Tr

Professor Doctor BERNA MUSAL FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1982
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1993
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1994
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  1996
  Master's Degree  Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Çalışanları Eğitimi  2000
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2002
 • NO NAME YEAR
  1  Asthma-themed Chest Diseases Elective Internship Program Experience at Dokuz Eylul University Facult...  2019
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akran Danışmanlığı Programı: İki Yıllık Deney...  2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarına İlişkin Eğiti...  2018
  4  Tıp Terimleri Sözlüğü...  2018
  5  A Study On Learning Strategies Of Medical Students...  2017
  6  Tıp eğitiminde klinik dönemde kullanılabilecek değerlendirme yöntemlerinden örnekler...  2017
  7  Probleme Dayalı Öğrenim Süreci, İşleyişi ve Kazanımlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Ça...  2017
  8  Application of an Electronic Problem-based Learning System in Undergraduate Medical Education Progra...  2017
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde e-PDÖ Uygulaması: İ...  2016
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Programı ve İşleyişine İlişkin Eğit...  2016
  11  Özdüzenlemeli Öğrenme...  2016
  12  Probleme Dayalı Öğrenim...  2016
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Eğiti...  2016
  14  The comparison of the efficiency of traditional lectures to video-supported lectures within the trai...  2016
  15  Gerçeklik Hakkındaki Tutumlar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliğ...  2016
  16  Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanında eğitim gereksinim analizi çalışması (An educat...  2015
  17  Transition to Virtual Microscopy in Medical Undergraduate Pathology Education: First Experience of T...  2015
  18  Tıp Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme...  2014
  19  Problem-based Learning & Task-based Learning Curriculum Revision Experience of a Turkish Medical Fac...  2013
  20  Bilgibilimsel İnançlar Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik, Güvenilirliği ve Tıp ...  2013
  21  Katılımcı Sunum İlkeleri...  2012
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı: Temel Özellikleri ve Revizyon Çalı...  2012
  23  Tıp Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Tıbbi Etik Konularına ve Eğitimine İlişkin Değ...  2012
  24  Interns' Perceptions on Medical Ethics and Ethical Issues at the Dokuz Eylul University School of Me...  2010
  25  Basic Communication Skills Program for First-Year Medical Students: Assessment of The Effectiveness ...  2009
  26  Computer-based performance assessment in an undergraduate clinical clerkship...  2009
  27  Problem Based Learning in Turkish Medical Schools...  2009
  28  Determination of Advanced Life Support Knowledge Level of Residents in a Turkish University Hospital...  2008
  29  Türkiye'de Tıp Fakültelerinde Probleme Dayalı Öğrenim Yöntemi Kullanımı...  2008
  30  An Example of Program Evaluation Project in Undergraduate Medical Education...  2008
  31  Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik Durum Değerlendirme Çalışması: İki Yıl...  2007
  32  A Domestic Violence Course for Medical Students: A Study on Its Effectiveness...  2007
  33  Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Öğrencilerin PDÖ Yöntemi Konusundaki Görüş...  2007
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik ...  2006
  35  Program Değerlendirme...  2006
  36  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Ö...  2006
  38  The Satisfaction Levels of Students on Academic Support and Facilities Educational Activities and Tu...  2006
  39  First Graduates Perceptions on a Problem Based and Task Based Learning Curriculum...  2005
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarınd...  2005
  41  Comparison of knowledge scores of medical students in problem-based learning and traditional curricu...  2005
  42  Tıp Eğitimine İlişkin Bir Değerlendirme...  2004
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  44  Task-based learning ( TBL) in Dokuz Eylül University Medical School Turkey...  2004
