Tr

Professor Doctor CAN KARACA FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY WOUND HEALING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ankara University Tıp Fakültesi  1978
  Specialization in Medicine  Hacettepe University Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı  1984
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1991
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi ABD  1994
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
 • NO NAME YEAR
  1  A New Modification of Fan Flap for Large Lower Lip Defects...  2018
  2  Göğüs Duvarının Replasmanı ve Rekonstrüksiyonu...  2018
  3  Mastopeksi...  2015
  4  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma...  2014
  5  Necrotising fasciitis in the central part of the body: diagnosis, management and review of the liter...  2013
  6  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  7  Necrotizing fasciitis: diagnosis, treatment and review of the literature...  2012
  8  Our experience on forehead flaps for the reconstruction of face defects and assessment of patient ex...  2008
  9  Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi...  2007
  10  Interesting case: Endosteal formation of new bone around a Kirschner wire in long term follow up of ...  2006
  11  Question Mark Ear Deformity and a Modified Surgical Correction Method: a Case Report...  2005
  12  Repair of cartilage defects with periosteal grafts...  2005
  13  Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatü...  2004
  14  Modifications of the Inverted T-Shaped Silicone Implant for Treatment of Temporomandibular Joint Ank...  2004
  15  Dermatofibrosarkoma Protuberanslı Olgulardaki Klinik Deneyimlerimiz...  2004
  16  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  17  Inverted, T-shaped silicone implant for the treatment of temporomandibular joint ankylosis...  1998
  18  Evaluation of Velopharyngeal Pathophysiology and Velopharyngeal Insufficiency with Magnetic Resonanc...  1998
  19  Ischemia/reperfusion injury in flow-through venous flaps....  1998
  20  Surgical treatment for ischial pressure sores with gracilis myocutaneous flap...  1998
  21  ıschemia/reperfusion injury in flow thropugh venousw flaps...  1998
  22  Sentetik Materyaller ile Yüz Kontur Restorasyonu...  1997
  23  Effects Of The Number of Pedicles on Perfusion and Survival Of Venous Flaps: An Experimental Study i...  1997
  24  Treatment of Hemangiomas and Vascular Malformations by Electrothrombosis...  1997
  25  Mesenchymal Chondrosarcoma.A case Report....  1996
  26  Treatment of temporomandibular joint ankylosis with inverted T-shaped silicone implants...  1996
  27  Mentosternal Pterygium with Teratoma...  1996
  28  Postauricular dermoid cyst: A case report...  1996
  29  Free Arterialised Venous Forearm Flaps for Limb Reconstruction...  1996
  30  Free Arterialized Venous Forearm Flaps...  1995
  31  Mirror Imaging Cleft Lip in Monozygotic Twins...  1995
  32  Mandibula Prognatisi Tedavisinde Sagital Split Ramus Osteotomisi Sonuçlarımız...  1994
  33  Mandibula Osteosarkomu...  1994
  34  Bası yaraları ve cerrahi tedavisi...  1994
  35  kronik ve geniş iskial bası yaralarının grasilis kas-deri flebi ile onarımı...  1993
  36  Interferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi: (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  37  Solvent Dehidrate Dura (TutoplastR) ile Üretra Fistülü Onarımı (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  38  Çocuk Yüz Kemik Kırıklarının Tedavisinde Mini ve Mikro Plak Uygulaması...  1993
  39  Yüz Kemik Kırıkları Osteosentezinde Miniplak Uygulaması (Klinik çalışma)...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Subkutan Mastektomi Sonrasında Protez Altı Desmoid Tümör... 26/10/2019 - 30/10/2019
  2  Meme Dolgusu Sonrası Augmentasyon Mastopeksi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  3  Tek Taraflı Yarık Dudak Olgularında Skoog Tekniği ile Onarım Deneyimlerimiz... 26/10/2019 - 30/10/2019
  4  Nötropeni ile birlikte yarık dudak olgu sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  5  Palmar Bölgede İğsi Hücreli Mezenkimal Tümör - Miyofibroblastik Sarkom... 11/10/2017 - 14/10/2017
  6  Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı... 11/10/2017 - 14/11/2017
  7  Enkondrom Olgusunda Birinci Parmak Rekonstrüksiyonu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  8  Tip-2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  9  Dudak ve damak Yarığı ile Ektopik Yerleşimli Kalp Birlikteliği... 27/10/2016 - 30/10/2016
  10  Servikal Bölgede Dev Schwannom - Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  11  The Effects of Implantation of Differentiated Embryonic Stem Cells (dESC) and Differentiated Bone Ma... 21/08/2014 - 24/08/2014
  12  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  13  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  14  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  15  Maksiller Lipom Olgusu... 31/10/2012 - 04/11/2012
  16  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  17  Noncultured and Cultured ADAS treatment for Primary Wound Healing Following Radiotherapy... 07/10/2011 - 09/10/2011
  18  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  19  Parotidektomi Olgularının Klinik ve Histolojik Analizi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  20  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  21  Yanık Sonrası Gelişen Boyun Kontraktürünün Ekspanse Bilateral Deltopektoral Fleple Tedavisi: O... 15/09/2010 - 19/09/2010
  22  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  23  Jinekomasti Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  24  Sindaktili Onarımı Sonrasında Keloid Oluşumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  25  İnguinal Bölgede Nadir Bir Kitle : Venöz Hemanjiom... 17/10/2009 - 21/10/2009
  26  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  27  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  28  Üçüncü Molar Diş Çekimine Bağlı Gelişen Mandibula Angulus Fraktürü... 15/10/2008 -
  29  Maksilla Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 - 18/10/2008
  30  Köstebek Tuzağıyla Oluşan El Yaralanmaları... 17/10/2007 -
  31  Reconstruction of Total Uper Lip Defect With Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  32  Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate P... 25/05/2007 - 27/05/2007
  33  The Late Results in Prominent Ear Reconstruction With Closed Anterior Scorring And Conchascaphal Sut... 25/05/2007 - 27/05/2007
  34  High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity... 25/05/2007 - 27/05/2007
  35  The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis... 25/05/2007 - 27/05/2007
  36  TREATMENT OF MARJOLIN ULCER... 25/05/2007 - 27/05/2007
  37  A Rare Muscle Variation At The Axillary Region... 22/05/2007 - 26/05/2007
  38  Erişkin Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller İlerletme ve Ekspansiyon Uygulamalarının Geç... 20/09/2006 - 23/09/2006
  39  Kostal Kıkırdak Grefti Kullanılarak Yapılan Dorsal Nazal Augmentasyonların Geç Dönem Sonuçla... 20/09/2006 - 23/09/2006
  40  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onaımında Geç Dönem S... 20/09/2006 - 23/09/2006
  41  Doğumsal aglossi ve situs inversus totalis: olgu sunumu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  42  Tuberöz Ksantomlar... 18/10/2002 - 20/10/2002
  43  Çok ender bir parotis tümörü: Adenoskuamöz karsinom... 18/10/2002 - 20/10/2002
  44  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  45  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  46  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  47  Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  48  Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Ü... 27/09/2000 - 01/10/2000
  49  Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar... 27/09/2000 - 01/10/2000
  50  Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi... 27/09/2000 - 30/10/2000
  51  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  52  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması... 30/09/1999 - 03/11/1999
  53  Nazoetmoid Maksiller ve Orbital Bölgede Bir Yabancı Cisim Olarak Cam... 30/09/1999 - 03/10/1999
  54  Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları... 30/09/1999 - 03/10/1999
  55  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  56  Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzer... 30/09/1999 - 03/10/1999
  57  Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  58  Beslenmelerine Göre Güncelleştirilmiş Flep Sınıflandırılması: Konvansiyel ve Nonkonvansiyel... 02/09/1997 - 07/09/1997
