Tr

Professor Doctor ABDURRAHMAN ORHAN MAĞDEN (Retirement Date : 16/03/2020 ) FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES ANATOMY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  İstanbul University Veterinerlik Fakültesi  1978
  PhD (Doctorate)  Uludağ University Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı  1982
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Morfoloji  1989
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1996
 • NO NAME YEAR
  1  The morphological grading and comparison of sutural patency among cranial sutures in dry human skull...  2017
  2  Foramen arcuale: A rare morphological variation located in atlas vertebrae...  2017
  3  Morphological and Morphometric Analysis of Foramen Magnum: An Anatomical Aspect...  2016
  4  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS...  2016
  5  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments...  2016
  6  Anatomy of the anteromedıal thıgh flap based on the oblıque branch of the descendıng branch of t...  2015
  7  Morphometrical Aspect on Angular Branch of Facial Artery...  2015
  8  Vascular Anatomical Features of the Medial Thigh Flap in Human Cadavers of Caucasian Origin...  2015
  9  ANATOMICAL FEATURES OF METOPIC SUTURE IN ADULT WEST ANATOLIAN DRY SKULLS...  2014
  10  ANATOMY OF DELTOID FLAP BASED ON POSTERIOR SUBCUTANEOUS DELTOID ARTERY: A CADAVERIC INVESTIGATION...  2014
  11  ANATOMICAL EVALUATION ON SARTORIOUS MUSCLE FLAPS...  2013
  12  The arterial anatomy of the saphenous flap: a cadaveric study....  2012
  13  Anatomy of gracilis muscle flap...  2010
  14  Anatomy of vastus lateralis muscle flap....  2010
  15  Anatomic bases of superficial temporal artery and temporal branch of facial nerve....  2010
  16  Supraclavicular artery flap...  2010
  17  Arterial anatomy of anconeus muscle flap....  2010
  18  Flap and incision design in implant surgery: clinical and anatomical study. Surg Radiol Anat....  2009
  19  The contribution of the micro dissection of the occipital artery to surgery...  2009
  20  The premasseteric branch of facial artery: Its importance for craniofacial surgery...  2009
  21  Multiple Variations in the Axillary Arterial Tree Relevant to Plastic Surgery: A Case Report...  2007
  22  Anatomic study of the vasculature of the submental flap....  2004
  23  Cadaveric study of the arterial anatomy of the upper lip,...  2004
  24  Arterial anatomy of the lower lip: a cadaveric study....  2003
  25  Superior ulnar collateral artery or superficial ulnar artery: does it make a difference?...  2002
  26  Arteria poplitea dallanım varyasyonlarının anatomik incelenmesi....  2001
  27  Musculi Lumbricales: Kliniğe Yönelik Morfometrik Bir Çalışma...  2001
  28  Distal ulnar tünelin anatomik incelenmesi....  2001
  29  Musculus abductor pollicis longus'un insersiyo tipleri....  2001
  30  Ramus superficialis nervi radialis'in anatomik incelenmesi....  2000
  31  Anatomic study of posterior interosseus nerve in the arcade of frohse...  1999
  32  Sinus sagittalis superior'a açılan venae cerebri superficiales'in anatomik olarak incelenmesi...  1999
  33  Hemispherium cerebri'nin facies superolateralis'inde yer alan anastomatik venlerin anatomik olarak i...  1999
  34  Lobus temporalis'in facies superdoteralis'inde yer alan venae superficiales cerebri'sinde yer alan v...  1998
  35  Lobus temporalis'in facies superolateralis'inde yer alan venae cerebri superficiales'in anatomik ola...  1998
  36  An anatomical study of the inferior cubital artery...  1997
  37  Anatomical Study of the Origin and Course of the Median Superficial Sural Artery...  1996
  38  Bilateral duplication of the optic canals....  1996
  39  Arteria metacarpea dorsalis I dağılım tiplerinin anatomik incelenmesi...  1996
  40  Arteria metacarpea dorsalis 2'nin orijin ve dağılımının anatomik incelenmesi...  1996
  41  Canalis opticus'un morfometrik değerlendirilmesi...  1995
  42  Canalis opticus açıklıklarının lokalizasyon özellikleri...  1995
  43  Anatomy and relationship of the suprascapular nerve....  1995
  44  Martin Gruber ( M - G ) anastomozunun anatomik incelenmesi....  1995
  45  Arteria facialis varyasyonlarının anatomik incelenmesi...  1995
