DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor MEHMET SERDAR SAYDAM
FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY
E-Mail :   serdar.saydam@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4122906 - 2906
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1979
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Hastalıkları  1984
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  1994
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
NO NAME YEAR
1  Diffusion-weighted MR Imaging: Role in the differantial diagnosis of breast lesions...  2014
2  Evaluation of Neoadjuvant Chemotherapy Response with Dynamic Contrast Enhanced Breast Magnetic Reso...  2014
3  Invasive Micropapillary Carcinoma of the Breast: A Clinicopathologic Study of 103 Cases of an Unusua...  2013
4  Warthin-Like Papillary Carcinoma of th Thyroid: A Case Series and Review of the Literature...  2013
5  Contralateral parotideal lymph node metastasis detected by PET/CT in a female patient with locally a...  2013
6  Validation of Three Breast Cancer Nomograms and new formula for predicting non-sentinel lymph node s...  2012
7  Memede kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum VEGF-A, Endostatin ve S100A4 düzeyleri...  2012
8  Factors predicting non-sentinel lymph node involvement in sentinel node positive breast carcinoma....  2011
9  Success of Minimally Invasive Single-Gland Exploration Using the Quick Intra-Operative Parathyroid A...  2010
10  Papillary carcinoma arising in subhyoid ectopic thyroid gland with no orthotopic thyroid tissue...  2010
11  Solitary fibrous tumor of the perithyroidal soft tissue mimicking substernal goiter...  2010
12  Promoter methylation and expression changes of CDH1 and P16 genes in invasive breast cancer and adja...  2010
13  Papillary thyroid carcinoma mimicking anaplastic thyroid carcinoma following fine-needle aspiration ...  2010
14  Predicting invasive phenotype with CDH1,CDH13,CD44, and TIMP3 gene expression in primary breast canc...  2009
15  Primer ve Metastatik meme kanserlerinde GCDFP-15,ALA,SK7 ve SK20 boyanma özellikleri...  2009
16  A case of benign schwannoma of the breast:Mammographic,ultrasonographic and color doppler ultrasonog...  2009
17  Meme hamartomlu 21 olgumuz...  2009
18  Pathologic nipple discharge in patients with radiologically invisible mass:Review of 28 consecutive ...  2009
19  Carnitine protects the intestine against reperfusion injury in rats...  2009
20  Exposure of surgical staff to radiation during surgical probe applications in breast cancer...  2009
21  Effect of complex decongestive therapy on upper extremity lymphedema...  2009
22  Exposure of surgical staff in surgical probe applications in radioguided parathyroidectomy....  2008
23  Unilateral juvenile (virginal) hypertrophy of the breast....  2008
24  A pilot study for human tumor/DNA banking:returned more questions than answers...  2008
25  Prospective Trial Of Intensive Decongestive Physiotherapy For Upper Extremity Lymphedema...  2008
26  Metastatic tumors in the breast: a report of 5 cases and review of the literature...  2007
27  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using a Combined Injection Technique...  2007
28  Dokuz Eylul University Breast Tumor/DNA banking: A pilot study....  2007
29  Erkeklerde meme kanseri: 22 olgu...  2007
30  The comparison of two different physiotherapy methods in treatment of lymphedema after breast surger...  2005
31  Adjuvant systemic therapies in women with operable breast cancer: A daily medical practice in a sing...  2005
32  The ımportance of axtracapsular extension of axillary lymph node metastases ın breast cancer....  2004
33  Ameliyat öncesi sestamibi ile paratroid lokalizasyonu ve minimal invaziv paratroidektomi: İlk sonuçl...  2003
34  DNA copy number changes detected by comparative genomic hybridization and their association with cli...  2003
35  Bekçi lenf düğümü metastazlarını, peritümoral LYVE-1 immunreaktivitesi öngörür mü?...  2003
