Tr

Professor Doctor GÜNAY ÇİFCİ INSTITUTE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MARINE TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Yıldız Technical University Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1984
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Prog.  1987
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı  1993
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Upward migration of gas in an active tectonic basin: An example from the sea of Marmara...  2018
  2  Gas and seismicity within the Istanbul seismic gap...  2018
  3  Modeling of the Foca-Uzunada magnetic anomaly and thermal structure in the gulf of Izmir, western Tu...  2018
  4  Investigation on the tectonic significance of Izmir, Uzunada Fault Zones and other tectonic elements...  2017
  5  On the origin of multiple BSRs in the Danube deep-sea fan, Black Sea...  2017
  6  Natural and anthropogenic submarine morphologies revealed by high resolution acoustic data in the Gu...  2016
  7  Source to sink: The development of the latest Messinian to Pliocene Quaternary Cilicia and Adana Bas...  2014
  8  The Fethiye Burdur Fault Zone: A component of upper plate extension of the subduction transform edge...  2014
  9  Late Miocene Recent evolution of the Finike Basin and its linkages with the Beydağlari complex and ...  2014
  10  Complex interactions fault fans developed in a strike-slip system: Kozan Fault Zone, Eastern Mediter...  2014
  11  The Pliocene Quaternary tectonic evolution of the Cilicia and Adana basins, eastern Mediterranean: S...  2014
  12  Miocene Recent evolution of the western Antalya Basin and its linkage with the Isparta Angle, easter...  2013
  13  Slip rate estimation along the western segment of the Main Marmara Fault over the last 405?490 ka by...  2013
  14  Steady late quaternary slip rate on the Cinarcik section of the North Anatolian fault near Istanbul,...  2013
  15  Quaternary Mass Wasting on the Western Black Sea Margin...  2013
  16  Contribution of high-resolution 3D seismic near-seafloor imaging to reservoir-scale studies: applica...  2012
  17  Evidence for Widespread Creep on the Flanks of the Sea of Marmara Transform Basin from Marine Geophy...  2012
  18  The Physical and Acoustic Poperty of Gas-Bearing sediments of Yeosu Bay, South Sea of Korea...  2012
  19  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacından Bir Resif Yapısının Sismik Analizi...  2012
  20  Uniform basin growth over the last 500 ka, North Anatolian Fault, Marmara Sea, Turkey...  2012
  21  Acoustic evidence of shallow gas accumulations and active pockmarks in the Izmir Gulf, Aegean sea...  2011
  22  Shallow and Deep Structure of a Supradetachment Basin Based on Geological, Conventional Deep Seismic...  2011
  23  Morphological and Stratigraphic Investigation of a Holocene Subaqueous Shelf Fan, North of the İsta...  2011
  24  Physical and Acoustic Properties of Gas-bearing Sediments in Jinhae Bay, the South Sea of Korea...  2009
  25  Anomalous Strong Reflections on High Resolution Seismic Data from the Turkish Shelf of the Eastern B...  2009
  26  Laboratory/In situ Sound Velocities of Shelf Sediments in the South Sea of Korea...  2008
  27  Acoustic Structure and Recent Sediment Transport Processes on the Continental Slope of Yeşilırmak ...  2007
  28  Application of Complex Trace Analysis to Seismic Data for Random Noise Suppression and Temporal Reso...  2006
  29  Deep and Shallow Structures of Large Pockmarks in the Turkish Shelf, Eastern Black Sea...  2003
  30  Acoustic Evidences of Shallow Gas Accumulations in the Sediments of the Eastern Black Sea...  2002
  31  Image Characteristics of Deep Seismics in Calabria (S. Italy) Using Tomography and Ray-Tracing...  2002
  32  Sonar and High Resolution Seismic Studies in the Eastern Black Sea Basin, Turkish Journal of Earth S...  2002
  33  Mud volcanoes and Dome-Like Structures at the Eastern Mediterranean Ridge...  1997
  34  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  35  Derin Sismik Kabuk Etütlerinin Yapılması: Kalabria (İtalya) Çalışması...  1996
  36  Doğu Akdeniz'in Yapısı ve Levha Tektoniğindeki Yeri...  1995
  37  İstanbul Boğazı Jeolojisinin Deniz Sismik Çalışmaları ile Araştırılması...  1995
  38  Kübik Spline B- Ara Değer Bulma Yöntemi İle Tomografik Hız Çözümlemesi Ve Derin Sismik Kabuk...  1994
  39  Seismic Refraction-Reflection Investigation on Outcropping Lower Crust with P- and S- waves...  1990
  40  Güneybatı Türkiye Jeodetik Ölçüm Projesi...  1990
