Tr

Professor Doctor VAHAP TECİMFACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Ekstern) Bölümü  1988
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri  1990
  Master's Degree  UNIVERSITE D`OTTAWA UNIVERSITE D`OTTAWA Sistem Analizi ve Tasarımı  1993
  PhD (Doctorate)  The University Of Lancester The University Of Lancester Yöneylem Araştırması  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1998
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Alanı  2003
  Full Professor  Dokuz Eylül University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2009
 • NO NAME YEAR
  1  RFID Tabanlı Hızlı Geçiş Sistemleri için İş Akışlarının Yönetim Amaçlı Modellenmesi...  2016
  2  Improving Disaster Resilience Using Mobile Based Disaster Management System...  2016
  3  Analyzing Public Transportation for the Effects of Individual Characteristics on Mode Choice with Mu...  2016
  4  How can be disaster resilience built with using sustainable development?...  2016
  5  IT Based Vehicle Tracking System for Effective Management in Public Organizations...  2015
  6  DESCRIPTION LOGIC BASED EARTHQUAKE DAMAGE ESTIMATION FOR DISASTER MANAGEMENT...  2015
  7  Afet Yönetimi İçin Coğrafi Tabanlı Deprem Ontolojileri...  2015
  8  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kent Taşınmazlarının Toplu Değerlemesine Yönelik Bir Uygulama...  2014
  9  Farklı Çalışma Ölçeklerinde Suç Oluşumuna Etki Eden Değişkenlerin Mekansal İstatistik Yö...  2013
  10  Avrupa Birliği Sürecinde Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi...  2013
  11  Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery...  2013
  12  Using Decision Trees For Estimating Mode Choice of Trips in Buca-İZMİR...  2013
  13  Research on Geo-Ontologies at Earthquake Domain for Disaster Management on Urban Areas...  2013
  14  The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000...  2011
  15  Determination of Fire Crews Locations Using Operations Research and Geographical İnformation System...  2010
  16  Geographical Information Systems as a Decision Support Sysytem in Forest Management...  2009
  17  The Use of GIS and Multi Criteria Decision Making as a Decision Tool in Forestry...  2009
  18  Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma...  2009
  19  Avrupa Birliği ve E-Devlet Öncelikleri Açısından CBS Tabanlı Değerleme Haritalarının Üreti...  2009
  20  Trafik Kazalarının Analizine Yönelik Karar Destek Sistemleri: Örnek Uygulama...  2008
  21  Detection of Urban Change Using Remote Sensing and GIS: Izmir Case...  2008
  22  A Boolean Approach in Forest Management...  2008
  23  Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri...  2008
  24  Emergency Management With GIS...  2008
  25  Uzaktan Eğitime Yeni Bir Bakış: Örnek Uygulama...  2008
  26  Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi...  2004
  27  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Kriz Yönetimi: Sakarya Valiliği Elektronik Afet Yönetim Sistem...  2002
  28  Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim İçin Bilişim Teknolojileri: Sakarya Valiliği Bilişim Sistemle...  2002
  29  Bilimin Işığında Yeni Bir Hizmet: Komşunu Bul, Yerini Öğren...  2001
  30  Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi: 17 Ağustos 1999 Depreminden 2001 Bilişim Tekn...  2001
  31  Sakarya Valiliği Bilişim Çağında Teknolojik Devrim Geçiriyor...  2001
  32  Bilimin Buluştuğu Yer: CBSM...  2001
  33  İşletmelerin Planlama Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları...  1999
  34  Bilgi Teknolojilerinde Yeni Bir Gelişme: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Sistemleri Arasındaki ...  1999
  35  Finansal Kuruluşlar İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri...  1998
  36  Sermaye Piyasası Verilerine Zaman Serisi Uygulaması Üzerine Bir Çalışma...  1993
  37  Supermarket Simulation Using SIMSCRIPT II.5, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi...  1993
  38  Computer Simulation With SIMSCRIPT II.5...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Designing Business Management Platform For Effective Communication Using Beacon Technology... 28/04/2017 - 30/04/2017
  2  An Interactive Web Based Project Management Tool For Business Decision Making Process... 28/04/2017 - 30/04/2017
  3  Çevik (Agile) Metodoloji ile Dezavantajlı Gruplar için Mobil Uygulama Geliştirme... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Designing Open Innovation-Based Product Development Process for SMEs... 07/05/2016 - 10/05/2016
  5  designing an intelligent digital signage system for business marketing... 07/05/2016 - 08/05/2016
  6  LMS Selection Process for Effective Distance Education System in Organizations... 06/05/2016 - 08/06/2016
  7  Defining Decision Making Process for Student Learning Support System... 06/05/2016 - 08/05/2016
  8  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerinin Üniversitelerde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilme... 09/10/2015 - 10/10/2015
  9  Grup Karar Destek SistemlerininSosyal Medya Analizlerinde Kullanımı... 09/10/2015 - 10/10/2015
  10  İçeriklerine Göre Yönlendirilebilen Dijital Bilgilendirme EkranlarınınTasarım ve Uygulaması... 08/10/2015 - 10/10/2015
  11  Mini Bilgisayarların Akıllı Kart Sistemleri içinTasarlanması ve Uygulanması:Üniversite Örne... 08/10/2015 - 10/10/2015
  12  Sınavların Ölçme ve Değerlendirme Analizinde Bulanık Mantığın Kullanılması... 07/10/2015 - 10/10/2015
  13  Öğrenci Değerlendirmesinde Kuramsal Sınavların Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  14  Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Kurumların Adres Veritabanlarının Ulusal Adres Veritaba... 11/11/2013 - 13/11/2013
  15  Engellilere Yönelik Fiziksel Altyapı İyileştirmeleri için İnsansız Hava Araçlarının Kullan... 10/09/2013 - 12/09/2013
  16  Türkiye'de Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Uygulamaların Önemi ve Gerekliliği... 01/09/2013 - 07/09/2013
  17  Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery... 29/05/2013 - 31/05/2013
  18  Planlama Çalışmaları ve İzmir Örneği... 04/03/2013 - 04/03/2013
  19  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Suç Önleme Çalışmalarında Yapay Sinir Ağları Kullanılara... 07/10/2011 - 08/10/2011
  20  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Bilgi Sistemi... 27/11/2010 - 27/11/2010
  21  İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi... 19/10/2010 - 19/10/2007
  22  GIS Based Effect Analysis in Turkey... 17/06/2010 - 20/06/2010
  23  Population Effects of Railway Expansions in Turkey... 17/06/2010 - 20/06/2010
  24  A GIS Approach for the Analysis of Regional Development Effects of the Road Network in Turkey... 13/04/2010 - 16/04/2010
  25  Madencilik Faaliyetlerinin Bitki Örtüsüne Olan Etkilerinin CBS ve Uzaktan Algılama Kullanılarak... 10/12/2009 - 11/12/2009
  26  CBS ve UA Kullanılarak Muğla Mermer Ocaklarının Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi... 01/10/2009 - 03/10/2009
  27  Metro Servis Sistemlerinde Acil Tahliye Modelleri: İzmir Metro Uygulaması... 27/05/2009 - 29/05/2009
  28  The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A GIS for the History of Europ... 09/10/2008 - 12/10/2008
  29  GIS Based Fire Management-Forest Case... 02/07/2008 - 05/07/2008
  30  The Usage of GIS and Multi Criteria Decision Methods for the Applications of Light Rail Systems in ... 02/07/2008 - 05/07/2008
  31  Analytical Hierarchy Process and Geographical Information Systems in Forest Management... 30/06/2008 - 02/07/2008
  32  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Modeli: İzmir Kemeraltı Örneği... 28/05/2008 - 30/05/2008
  33  Üniversite Performanslarının Değerlendirilmesinde Analitik Serim Süreci... 28/05/2008 - 30/05/2008
  34  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Yöntemi: İzmir Kemeraltı Örneği... 27/05/2008 - 29/05/2008
  35  A GIS Technology for Tourism and Regional Development: Izmir Case... 02/04/2008 - 04/04/2008
  36  Avrupa Birliği Ve E-Devlet Öncelikleri Açisindan Cbs Tabanli Değerleme Haritalarinin Üretimi... 26/12/2007 - 28/12/2007
  37  Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri... 30/10/2007 - 02/11/2007
  38  Doğalgaz Uygulamalarında Karar Destek Sistemi Olarak CBS Kullanımı... 30/10/2007 - 02/11/2008
  39  The Role Of GIS Based Urban Information System For Sustainable Development In Turkey... 29/08/2007 - 02/09/2007
  40  GIS Based Route Determination for Light Rail Systems: A Case Study in İzmir,Turkey... 29/08/2007 - 02/09/2007
  41  Yerinde Yönetimlerde, Valiliklerde ve İl Müdürlüklerinde CBS Uygulamaları... 27/06/2007 - 28/06/2007
  42  Yerinde Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri... 31/05/2007 - 31/05/2007
  43  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Batı Anadolu Mermer, Doğal Taş Ve İşletmelerinin Analizi... 03/02/2007 - 04/02/2007
  44  Su Kaynaklarının ve Tüketimin CBS ile Analizi ve Yönetimi: Örnek Bir Uygulama... 13/09/2006 - 16/09/2006
  45  CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: İzmir-Karşıyaka Örneği... 13/09/2006 - 16/09/2006
  46  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Taşınmaz değerleme Çalışmaları Vasıtasıyla Taşınmaz Değe... 13/09/2006 - 16/09/2006
  47  Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Risk Planlaması, İzmir - Buca Örneği... 13/09/2006 - 16/09/2006
  48  Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Krite... 13/09/2006 - 16/09/2006
  49  GIS Based Emergency Management: Buca Case Study... 18/06/2006 - 20/06/2006
  50  An Application of Multi-Criteria Decision Analysis in the Harmandalı (Izmir) Waste Disposal Site Us... 04/10/2005 - 07/10/2005
  51  İl Gelişme Planı ve Çevre Düzeni Planlarında CBS?nin Rolü... 27/04/2005 - 29/04/2005
  52  Disaster Management System with GIS in Sakarya, Turkey... 27/10/2004 - 29/10/2004
  53  A GIS-Based Governership Information System in Turkey... 27/10/2004 - 29/10/2004
  54  Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bölgesel Planlamada Etkin Bir Bilişim Teknolojisi... 06/10/2004 - 09/10/2004
  55  İzmir ili Deprem Senaryolarının CBS Tabanlı Analizi ve Acil Afet Yönetim Sistemi Amaçlı Kulla... 06/10/2004 - 09/10/2004
  56  Türkiye'de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları Ve Yapılmakta Olan Çalışmaların D... 06/10/2004 - 09/10/2004
  57  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Acil Afet Senaryolarının Tasarlanması ve İzmir İli U... 04/12/2003 - 05/12/2003
  58  e-Belediyecilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri... 04/12/2003 - 05/12/2003
  59  Coğrafi Bilgi Sistemleri... 01/09/2003 - 07/09/2003
  60  Managing Emergency Recovery for Earthquake Disaster Using GIS Technology... 18/11/2002 - 02/11/2002
  61  Türkiye'de CBS'nin Geleceği ve İhtiyaç Duyulan CBS Eğitim Standardı... 30/10/2002 - 31/10/2002
  62  CBS Tabanlı Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Telekom ile Entegre 911 Acil Müdahale Sistemi... 30/10/2002 - 31/10/2002
  63  Emergency Disaster Management System With GIS... 28/10/2002 - 29/10/2002
  64  Integrated Governorship Information System Using GIS Technology: A Case Study of Sakarya GIS... 23/09/2002 - 26/09/2002
  65  A GIS Based Real Estate Information Systems: Case Study in Adapazarı... 11/06/2002 - 13/06/2002
  66  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Valilik Bilişim Sistemi... 13/11/2001 - 14/11/2001
  67  Kamu Yönetiminde Etkin Bir Uygulama: Coğrafi Bilgi Sistemleri... 04/07/2001 - 06/07/2001
  68  Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması... 08/06/2001 - 09/06/2001
  69  Internet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme... 09/11/2000 - 11/11/2000
  70  Bölgesel Yönetimde Entegre Bir CBS Uygulaması... 05/10/2000 - 06/10/2000
  71  Deprem Sonrasında Sakarya İlinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeniden Yapılandırılması ve Yö... 06/09/2000 - 09/09/2000
  72  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi... 10/02/2000 - 11/02/2000
  73  Askeri Amaçlara Hizmet Edebilecek Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulaması... 08/06/1999 - 09/06/1999
  74  Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Kent Bilgi Sistemlerinin Türkiye'de Uygulamaları ve İzmir'de ... 08/06/1999 - 09/06/1999
  75  Turizm Pazarlaması ve Planlamasına Yönelik Bilişim Teknolojileri... 17/09/1998 - 19/09/1998
  76  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bölge Planlamacılığı... 20/10/1997 - 22/10/1997
  77  Geographical Information System Based Decision Support System For Tourism Planning and Development... 26/06/1997 - 27/06/1997
  78  Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development... 01/01/1997 - 03/01/1997
  79  Harmanlama Problemlerinde Dualite ve Duyarlılık Analizi... 21/06/1990 - 22/06/1990
 • NO NAME YEAR
  1  Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için b...  2012
  2  Yoneylem Arastirmasi...  2011
  3  Natural Heritage From East To West: Case Studies From 6 EU Countries...  2010
  4  Coğrafi Bilgi Sistemleri: Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi...  2008
  5  Yerel Ekonomik Kalkınmanın Dinamikleri ve Yönetişimi: Turgutlu İlçesinin Stratejik Karar Persp...  2007
  6  Valilik Bilişim Sistemi: Kurum İçi Haberleşme...  2002
  7  Sakarya ve Deprem...  2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Çevik (Agile) Metodoloji ile Dezavantajlı Gruplar için Mobil Uygulama Geliştirme Smart Technology & Smart Management...  2016
  2  Etkin Yönetim Amaçlı Akıllı İletişim Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi SMART TECHNOLOGY and SMART MANAGEMENT...  2016
  3  Yerel Kalkınmada Kurumlararası Sinerji Paydası: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Doğal Kaynakların Stratejik Yönetiminde Sistem Odaklı Yaklaşım...  2008
  4  Detection of Urban Change Using Remote Sensing And GIS: Izmir Case Urban and Regional Data Management...  2008
  5  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile Arkeoloji ve Tarihe Yeni Bir Bakış Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
  6  Arkeoloji ve Tarihte Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
  7  Sistemsel Düşünme ve Kuralların Önemi Kurallar, Kurumlar ve Düzen: Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri...  2006
  8  Bilişim Teknolojileri ve Deprem Adapazarı'nda Deprem ve Sonrası...  2001
 • NO NAME DATE
  1  İzmirGAZ Verilerinin UAVT Standartlarına Uygun Olarak Düzenlenmesi...  3/2013 - 6/2013
  2  İzmir Valiliği Kurumsal Özdeğerlendirme Sistemi...  1/2013 - /
  3  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
  4  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
  5  Esnaf Bilgi Sistemi...  7/2009 - 4/2010
  6  The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration...  8/2007 - 8/2010
  7  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri İle Simulasyon Tabanlı Acil Tahliye Modellerinin Uygulanması...  11/2007 - 11/2009
  8  DEÜ Bimer Turgutlu Sinerjik Yol Haritası Projesi...  1/2004 - 6/2004
 • NO NAME DATE
  1  YÖK Bursu...  1991
  2  Takdirname...  2010
 • NO Responsibility
  1 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, May 2017-continues
  2 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, May 2017-continues
  3 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Management of Information Systems , Director of Department, June 2016-continues
  4 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, June 2016-continues
  5 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Geographical Information System , Director of Science Branch, May 2016-continues
  6 Kadın Hakları Ve Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Member of The Central Board, August 2015-continues
  7 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, May 2014- May 2017
  8 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, May 2014- May 2017
  9 DEÜ İstatistik,Risk Ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, July 2013- July 2016
  10 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Management of Information Systems , Director of Department, June 2013- June 2016
  11 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, June 2013- June 2016
  12 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Geographical Information System , Director of Science Branch, May 2013- May 2016
  13 DEÜ Bölgesel Kalkınma Ve İşletme Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, May 2012- February 2013
  14 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Management of Information Systems , Deputy Director of Department, July 2011- June 2013
  15 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, July 2011- June 2013
  16 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, May 2011- May 2014
  17 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Head of The Central Board, May 2011- May 2014
  18 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Director of Department, March 2011- June 2011
  19 Faculty of Economics and Administrative Sciences , Member of The Faculty Council, March 2011- June 2011
  20 Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Deputy Center Director, November 2010- May 2011
  21 Faculty of Economics and Administrative Sciences Operational , Director of Science Branch, September 2010- May 2013
  22 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geographical Information Systems , Director of Science Branch, January 2010- July 2012
  23 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, January 2010- July 2012
  24 Akademik Acil Tıp Ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2009- August 2012
  25 DEÜ Bölgesel Kalkınma Ve İşletme Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Center Director, May 2009- May 2012
  26 DEÜ Bölgesel Kalkınma Ve İşletme Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, May 2009- May 2012
  27 DEÜ Bölgesel Kalkınma Ve İşletme Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Deputy Center Director, February 2009- May 2009
  28 Dokuz Eylül University , Coordinator of Computer Processing Depatrment, September 2008-continues
  29 Rektörlük Rektörlük , , September 2008- March 2014
  30 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geographical Information Systems , Director of Science Branch, January 2007- January 2010
  31 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Member of The Institute Council, January 2007- January 2010
  32 Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Econometrics , Vice Director of Department, September 2004- July 2007