  46  Fissura orbitalis superior'un orijinal tipleri....  1995
  47  Nervus tibialisin tarsal tünelde dağılımının anatomik incelenmesi...  1994
  48  Foramen caroticoclinoideum....  1994
  49  Orbita dış duvarındaki oluk ve bu oluğun foramen meningoorbitale ile ilişkisinin incelenmesi...  1994
  50  Aditus orbitae'nin morfometrik değerlendirilmesi ve orbital indekse göre sınıflandırılması...  1994
  51  Ramus marginalis mandibulae'nın anatomik incelenmesi...  1994
  52  Foramen magnum'un anatomik varyasyonları....  1994
  53  Omuz "impingement" sendromunda akromiyonun anatomik ve radyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi...  1993
  54  Triple straight sinus. Report of a cases...  1991
  55  Fibula cisminde foramen nutricium'un anatomik incelemesi...  1990
  56  İnsan desmocraniumunda sutural ve epektal kemiklerin varyasyonları...  1990
  57  İnsan desmocraniumunda sutura craniales ve os incae varyasyonları...  1990
  58  Radius cisminde foramen nutricium'un anatomik incelemesi....  1989
  59  Ulna cisminde foramen nutricium'un incelenmesi...  1989
  60  Türk toplumunda görülen hymen tipleri üzerine bir araştırma...  1989
  61  Canalis hypoglossi'nin şekil varyasyonları...  1989
  62  Confluens sinuum bölgesinde venöz sinuslerin anatomik incelemesi...  1989
  63  Nervus lingualis ile alt üçüncü molar diş bölgesi ilişkisinin anatomik incelemesi...  1989
  64  Polymethylmethacrylate'ın plastik enjeksiyon ve korozyon yöntemindeki yeri...  1985
  65  Koyun akciğerlerinde pulmoner venlerin dağılımı...  1984
  66  Nervus iliohypogastricus ve nervus ilioinguinalis dağılım varyasyonu (orijinal bir olgu)...  1984
  67  Koyun akciğerlerinde pulmoner arterlerin dağılımı...  1984
  68  Koyun akciğerlerinin bronkiyal segmentasyonu...  1984
  69  Nervus cutaneous femoris lateralis varyasyonu...  1984
  70  Arteria brachialis varyasyonları...  1981
  71  Bursa il merkezinde ilkokul çocuklarında boy ile baş gelişmesi arasındaki ilişkilerin antropom...  1979
 • NO NAME DATE
  1  Suprascapular Foramen A Rare Variation Caused By Ossified Suprascapular Ligaments... 02/09/2015 - 06/09/2015
  2  COEXISTENCE OF WORMIAN BONES WITH METOPISM, AND VICE VERSA, IN ADULT SKULLS... 02/09/2015 - 06/09/2015
  3  The importance of foramen spinosum agenesis and probable associated abnormal vascular structures in ... 13/11/2013 - 13/11/2013
  4  FASYAL SİNİRİN TEMPORAL DALI: ANATOMİK BİR ÇALIŞMA... 05/09/2013 - 08/09/2013
  5  SUTURA METOPICA?NIN BATI ANADOLU?DA YAŞAMIŞ YETİŞKİN İNSAN KAFATASLARINDAKİ İNSİDANSI VE T... 05/09/2013 - 08/09/2013
  6  ARTERIA ANGULARIS: ANASTOMOZLARI VE ANATOMİK VARYASYONLARI... 05/09/2013 - 08/09/2013
  7  The Arterial Anatomy of the Saphenous Flap: A cadaveric study... 28/06/2012 - 01/07/2012
  8  Arteria ulnaris bazlı flebe arteriyel beslenme açısından hangi kaslar katılabilir?... 01/09/2009 - 05/09/2003
  9  The distribution of branches of medial circumflex femoral artery.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  10  Adductor longus muscle: anatomic study... 07/09/2005 - 10/09/2005
  11  Vastus intermedius muscle, can the muscle be elevated as a flap?... 07/09/2005 - 10/09/2005
  12  Adductor brevis muscle: arterial and innervational study.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  13  The anatomic study of the blood supply of pectineus muscle.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  14  The anatomic study of middle collateral artery... 07/09/2005 - 10/09/2005
  15  The arterial anatomy and innervation of adductor magnus muscle.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  16  Adductor artery and muscular branches... 07/09/2005 - 10/09/2005
  17  The arterial anatomy of vastus lateralis muscle.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  18  The anatomy of lateral circumflex femoral artery and branches.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  19  Arteria temporalis superficialis ve nervus facialis ramus frontalis anatomisi... 21/09/2004 - 25/09/2004
  20  Musculus extensor pollicis longus arteriyel anatomisi... 26/08/2004 - 30/08/2004
  21  Musculus abductor pollicis longus'un arteriyel anatomisi... 26/08/2004 - 30/08/2004