  41  İstanbul Boğazında Sismik Çalışmalar...  1987
 • NO NAME DATE
  1  Messiniyen Tuzluluk Krizinin Güney Marmara Denizi'ndeki Etkisi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  Tuna Deltası'nda Vitez Kanyonu Çevresinde BSR ve Çoklu BSR Yansımalarının Dağılımları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Burdur-Fethiye Makaslama Zonu'nun Dalaman ile Patara Arasında Kalan Deniz Alanındaki Uzantısı... 09/05/2018 - 09/05/2018
  4  Trabzon Fayı: Doğrultu Atımlı Fay Zonu... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Akçakoca Açıklarının Sismo-Akustik Yapısı... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  Marmara Denizi-Kumburgaz Havzası'nda Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin İncelenmesi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  7  Tectonic Activity and Stratigraphic History Over the Last 130-540 ka on the Southern Shelf of the Se... 13/12/2016 - 16/12/2016
  8  Tectonics of the Kızılırmak Delta and Sinop Basin, offshore Pontides, evidence from ne... 12/12/2016 - 16/12/2016
  9  Güney Marmara Şelfinde, Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolu Boyunca Sığ Gaz Birikimleri ve Gaz Birikim... 01/06/2016 - 03/06/2016
  10  Investigation of sea-level changes and shelf break prograding sequences during the Late Quaternary o... 17/04/2016 - 22/04/2016
  11  Marmara Denizinde Sığ Gaz Birikimleri... 05/06/2015 - 07/06/2015
  12  Sığacık Körfezi ve Çevresinin Deniz Altı Stratigrafik ve Yapısal Özelliklerinin Yüksek Çö... 05/06/2015 - 07/06/2015
  13  Trabzon Fayının Çok Kanllı Sismik Yansıma Verileri ile İncelenmesi... 05/06/2015 - 07/06/2015
  14  Sismik Yansıma Kesitlerinde Tekrarlı Yansımaların Bastırılması için Yüzey Bağımlı Tekrar... 05/06/2015 - 07/06/2015
  15  Karadeniz Kıtasal Yamacı Üzerinde Sığ Gaz Birikimlerinin Karmaşık İz Nitelikleri... 05/06/2015 - 07/06/2015
  16  Batı Karadeniz-Akçakoca Açıklarının Sismo-Akustik Yapısı: İlksel Bulgular... 05/06/2015 - 07/06/2015
  17  Çınarcık Havzasının ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi İçerisindeki Devamının Çok ... 05/06/2015 - 07/06/2015
  18  Marmara Denizi Kuzey Şelfi'ne ait Yüksek Ayrımlı Çok Kanallı Sismik Verilerinin Tekrar İşlen... 05/06/2015 - 07/06/2015
  19  2B Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin Kalite Kontrolü... 05/06/2015 - 07/06/2015
  20  Doğu Marmara Şelfi Armutlu Yarımadası Açıklarının Sismo-Stratigrarif Yapısı... 05/06/2015 - 07/06/2015
  21  Hydrocarbon Potential of the Offshore Akçakoca Region: Mud Volcano, Gas Hydrate and Shallow Gas Ind... 12/04/2015 - 22/04/2015
  22  Collaborative Research: The North Anatolian Fault System in the MarmaraSea,Turkey-Insights from the ... 12/04/2015 - 17/04/2015
  23  The central branch of the North Anatolian Fault InTheSouthern MarmaraSea: Evidence for a distributed... 12/04/2015 - 17/04/2015
  24  Seismic Evidence And Complex Trace Attributes Of Shallow Gas Structures InTheSea Of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  25  Tectonic Structures offshoreTrabzon-Rize Area in the Eastern Black Sea... 12/04/2015 - 17/04/2015
  26  MessinianSalinity Crisis andCourse of Messinian Valleys in theSouthern Shelf of theSea of Marmara... 12/04/2015 - 17/04/2015
  27  Reprocessing and Interpretation of the High Resolution Seismic Data from Northern Marmara Continenta... 12/04/2015 - 17/04/2015
  28  Activity on the multi-stranded Central Branch of the North Anatolian Fault along the southern shelf ... 15/12/2014 - 19/12/2014
  29  Amasra, Zonguldak Açıklarının Gaz Hidrat Potansiyeli ve Çoklu BSR Yansımalarının Olası Olu... 25/11/2013 - 27/11/2013
  30  Kuzey Anadolu Fayı Orta Kolunun Güney Marmara Şelfindeki Devamlılığının Araştırlması... 25/11/2013 - 27/11/2013
  31  Marmara Denizi-Çınarcık Havzası'nın Tektonik ve Stratigrafik Yorumu... 25/11/2013 - 27/11/2013
  32  İzmir Körfezi'ndeki Aktif İzmir ve Uzunada Fayları... 25/11/2013 - 27/11/2013
  33  Batı Karadeniz Akçakoca Açıkları Kıtasal Yamacının Sismo-Akustik Yapısı: İlksel Sonuçlar... 25/11/2013 - 27/11/2013
  34  The Impact of the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara Sea... 08/09/2013 - 12/09/2013
  35  Evidences of Gas Accumulation in Western High, Sea of Marmara in Light of 2d High Resolution Seismic... 08/09/2013 - 12/08/2013
  36  Steady Quaternary Deformation along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turkey... 08/09/2013 - 12/09/2013
  37  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratların ve Sığ Gaz Birikimlerinin Akustik Özellikleri ile ilgili Yap... 15/05/2013 - 17/05/2013
