Tr

Professor Doctor BANU ÖNVURAL (Retirement Date : 16/05/2018 ) FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL BIOCHEMISTRY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1978
  Specialization in Medicine  Ege University Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı  1982
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1985
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Biyokimya  1989
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
 • NO NAME YEAR
  1  Diagnostic value of glycemic markers HbA1c, 1,5-anhydroglucitol and glycated albumin in evaluating g...  2017
  2  1,5-Anhidroglusitolün Diyabetteki Yeri...  2014
  3  The Effect of Malnutrition on Protein Glycosylation in Children...  2014
  4  Comparative evaluation of serum levels of main minerals and postmenopausal osteoporosis....  2013
  5  Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1),Metalloproteinaz-1 Doku Ünhibi...  2013
  6  Preeklampsili Gebelerde Üriner Enzimler ile Tübüler Hasarın Değerlendirilmesi...  2012
  7  Sharing our experience in improving postgraduate clinical biochemistry training with laboratory prac...  2012
  8  Memede kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum VEGF-A, Endostatin ve S100A4 düzeyleri...  2012
  9  Evaluation of glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin levels in forensic autopsies...  2010
  10  Klinik biyokimya laboratuvarlarında jel elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara si...  2010
  11  Health profiles of methyl bromide applicators in greenhouses in Turkey...  2009
  12  Electrolytes and Trace elements in Human Breast Cyst Fluid...  2008
  13  The fate of abstracts presented at 2002 IFCC meeting...  2008
  14  Fetal gender affects maternal serum total and placental alkaline phosphatase levels during pregnancy...  2006
  15  Suppression of angioplasty-related inflammation by pre-procedural treatment with trimetazidine...  2006
  16  Effects of transdermal estrogen replacement therapy on plasma levels of nitric oxide and plasma lipi...  2005
  17  The relationship between trace elements and cardiac markers in acute coronary syndromes...  2005
  18  Tüberküloz meninjitte beyin-omurilik sıvısında adenozin deaminaz aktivitesi...  2005
  19  Kardiyovasküler hastalıklarda bir risk faktörü olarak C-reaktif proteinden yararlanım...  2004
  20  Effects of gender, smoking, folate and vitamin B12 on concentrations of plasma homocysteine...  2004
  21  Semene Klinik Biyokimyasal Yaklaşım...  2003
  22  Cadmium exposure in tobacco workers:possible renal effects...  2003
  23  The Effects of Intravenous Iron Treatment on Oxidant Stress and Erythrocyte Deformability in Hemodia...  2003
  24  Plevra Sıvılarında Malondialdehit Düzeylerinin Tanısal Değeri...  2003
  25  Arginase in patients with breast cancer...  2003
  26  Hemoglobin A1c Ölçümünde İmmunoturbidimetrik Yöntemin Değerlendirilmesi...  2003
  27  The values of urinary NTx in postmenopausal women undergoing HRT, the role of additional alendronate...  2002
  28  Alanine aminotransferase deficiency in a hepatitis B surface antigen positive patient presenting wit...  2002
  29  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksid ve sistatin-C düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili...  2002
  30  The effect of simvastatin treatment on plasma ubiquinone, blood ATP concentrations, total antioxidan...  2002
  31  CQ10 ve Klinik Önemi...  2002
  32  Postmenapozal hastalarda HRT'nin kemik metabolizmasına etkilerinin tespitinde idrarda `NTX ve serum...  2001
  33  Serum Trace Element Levels in with Bronchial Asthma...  2001
  34  Effect of anticoagulants on plasma homocysteine determination...  2001
  35  Postmenopozal osteoporozda 3 aylık dehidroepiandrosteron uygulamasının sonuçları...  2000
  36  Effect of simvastatin therapy on blood and tissue ATP levels and erythrocyte membrane lipid composit...  2000
  37  Ooferektomize ratlarda Dehidroepiandrosteron'un serum Interleukin-6 düzeylerine etkisi....  2000
  38  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 d...  2000
  39  Effects of heparin and enoxaparin on lipids and oxidant system during a single hemodialysis session...  1999
