Tr

Professor Doctor MEHMET SERDAR SAYDAM FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1979
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Hastalıkları  1984
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1989
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
 • NO NAME YEAR
  1  Prognostic Importance of Tumor Deposits in the Ipsilateral Axillary Region of Breast Cancer Patients...  2018
  2  Diffusion-weighted MR Imaging: Role in the differantial diagnosis of breast lesions...  2014
  3  Evaluation of Neoadjuvant Chemotherapy Response with Dynamic Contrast Enhanced Breast Magnetic Reso...  2014
  4  Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast: A Clinicopathologic Study of 103 Cases of an Unusua...  2013
  5  Warthin-Like Papillary Carcinoma of th Thyroid: A Case Series and Review of the Literature...  2013
  6  Contralateral parotideal lymph node metastasis detected by PET/CT in a female patient with locally a...  2013
  7  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
  8  Memede kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum VEGF-A, Endostatin ve S100A4 düzeyleri...  2012
  9  Factors predicting non-sentinel lymph node involvement in sentinel node positive breast carcinoma....  2011
  10  Success of Minimally Invasive Single-Gland Exploration Using the Quick Intra-Operative Parathyroid A...  2010
  11  Papillary carcinoma arising in subhyoid ectopic thyroid gland with no orthotopic thyroid tissue...  2010
  12  Solitary fibrous tumor of the perithyroidal soft tissue mimicking substernal goiter...  2010
  13  Promoter methylation and expression changes of CDH1 and P16 genes in invasive breast cancer and adja...  2010
  14  Papillary thyroid carcinoma mimicking anaplastic thyroid carcinoma following fine-needle aspiration ...  2010
  15  Predicting invasive phenotype with CDH1,CDH13,CD44, and TIMP3 gene expression in primary breast canc...  2009
  16  Primer ve Metastatik meme kanserlerinde GCDFP-15,ALA,SK7 ve SK20 boyanma özellikleri...  2009
  17  A case of benign schwannoma of the breast:Mammographic,ultrasonographic and color doppler ultrasonog...  2009
  18  Meme hamartomlu 21 olgumuz...  2009
  19  Pathologic nipple discharge in patients with radiologically invisible mass:Review of 28 consecutive ...  2009
  20  Carnitine protects the intestine against reperfusion injury in rats...  2009
  21  Exposure of surgical staff to radiation during surgical probe applications in breast cancer...  2009
  22  Effect of complex decongestive therapy on upper extremity lymphedema...  2009
  23  Exposure of surgical staff in surgical probe applications in radioguided parathyroidectomy....  2008
  24  Unilateral juvenile (virginal) hypertrophy of the breast....  2008
  25  A pilot study for human tumor/DNA banking:returned more questions than answers...  2008
  26  Prospective Trial Of Intensive Decongestive Physiotherapy For Upper Extremity Lymphedema...  2008
  27  Metastatic tumors in the breast: a report of 5 cases and review of the literature...  2007
  28  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using a Combined Injection Technique...  2007
  29  Dokuz Eylul University Breast Tumor/DNA banking: A pilot study....  2007
  30  Erkeklerde meme kanseri: 22 olgu...  2007
  31  The comparison of two different physiotherapy methods in treatment of lymphedema after breast surger...  2005
  32  Adjuvant systemic therapies in women with operable breast cancer: A daily medical practice in a sing...  2005
  33  The ımportance of axtracapsular extension of axillary lymph node metastases ın breast cancer....  2004
  34  Ameliyat öncesi sestamibi ile paratroid lokalizasyonu ve minimal invaziv paratroidektomi: İlk sonu...  2003
  35  DNA copy number changes detected by comparative genomic hybridization and their association with cli...  2003
  36  Bekçi lenf düğümü metastazlarını, peritümoral LYVE-1 immunreaktivitesi öngörür mü?...  2003
  37  Meme kanserinde cilt invazyonunun mamografik ve histopatolojik bulgularla karşılaştırmalı değe...  2001
  38  Memenin in-situ duktal karsinomlarında Van Nuys prognostik indexi ile östrojen reseptörü, proges...  2000