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin Eğitim Yönlendiricileri Tarafı...  2004
  46  Perceptions of First and Third Year Medical Students on Self-study and Reporting Processes of Proble...  2004
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttı...  2003
  48  Community-based Education Programme of Dokuz Eylul School of Medicine...  2003
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bağımsız Çalışma S...  2003
  50  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı Rotasyonu Yapan Dönem VI Öğrencil...  2003
  51  Tıp eğitiminin gelişim süreci...  2003
  52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kullanılan Öğrenci Değerlendirme Yöntemlerinin Ka...  2003
  53  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eği...  2002
  54  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri ve Piyüri Sıklığı...  2002
  55  Faculty Development Programs in Dokuz Eylul School of Medicine: In the Process of Curriculum Change ...  2002
  56  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Değerlendirme Formlarına ...  2001
  57  Mezuniyet Öncesi Klinik Tıp Eğitiminde Taska Dayalı Öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...  2001
  58  Probleme dayalı Öğrenim oturumlarında izlenen süreçler ve eğitim yönlendiricilerinin rolü...  2001
  59  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  60  Eğitici Gelişim Programları...  2001
  61  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk fakt...  2000
  62  Güzelbahçe erişkinlerinde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin sıklığı...  1999
  63  Hepatit A Epidemiolojisi...  1999
  64  A "trainers' training programme for clinical training skills" from Dokuz Eylül Universitu Faculty o...  1999
  65  Lise öğrencilerinde HIV/AIDS konusunda klasik ve interaktif yöntemlerle uygulanan eğitim etkinli...  1999
  66  Probleme Dayalı Öğrenim Yöntemi...  1998
  67  Gebelikte Beslenme...  1998
  68  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Rahim İçi Araç Kullanımındaki...  1998
  69  Hepatit Aşısı...  1997
  70  Tıp Fakültesi İnternlerinin Hekimlerin Yasal ve Yönetsel Yükümlülükleri Konusundaki Bilgi D...  1997
  71  Gebelikte karşılaşılan sindirim sistemi sorunlarına yaklaşım...  1997
  72  Yeniden canlandırma(CPR) konusunda uygulanan klasik ve aktif eğitim yöntemlerinin karşılaştır...  1996
  73  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde 5 Yaş Altı Çocuklarda Malnutrisyon Araştırması...  1996
  74  Gebelik Diyabeti...  1996
  75  15-49 Yaş Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yönteml...  1996
  76  Narlidere'de Beklenen Yaşam Sürelerinde On Yıllık Süreçte Gözlenen Değişimler...  1996
  77  Birinci Basamakta Dezenfeksiyon Sterilizasyon...  1995
  78  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi...  1994
  79  Pratisyen Hekimlerde Mesleki Doyum ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...  1993
  80  Kentlerde Birincil Sağlık Örgütlenmesi...  1993
  81  Adölesan Çağı Kız Öğrencilerinde Menarş ve Mensturasyon Özellikleri...  1993
  82  Çağdaş bir uzmanlık: Genel Pratisyenlik...  1993
  83  Narlidere Bölgesindeki 15-49 Yaş Grubundaki Evli Kadınlarda Premenstruel Semptomların Belirlenme...  1992
  84  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Grubu Başkanlığı Ebe Hemşirelerinin Bebek Beslenme ve B...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Türkiye'de Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitiminde Standardizasyon... 05/04/2019 -
  2  Forensic Medicine Education in Medical Schools of Turkey, A Survey... 27/08/2018 - 31/08/2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  Tıp Terimleri Sözlüğü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  5  Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü... 09/05/2018 - 12/05/2018
  6  2016-2017 akademik yılında dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi'nde eğitime başlayan öğr... 09/05/2018 - 12/05/2018
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve Uy... 09/05/2018 - 12/05/2018
  8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akran Danışmanlığı Deneyimi... 09/05/2018 - 12/05/2018
  10  Dokuz Eylül Üniversitesinde Elektronik NÖKS Uygulaması: İki Yıllık Deneyim... 15/03/2017 - 17/03/2017