  40  Effects of Conventional Heparin and Low Molecular Weight Heparin Treatment on Lipid Metabolism Durin...  1999
  41  Apolipoprotein J: Yapısal özellikleri, tipleri ve fonksiyonları....  1999
  42  İntraabdominal adhezyon oluşumunun önlenmesinde kullanılan ilaçların etkinliklerinin kıyaslan...  1999
  43  The effects of L-carnitine on respiratory function tests in children undergoing chronic hemodialysis...  1998
  44  Amnio-allantoic fluid exchange for the prevention of intestinal damage in gastroschisis III: determi...  1998
  45  Serum Lipid Profiles of Pregnant Women Before and After the Onset of Labor...  1997
  46  Adneksiyal kitleli olgularda preoperatif trombosit ve ca 125 düzeylerinin önemi...  1996
  47  Hormon replasman tedavisi alan menopozdaki kadınlarda serum lipid profilleri açısından uygun ted...  1996
  48  Oligospermik erkeklerde klomifen sitrat verilmesinden sonra seminal plazma transferrin konsantrasyon...  1996
  49  Normal ve düşük tehtidi olan gebelerde serum ca 125 düzeyleri...  1995
  50  Fertil ve İnfertil Erkeklerde Seminal Plazma Transferrin Konsantrasyonları ....  1995
  51  Sperm Motilite İndeksinin Karnitin ile Uyumluluğu....  1995
  52  Nöron spesifik enolaz ve serum siyalik asitin jinekolojik kanserli olgularda değerlendirilmesi....  1995
  53  Evaluation of Alkaline Phosphatase Isoenzymes in Sera of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patien...  1995
  54  Fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesinde lameller cisim sayımı...  1995
  55  Preclinical medical training using the integrated system in Dokuz Eylül University Medical School...  1995
  56  Coexistence of Chronic Neutrophilic Leukemia with Light Chain Myeloma...  1994
  57  Sağlıklı Bireylerde Kolorimetrik Yöntemle Saptanan Serum Karnitin Düzeyleri....  1994
  58  myoma uteri olgularında serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Effects of endogenous pitutitary and sex steroid hormone levels on bone mıneral density in healthy ... 09/05/2012 - 12/05/2012
  2  serum element contens and mammographic density in healty postmenopausal Turkish woman... 09/05/2012 - 12/05/2012
  3  effects of endogenous hormones, serum lipid profile and insulin resistance on mamographic densithy i... 09/05/2012 - 12/05/2012
  4  Relations between fasting serum glucose, age, body mass index, serum levels of 25-OHvitamin d and pa... 09/05/2012 - 12/05/2012
  5  The relationship between serum lipid profile,fasting serum glucose, serum levels of insulin, insulin... 09/05/2012 - 12/05/2012
  6  Meme kanseri olan hastalarda A-FABP ve FASN'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin ara... 12/04/2012 - 15/04/2012
  7  Serum element contents and osteoporosis in postmenopausal Turkish women... 08/06/2011 - 11/06/2011
  8  The effect of malnutrition on protein glycosylation in childhood... 13/05/2011 - 15/05/2011
  9  Effect of endogenous pitüitary and steroid hormone levels on bone mineral density in healty postmen... 04/05/2011 - 08/05/2011
  10  relationships between seum levels of pituitary and steroid hormnoes,insulinlike growth factors,mamog... 04/05/2011 - 08/05/2011
  11  Biochemical markers of bone turnover and the risk of fractures in healthy postmenopausal women... 04/05/2011 - 08/05/2011
  12  The relationship of serum vitamin B12,folic acid,homocysteine and c-reactive protein levels with ost... 04/05/2011 - 08/05/2011
  13  Preeklampsili gebelerde tübüler hasarın üriner enzimler ile araştırılması... 15/04/2010 - 18/04/2010
  14  Akut koroner sendromlu hastalarda matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1) doku inhibitörü (TIMP-1) ve o... 15/04/2010 - 18/04/2010
  15  Auralı ve aurasız migrenlilerde görsel stimülasyonla tetiklenmiş baş ağrısı atağı öncesi... 10/11/2009 - 15/11/2009
  16  Farklı HbA1c değerlerinde mikroalbuminüri ve ortalama trombosit hacmi düzeyleri arasındaki ili... 23/04/2009 - 26/04/2009
  17  Hasta Bazlı Kalite Kontrolü (HBKK) için DEÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı verilerinin geriye d... 08/05/2008 - 11/05/2008
  18  Tüberküloz Menenjitte Beyin Omurilik Sıvısında Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanı Değeri... 05/09/2004 - 09/09/2004
  19  Düşük maliyetli bir fruktozamin testinin otomasyonu; laboratuvar performansı ve klinik yararlıl... 15/05/2004 - 19/05/2004
  20  Meme kist sıvılarında bazı biyokimyasal parametrelerin serum referans değerleri ile karşılaş... 16/10/2003 - 19/10/2003
  21  Meme kist sıvılarında bakır, çinko ve demir düzeyleri... 16/10/2003 - 19/10/2003
  22  Meme kist sıvılarında bazı tümör belirleyicilerinin serum referans aralığı ile karşılaşt... 16/10/2003 - 19/10/2003
  23  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  24  Evaluation of an Immunoturbidimetric Assay for Hemoglobin A1c... 01/06/2003 - 05/06/2003
  25  Copper, Zinc, and Iron Levels in Human Breast Cyts Fluid... 01/06/2003 - 05/06/2003
  26  Serum ve eklem sıvısındaki nitrik oksit ve sistatin-c düzeylerinin osteoartrit evreleri ile ili... 24/06/2002 - 27/06/2002
  27  Plevral Efüzyonlarda Malondialdehit Düzeyinin Tanısal Değeri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  28  Evaluation of montelukast sodium in eight to fourteen years old children with mild persistent asthma... 01/04/2002 - 06/04/2002
  29  Tavşan postmortem vitreus sıvısında myoglobin varlığı; bir ön çalışma... 28/03/2002 - 30/03/2002
  30  Klinik biyokimya laboratuvarlarında elektroforez uygulamalarında karşılaşılan sorunlara sistem... 31/10/2001 - 04/11/2001
  31  Montelukast Sodyum ve İnhale Kortikosteroidlerle Tedavi Edilen Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda... 31/10/2001 - 04/11/2001
  32  Alfa ağır zincir hastalığının laboratuvar tanısında immunfiksasyona ne kadar güvenebiliriz ... 31/10/2001 - 04/11/2001
  33  Sekiz-On Dört Yaş Arası Hafif Persistan Astmalı Çocuklarda Montelukast Sodyum Kullanımının D... 30/10/2001 - 02/11/2001
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvar Uygulamalarından Örnekler... 26/10/2001 - 29/10/2001
  35  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  36  Effects of gender and smoking on determination of plasma homocysteine concentration... 26/05/2001 - 31/05/2001
  37  Susceptibility of Apo B containing lipoproteins to oxidation in patients with early onset atheroscle... 26/05/2001 - 31/05/2001
  38  Plazma Endotelin Düzeyine Farklı Hemodiyaliz Membranların Etkisi... 05/06/2000 - 09/06/2000
  39  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-1 düzeylerine etkisi... 19/05/2000 - 23/05/2000
  40  Postmenapozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin belirlenmes... 19/05/2000 - 23/05/2000
  41  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin kemik metabolizmasına etkilerinin tesbitinde ... 17/05/2000 - 21/05/2000
  42  Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin serum IGF-I düzeylerine etkisi... 17/05/2000 - 21/05/2000
  43  Common Variable Immune deficiency (bir olgu nedeniyle)... 19/04/2000 - 23/04/2000
  44  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzeri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  45  Hipokolesterolemili bir olgu.... 19/04/2000 - 23/04/2000
  46  Plazma homosistein düzeylerinin tayininde değişik antikoagülanların ve saklama koşullarının ... 19/04/2000 - 23/04/2000
  47  EKG bulgusu olmayan atravmatik göğüs ağrılı olgularda Troponin-T ve myoglobinin tanısal değe... 19/04/2000 - 23/04/2000
  48  Plazma homosistein düzeylerinin tayininde cinsiyet ve sigara kullanımının etkisi... 19/04/2000 - 23/04/2000
  49  Tütün işletmesinde çalışan işçilerde kadmiyum düzeyleri ve biyokimyasal etkileri... 19/04/2000 - 23/04/2000
  50  Hemodiyaliz hastalarında plazma total homosistein düzeyine farklı diyaliz membranlarının etkile... 14/11/1999 - 18/11/1999
  51  Cadmium exposure in tobacco workers: Influence on essential trace elements.... 04/11/1999 - 07/11/1999
  52  Pozitif egzersiz stres testi olan hastalarda test sonrası troponin t ölçümü, testin değerini ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  53  Koroner balon anjioplasti ve stent uygulamaları sonrası oluşan minör myokard hasarı ile toplam ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  54  The effects of DHEA administartion on serum IL6 levels and osteoporosis in oophorectomised rats... 05/05/1999 - 08/05/1999
  55  The effect of DHEA administration on postmenopausal osteoporosis... 05/05/1999 - 08/05/1999
  56  Trace Elements in Spinal Fusion Patients... 20/04/1999 - 24/04/1999
  57  Aterosklerozda LDL oksidasyonunun farklı yönytemlerle ölçümü... 19/03/1999 - 20/03/1999
  58  Influence of hemodialysis with different types of membranes on plasma homocysteine and vitamin B12 l... 01/01/1999 -
  59  The effects of pentoxifylline on acute phase response in septic rats... 18/10/1998 - 22/10/1998
  60  Evaluation of Lp(a) and lipid peroxides in patients undergoing coroner angiography... 09/08/1997 - 11/08/1997
  61  The Effect of Conventional Heparin (H) and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) Treatment on Lipid Me... 18/06/1996 - 21/06/1996
  62  Multıpl myelomada yalancı hiperfpsfatemi... 26/03/1996 - 30/03/1996
  63  HD Hastalarında Heparin ve LMWH'in Lipid Metabolizması ve Oksidan Sisteme Etkileri... 03/10/1995 - 07/10/1995
  64  Serum acute phase proteins in patients with new diagnosed non-hodgkin's lymphoma... 01/05/1995 - 02/05/1995
  65  Evaluation of Alkaline Phosphatase Isoenzymes in Sera of Hemodialysis and Dialysis Patients by Agaro... 13/12/1994 - 16/12/1994
  66  Serum lipid profiles in postmenopausal women receiving HRT... 21/10/1994 - 24/10/1994
  67  Lactate Dehydrogenase and Its Isoenzymes in the HD and CAPD Patients... 21/09/1994 - 24/09/1994
  68  Effects of Hemodialysis on the Concentration of the Five Tumor Markers; Neuron Specific Enolase, Car... 21/09/1994 - 24/09/1994
  69  Creatine Kinase and Its Isoenzymes in HD and CAPD Patients... 21/09/1994 - 24/09/1994
  70  Akut myokard infarktüsü geçiren hastalarda HbA1c, fruktozamin değerleri, stres hiperglisemisi ve... 23/10/1988 - 26/10/1988
 • NO NAME YEAR
  1  Ekstrasellüler Martiks, 1. Uluslar arası katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Ma...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Memede benign ve malign kitle tespit edilen kadınlarda doku ve serum S100A, VEGF-A,Endostatin düzeyleri arasındaki ilişki...  4/2008 - 4/2009
  2  Çocukluk çağında malnütrisyonun glikozile transferrin izoformlarının dağılımına etkisi...  8/2008 - 8/2010
  3  Ani, beklenmedik ve şüpheli ölümlerde diabetes mellitus görülme oranının glikolize hemoglobin ile değerlendirilmesi...  5/2005 - /2007
  4  Çiçek seralarında çalışan metil bromür uygulayıcılarının sağlık profili...  5/2002 - /2004
  5  Deney hayvanlarında vitreus sıvısında postmortem biokimyasal göstergeler...  5/2000 - 5/2001
  6  HMG CoA redüktaz inhibitörlerinin plazma ubikinon,ATP düzeyi ve total antioksidan kapasite üzerine etkileri...  4/1998 - 5/1999
  7  Çocukluk döneminde kan kurşun düzeyi...  1/1997 - 1/1998
  8  HMG KoA Redüktaz İnhibitörleri ile Kolesterol Düşürülmesinin Değişik Dokulardaki ATP Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  1/1996 - /1998
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences , Director of Department, October 2013- October 2016
  2 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, October 2013- October 2016
  3 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences , Director of Department, October 2010- October 2013
  4 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, October 2010- October 2013
  5 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2006- June 2009
  6 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2003- June 2006
  7 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Deputy Director of Science Branch, June 2003- June 2003
  8 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 2000- June 2003
  9 Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry , Director of Science Branch, June 1997- June 2000
  10 Institute For Oncology Basic Oncology , Director of Science Branch, May 1997- May 2000
  11 Faculty of Medicine , Vice Dean, September 1996- September 1997
  12 Vocational School of Health Services Medical Laboratory Services , Head of The Programme, September 1996- September 1999
  13 Vocational School of Health Services , Member of College Board, September 1996- September 1999