  39  Seroma prevention by using corynebacterium parvum in a rat mastectomy model...  2000
  40  Memenin invaziv lobüler karsinomunda batın içi metastaz gösteren 3 olgunun sunumu...  2000
  41  Memenin invaziz lobuler karsinomunda batın içi metastazlar...  2000
  42  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
  43  Filloides tümörler...  1998
  44  Karsinosarkomlar (3 olgu nedeniyle)...  1998
  45  Granülomatöz mastitler...  1998
  46  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (78 olgu)...  1997
  47  Memenin Paget hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımımız....  1997
  48  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
  49  Relation of Bone and Visceral Metastases with Estrogen Receptor Status in Patients with Breast Carci...  1997
  50  Aktif Eğitimde eğiticilerin yeniden yapılanmaları: amaçların, rollerin ve yöntemlerin tanıml...  1997
  51  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
  52  Meme Medüller Karsinomlarının Histopatolojik Özellikleri...  1996
  53  Memenin İnvaziv Mikropapiller Karsinomu (7 olgu)...  1996
  54  Meme Kanserlerinin Klinik - Patolojik Özellikleri (221 Olgu)...  1995
  55  Karın içi Adezyonlar, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri...  1994
  56  İntraabdominal Sepsiste Yarı Açık Abdomen Tekniği...  1994
  57  Ötiroid guatrlı hastalarda tiroidektomi sonrası solunum fonksiyon test değişiklikleri...  1994
  58  Yapışıklıklara bağlı mekanik intestinal obstrüksiyonlarda tedavi yaklaşımı...  1994
  59  Tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi...  1994
  60  Hemoroid tedavisinde uyguladığımız nonoperatif yöntemler...  1993
  61  Paratroid Adenomu...  1993
  62  Laparoskopik Kolesistektominin ilk 6 aylık sonuçları...  1993
  63  Ötiroid Guatrda Üst Solunum Yolu Obstriksiyonu....  1990
  64  Midede Tüberküloz ile Birlikte olan Adenokarsinom Olgusu...  1982
 • NO NAME DATE
  1  598 Paratiroidektomi olgusu: Tek Merkez Deneyimi... 12/04/2018 - 15/04/2018
  2  Meme Kanserinde Tümör Depozitlerinin Önemi... 20/10/2017 - 22/10/2017
  3  duktal karsinoma insituda sentinal lenf nodu biyopsisi gereklimidir... 14/04/2016 - 17/04/2016
  4  meme hamartomlu 21 olgumuz... 13/04/2016 - 17/04/2016
  5  kolorektal kanser tiroid bez metastazı: olgu sunumu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  6  paratiroidektomi 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  7  Hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif qpth ölçümü yardımıyla minimal invaziv ... 13/04/2016 - 17/04/2016
  8  hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif qpth ölçümü sonu... 13/04/2016 - 17/04/2016
  9  nadir görülen bir sürrenal kitle olgusu: primer sürrenal leiomyosarkom... 13/04/2016 - 17/04/2016
  10  palpe edilemeyen birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendiril... 13/04/2016 - 17/04/2016
  11  primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziz radyoguıded paratiroidektomi ile birlikte in... 13/04/2016 - 17/04/2016
  12  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 21/10/2015 - 25/10/2015
  13  Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratiroidektomi İle Birlikte ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  14  Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi... 23/04/2015 - 26/04/2015
  15  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal ... 23/04/2015 - 26/04/2015
  16  Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif q pth ölçümü s... 23/04/2015 - 26/04/2015
  17  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prog... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  Effects of intraperitoneal and systemic sirolimus administration on postoperative peritoneal adhesio... 29/05/2013 - 01/06/2013
  19  Lokal ileri evre meme kanseri hastasında pet/bt ile saptanan kontralateral parotis lenf nodu metast... 06/04/2013 - 10/04/2013
  20  Dokuz Eylül nomogramının değerlendirilmesi adına erken sonuçlarımız... 23/05/2012 - 27/05/2012
  21  Proksimal pankreatikoduodenektomi sonrası ortaya çıkan postoperatif pankreatik fistüllerin risk ... 23/05/2012 - 27/05/2012
  22  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazı ... 23/05/2012 - 27/05/2012