  22  Arteria ve vena circumflexa ilium profunda anatomik verilerin plastik cerrahiye katkıları... 26/08/2004 - 30/08/2004
  23  Musculus pronator quadratus kanlanımındaki anatomik verilerin el cerrahisine katkıları... 01/09/2003 - 05/09/2003
  24  Arteria mediana: Antebrakial ve palmar tipler... 01/09/2003 - 05/09/2003
  25  Musculus palmaris longus kanlanımının anatomik incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  26  Musculus tensor fascia latae kanlanımının anatomik incelenmesi ve plastik cerrahiye katkıları... 01/09/2003 - 05/09/2003
  27  Musculus flexor digitorum superficialis'in arteriyel anatomisi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  28  Truncus thyrocervicalis dallarının tiplendirilmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  29  Musculus flexor digitorum profundus'un kanlanımı... 01/09/2003 - 05/09/2003
  30  Musculus brachialis'in kanlanımı... 01/09/2003 - 05/09/2003
  31  Musculus pronator teres'in kanlanımı... 01/09/2003 - 05/09/2003
  32  Musculus triceps brachii'nin arteriyel dağılımının incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  33  Arteria interossea anterior'un anatomik incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  34  Musculus extensor carpi radialis brevis kanlanımının anatomik incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  35  Musculus coracobrachialis'in arteriyel kanlanımı... 01/09/2003 - 05/09/2003
  36  Arteria biceps'in anatomik incelenmesi... 01/09/2003 - 05/09/2003
  37  Musculus extensor carpi radialis longus'un pedikül açısından serbest flep potansiyeli... 01/09/2003 - 05/09/2003
  38  Musculus biceps brachii'nin kanlanımı... 01/09/2003 - 05/09/2003
  39  Arteria zygomatico orbitalis'in anatomik incelenmesi ve ramus temporalis superficialis nervi faciali... 01/09/2003 - 05/09/2003
  40  temporal bölgede arteria temporalis superficialis ve ramus tempoaralis nervi facialis'in anatomik i... 01/09/2003 - 05/09/2003
  41  Arterial anatomy of lateral arm flap.... 02/05/2003 - 05/05/2003
  42  The distribution of superficial veins and sensory nerves of upper extremity.... 02/05/2003 - 05/05/2003
  43  Anatomy of radial recurrent artery.... 02/05/2003 - 05/05/2003
  44  The anatomy of the posterior interosseous artery.... 02/05/2003 - 05/05/2003
  45  An anatomic study of superficial cerebral veins draining into superior sagittal sinus.... 28/03/2003 - 31/03/2003
  46  Bir arteria submentalis orijinli arteria lingualis olgusu (Kadavra çalışması)... 18/10/2002 - 20/10/2002
  47  Clavikula altından geçen bir arteria supraklavikularis olgusu (kadavra çalışması)... 18/10/2002 - 20/10/2002
  48  Deltoid flep kullanımında arteria deltoidea subcutanea posterior... 18/10/2002 - 20/10/2002
  49  Submental Arter Ada Flebi Anatomik Çalışması... 18/10/2002 - 20/10/2002
  50  Anatomical analysis of the anastomotic veins located on the superolateral face of cerebral hemisphe... 03/06/2002 - 08/06/2002
  51  Arteria thoracica lateralis tarafından kanlandırılan musculus coracobrachialis: Bir olgu sunumu... 06/03/2002 - 09/03/2002
  52  Musculus coracobrachialis'in fasciculus medialis'den ayrılan bir dal ile inervasyonu: Olgu sunumu.... 06/03/2002 - 09/03/2002
  53  Musculus coracobrachialis accessorius: Bir olgu sunumu.... 06/03/2002 - 09/03/2002
  54  Musculus latissimus dorsi accessorius: Bir olgu sunumu... 06/03/2002 - 09/03/2002
  55  An alternative way in sacral screw fixation:an anatomical study,... 27/02/2002 - 02/03/2002
  56  Anatomical study of the superficial radial nerve.... 26/09/2001 - 28/09/2001
  57  An anatomic study of the popliteal artery variations.... 02/06/2000 - 04/06/2000
  58  Nervus medianusun canalis carpi düzeyinde planum medianuma göre pozisyonlarının topografik değe... 25/10/1999 - 30/10/1999
  59  M. Extensor carpi radialis longus ve brevisin tendon varyasyonları... 25/10/1999 - 30/10/1999
  60  Ramus radioulnaris transversalis'in dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  61  Musculus extensor carpi ulnaris'in insersiyo çesitliliği... 25/10/1999 - 30/10/1999
  62  Musculus adductor pollicis'in orijinde nervus ulnaris'in kompresyonu... 25/10/1999 - 30/10/1999
  63  Musculus Extensor Digiti Minimi'nin İnseriyo Tipleri... 25/10/1999 - 30/10/1999