36  Meme kanserinde cilt invazyonunun mamografik ve histopatolojik bulgularla karşılaştırmalı değerlendi...  2001
37  Memenin in-situ duktal karsinomlarında Van Nuys prognostik indexi ile östrojen reseptörü, progestero...  2000
38  Seroma prevention by using corynebacterium parvum in a rat mastectomy model...  2000
39  Memenin invaziv lobüler karsinomunda batın içi metastaz gösteren 3 olgunun sunumu...  2000
40  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
41  Filloides tümörler...  1998
42  Karsinosarkomlar (3 olgu nedeniyle)...  1998
43  Granülomatöz mastitler...  1998
44  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (78 olgu)...  1997
45  Memenin Paget hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımımız....  1997
46  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
47  Aktif Eğitimde eğiticilerin yeniden yapılanmaları: amaçların, rollerin ve yöntemlerin tanımlanması...  1997
48  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
49  Meme Medüller Karsinomlarının Histopatolojik Özellikleri...  1996
50  Memenin İnvaziv Mikropapiller Karsinomu (7 olgu)...  1996
51  Meme Kanserlerinin Klinik - Patolojik Özellikleri (221 Olgu)...  1995
52  Karın içi Adezyonlar, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri...  1994
53  İntraabdominal Sepsiste Yarı Açık Abdomen Tekniği...  1994
54  Ötiroid guatrlı hastalarda tiroidektomi sonrası solunum fonksiyon test değişiklikleri...  1994
55  Yapışıklıklara bağlı mekanik intestinal obstrüksiyonlarda tedavi yaklaşımı...  1994
56  Tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi...  1994
57  Hemoroid tedavisinde uyguladığımız nonoperatif yöntemler...  1993
58  Paratroid Adenomu...  1993
59  Laparoskopik Kolesistektominin ilk 6 aylık sonuçları...  1993
60  Ötiroid Guatrda Üst Solunum Yolu Obstriksiyonu....  1990
61  Midede Tüberküloz ile Birlikte olan Adenokarsinom Olgusu...  1982
NO NAME DATE
1  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Prognos...
 21/10/2015 - 25/10/2015
2  Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif q pth ölçümü sonuç...
 23/04/2015 - 26/04/2015
3  Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal İnvaziv...
 23/04/2015 - 26/04/2015
4  Primer Hiperparatiroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratiroidektomi İle Birlikte İnt...
 23/04/2015 - 26/04/2015
5  Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi...
 23/04/2015 - 26/04/2015
6  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prognos...
 22/04/2015 - 26/04/2015
7  Effects of intraperitoneal and systemic sirolimus administration on postoperative peritoneal adhesio...
 29/05/2013 - 01/06/2013
8  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazı riskin...
 23/05/2012 - 27/05/2012
9  Dokuz Eylül nomogramının değerlendirilmesi adına erken sonuçlarımız...
 23/05/2012 - 27/05/2012
10  Proksimal pankreatikoduodenektomi sonrası ortaya çıkan postoperatif pankreatik fistüllerin risk fakt...
 23/05/2012 - 27/05/2012
11  Adjuvan radyoterapi uygulanan duktal karsinoma insutu tanılı hastalarda tedavi sonuçlarımız...
 19/04/2012 - 23/04/2012
12  Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prognos...
 19/04/2012 - 23/04/2012
13  Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik bel...
 19/04/2012 - 23/04/2012
14  Meme Cerrahisi Sonrası Radyoterapi Uygulanan 70 Yaş Ve Üstü İnvaziv Meme Kanserli Hastalarda Prognos...
 19/04/2012 - 23/04/2012
15  Meme kanseri olan hastalarda A-FABP ve FASN'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin araştı...
 12/04/2012 - 15/04/2012
16  Sentinel lenf nodu metastazı olan meme kanseri hastalarında sentinel dışı lenf nodu metastazını beli...
 08/12/2011 - 10/12/2011
17  memenin süperfisyel anjiomiksoması: olgu sunumu...
 16/11/2011 - 20/11/2011
18  Peritiroidal yumuşak dokuda gelişmiş substernal guatrı taklit eden soliter fibröz tümör: vaka takdim...
 24/04/2011 - 27/04/2011
19  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu...