  11  Dokuz Eylül Üniversitesinde Akran Danışmanlığı Projesi Deneyimi... 15/03/2017 - 17/03/2017
  12  Probleme Dayalı Öğrenim Programı Uygulanan Bir Tıp Fakültesinde Öğrencilerin Özdüzenlemeli... 15/03/2017 - 17/03/2017
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Değerlendiril... 21/03/2016 - 23/03/2016
  14  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvar... 21/03/2016 - 23/03/2016
  15  DEÜTF'de Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvarı Projesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  16  DEÜTF'de Bilgisayar Tabanlı- Elektronik Öğrenme Ortamı ile PDÖ Oturumlarının Desteklenmesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  17  Farklı Eğitim Programlarına Sahip İki Tıp Fakültesinde Öğrencilerin Problem Çözme ve Düş... 07/05/2014 - 09/05/2014
  18  Tıp Eğitimcisi Bakış Açısıyla Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Ekip Çalışması ve Liderl... 07/05/2014 - 09/05/2014
  19  Öğrenci Değerlendirmesinde Kuramsal Sınavların Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  20  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte'sinde Elektronik PDÖ Uygulaması Deneyimi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  21  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Deneyimi... 07/05/2014 - 09/05/2014
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Değerlendiril... 07/05/2014 - 09/05/2014
  23  DEÜTF'de Bilişötesi Farkındalık ve Öğrenme Stratejileri Ölçekleri Geçerlilik ve Güvenilir... 07/05/2014 - 09/05/2014
  24  Evaluation and improvement of a medical ethics program in a PBL curriculum: two-year results.... 24/08/2013 - 28/08/2013
  25  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğitici ve Öğrenci Geri Bildirimleri... 02/05/2013 - 03/05/2013
  26  Çocuk ve genç psikiyatrisi derneği yeterlik kurulu eğitim gereksinim analizi çalışması.... 02/05/2013 - 03/05/2013
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi: Değerlendirme ve Sürekli Yenilenme-Gelişim Uygulamala... 18/10/2012 - 19/10/2012
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerine Uygulanan Kavram Haritası Kursu... 02/05/2012 - 05/05/2012
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Eğitim Programında Multisistem Bloğu Deneyimi.... 02/05/2012 - 05/05/2012
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte'sinde İyi Uygulama Örnekleri... 02/05/2012 - 05/05/2012
  32  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım? Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersin... 13/10/2011 - 16/10/2011
  33  Ebelik eğitiminde halk sağlığı dersi için geliştirilen eğitim programının tanıtımı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  34  Türkiye'de tıp eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri... 04/10/2011 - 07/10/2011
  35  Türkiye'de tıp eğitimi sorunları... 04/10/2011 - 07/10/2011
  36  Application of Noise Control Programme with Using Participatory Method in a Plant and Results... 11/09/2011 - 15/09/2011
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik/Dayalı Özellikle... 05/05/2011 - 07/05/2011
  38  Supervisor-Training Courses in Dokuz Eylul University Health Sciences Institutes... 27/04/2011 - 30/04/2011
  39  Kanser Korunma: Tarama Programları ve Prevantif Aşılar... 20/04/2011 - 24/04/2011
  40  Bir işyerinde gürültü, sağlık etkileri ve koruyucu kullanma eğitiminin çalışanların bilgi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Müfredat Revizyonu Çalışmaları... 02/06/2010 - 05/06/2010
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamındaki Özel Çal... 02/06/2010 - 05/06/2010
  43  Cancer Prevention... 03/04/2010 - 07/04/2010
  44  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  46  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  47  Program Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilerin Fak... 04/06/2009 - 05/06/2009
  48  Performance-based Assessment of Third Year Medical Students in Dokuz Eylul University School of Medi... 30/08/2008 - 03/09/2008
  49  A Project on Computer-based Case Simulation for Clinical Years of Medical Education... 30/08/2008 - 03/09/2008
  50  Üç tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet aşamasında eğitim programına yönelik değerlend... 06/05/2008 - 09/05/2008
  51  Öğrencilerin Klinik Sorgulama ve Problem Çözme Becerilerinin Bilgisayara-dayalı Olgu Simulasyon... 06/05/2008 - 09/05/2008
  52  Tıbbi Etik Eğitimi ve Etik Uygulamalar Konusunda İntörnlerin Görüşleri... 06/05/2008 - 09/05/2008
  53  AKS 110 Çalışanlarının Meslekleri ve Mesleki Uygulamalarına İlişkin Görüşleri... 25/04/2008 - 27/04/2008
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları: Öğrencilerin... 09/06/2007 - 10/06/2007
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Program Değerlendirme Çalışmaları: Öğrenci Perf... 09/06/2007 - 10/06/2007
  56  DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Danışmanlık Eğitimi Programı... 04/05/2007 - 05/05/2007
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çalışanlarında İş Doyumu Analizi... 04/05/2007 - 05/05/2007
  58  A Programme Evaluation Project in Undergraduate Medical Education... 14/09/2006 - 18/09/2006
  59  Students' Opinions Within the Context of Programme Evaluation Studies at Dokuz Eylul University Scho... 14/09/2006 - 18/09/2006
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde PDÖ Öğrencilerinin Modül Sonu ve Yıl Sonunda Eği... 02/05/2006 - 05/05/2006
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin SPICES modeli ile değerlendirilm... 02/05/2006 - 05/05/2006
  62  Dönem I Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Programının Etkinliğinin Değerlend... 02/05/2006 - 05/05/2006
  63  Tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin tıbbi etik konularına ilişkin düşünceleri... 02/05/2006 - 05/05/2006
  64  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Yönelik ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  65  Determination of Advanced Life Support Knowledge Level of Residents in a Turkish University Hospital... 02/09/2005 - 05/09/2005
  66  Eğitim Yönlendiricilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Yöntemine İlişkin Görüşlerinin Karşı... 26/05/2005 - 28/05/2005
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Mezuniyet Öncesi Dönemde Öğrenc... 26/05/2005 - 28/05/2005
  68  Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Aile İçi Şiddet Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi... 26/05/2005 - 28/05/2005
  69  Dokuz eylül üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ambulans ve acil bakım tekniker... 01/04/2005 - 05/04/2005
  70  Araştırma Görevlisi Tıp Doktorlarının İleri Kardiyak Yaşam Desteği Bilgi Düzeylerinin Beli... 24/11/2004 - 27/11/2004
  71  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Öğrencilerinden Alınan G... 29/05/2004 - 30/05/2004
  72  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Stratejilerinin Eğitim Yönlendiricileri Tarafı... 29/05/2004 - 30/05/2004
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geri Bildirimlerinin Sayısı ve Niteliğin... 12/04/2004 - 16/04/2004
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarınd... 12/04/2004 - 16/04/2004
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Kaynaklan Konusundaki Görüş... 12/04/2004 - 16/04/2004
  76  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  77  Relation of caffeinated beverage consumtion with serum liver enzymes, serum lipids and caffeine le... 24/06/2003 - 28/06/2003
  78  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim Kalitesinin Arttı... 28/05/2003 - 30/05/2003
  80  Students' Self Study Processes in Dokuz Eylul University School of Medicine... 29/08/2002 - 01/09/2002
  81  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  82  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  83  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  84  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlerine Yönelik Aile Planlaması Danışmanlığ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  85  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  86  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  87  Seroprevalence of Hepatitis A in children 3-11 years old: Implications for routine vaccination progr... 25/08/2000 - 26/08/2000
  88  Seroprevalence of hepatitis A in children 3-11 years old implications for routine vaccination progra... 24/08/2000 - 26/08/2000
  89  Güzelbahçe `de 30 yaş üzeri erişkinlerde koroner kalp hastalığı ve kalp damar hastalığı ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  90  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş çocuklarda Hepatit A seroprevalansı... 06/10/1999 - 09/10/1999