  59  Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  60  Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesi... 02/09/1997 - 07/09/1997
  61  Distraksiyon Yöntemi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu... 02/09/1997 - 07/09/1997
  62  Pedikül Sayısının venöz Flep Perfüzyon ve Yaşamına Etkileri: Tavşanlarda Deneysel ÇaliŞma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  63  Nonkonvansiyonel Fleplerin Özellikleri... 02/09/1997 - 07/09/1997
  64  Ön kranial taban defekti onarımında kombine temporal kas flebi ve perikranial flep... 02/09/1997 - 07/09/1997
  65  Temporomandibular Eklem Ankilozunun Özel Şekillendirilmiş Silikon İmplant ile Tedavisi... 04/09/1996 - 08/09/1996
  66  Treatment of chronic and wide ischial pressure sores with gracilis myocutaneous flap... 27/04/1996 - 29/04/1996
  67  Konvansiyonel Olmayan Fleplerin Perfüzyonu... 20/09/1995 - 25/09/1995
  68  Dudak RekonstrÜksiyonunda Submental Ada Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  69  Chinese Flebe Alternatif Serbest Arteriovenöz Önkol Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  70  arterialize venöz flep (deneysel veklinik çalışma)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  71  Erkek Transseksüelde Kadın Dış Genital Organ Rekonstrüksiyonu... 01/11/1994 - 04/11/1994
  72  İlginç Yerleşimli Bir Kondrosarkom Olgusu... 01/10/1994 - 04/10/1994
  73  Hemanjiom ve Vasküler Malformasyonların Elektrotrombosis ile Tedavisi... 01/10/1994 - 04/10/1994
  74  Arterialize Venöz Flep... 01/10/1994 - 04/10/1994
  75  Liyofilize Dura Kaplı Silikon İmplantlar: Kapsüler Kontraktürü Azaltabilir mi?... 22/04/1994 - 22/04/1994
  76  Mammoplastide Medial Pedikül... 22/04/1994 - 22/04/1994
  77  Rigid Fixation For Silicone Block Implants... 02/06/1993 - 05/06/1993
  78  An Arterial Flap (Experimental And Clinical Study)... 02/06/1993 - 05/06/1993
  79  Nadir Yüz Yarıkları... 03/11/1992 - 06/11/1992
  80  Çocuk Yüz Kemik Kırıkları Tedavisinde Mini ve Mikroplak Kullanımı... 03/11/1992 - 06/11/1992
  81  Üretral Fistüllerin Tutoplastr ile Onarımı... 24/10/1992 - 27/10/1992
  82  Silikon Blok ile Yüz Konturu Düzeltmelerinde Yeni Bir Yöntem... 24/10/1992 - 27/10/1992
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  5/2011 - 8/2011
  2  İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 - 2013...  4/2011 - 8/2011
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü Proje Ofisi Çalışma Grupları: Ulaşım, Kentsel Altyapı, Enerji Kullanımı...  5/2011 - 9/2011
  4  Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi...  6/2010 - 12/2010
  5  Malign Melanomda Regülatör T Hücrelerinin Yeri...  9/2008 - 9/2011
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery , Director of Science Branch, October 2017-Continues
  2 Teaching Hospital , Head Doctor, August 2015- August 2016
  3 Mevlana Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, April 2015- February 2017
  4 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery , Director of Science Branch, October 2014- October 2017
  5 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2012- August 2015
  6 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, July 2012- August 2012
  7 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery , Director of Science Branch, October 2011- October 2014
  8 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, October 2011- July 2012
  9 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, September 2011- October 2011
  10 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, April 2010- September 2011
  11 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, April 2010- April 2010
  12 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, May 2009- April 2010
  13 Presidency of Dokuz Eylul University Genel Sekreterlik , Genel Sekreter Vekili, April 2009- August 2015
  14 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery , Director of Science Branch, October 2008- October 2011
  15 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 2008- February 2009
  16 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, October 1999- August 2000
  17 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, August 1998- October 1999
  18 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, October 1996- August 1998