 24/04/2011 - 27/04/2011
20  Ortotopik tiroid dokusu olmaksızın subhyoid ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller karsinom: vak...
 24/04/2011 - 27/04/2011
21  Primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal invaziv...
 24/04/2011 - 27/04/2011
22  Sentinel ve nonsentinel aksiller lenf düğümlerinde aralıklı kesit ve immunhistokimyasal boyama ile m...
 29/09/2010 - 03/10/2010
23  Meme başı akıntılarına yaklaşımda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi deneyimi...
 26/05/2010 - 29/05/2010
24  Primer meme lenfoması:Olgu sunumu...
 26/05/2010 - 29/05/2010
25  Orbital metastaz ile saptanan meme kanseri:Olgu sunumu...
 26/05/2010 - 29/05/2010
26  Duktal karsinoma insitu da sentinel lenf nodu biyopsisi gereklimidir?...
 26/05/2010 - 29/05/2010
27  Palpe edilemeyen Birads 4 meme lezyonu alt gruplarının radyolojik ve histopatolojik değerlendirmeler...
 26/05/2010 - 29/05/2010
28  Pariyetal kemik metastazı ile tanı alan tiroid foliküler karsinomu:Olgu sunumu...
 26/05/2010 - 29/05/2010
29  Ortotopik tiroid dokusu olmaksızın subhyoid ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller karsinom: vak...
 26/05/2010 - 29/05/2010
30  Hiperparatroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif QPTH ölçümü sonuçları...
 26/05/2010 - 29/05/2010
31  Primer hiperparatroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal invaziv ...
 26/05/2010 - 29/05/2010
32  Sentinel lenf nodunun saptanmasında radyonüklid madde ile işaretleme, boya ile işaretleme ve kombine...
 26/05/2010 - 29/05/2010
33  Meme kanserinde TIMP3,CDH1,CDH13,CD44,TIMP3 gen ekspresyon değişiklikleri...
 30/09/2009 - 04/10/2009
34  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik faktörl...
 30/09/2009 - 04/10/2009
35  Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi (ART) uygulanmış olan duktal karsinoma in situ tanılı hastalarda...
 30/09/2009 - 04/10/2009
36  Meme hamartomlu 21 olgumuz...
 30/09/2009 - 04/10/2009
37  Sentinel lenf nodunun saptanmasında radyonüklid madde ile işaretleme,boya ile işaretleme ve kombine ...
 30/09/2009 - 04/10/2009
38  Orbital metastaz ile saptanan meme kanseri:Olgu sunumu...
 30/09/2009 - 04/10/2009
39  Meme başı akıntılarına yaklaşımımız...
 30/09/2009 - 04/10/2009
40  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında tanı amaçlı uyguladığımız iğne işaretli meme biopsisi (İİMBX) te...
 30/09/2009 - 04/10/2009
41  Duktal karsinoma insituda sentinel lenf nodu biopsisi gereklimidir?...
 30/09/2009 - 04/10/2009
42  Meme kanserinda lenf nodu tutulumu ile ilişkili gen ekspresyon değişiklikleri...
 30/09/2009 - 04/10/2009
43  Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) testing in operable breast cancer: comparison of imm...
 20/09/2009 - 24/09/2009
44  Predicting invasive phenotype with CDH1, CDH13, CD44 and TIMP3 gene expressions in primary breast ca...
 21/05/2009 - 24/05/2009
45  Primer meme kanserinde CDH1, CDH13,CD44 ve TIMP3 gen ekspresyonlarının invaziv fenotiple ilişkisi...
 21/04/2009 - 26/04/2009
46  Erken evre meme kanserinde HER-2 saptanması: immunhistokimya(IHC), floresan in situ hibridizasyon (F...
 21/04/2009 - 26/04/2009
47  Correlation of CDH1 and P16 genes methylation pattern with histological subtype and staging...
 29/10/2008 - 01/11/2008
48  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız...
