11/2017
  2  Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe (MIGRATE) Cost Action ES1405...  3/2015 - 3/2019
  3  BATI KARADENİZDE PİLOT ALANDA GAZHİDRAT POTANSİYELİ ETÜT VE ARAŞTIRMA PROJESİ...  12/2014 - 12/2017
  4  BATI KARADENİZDE PİLOT ALANDA GAZHİDRAT POTANSİYELİ ETÜT VE ARAŞTIRMA PROJESİ...  12/2014 - 12/2017
  5  SUGAR - Submarine Gas Hydrate Reservoirs project in the investigation of the Black Sea Danube Delta for gas hydrate accumulations by seismic reflection survey onboard of German research vessel R/V Maria S Merian...  10/2013 - 1/2014
  6  Sinop Offshore Survey for Sinop Nuclear Power Plant Project...  9/2013 - 10/2013
  7  SUGAR - Submarine Gas Hydrate Reservoirs project in the investigation of the Black Sea Danube Delta for gas hydrate accumulations by seismic reflection survey onboard of German research vessel R/V Maria S Merian...  10/2013 - 11/2013
  8  MARE/2012/10 nolu EMODnet-Geology 2 (European Marine Observation and Data Network)...  4/2013 - 4/2016
  9  7. çerçeve AB projesi , Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards (Alert)...  10/2013 - 10/2017
  10  Zonguldak - Kozlu Açıklarında Gaz ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Akustik Yöntemlerle Araştırılması...  5/2012 - 5/2015
  11  Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi...  8/2012 - 8/2015
  12  Gwangyang körfezi ve Karadeniz'deki sığ gaz birikimlerinin fiziksel ve akustik özellikleri...  5/2009 - 5/2011
  13  Karadeniz Sedimantasyonu ve Akdeniz Su Değişimi Arasındaki Karşılıklı Etkileşim (Boğaz ve Sakarya Nehri Çıkışları Laboratuvarı), Tuna Deltası Abisal Düzlüğü ve Boğaz Civarı Sedimantasyonu Arasındaki Bağlantı, Sediman Duraylılığı ve Hareket Yolları, Karadeniz Pliyosen Ku...  7/2008 - 7/2011
  14  Doğu Akdeniz Basenlerinde Tektonik Sedimenter Evrimleri İnceleme Projesi" (Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile)...  4/2008 - /
  15  Marmara Denizinde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi Projesi" (ABD Columbia Üniversitesi, Lamont Doherty Earth Observatory Bölümü İşbirliği İle)...  4/2008 - /
  16  Doğu Akdeniz'de Helen ve Kıbrıs Yayları'nın birleştiği alanın (Plini-Strabo Çukurları, Rodos, Finike ve Antalya Basenleri, ve Anaksimander Dağları) Miyosen'den Güncel'e kadar geçirdiği tektonik ve sedimenter evrim, ve bu evrimin Batı Toroslar'ın aktif tektonik evrimi ile karşılaş...  7/2007 - 7/2009
  17  The European Seas Observatory Network Network of Excellence (ESONET) founded by the European Commision's Framework Six Programme (FP6) and Seven Programme (FP7)...  2/2007 - 2/2011
  18  Derin Deniz Araştırmaları Koşullarına Uygun, Sismik Yeteneği Gelişkin Bir Araştırma Gemisi olarak Çakabey Gemisinin Tasarımı, İnşaatı, Donatımı ve İşletim Modeli Kurulması (ÇAKABEY)...  1/2007 - 1/2010
  19  İstanbul Boğazı-Karadeniz Şelfi çıkışının yüksek ayrımlı sismik çalışma ile Geç Kuvaterner Karadeniz-Akdeniz bağlantısının incelenmesi...  5/2007 - 5/2009
  20  Doğu Akdeniz de Helen ve Kıbrıs Yaylarının birleştiği alanın (Plini-Strabo Çukurları, Rodos, Finike ve Antalya Basenleri, ve Anaksimander Dağları) Miyosenden Güncele kadar geçirdiği tektonik ve sedimenter evrim, ve bu evrimin Batı Torosların aktif tektonik evrimi ile karşılaştır...  7/2007 - 7/2010
  21  Mavi Akım Boru Hattı ROV Kontrollüğü...  4/2006 - 4/2006
  22  İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışının Jeofizik Verilerle İncelenmesi...  9/2005 - /2007
  23  DBTE-159 Gaz Hidrat Projesi (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-TPAO)...  2/2005 - 2/2006
  24  The Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas (HERMES) founded by the European Commision's Framework Six Programme (FP6)...  4/2005 - /2009
  25  Orta Karadeniz Deniz Tabanında Veri Toplama Hizmetleri...  5/2005 - 11/2005
  26  Geleceğin Enerji Kaynağı Olarak Batı Karadeniz'deki Gaz Hidratların Araştırılması...  1/2005 - 1/2007
  27  İzmir Fayının Jeofizik, Jeolojik, Sismolojik, Arkeolojik ve Tarihsel Veriler Yardımıyla İncelenmesi ve Yorumlanması...  8/2004 - 9/2007
  28  Doğu Karadeniz Türkiye Şelf Ve Yamacında Gaza Doygun Tortullar ve Gaz Hidratların Sismik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2003 - /
  29  Doğu Karadeniz'in Sığ Tektoniğinin Ve Gaz İçeren Sığ Tortulların Deniz Jeofiziği Verileriyle İncelenmesi...  7/2002 - 7/2004
  30  Sismik Tomografi Yönteminin Boşluklu Ve Kömür Katmanlı Ortamlarda Uygulanması...  7/2002 - 7/2004
  31  İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışının Oluşumunun İncelenmesi...  7/2002 - /2004
  32  İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışının Oluşumunun İncelenmesi...  7/2002 - 7/2004
  33  Karadeniz'de Gaz Hidratların Sismik ve Sonar Yöntemleriyle Araştırılması...  7/2002 - 7/2004
  34  Doğu Marmara Denizinde Çamur Volkanı, Gaz Hidrat Ve Sığ Gaz Yapılarının Araştırılması...  6/2002 - 6/2004
  35  Karadeniz Sedimentlerinde Gaz Hidrat Oluşumu ve Etkilerinin Araştırılması...  6/2000 - 6/2002
  36  Güneybatı Türkiye GPS Çalışmaları...  8/1989 - 9/1989
 • NO NAME DATE
  1  1- TUBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayı...  1998
 • NO NAME YEAR
  1  10 Eylül 1989-22 Aralık 1990 tarihleri arasında Trieste Üniversitesi, Uygulamalı Jeofizik ve Ma...  1989
  2  Mayıs-Ağustos 1992 tarihlerinde Trieste Üniversitesi, Yer Bilimleri ve Çevre Mühendisliğinde K...  1992
 • NO Responsibility
  1 Institute of Marine Sciences and Technology , Director of The Institute, October 2017-continues
  2 Institute of Marine Sciences and Technology , Head of The Institute Council, October 2017-continues
  3 Institute of Marine Sciences and Technology , Head of The Institute Council, October 2017-continues
  4 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015-continues
  5 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, February 2015- November 2017
  6 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, February 2015- February 2018
  7 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, February 2012- February 2015
  8 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, February 2012- February 2015
  9 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, August 2007- August 2010
  10 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, August 2003- August 2006
  11 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, June 2001- August 2003