  23  Adjuvan radyoterapi uygulanan duktal karsinoma insutu tanılı hastalarda tedavi sonuçlarımız... 19/04/2012 - 23/04/2012
  24  Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik be... 19/04/2012 - 23/04/2012
  25  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prog... 19/04/2012 - 23/04/2012
  26  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş Ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Pr... 19/04/2012 - 23/04/2012
  27  Meme kanseri olan hastalarda A-FABP ve FASN'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin ara... 12/04/2012 - 15/04/2012
  28  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazın... 08/12/2011 - 10/12/2011
  29  memenin süperfisyel anjiomiksoması: olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  30  Peritiroidal yumuşak dokuda gelişmiş substernal guatrı taklit eden soliter fibröz tümör: vaka... 24/04/2011 - 27/04/2011
  31  Ortotopik tiroid dokusu olmaksızın subhyoid ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller karsinom: ... 24/04/2011 - 27/04/2011
  32  Primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal i... 24/04/2011 - 27/04/2011
  33  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu... 24/04/2011 - 27/04/2011
  34  Sentinel ve nonsentinel aksiller lenf düğümlerinde aralıklı kesit ve immunhistokimyasal boyama ... 29/09/2010 - 03/10/2010
  35  Sentinel lenf nodunun saptanmasında radyonüklid madde ile işaretleme, boya ile işaretleme ve kom... 26/05/2010 - 29/05/2010
  36  Primer hiperparatroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal in... 26/05/2010 - 29/05/2010
  37  Hiperparatroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif QPTH ölçümü sonu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  38  Ortotopik tiroid dokusu olmaksızın subhyoid ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller karsinom: ... 26/05/2010 - 29/05/2010
  39  Palpe edilemeyen Birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendirme... 26/05/2010 - 29/05/2010
  40  Duktal karsinoma insitu da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  41  Orbital metastaz ile saptanan meme kanseri:Olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  42  Primer meme lenfoması:Olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  43  Meme başı akıntılarına yaklaşımda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi deneyimi... 26/05/2010 - 29/05/2010
  44  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu... 26/05/2010 - 29/05/2010
  45  Sentinel lenf nodunun saptanmasında radyonüklid madde ile işaretleme,boya ile işaretleme ve komb... 30/09/2009 - 04/10/2009
  46  Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi (ART) uygulanmış olan duktal karsinoma in situ tanılı hasta... 30/09/2009 - 04/10/2009
  47  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik fakt... 30/09/2009 - 04/10/2009
  48  Meme kanserinde TIMP3,CDH1,CDH13,CD44,TIMP3 gen ekspresyon değişiklikleri... 30/09/2009 - 04/10/2009
  49  Orbital metastaz ile saptanan meme kanseri:Olgu sunumu... 30/09/2009 - 04/10/2009
  50  Meme başı akıntılarına yaklaşımımız... 30/09/2009 - 04/10/2009
  51  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında tanı amaçlı uyguladığımız iğne işaretli meme biopsisi ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  52  Duktal karsinoma insituda sentinel lenf nodu biopsisi gereklimidir?... 30/09/2009 - 04/10/2009
  53  Meme hamartomlu 21 olgumuz... 30/09/2009 - 04/10/2009
  54  Meme kanserinda lenf nodu tutulumu ile ilişkili gen ekspresyon değişiklikleri... 30/09/2009 - 04/10/2009
  55  Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) testing in operable breast cancer: comparison of imm... 20/09/2009 - 24/09/2009
  56  Predicting invasive phenotype with CDH1, CDH13, CD44 and TIMP3 gene expressions in primary breast ca... 21/05/2009 - 24/05/2009
  57  Erken evre meme kanserinde HER-2 saptanması: immunhistokimya(IHC), floresan in situ hibridizasyon (... 21/04/2009 - 26/04/2009
  58  Primer meme kanserinde CDH1, CDH13,CD44 ve TIMP3 gen ekspresyonlarının invaziv fenotiple ilişkisi... 21/04/2009 - 26/04/2009
  59  Correlation of CDH1 and P16 genes methylation pattern with histological subtype and staging... 29/10/2008 - 01/11/2008
  60  Kliniğimizde hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarımızdaki intrao... 28/05/2008 - 31/05/2008
  61  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız... 28/05/2008 - 31/05/2008
  62  Duktal karsinoma insitu? lu hastalarda DEÜTF deneyimi... 28/05/2008 - 31/05/2008
  63  Paratiroidektomi: 228 olgunun retrospektif incelenmesi... 28/05/2008 - 31/05/2008
  64  Meme hamartomlu 19 olgumuz... 28/05/2008 - 31/05/2008
  65  Primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziv paratiroidektomi ile birlikte intraoperatif Q... 28/05/2008 - 31/05/2008
  66  Sentinel lenf nodunu saptamadaki DEÜTF deneyimi... 28/05/2008 - 31/05/2008
  67  Adjuvan tamoksifen uygulanan (2-5 yıl ) invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda prognostik fakt... 19/04/2008 - 23/04/2008
  68  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik faktö... 19/04/2008 - 23/04/2008
  69  SPONTAN MEME BAŞI AKINTILARINDA SUBAREOLAR EKSPLORASYON SONUÇLARIMIZ... 05/09/2007 - 09/09/2007
  70  DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU'LU HASTALARDA DEÜTF DENEYİMİ... 05/09/2007 - 09/09/2007
  71  MEME HAMARTOMLU 16 OLGUMUZ... 05/09/2007 - 07/09/2007
  72  Meme Kanserinde HER2 Ekspresyonunun Saptanmasında Immunhistokimya (IHC), Floresan In situ Hibridiza... 05/09/2007 - 09/09/2007
  73  Sentinel Lenf Nodunu Saptamadaki DEUTF Deneyimi... 05/09/2007 - 09/09/2007
  74  PRİMER VE METASTATİK MEME KARSİNOMLARINDA ALPHA LAKTALBUM'İN BOYANMA ÖZELLİKLERİ VE AYIRICI ... 05/09/2007 - 09/09/2007
  75  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients... 21/04/2007 - 25/04/2007
  76  Meme kanserlerinde meme başı tutulumunun histolojik tür ve yaygın intraduktal komponent ile ili... 29/06/2006 - 02/07/2006
  77  PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARININ TANISINDA İĞNE İŞARETLİ MEME BİYOPSİSİ(İİMBX)TEKNİĞ... 24/05/2006 - 28/05/2006
  78  Sentinel lenf nodu saptamadaki DEÜTF deneyimi... 24/05/2006 - 28/05/2006
  79  Erkek meme kanseri: 22 hastalık serimiz... 24/05/2006 - 28/05/2006
  80  Tiroid papiller karsinomuna bağlı cilt tutulumu ve ülserasyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  81  Primer ve metastatik meme karsinomlarında GCDFP-15,CK7 ve CK 20 nin boyanma özellikleri ve metasta... 24/05/2006 - 28/05/2006
  82  Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Esnasında Uygulanan Boya Sonucunda Görülen Yan Etkiler... 21/05/2006 - 24/05/2006
  83  Primer ve metastatik meme karsinomlarında GCDFP-15, CK7 VE CK20'nin boyanma özellikleri ve metasta... 07/05/2006 - 11/05/2006
  84  İnvaziv meme karsinomu (İMK) tanısı ile adjuvan radyoterapi (ART) uygulanan olgularda AJC-02 evr... 19/04/2006 - 23/04/2006
  85  St. Gallen- 05 prognostik faktörlerinin aksilla tutulumu olmayan hastalarımıza uyarlanımı.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  86  Exposure of surgical staff in surgical probe applications in radioguided parathyroidectomy... 15/10/2005 - 19/10/2005
  87  Exposure of surgical staff in surgical probe application in breast cancer... 15/10/2005 - 19/10/2005
  88  Meme kanserinde meme başı tutulumunun histolojik tür ve yaygın intraduktal kompanenet ile ilişk... 21/09/2005 - 24/09/2005
  89  Bekçi lenf düğümü metastazlarını peritümoral lyve-1 immunreaktivitesi öngörebilirmi?... 21/09/2005 - 24/09/2005
  90  Meme kanseri gen bankası oluşturulması.... 21/09/2005 - 24/09/2005
  91  Sentinel lenf nodunu saptamaktaki DEÜTF deneyimi... 21/09/2005 - 24/09/2005
  92  PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARININ TANISINDA İĞNE İŞARETLİ MEME BİYOPSİSİ(İİMBx) TEKNİ... 21/09/2005 - 24/09/2005
  93  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik faktörleri... 21/09/2005 - 24/09/2005
  94  Neoadjuvan ve/veya adjuvan sistemik tedavi alan meme kanserli olgularda hormon reseptör ekspresyonu... 21/09/2005 - 24/09/2005
  95  PATOLOJİK MEME BAŞI AKINTILARINDA SİTOLOJİK ÖZELLİKLER, KLİNİK RADYOLOJİK YAKLAŞIM VE MEME... 21/09/2005 - 24/09/2005
  96  Memeye metastaz: 5 olgu sunumu... 21/09/2005 - 24/09/2005
  97  Sentinel lenf nodu örneklenmesi esnasında uygulanan boya sonucunda görülen yan etkiler... 21/09/2005 - 24/09/2005
  98  Radyokolloid ile sentinel lenf düğümü biyopsisinde ameliyat ekibinin radyasyon maruziyeti... 21/09/2005 - 24/09/2005
  99  Operabl meme kanserli olgularda vücut kitle indeksinin hastalıksız ve uzak hastalıksız sağ kal... 07/09/2005 - 11/09/2005
  100  Cerrahi gama prob uygulamalarında ameliyat ekibinin radyasyon maruziyeti... 30/04/2005 - 03/05/2005
  101  2000-2004 yılları arasında relaps olan antrasiklin duyarlı ve dirençli meme kanserli hastaları... 20/04/2005 - 24/04/2005
  102  Paratiroidektomi :144 olgunun retrospektif incelemesi... 10/12/2004 - 12/12/2004
  103  Üst ekstremite lenfödeminde elin kinestetik duyusu, fonksiyonel mobilitesi ve günlük yaşam be... 28/10/2004 - 31/10/2004
  104  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using Different Methods of Injection Techniques... 04/09/2004 - 08/09/2004
  105  The effect of Carnitine on ischemia reperfusion and anastomotic healing in experimental intestinal i... 02/07/2004 - 05/07/2004
  106  Paratiroidektomi: 115 olgunun retrospektif incelenmesi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  107  Deneysel intestinal iskemi reperfüzyon modelinde karnitinin iskemi reperfüzyon ve anastomoz iyile... 26/05/2004 - 30/05/2004
  108  Erkeklerde meme kanseri... 26/05/2004 - 30/05/2004
  109  Duktal karsinoma insitu tedavisinde Van Nuys prognostik indeksinin rolü... 16/10/2003 - 19/10/2003
  110  Lokal ileri evre meme karsinomlu olgularda (AJCC-2002) uzak ve yerel yinelemeyi etkileyen faktörler... 16/10/2003 - 19/10/2003
  111  Erkeklerde meme kanseri: Dokuz Eylül deneyimi... 16/10/2003 - 19/10/2003
  112  Birleşik yöntemle bekçi lenf düğümü (BLD) biyopsisi: 5 yıllık deneyimimiz... 16/10/2003 - 19/10/2003
  113  Jinekomastilerde klinik, radyolojik ve patolojik özellikler... 16/10/2003 - 19/10/2003
  114  Bilateral meme kanserleri: Dokuz Eylül Üniversitesi deneyimi... 16/10/2003 - 19/10/2003
  115  Erken evre meme kanserli (EEMK) hastalarda (AJCC-2002) uzak ve yerel yineleme açısından prognosti... 16/10/2003 - 19/10/2003
  116  Meme cerrahisi sonrasi gelisen lenfödemin tedavisinde iki farkli fizyoterapi yönteminin karsilasti... 16/10/2003 - 19/10/2003
  117  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız... 16/10/2003 - 19/10/2003
  118  Meme kist sıvılarında bazı biyokimyasal parametrelerin serum referans değerleri ile karşılaş... 16/10/2003 - 19/10/2003
  119  Meme kist sıvılarında bazı tümör belirleyicilerinin serum referans aralığı ile karşılaşt... 16/10/2003 - 19/10/2003
  120  Şiddetli lenf ödem olgusunda kompleks dekonjestif fizyoterapi uygulaması... 16/10/2003 - 19/10/2003
  121  Meme lenfomaları... 16/10/2003 - 19/10/2003
  122  Adrenal kortikal neoplazilerin histopatolojisi (11 olgu)... 29/05/2003 - 31/05/2003
  123  Contribution of magnetic resonance spectroscopy in the evaluation of breast masses... 07/03/2003 - 11/03/2003
  124  The importance of extracapsuler extension of axillary lymph node metastases in breast cancer.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  125  Preoperative parathyroid localization with sestamibi and minimally invazive parathyroidectomy with g... 31/08/2002 - 04/09/2002
  126  Ameliyat öncesi sestamibi ile paratiroid lokalizasyonu ve minimal invaziv paratiroidektomi... 15/05/2002 - 19/05/2002
  127  Preoperative parathyroid localization with sestamibi and minimally invazive parathyroidectomy... 02/05/2002 -
  128  Gamma probe usage in different surgical procedures... 01/05/2002 - 05/05/2002
  129  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 20/04/2002 - 23/04/2002
  130  Meme karsinomlarının aksiller lenf nodu metastazlarında perikapsüler invazyonun önemi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  131  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  132  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  133  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında gamma dedeksiyon... 22/09/2001 - 26/09/2001
  134  Birleşik yöntemle bekçi lenf düğümü biyopsisi... 22/09/2001 - 26/09/2001
  135  Duktal karsinoma insitu olgularının tedavisinde Van Nuys prognostik indeksinin kullanılması... 22/09/2001 - 26/09/2001
  136  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyici... 30/04/2001 - 04/05/2001
  137  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda relapsı etkileyen faktörlerin analizi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  138  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel yöntemi ile gamma dedeksiyon yönteminin birlikte ku... 20/06/2000 - 24/06/2000
  139  Iatrogenic intraabdominal organ injuries... 20/06/2000 - 24/06/2000
  140  Memenin metaplastik karsinomları (10 olgu)... 07/04/2000 - 08/04/2000
  141  Tiroid cerrahisinde kavitron ultrasonografik aspiratör... 06/10/1999 - 09/10/1999
  142  Seroma prevention by using Corynebacterium parvum in a rat mastectomy model... 15/08/1999 - 20/08/1999
  143  İzmir Bölgesinde Tiroid Kanserleri (159 Olgu)... 27/04/1999 - 01/05/1999
  144  Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği... 07/04/1999 - 10/04/1999
  145  Duktal Karsinoma in-situ (DCIS): DEMTG Protokolü... 07/04/1999 - 10/04/1999
  146  Meme kanserli olgularda sentinal lenf nodülü biyopsisi: İlk sonuçlarımız... 07/04/1999 - 10/04/1999
  147  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL (radio-guided lesion localisation): ilk sonuçlarımız... 07/04/1999 - 10/04/1999
  148  Kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanmalarında non-terapötik laparotomiler... 30/09/1997 - 04/10/1997
  149  Laparoscopic cholecystectomy: Experience in 434 consecutive cases... 17/06/1997 - 21/06/1997
  150  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  151  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  152  Filloides tümörleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  153  Memenin Paget hastalığı... 05/03/1997 - 09/03/1997
  154  Memenin invaziv lobuler karsinomunda batın içi metastazlar.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  155  İzole duktal karsinoma in-situ.... 05/03/1997 - 09/03/1997
  156  Meme kanserlerinde deri ve memebaşı tutulumu... 05/03/1997 - 09/03/1997
  157  Bilateral meme kanserleri... 05/03/1997 - 09/03/1997
  158  Comparative evaluation of mammographic and histopathologic findings in the dermal invasion of breast... 01/12/1996 - 08/12/1996
  159  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  160  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (65 Olgu)... 31/05/1995 - 03/06/1995
  161  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan... 28/05/1995 - 02/06/1995
  162  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan ... 28/05/1995 - 02/06/1995
  163  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi... 28/05/1995 - 02/06/1995
  164  TİROİD SOĞUK NODÜLLERİNİN PREOPERATİV TANISINDA İİAB'NİN YERİ... 09/06/1994 - 13/06/1994
  165  Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarına Farklı Yaklaşım... 11/11/1993 - 13/11/1993
  166  Meme kanserinde deri tutulumu... 11/11/1993 - 13/11/1993
  167  Normokalsemik Seyreden ve Değişik Yöntemlerle Görüntülenen Primer Hiperparatiroidi Olgusu... 01/10/1991 - 04/10/1991
 • NO NAME YEAR
  1  İç Hastalıkları, Akut barsak tıkanıklığı...  2008
  2  Onkoloji El Kitabı, Endokrin tümörler...  2006
 • NO NAME DATE
  1  Metaplastik Meme Karsinomlarında Klinikopatolojik Korelasyon ve İmmunhistokimyasal Analiz ile Patogenezin Aydınlatılması...  3/2015 - 9/2016
  2  Dens Memede Mamografi ve Tomosentezin Etkinliği...  2/2012 - /
  3  Memede benign ve malign kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum S100A, VEGF-A,Endostatin düzeyleri arasındaki ilişki...  4/2008 - 4/2009
  4  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
  5  MEME TÜMÖRÜNDE GSTP1, P16, BRCA1, E-CADHERİN, TIMP-3 Genlerinin EPİGENETİK DEĞİŞİMİ ve EVRELENDİRME İLİŞKİSİ...  7/2006 - 7/2008
  6  Primer meme kanserinde HER-2/neu saptanmasında kullanılan farklı metodların değerlendirilmesi: İmmmunhistokimya, Floresan İnsitu Hibridizasyon ve Reverz Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Doğrudan Karşılaştırılması...  4/2005 - 4/2009
 • NO Responsibility
  1 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, June 2004- June 2007
  2 Faculty of Medicine Surgery Medicine , Director of Department, September 2002- September 2005
  3 School of Physical Therapy and Rehabilitation , Member of College Council, July 2001- July 2004