 28/05/2008 - 31/05/2008
49  Kliniğimizde hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarımızdaki intraoperatif...
 28/05/2008 - 31/05/2008
50  Primer hiperparatiroidizm cerrahisinde minimal invaziv paratiroidektomi ile birlikte intraoperatif Q...
 28/05/2008 - 31/05/2008
51  Duktal karsinoma insitu? lu hastalarda DEÜTF deneyimi...
 28/05/2008 - 31/05/2008
52  Sentinel lenf nodunu saptamadaki DEÜTF deneyimi...
 28/05/2008 - 31/05/2008
53  Paratiroidektomi: 228 olgunun retrospektif incelenmesi...
 28/05/2008 - 31/05/2008
54  Meme hamartomlu 19 olgumuz...
 28/05/2008 - 31/05/2008
55  Adjuvan radyoterapi uygulanan invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda patolojik prognostik faktörle...
 19/04/2008 - 23/04/2008
56  Adjuvan tamoksifen uygulanan (2-5 yıl ) invaziv meme karsinomu tanılı hastalarda prognostik faktörle...
 19/04/2008 - 23/04/2008
57  DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU'LU HASTALARDA DEÜTF DENEYİMİ...
 05/09/2007 - 09/09/2007
58  SPONTAN MEME BAŞI AKINTILARINDA SUBAREOLAR EKSPLORASYON SONUÇLARIMIZ...
 05/09/2007 - 09/09/2007
59  Meme Kanserinde HER2 Ekspresyonunun Saptanmasında Immunhistokimya (IHC), Floresan In situ Hibridizas...
 05/09/2007 - 09/09/2007
60  Sentinel Lenf Nodunu Saptamadaki DEUTF Deneyimi...
 05/09/2007 - 09/09/2007
61  PRİMER VE METASTATİK MEME KARSİNOMLARINDA ALPHA LAKTALBUM'İN BOYANMA ÖZELLİKLERİ VE AYIRICI TANIDA...
 05/09/2007 - 09/09/2007
62  MEME HAMARTOMLU 16 OLGUMUZ...
 05/09/2007 - 07/09/2007
63  The Results of Parathyroidectomies in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients...
 21/04/2007 - 25/04/2007
64  Meme kanserlerinde meme başı tutulumunun histolojik tür ve yaygın intraduktal komponent ile ilişkisi...
 29/06/2006 - 02/07/2006
65  PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARININ TANISINDA İĞNE İŞARETLİ MEME BİYOPSİSİ(İİMBX)TEKNİĞİ SONUÇLARIMI...
 24/05/2006 - 28/05/2006
66  Sentinel lenf nodu saptamadaki DEÜTF deneyimi...
 24/05/2006 - 28/05/2006
67  Erkek meme kanseri: 22 hastalık serimiz...
 24/05/2006 - 28/05/2006
68  Tiroid papiller karsinomuna bağlı cilt tutulumu ve ülserasyonu...
 24/05/2006 - 28/05/2006
69  Primer ve metastatik meme karsinomlarında GCDFP-15,CK7 ve CK 20 nin boyanma özellikleri ve metastati...
 24/05/2006 - 28/05/2006
70  Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Esnasında Uygulanan Boya Sonucunda Görülen Yan Etkiler...
 21/05/2006 - 24/05/2006
71  Primer ve metastatik meme karsinomlarında GCDFP-15, CK7 VE CK20'nin boyanma özellikleri ve metastati...
 07/05/2006 - 11/05/2006
72  İnvaziv meme karsinomu (İMK) tanısı ile adjuvan radyoterapi (ART) uygulanan olgularda AJC-02 evrelem...