  64  Musculus coracobrachialisin nervus radialisden ayrılan bir dal ile innervasyonu (Olgu sunumu)... 25/10/1999 - 30/10/1999
  65  Musculus abductor pollicis longusun insersiyo tipleri.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  66  Arteria poplitea varyasyonlarının anatomik incelenmesi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  67  Nervus medianus'un canalis carpi içindeki pozisyonlarının incelenmesi ve klinik önemi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  68  Distal ulnar tünelin anatomik incelenmesi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  69  Ramus superficialis nervi radialis'in anatomik incelenmesi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  70  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  71  Musculus pronator quadratus varyasyonlarının cerrahi önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  72  Ramus palmaris nervi medianin dağılımının anatomik incelenmesi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  73  Musculi lumbricales: kliniğe yönelik morfometrik bir çalışma... 25/10/1999 - 30/10/1999
  74  Petroklival eklem ve Gruber ligamanının Dorello kanalı ile ilişkisi... 17/05/1999 - 19/05/1999
  75  Dorello kanalının mikroanatomisi?, 11. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya, 1997.... 16/05/1997 - 20/05/1997
  76  Dorello kanalının mikroanatomisi... 16/05/1997 - 20/05/1997
  77  Meckel Cave'ın mikroşirürjikal anatomisi... 16/05/1997 - 20/05/1997
  78  Fossa sacci lacrimalisin anatomik özellikleri.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  79  Musculus biseps brachiinin tuberculum minusdan orjin alan aksesuar başı.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  80  nervus, arteria ve vena suprascapularisin foramensuprascapulae ile ilişkilerinin anatomik incelenme... 06/09/1995 - 09/09/1995
  81  Ligamentum scapholunatum'un anatomik varyasyonları.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  82  Bilateral çift canalis opticus.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  83  Anatomic variations of scapholunate (SL) ligament... 03/07/1995 - 07/07/1995
  84  Anatomic variations of suprascapular nerve... 27/06/1995 - 01/07/1995
  85  Anatomic Variations of Scapholunate (SF) Ligament... 27/06/1995 - 01/07/1995
  86  Anatomic variations of scapholunate ligament.... 27/06/1995 - 01/07/1995
  87  Anatomic Variations of Transverse Ligament and Suprascapular Foramen; Locations of Suprascapular A... 27/06/1995 - 01/07/1995
  88  Anatomic variations of suprascapular artery, vein and nerve when passing across the foramen suprasca... 16/06/1994 - 18/06/1994
  89  Importance of social and cultural activities in medical education... 30/09/1993 - 01/10/1993
  90  Foramem caroticoclinoideum.... 22/09/1993 - 25/09/1993
  91  Gözyaşı yollarının anatomisi, kese biçim ve boyutları ile nazolakrimal kanal trajesinin daktr... 09/09/1989 - 14/09/1989
 • NO NAME YEAR
  1  Anatomia...  2016
  2  ANATOMIA...  2015
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Importance of Anatomical Landmarks on Axillary Neurovascular Territories for Surgery Current Concepts in Plastic Surgery...  2012
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Anatomy , Director of Science Branch, September 2015- December 2017
  2 Faculty of Medicine Basic Medical Sciences Anatomy , Director of Science Branch, September 2012- September 2015
  3 Aile Araştirmalari Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, June 2011- June 2014
  4 Vocational School of Health Services , College Director, April 2011- April 2014
  5 Vocational School of Health Services , Head of College Board, April 2011- April 2014
  6 Vocational School of Health Services , Head of College Council, April 2011- April 2014
  7 Vocational School of Health Services , Deputy College Director, March 2011- April 2011
  8 Vocational School of Health Services , Head of College Board, March 2011- April 2011
  9 Vocational School of Health Services , Head of College Council, March 2011- April 2011
  10 Dokuz Eylül University , Rector Counselor, April 2010- July 2012
  11 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, April 2010- April 2010
  12 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2008- April 2010