  38  Çınarcık Havzası'nın Aktif Tektoniği ve Kuzey Anadolu Fayı?nın Marmara Denizi İçerisinde ... 15/05/2013 - 17/05/2013
  39  BSR Distributions and Possible Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  40  Vertical Displacements Inherited from Pre-Neogene Time in the Gulfes of Sığacık and Kuşadası (W... 05/11/2012 - 07/11/2012
  41  Morpho-Structure of the Sakarya Canyon, Western Black Sea... 05/11/2012 - 07/11/2012
  42  Downslope Mass Movements and Their Inter-relations with Gas Hydrates along the Western Black Sea Con... 05/11/2012 - 07/11/2012
  43  Quality Control, Seismic Processing And Interpretation of 2d Multichannel Seismic Reflection Data on... 05/11/2012 - 07/11/2012
  44  Eastern Black Sea Structures About of the Existence of Gas Hydrate... 05/11/2012 - 07/11/2012
  45  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  46  Footprints of the Messinian Salinity Crysis and Neogene Tectonic History of the Anaxagoras Mountain ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  47  Investigation of Gas Hydrates Related Structures in the Eastern Black Sea and Studies Related with A... 05/11/2012 - 07/11/2012
  48  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  49  Gas hydrate and tectonic investigations in the seas surrounding Turkey, International Geoscience Wor... 05/11/2012 - 07/11/2012
  50  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  51  The evolution and activity of strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 05/11/2012 - 07/11/2012
  52  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  53  3D Seismic Data Pre-interpretation on Western High, Sea of Marmara.... 05/11/2012 - 07/11/2012
  54  BSR Distributions and Possible Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Magrin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  55  Seismic attribute analysis of shallow gas accumulations in the western Black Sea continental slope... 05/11/2012 - 07/11/2012
  56  Time-variable deformation during last 135ka North anatolian fault in çınarcık basin from high res... 05/11/2012 - 07/11/2012
  57  Morpho-structures along the Sakarya Canyon in Western Black Sea... 05/11/2012 - 07/11/2012
  58  Seismic attribute analysis of shallow gas accumulations in the western Black Sea continental slope... 05/11/2012 - 07/11/2012
  59  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/10/2012 - 07/10/2012
  60  Seismic Reflection Studies for Gas Hydrate and Tectonic Researches in the Seas Surrounding Turkey... 01/10/2012 - 05/10/2012
  61  Active Tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and Surrounding Area by Multi Channel Seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  62  Seismo-acoustic Structure and Investigation of Shallow Gas Accumulations Along the Western Black Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  63  Evidence for Widespread Gravitational Creep and Abundant Gas in the Sea of Marmara Transform Basin f... 01/10/2012 - 05/10/2012
  64  Horizontal Offsets on the North Anatolian Fault (NAF) Coupled with Basin Formation in the Marmara Se... 01/10/2012 - 05/10/2012
  65  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  66  Downslope Mass Movements and Their Possible Relations of Gas Hydrate Accumulations Offshore Amasra a... 01/10/2012 - 05/10/2012
  67  The Evolution and Activity of Strands of the Central Branch of the North Anatolian Fault in Marmara ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  68  Active Tectonism of the Çınarcık Basin and the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara Using ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  69  Distribution of Possible Gas Hydrate and Shallow Gas Accumulations Offshore of Amasra and Zonguldak... 01/10/2012 - 05/10/2012
  70  Preliminary Results of the Acoustic Survey Along the Sakarya Canyon, Western Black Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  71  Steady Late Quaternary Slip on the North Anatolian Fault in Çınarcık Basin, Marmara Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  72  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  73  Submarine investigations of the submerged section of the North Anatolian Fault within the Sea of Mar... 01/10/2012 - 05/10/2012
  74  Fault slip estimation and fluid activity along the North Anatolian Fault zone according to 3D marine... 01/10/2012 - 05/10/2012