 19/04/2006 - 23/04/2006
73  St. Gallen- 05 prognostik faktörlerinin aksilla tutulumu olmayan hastalarımıza uyarlanımı....
 19/04/2006 - 23/04/2006
74  Exposure of surgical staff in surgical probe applications in radioguided parathyroidectomy...
 15/10/2005 - 19/10/2005
75  Exposure of surgical staff in surgical probe application in breast cancer...
 15/10/2005 - 19/10/2005
76  Meme kanserinde meme başı tutulumunun histolojik tür ve yaygın intraduktal kompanenet ile ilişkisi....
 21/09/2005 - 24/09/2005
77  Bekçi lenf düğümü metastazlarını peritümoral lyve-1 immunreaktivitesi öngörebilirmi?...
 21/09/2005 - 24/09/2005
78  Meme kanseri gen bankası oluşturulması....
 21/09/2005 - 24/09/2005
79  Sentinel lenf nodunu saptamaktaki DEÜTF deneyimi...
 21/09/2005 - 24/09/2005
80  PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARININ TANISINDA İĞNE İŞARETLİ MEME BİYOPSİSİ(İİMBx) TEKNİĞİ SONUÇLARIM...
 21/09/2005 - 24/09/2005
81  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik faktörlerin ...
 21/09/2005 - 24/09/2005
82  Neoadjuvan ve/veya adjuvan sistemik tedavi alan meme kanserli olgularda hormon reseptör ekspresyonun...
 21/09/2005 - 24/09/2005
83  PATOLOJİK MEME BAŞI AKINTILARINDA SİTOLOJİK ÖZELLİKLER, KLİNİK RADYOLOJİK YAKLAŞIM VE MEME KANSERİ G...
 21/09/2005 - 24/09/2005
84  Memeye metastaz: 5 olgu sunumu...
 21/09/2005 - 24/09/2005
85  Sentinel lenf nodu örneklenmesi esnasında uygulanan boya sonucunda görülen yan etkiler...
 21/09/2005 - 24/09/2005
86  Radyokolloid ile sentinel lenf düğümü biyopsisinde ameliyat ekibinin radyasyon maruziyeti...
 21/09/2005 - 24/09/2005
87  Operabl meme kanserli olgularda vücut kitle indeksinin hastalıksız ve uzak hastalıksız sağ kalıma et...
 07/09/2005 - 11/09/2005
88  Cerrahi gama prob uygulamalarında ameliyat ekibinin radyasyon maruziyeti...
 30/04/2005 - 03/05/2005
89  2000-2004 yılları arasında relaps olan antrasiklin duyarlı ve dirençli meme kanserli hastaların değe...
 20/04/2005 - 24/04/2005
90  Paratiroidektomi :144 olgunun retrospektif incelemesi...
 10/12/2004 - 12/12/2004
91  Üst ekstremite lenfödeminde elin kinestetik duyusu, fonksiyonel mobilitesi ve günlük yaşam beceril...