  91  Narlıdere ve İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş çocuklarda Hepatit B seropr... 06/10/1999 - 09/10/1999
  92  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
  93  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  94  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  95  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old... 03/09/1997 - 06/09/1997
  96  Hekimlerin Yasal ve Yönetsel Yükümlülükleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri... 12/10/1996 - 16/10/1996
  97  Yaşlılarda Uygun Olmayan İlaç Kullanımı.... 03/09/1995 - 07/09/1995
  98  Genel Pratisyenliğin Geliştirilmesi İçin Sosyalleştirme Yasası Uygulamaya Sokulmalıdır... 20/10/1994 - 23/10/1994
 • NO NAME YEAR
  1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
  2  Probleme Dayalı Öğrenim...  2002
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı: Yirmi Yıllık Deneyim Dünden Bugüne Türkiye'de Uygulanan Tıp Eğitimi Program Örnekleri...  2018
  2  Tıp Eğitiminde Program Modelleri Tıp Eğiticisi El Kitabı...  2015
  3  Probleme Dayalı Öğrenim Dokuz Eylül Yayınları...  2002
 • NO NAME DATE
  1  DEÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında Elektronik PDÖ Uygulaması...  3/2018 - 6/2018
  2  DEÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında Elektronik PDÖ Uygulaması...  3/2017 - 6/2017
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında Elektronik PDÖ Uygulaması...  3/2016 - 6/2016
  4  DEÜTF’de Bilgisayar Tabanlı-Elektronik Öğrenme Yöntemleri ile Eğitim Programının Geliştirilmesi...  12/2015 - /
  5  Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Elektronik PDÖ Uygulaması...  1/2015 - /
  6  DEÜTF'de Klinik Beceri Egitimi Ve Degerlendirme Laboratuarı Projesi...  4/2012 - 6/2018
  7  Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Konusunda Klasik Sunum Dersi İle Video Destekli Sunum Dersinin Eğitim Etkinliğinin Karşılaştırılması...  3/2011 - 11/2011
  8  Dokuz Eylül Üniversitesinde Probleme Dayalı Öğrenim Yürüten Fakülte ve Yüksekokullara Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Uzamsal Olarak İzlenmesi...  9/2005 - 9/2005
  9  Çay ve Kahve tüketiminin serum karaciğer enzimleri ve serum lipidleri üzerine etkileri ve serum kafein düzeyi ile ilişkisi....  5/2002 - 3/2004
  10  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Programı ve Eğiticilerin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi...  1/2002 - 1/2003
  11  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
  12  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
  13  Narlıdere Bölgesinde Çocukluk Döneminde Hepatit B Virus Enfeksiyonu Sıklığı Araştırması...  1/1998 - 1/1999
  14  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı...  11/1998 - 11/2001
  15  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 30 yaş üzeri populasyonda koroner kalp hastaliği sıklığı ve kalp-damar hastaliği risk faktörleri ile ilişkisi...  1/1997 - 1/1999
  16  Çocukluk döneminde kan kurşun düzeyi...  1/1997 - 1/1998
  17  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO NAME YEAR
  1  International Fellowships in Medical Education-Foundation for Advancement of International Medical E...  2003
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu Member, August 2017-Continues
  2 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Director of Science Branch, April 2017-Continues
  3 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Director of Science Branch, April 2014- April 2017
  4 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Director of Science Branch, April 2011- April 2014
  5 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2009- April 2012
  6 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Director of Science Branch, April 2008- April 2011
  7 Graduate School of Health Sciences , Member of The Institute Council, October 2006- October 2009
  8 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2006- April 2009
  9 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Director of Science Branch, April 2005- April 2008
  10 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Department of Medical Education , Deputy Director of Science Branch, September 2000- April 2002