  75  Active tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and surrounding area by multi channel seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  76  An Example for Unconventional Hydrocarbon Exploration: BSR Reflections and Gas Hydrate Indications O... 17/09/2012 - 19/09/2012
  77  Fluid activity within the North Anatolian Fault Zone according to 3D marine seismic data on the Sea ... 22/04/2012 - 27/04/2012
  78  2D - 3D high resolution seismic survey in the Sea of Marmara - Western High... 22/04/2012 - 27/04/2012
  79  Sedimentary Processes Observed on Offshore of Zonguldak-Kozlu Region, Central Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  80  Investigaton of Çınarcık Basin and North Anatolian Fault Within the Sea of Marmara with Multichan... 22/04/2012 - 27/04/2012
  81  Analysis of Shallow Gas Accumulations and a Reef Structure Observed on the Western Black Sea Contine... 22/04/2012 - 27/04/2012
  82  AVO Analysis of a Shallow Gas Accumulation in the Marmara Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  83  Neogene Tectonics of Part of The Junction of Cyprus and Hellenic Arcs in the Eastern Mediterranean S... 22/04/2012 - 27/04/2012
  84  Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  85  New discovered Izmir and Busan Mud Volcanoes and Application of Seismic Attributes and AVO Analysis ... 22/04/2012 - 27/04/2012
  86  Analysis of Shallow Gas Accumulations and a Reef Structure Observed on the Western Black Sea Contine... 22/04/2012 - 27/04/2012
  87  Gas Accumulations and Wide-Spread BSRs Observed on Central Black Sea... 22/04/2012 - 27/04/2012
  88  Doğu Karadeniz'de Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar... 02/04/2012 - 06/04/2012
  89  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Bir Resif Yapısının Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  90  Türkiye'yi Çevreleyen Kıtasal Yamaç ve Şelflerde Gaz Hidratların Araştırılması... 02/04/2012 - 06/04/2012
  91  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  92  Orta Karadeniz Kıtasal Yamacında Gözlenen Sedimanter Süreçler... 02/04/2012 - 06/04/2012
  93  Zonguldak-Kozlu ve Amasra Açıklarında Gözlenen Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri İle Paleo-BSR Alan... 02/04/2012 - 06/04/2012
  94  Çınarcık Baseninde (Doğu Marmara) Gözlenen Bir Sığ Gaz Birikimi Üzerinde AVO Analizleri... 02/04/2012 - 06/04/2012
  95  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Sığ Gaz Ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Sismik Analizi... 02/04/2012 - 06/04/2012
  96  Marmara Denizi Batı Sırtı Yükselimi Üzerinde Yüksek Ayrımlı 3 Boyutlu Sismik Çalışma... 02/04/2012 - 06/04/2012
  97  AVO Analysis of a Shallow Gas Accumulation Observed on the Çınarcık Basin (East Marmara)... 02/04/2012 - 06/04/2012
  98  Gas and Gas Hydrate Accumulations and Paleo-BSR Zones Observed in Offshore Areas of Zonguldak-Kozlu ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  99  Quaternary Evolution of Cinarcik Basin, Marmara Sea, Turkey from structural and stratigraphic interp... 05/12/2011 - 09/12/2011
  100  Steady-state Quaternary Basin Formation Along the North Anatolian Fault System in Marmara Sea, Turke... 05/12/2011 - 09/12/2011
  101  Seabed Morphology and Erosional Processes and Their Relations with Possible Gas Hydrate Dissociation... 06/10/2011 - 09/10/2011
  102  Analysis of Shallow Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope Using Complex Trace... 01/10/2011 - 10/10/2011
  103  Analysis of Shallow Gas Accumulations on the Western Black Sea Continental Slope Using Complex Trace... 01/10/2011 - 10/10/2011
  104  EGE BÖLGESİNDE JEOTERMAL ARAMACILIĞINDA ÇOK KANALLI SİSMİK YANSIMA YÖNTEMİNİN YERİ... 14/09/2011 - 16/09/2011
  105  Türkiye Denizlerinde Petrol ve Gaz İle Birlikte Geleceğin Enerji Kaynağı Gaz-Hidrat Araştırma... 08/09/2011 - 10/09/2011
  106  DRILLING ON THE WESTERN HIGH, A WAY TO CONSTRAIN THE EVOLUTION THROUGH TIME OF THE WESTERN SEGMENT O... 13/06/2011 - 16/06/2011
  107  Piri Reis HR data overview... 13/06/2011 - 16/06/2011
  108  Impactof the Messinian Salinity Crisis in the Region of the Marmara SeaBurcu... 13/06/2011 - 16/06/2011
  109  Batı Karadeniz Kıtasal Yamacında Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri... 11/05/2011 - 13/05/2011
  110  Doğu Karadeniz Kıtasal Yamacının Akustik Yapısı, Sığ Gaz ve BSR yapıları: İlksel Sonuçla... 11/05/2011 - 13/05/2011
  111  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  112  AVO Analysis on Shallow Gas Accumulations at the Marmara Sea... 11/05/2011 - 13/05/2011
  113  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  114  Investigation of Shallow Gas Accumulations, Gas Seeps and Pockmarks in Gulf of İzmir Using Acoustic... 11/05/2011 - 13/05/2011
  115  AVO Analysis on Shallow Gas Accumulations at the Marmara Sea... 11/05/2011 - 13/05/2011
  116  Acoustic Structures Observed on the Offshore Kozlu Region, Central Black Sea... 09/04/2011 - 12/04/2011
  117  Miocene to Recent Tectonic Evolution of the Florence Rise, Eastern Mediterranean Sea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  118  Neogene sedimentary history of the Cilicia Basin, eastern Mediterranean: a contribution to the TopoE... 03/04/2011 - 08/04/2011
  119  The Miocene to Recent evolution of the western Antalya Basin and its linkage with the Anaximander Mo... 03/04/2011 - 08/04/2011
  120  The Miocene to Recent evolution of an active transform fault at the junction of Hellenic and Cyprus ... 03/04/2011 - 08/04/2011
  121  Distribution of BSRs and gas accumulations offshore of Zonguldak Region, Central Blacksea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  122  Slow-motion gravitational collapse on the flanks of a rapidly subsiding transform basin: the Marmara... 13/12/2010 - 17/12/2010
  123  Kıbrıs ve Helenik Yayı Civarının Miyosen'den Güncele Tektonik Yapısı... 23/11/2010 - 26/11/2010
  124  Kilikya Baseni Tektonik Yapıları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  125  Sığacık Körfezi(İzmir) Ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik Yans... 23/11/2010 - 26/11/2010
  126  Çınarcık Ve Tekirdağ Basenleri; Marmara Denizi Tektoniğinde Anahtar Bölgeler... 23/11/2010 - 26/11/2010
  127  Acoustics and Physical Characteristics of Gas Bearing Sediments around the Yeosu Sound, the South Se... 23/11/2010 - 26/11/2010
  128  Karmaşık Jeolojiye Sahip Denizel Ortamlarda f-k Süzgeci ile İlişkili Gürültülerin Bastırıl... 23/11/2010 - 26/11/2010
  129  İzmir Körfezi'nin Morfolojik, Sedimanter Ve Aktif Tektonik Yapısının Yüksek Ayrımlı Akustik ... 23/11/2010 - 26/11/2010
  130  Preliminary results from high resolution seismic study in the Kozlu High, central Black Sea... 17/10/2010 - 19/10/2010
  131  Miocene to Recent Stratigraphy, Structural Architecture and Tectonic Evolution of the Florence Rise,... 12/10/2010 - 18/10/2010
  132  Messinian Salt Structures of Cilicia Basin and Its Relation with Tectonics... 12/10/2010 - 18/10/2010
  133  Denizaltı Morfolojisinin Belirlenmesinde Kullanılan Akustik Yöntemler ve Uygulamaları... 11/10/2010 - 13/11/2010
  134  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  135  Multiple Seismic Studies in the Marmara Sea for High Resolution Mapping of the North Anatolian Fault... 10/05/2010 - 14/05/2010
  136  Doğu Akdeniz'in Miyosen-Güncel Tektoniğinde Burdur Fethiye Fay Zonu, Rodos Baseni, Anaksimander D... 05/04/2010 - 09/04/2010
  137  Kilikya Baseni'nin Plio-Kuvaterner Tektonik Yapıları (Kozan Fayı)... 05/04/2010 - 09/04/2010
  138  Kuzey Anadolu Fayının yüksek ayrımlı haritalanması için TAMAM sismik çalışması... 05/04/2010 - 09/04/2010
  139  Gas, slumps and faulting in the Marmara Sea: new results from TAMAM high-resolution seismic reflecti... 14/12/2009 - 18/12/2009
  140  Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinin Denizaltı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik ve C... 08/10/2009 - 11/10/2009
  141  İzmir Körfezi ve Güneyinde Yapılan Kara ve Deniz Jeofiziği Çalışmalarının Tümleşik Sonu... 08/10/2009 - 11/10/2009
  142  Seismic stratigraphic-late Quaternary climate cycle age model for the North Anatolian fault system i... 10/09/2009 - 12/09/2009
  143  High Resolution Multichannel imaging of basin growth along a continental transform... 10/09/2009 - 12/09/2009
  144  The extension of the Bosphorus Channel (Istanbul strait) at the Black Sea shelf... 22/08/2009 - 31/08/2009
  145  The junction of Hellenic and Cyprus arcs: a detailed study of the morphology and Neogene tectonic ev... 19/04/2009 - 24/04/2009
  146  Neogene history of the Florence Rise at the paleo-suture of the African plate with the Aegean-Anatol... 19/04/2009 - 24/04/2009
  147  Kuzey Anadolu Transform Fayı Boyunca Havza Büyümesi: Marmara Denizi'nde Yüksek Çözünürlü Ç... 13/04/2009 - 17/04/2009
  148  Neogene history of the the Florence Rise at the paleo-suture of the African plate with the Aegean-An... 02/03/2009 - 06/03/2009
  149  Facilities of SeisLab Seismic Laboratory at the Institute of Marine Sciences and Technology... 02/02/2009 - 05/02/2009
  150  High resolution imaging of basin growth along a continental transform: the Marmara Sea along the No... 15/12/2008 - 19/12/2008
  151  The seismic stratigraphic record of Quaternary deformation across the North Anatolian fault system ... 15/12/2008 - 19/12/2008
  152  Kuşadası ve Sığacık körfezlerinde 2005 deprem dizileri öncesi-sonrasında gerçekleştirlen y... 04/11/2008 - 09/11/2008
  153  Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinde Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yöntemlerle Denizaltı Ak... 14/10/2008 - 17/10/2008
  154  Possible BSR Reflections on High Resolution Multichannel Seismic Reflection Profiles from Western Bl... 15/09/2008 - 19/09/2008
  155  Acoustic observations of shallow gas accumulations, gas seeps and active pockmarks in the Gulf of İ... 15/09/2008 - 19/09/2008
  156  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri ile Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesi... 30/04/2008 - 02/05/2008
  157  Multi-Channel Seismic Reflection Survey in Gulf of Sigacik and Kusadasi (Western Turkey)... 15/04/2007 - 20/04/2007
  158  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet in Black Sea... 15/04/2007 - 20/04/2007
  159  Geophysical Investigations at Bosphorus Outlet... 09/04/2007 - 13/04/2007
  160  Multi Channel High resolution seismic Reflection Survey in Sığacık Gulf (Izmir) and Surrounding R... 09/04/2007 - 13/04/2007
  161  High Resolution Acoustic Structure and Sediment Erosion on the Yeşilırmak River Continental Slope,... 24/03/2007 - 30/03/2007
  162  Deniz Sismik Laboratuvarı SeisLab ve Yapılan Seferler... 14/11/2006 - 17/11/2006
  163  Sığacık Körfezi ve Çevresinde Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Çalısması: İlk Sonuçlar... 14/11/2006 - 17/11/2006
  164  Ekim-2005 İzmir Depremleri Öncesi Sığacık Körfezi (İzmir) ve Çevresinde Yüksek Çözünürl... 02/11/2006 - 04/11/2006
  165  Slope Features and Related Structures in the Sediments of the Eastern Black Sea... 18/04/2006 - 02/04/2006
  166  Sea trials of SEISLAB in the Aegean and Black Sea... 18/04/2006 - 22/04/2006
  167  A tributary canyon system, shallow gas accumulations and an unnamed mud volcano at Bosphorus outlet ... 02/04/2006 - 07/04/2006
  168  Shallow gas accumulations and related structures in the sediments of the eastern Black Sea... 02/04/2006 - 07/04/2006
  169  2D Seismic Refraction First Break Tomography and Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  170  Preliminary Results from High Resolution Geophysical Study on the Kozlu High... 04/10/2005 - 07/10/2005
  171  Preliminary results of 2-7 Chirp Sonar and Multibeam Echosounder Data at Bosphorus Outlet In the Bla... 04/10/2005 - 07/10/2005
  172  Results of the R/V Poseidon Cruise 317/4 (16 Oct-4 Nov 2004) to the Continental Margin off Georgia a... 17/05/2005 - 22/05/2005
  173  A Retrogressive Canyon at Bosphorus Outlet and Shallow Gas Accumulations... 17/05/2005 - 22/05/2005
  174  Acoustic Structure and Recent Sediment Transport Processes on the Continental Slope of Yeşilırmak ... 17/05/2005 - 22/05/2005
  175  Gas Hydrates and Exploration of Gas Hydrates in Black Sea, Turkey... 11/05/2005 - 13/05/2005
  176  Doğu Karadeniz Yeşilırmak Deltası Kıtasal Yamacının Akustik Yapısı ve Güncel Tortul Hareke... 07/12/2004 - 10/12/2004
  177  Gas hydrate accumulations... 29/11/2004 - 30/11/2004
  178  Shallow Occurrence of Hydrogen Sulfide Rich Gas Hydrates in the Turkish Upper Slope of the Eastern B... 06/02/2004 - 07/02/2004
  179  Doğu Karadeniz Türkiye Şelfindeki Pockmarkların Sığ ve Derin Yapıları... 20/10/2003 - 24/10/2003
  180  Boğaz Çıkışında Multibeam ve Chirp Sonar Çalışmaları... 20/10/2003 - 24/10/2003
  181  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  182  Çandarlı körfezinin neotektoniğinin jeofizik verilerle incelenmesi... 13/05/2003 - 15/05/2003
  183  Application of the Complex Trace Attribute Analysis to the Seismic Data from Sorokhin Trough (Northe... 12/05/2003 - 14/05/2003
  184  Recognition of Gas Hydrates by Geophysical Methods... 12/05/2003 - 14/05/2003
  185  Recent Canyon Heads Evidenced at the Bosphorus Outlet... 06/12/2002 - 10/12/2002
  186  Gas Saturated Sediment Accumulations in the Black Sea... 14/11/2002 - 18/11/2002
  187  Dünyanın En Derin Denizaltı Boru Hattı İçin Olabilirlik Çalışmaları... 05/11/2002 - 08/11/2002
  188  Dzubga-Samsun (Rusya-Türkiye) Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı Güzergah Seçiminde Jeofizik ve Je... 24/10/2002 - 27/10/2002
  189  Characteristics of the Canyon Systems in the Russian and Turkish Slopes of the Eastern Black Sea... 14/10/2002 - 18/10/2002
  190  Deep and Shallow Structure of the Pockmarks in the Turkish Shelf of the Eastern Black Sea... 07/10/2002 - 12/10/2002
  191  Comparative Characteristics of the Russian and Turkish Near Shore Areas in the Eastern Black Sea... 30/01/2002 - 02/02/2002
  192  Geleceğin Enerji Kaynağı Gaz-Hidratların Sismik ve Sonar Yöntemleri ile Araştırılması... 08/10/2001 - 11/10/2001
  193  High Resolution Seismic and Sonar Characteristics of the Eastern Black Sea Turkish Continental Slope... 24/09/2001 - 28/09/2001
  194  Gas Hydrate Structures in the Eastern Black Sea Basin... 24/09/2001 - 28/09/2001
  195  Gas Saturated Sediment Accumulations in the Black Sea and Their Sonar Investigations... 08/04/2001 - 12/04/2001
  196  Gas-Saturated Sediments and Their Effects on the Southern Side of the Eastern Black Sea... 28/01/2001 - 03/02/2001
  197  Denizaltı Boru Hatları Güzergah Seçiminde Yapılması Gereken Jeofizik ve Jeoteknik Çalışmala... 23/11/2000 - 25/11/2000
  198  Gas-Hydrate Accumulations in the Black Sea... 16/11/2000 - 18/11/2000
  199  Sonar and High Resolution Seismic Studies in the Eastern Black Sea Basin,... 25/09/2000 - 29/09/2000
  200  Seismic Inprints of the Gas Hydrates in the Black Sea and Mediterranean Sea... 15/09/2000 - 19/09/2000
  201  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
  202  FORWARD AND INVERSE MODELING OF SEISMIC REFRACTION DATA FOR PLANAR DIPPING MEDIA... 20/11/1989 - 24/11/1989
  203  İSTANBUL BOĞAZINDA SİSMİK ÇALIŞMALAR... 05/03/1987 - 09/03/1987
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Ayrımlı Deniz Jeofiziği Yöntemleri...  2005
  2  SEISSTART Bilgisayara Dayalı Sismik Öğrenme Konuları, Dokuz Eylül Üniversitesi...  1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Southeastern Crimea Margin (Sorokin Through): Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  2  Northwestern Black Sea: Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  3  Southeastern Crimea Margin (Sorokin Through): Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  4  Central Black Sea: Seismic Reflection Profiling Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  5  Central Black Sea: Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic...  2002
  6  Northwestern Black Sea: Side Scan Sonar Survey Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic, Intergovernmental ...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe (MIGRATE) Cost Action ES1405...  3/2015 - 3/2019
  2  Batı Karadeniz Kefken Açıkları Kıtasal Şelfinin Morfolojik ve Sismo-Akustik Yapısı...  11/2015 - 11/2017
  3  Batı Karadenizde Pilot Alanda Gazhidrat Potansiyeli Etüt ve Araştırma Projesi...  12/2014 - 6/2018
  4  Sinop Offshore Survey for Sinop Nuclear Power Plant Project...  9/2013 - 10/2013
  5  MARE/2012/10 nolu EMODnet-Geology 2 (European Marine Observation and Data Network)...  4/2013 - 4/2016
  6  7. çerçeve AB projesi , Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards (Alert)...  10/2013 - 10/2017
  7  SUGAR - Submarine Gas Hydrate Reservoirs project in the investigation of the Black Sea Danube Delta for gas hydrate accumulations by seismic reflection survey onboard of German research vessel R/V Maria S Merian...  10/2013 - 11/2013
  8  SUGAR - Submarine Gas Hydrate Reservoirs project in the investigation of the Black Sea Danube Delta for gas hydrate accumulations by seismic reflection survey onboard of German research vessel R/V Maria S Merian...  10/2013 - 1/2014
  9  Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Transform Fay Sistemi-Çok Kollu Transform Fayının Kuvaterner Sonrası Evriminin İncelenmesi...  8/2012 - 8/2015
  10  Zonguldak - Kozlu Açıklarında Gaz ve Gaz Hidrat Birikimlerinin Akustik Yöntemlerle Araştırılması...  5/2012 - 5/2015
  11  Gwangyang körfezi ve Karadeniz'deki sığ gaz birikimlerinin fiziksel ve akustik özellikleri...  5/2009 - 5/2011
  12  Marmara Denizinde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi Projesi" (ABD Columbia Üniversitesi, Lamont Doherty Earth Observatory Bölümü İşbirliği İle)...  4/2008 - /
  13  Karadeniz Sedimantasyonu ve Akdeniz Su Değişimi Arasındaki Karşılıklı Etkileşim (Boğaz ve Sakarya Nehri Çıkışları Laboratuvarı), Tuna Deltası Abisal Düzlüğü ve Boğaz Civarı Sedimantasyonu Arasındaki Bağlantı, Sediman Duraylılığı ve Hareket Yolları, Karadeniz Pliyosen Ku...  7/2008 - 7/2011
  14  Doğu Akdeniz Basenlerinde Tektonik Sedimenter Evrimleri İnceleme Projesi" (Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile)...  4/2008 - /
  15  Doğu Akdeniz'de Helen ve Kıbrıs Yayları'nın birleştiği alanın (Plini-Strabo Çukurları, Rodos, Finike ve Antalya Basenleri, ve Anaksimander Dağları) Miyosen'den Güncel'e kadar geçirdiği tektonik ve sedimenter evrim, ve bu evrimin Batı Toroslar'ın aktif tektonik evrimi ile karşılaş...  7/2007 - 7/2009
  16  The European Seas Observatory Network Network of Excellence (ESONET) founded by the European Commision's Framework Six Programme (FP6) and Seven Programme (FP7)...  2/2007 - 2/2011
  17  İstanbul Boğazı-Karadeniz Şelfi çıkışının yüksek ayrımlı sismik çalışma ile Geç Kuvaterner Karadeniz-Akdeniz bağlantısının incelenmesi...  5/2007 - 5/2009
  18  Derin Deniz Araştırmaları Koşullarına Uygun, Sismik Yeteneği Gelişkin Bir Araştırma Gemisi olarak Çakabey Gemisinin Tasarımı, İnşaatı, Donatımı ve İşletim Modeli Kurulması (ÇAKABEY)...  1/2007 - 1/2010
  19  Doğu Akdeniz de Helen ve Kıbrıs Yaylarının birleştiği alanın (Plini-Strabo Çukurları, Rodos, Finike ve Antalya Basenleri, ve Anaksimander Dağları) Miyosenden Güncele kadar geçirdiği tektonik ve sedimenter evrim, ve bu evrimin Batı Torosların aktif tektonik evrimi ile karşılaştır...  7/2007 - 7/2010
  20  6.Çerçeve ESONET - European Seas Observatory Network NoE is a Network of Excellence (NoE)...  3/2007 - 2/2010
  21  İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışının Jeofizik Verilerle İncelenmesi...  9/2005 - /2007
  22  The Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas (HERMES) founded by the European Commision's Framework Six Programme (FP6)...  4/2005 - /2009
  23  DBTE-159 Gaz Hidrat Projesi (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-TPAO)...  2/2005 - 2/2006
  24  HERMES- Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas...  2/2005 - 2/2009
  25  Geleceğin Enerji Kaynağı Olarak Batı Karadeniz'deki Gaz Hidratların Araştırılması...  1/2005 - 1/2007
  26  Orta Karadeniz Deniz Tabanında Veri Toplama Hizmetleri...  5/2005 - 11/2005
  27  İzmir Fayının Jeofizik, Jeolojik, Sismolojik, Arkeolojik ve Tarihsel Veriler Yardımıyla İncelenmesi ve Yorumlanması...  8/2004 - 9/2007
  28  Doğu Karadeniz Türkiye Şelf Ve Yamacında Gaza Doygun Tortullar ve Gaz Hidratların Sismik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2003 - /
  29  Doğu Marmara Denizinde Çamur Volkanı, Gaz Hidrat Ve Sığ Gaz Yapılarının Araştırılması...  6/2002 - 6/2004
  30  İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışının Oluşumunun İncelenmesi...  7/2002 - /2004
  31  Karadeniz'de Gaz Hidratların Sismik ve Sonar Yöntemleriyle Araştırılması...  7/2002 - 7/2004
  32  Sismik Tomografi Yönteminin Boşluklu Ve Kömür Katmanlı Ortamlarda Uygulanması...  7/2002 - 7/2004
  33  Doğu Karadeniz'in Sığ Tektoniğinin Ve Gaz İçeren Sığ Tortulların Deniz Jeofiziği Verileriyle İncelenmesi...  7/2002 - 7/2004
  34  İstanbul Boğazı Ve Karadeniz Çıkışının Oluşumunun İncelenmesi...  7/2002 - 7/2004
  35  Karadeniz Sedimentlerinde Gaz Hidrat Oluşumu ve Etkilerinin Araştırılması...  6/2000 - 6/2002
  36  Güneybatı Türkiye GPS Çalışmaları...  8/1989 - 9/1989
 • NO NAME DATE
  1  1- TUBİTAK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayı...  1998
 • NO NAME YEAR
  1  10 Eylül 1989-22 Aralık 1990 tarihleri arasında Trieste Üniversitesi, Uygulamalı Jeofizik ve Ma...  1989
  2  Mayıs-Ağustos 1992 tarihlerinde Trieste Üniversitesi, Yer Bilimleri ve Çevre Mühendisliğinde K...  1992
 • NO Responsibility
  1 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, June 2018-continues
  2 Institute of Marine Sciences and Technology , Director of The Institute, October 2017-continues
  3 Institute of Marine Sciences and Technology , Head of The Institute Council, October 2017-continues
  4 Institute of Marine Sciences and Technology , Head of The Institute Council, October 2017-continues
  5 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- June 2018
  6 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, February 2015- November 2017
  7 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, February 2015- February 2018
  8 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, February 2012- February 2015
  9 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, February 2012- February 2015
  10 Institute of Marine Sciences and Technology , Member of The Institute Council, August 2007- August 2010
  11 Institute of Marine Sciences and Technology Department of Marine Technology , Director of Science Branch, August 2003- August 2006
  12 Institute of Marine Sciences and Technology , Vice Director of The Institute, June 2001- August 2003