 28/10/2004 - 31/10/2004
92  Detection of Sentinel Lymph Node in Breast Carcinoma Using Different Methods of Injection Techniques...
 04/09/2004 - 08/09/2004
93  The effect of Carnitine on ischemia reperfusion and anastomotic healing in experimental intestinal i...
 02/07/2004 - 05/07/2004
94  Paratiroidektomi: 115 olgunun retrospektif incelenmesi...
 26/05/2004 - 30/05/2004
95  Deneysel intestinal iskemi reperfüzyon modelinde karnitinin iskemi reperfüzyon ve anastomoz iyileşme...
 26/05/2004 - 30/05/2004
96  Erkeklerde meme kanseri...
 26/05/2004 - 30/05/2004
97  Duktal karsinoma insitu tedavisinde Van Nuys prognostik indeksinin rolü...
 16/10/2003 - 19/10/2003
98  Lokal ileri evre meme karsinomlu olgularda (AJCC-2002) uzak ve yerel yinelemeyi etkileyen faktörleri...
 16/10/2003 - 19/10/2003
99  Erkeklerde meme kanseri: Dokuz Eylül deneyimi...
 16/10/2003 - 19/10/2003
100  Birleşik yöntemle bekçi lenf düğümü (BLD) biyopsisi: 5 yıllık deneyimimiz...
 16/10/2003 - 19/10/2003
101  Jinekomastilerde klinik, radyolojik ve patolojik özellikler...
 16/10/2003 - 19/10/2003
102  Bilateral meme kanserleri: Dokuz Eylül Üniversitesi deneyimi...
 16/10/2003 - 19/10/2003
103  Erken evre meme kanserli (EEMK) hastalarda (AJCC-2002) uzak ve yerel yineleme açısından prognostik f...
 16/10/2003 - 19/10/2003
104  Meme cerrahisi sonrasi gelisen lenfödemin tedavisinde iki farkli fizyoterapi yönteminin karsilastiri...
 16/10/2003 - 19/10/2003
105  Spontan meme başı akıntılarında subareolar eksplorasyon sonuçlarımız...
 16/10/2003 - 19/10/2003
106  Meme kist sıvılarında bazı biyokimyasal parametrelerin serum referans değerleri ile karşılaştırılmas...
 16/10/2003 - 19/10/2003
107  Meme kist sıvılarında bazı tümör belirleyicilerinin serum referans aralığı ile karşılaştırılması...
 16/10/2003 - 19/10/2003
108  Şiddetli lenf ödem olgusunda kompleks dekonjestif fizyoterapi uygulaması...
 16/10/2003 - 19/10/2003
109  Meme lenfomaları...
 16/10/2003 - 19/10/2003
110  Adrenal kortikal neoplazilerin histopatolojisi (11 olgu)...
 29/05/2003 - 31/05/2003
111  Contribution of magnetic resonance spectroscopy in the evaluation of breast masses...
 07/03/2003 - 11/03/2003
112  The importance of extracapsuler extension of axillary lymph node metastases in breast cancer....
 17/09/2002 - 21/09/2002
113  Preoperative parathyroid localization with sestamibi and minimally invazive parathyroidectomy with g...
 31/08/2002 - 04/09/2002
114  Ameliyat öncesi sestamibi ile paratiroid lokalizasyonu ve minimal invaziv paratiroidektomi...
 15/05/2002 - 19/05/2002
115  Preoperative parathyroid localization with sestamibi and minimally invazive parathyroidectomy...
 02/05/2002 - 
116  Gamma probe usage in different surgical procedures...
 01/05/2002 - 05/05/2002
117  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyicil...
 20/04/2002 - 23/04/2002
118  Meme karsinomlarının aksiller lenf nodu metastazlarında perikapsüler invazyonun önemi....
 20/04/2002 - 23/04/2002
119  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Değişen Gör...
 27/09/2001 - 30/09/2001
120  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Değişen Gör...
 27/09/2001 - 30/09/2001
121  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında gamma dedeksiyon...
 22/09/2001 - 26/09/2001
122  Birleşik yöntemle bekçi lenf düğümü biyopsisi...
 22/09/2001 - 26/09/2001
123  Duktal karsinoma insitu olgularının tedavisinde Van Nuys prognostik indeksinin kullanılması...
 22/09/2001 - 26/09/2001
124  Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda prognostik belirleyicil...
 30/04/2001 - 04/05/2001
125  Adjuvan radyoterapi uygulanan meme kanserli hastalarda relapsı etkileyen faktörlerin analizi....
 30/04/2001 - 04/05/2001
126  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında iğne-tel yöntemi ile gamma dedeksiyon yönteminin birlikte kullan...
 20/06/2000 - 24/06/2000
127  Iatrogenic intraabdominal organ injuries...
 20/06/2000 - 24/06/2000
128  Memenin metaplastik karsinomları (10 olgu)...
 07/04/2000 - 08/04/2000
129  Tiroid cerrahisinde kavitron ultrasonografik aspiratör...
 06/10/1999 - 09/10/1999
130  Seroma prevention by using Corynebacterium parvum in a rat mastectomy model...
 15/08/1999 - 20/08/1999
131  İzmir Bölgesinde Tiroid Kanserleri (159 Olgu)...
 27/04/1999 - 01/05/1999
132  Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği...
 07/04/1999 - 10/04/1999
133  Duktal Karsinoma in-situ (DCIS): DEMTG Protokolü...
 07/04/1999 - 10/04/1999
134  Meme kanserli olgularda sentinal lenf nodülü biyopsisi: İlk sonuçlarımız...
 07/04/1999 - 10/04/1999
135  Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL (radio-guided lesion localisation): ilk sonuçlarımız...
 07/04/1999 - 10/04/1999
136  Kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanmalarında non-terapötik laparotomiler...
 30/09/1997 - 04/10/1997
137  Laparoscopic cholecystectomy: Experience in 434 consecutive cases...
 17/06/1997 - 21/06/1997
138  Meme cerrahisi sonrası görülen lokal yinelemelerde tedavi yaklaşımımız....
 05/03/1997 - 09/03/1997
139  Meme karsinomu tanısıyla cerrahi ve/veya radyoterapi uygulanan olgularda üst kol ödemi....
 05/03/1997 - 09/03/1997
140  Filloides tümörleri...
 05/03/1997 - 09/03/1997
141  Memenin Paget hastalığı...
 05/03/1997 - 09/03/1997
142  Memenin invaziv lobuler karsinomunda batın içi metastazlar....
 05/03/1997 - 09/03/1997
143  İzole duktal karsinoma in-situ....
 05/03/1997 - 09/03/1997
144  Meme kanserlerinde deri ve memebaşı tutulumu...
 05/03/1997 - 09/03/1997
145  Bilateral meme kanserleri...
 05/03/1997 - 09/03/1997
146  Comparative evaluation of mammographic and histopathologic findings in the dermal invasion of breast...
 01/12/1996 - 08/12/1996
147  Erken evre meme kanserinin meme koruyucu tedavisinde kozmetik sonuçlar....
 05/10/1996 - 09/10/1996
148  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (65 Olgu)...
 31/05/1995 - 03/06/1995
149  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu ( DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulananlar...
 28/05/1995 - 02/06/1995
150  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri protokolu: Meme koruyucu tedavi uygulanan has...
 28/05/1995 - 02/06/1995
151  Dokuz Eylül Meme Tümörleri Grubu (DEMTG) meme kanseri prokolu: mastektomi sonrası adjuvan tedavi uyg...
 28/05/1995 - 02/06/1995
152  TİROİD SOĞUK NODÜLLERİNİN PREOPERATİV TANISINDA İİAB'NİN YERİ...
 09/06/1994 - 13/06/1994
153  Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarına Farklı Yaklaşım...
 11/11/1993 - 13/11/1993
154  Meme kanserinde deri tutulumu...
 11/11/1993 - 13/11/1993
155  Normokalsemik Seyreden ve Değişik Yöntemlerle Görüntülenen Primer Hiperparatiroidi Olgusu...
 01/10/1991 - 04/10/1991
NO NAME YEAR
1  İç Hastalıkları, Akut barsak tıkanıklığı...  2008
2  Onkoloji El Kitabı, Endokrin tümörler...  2006
NO NAME DATE
1  Metaplastik Meme Karsinomlarında Klinikopatolojik Korelasyon ve İmmunhistokimyasal Analiz ile Patogenezin Aydınlatılması...  3/2015 - 9/2016
2  Dens Memede Mamografi ve Tomosentezin Etkinliği...  2/2012 - /
3  Memede benign ve malign kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum S100A, VEGF-A,Endostatin düzeyleri arasındaki ilişki...  4/2008 - 4/2009
4  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
5  MEME TÜMÖRÜNDE GSTP1, P16, BRCA1, E-CADHERİN, TIMP-3 Genlerinin EPİGENETİK DEĞİŞİMİ ve EVRELENDİRME İLİŞKİSİ...  7/2006 - 7/2008
6  Primer meme kanserinde HER-2/neu saptanmasında kullanılan farklı metodların değerlendirilmesi: İmmmunhistokimya, Floresan İnsitu Hibridizasyon ve Reverz Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Doğrudan Karşılaştırılması...  4/2005 - 4/2009
NO Görev
1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Haziran 2004- Haziran 2007
2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2001- Temmuz 2004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi