Tr

Associate Professor NİLGÜN YENER VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Selçuk University Fen Fakültesi Kimya Bölümü  1980
  Master's Degree  Selçuk University Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı  1985
  PhD (Doctorate)  Ege University Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı  2000
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2000
  Associate Professor  Kimya  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Preparation and Characterization of Nanoporous Powders from Bentonite by Hydrochloric Acid Leaching ...  2020
  2  Does Taurine Improve Fracture Healing? An Experimental Study...  2018
  3  Blocking the Cleavage of Filamin A by Calpain Inhibitor Decreases Tumor Cell Growth...  2018
  4  The report of the 1st Turkey in vitro diagnostic symposium results...  2017
  5  A DFT and TDDFT investigation of interactions between pyrene and amino acids with cyclic side chains...  2016
  6  Use and Evaluation of Newly Synthesized Fluorescence Probes to Detect Generated OH? Radicals in Fibr...  2016
  7  Effect of hydroxyethyl starch 130/0.4 on ischemia-reperfusion determinants in minor Lower extremity ...  2015
  8  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  9  Adsorption from n-heptane/benzene liquid mixture on acid leached bentonite powders...  2013
  10  Resveratrol reduces matrix metalloproteinase-2 activity induced by oxygen-glucose deprivation and re...  2012
  11  Simultaneous determination of cation exchange capacity and surface area of acid activated bentonite ...  2012
  12  Special-study modules in a problem-based learning medical curriculum...  2011
  13  İnsan Beyin Mikrovaskuler Endotel Hücrelerinde in vitro İskemi Reperfüzyon Modelinin Geliştiril...  2010
  14  Thermal behavior of a mineral mixture of Sepiolite and Dolomite...  2007
  15  Attaining basic chemical educational goals in problem based learning: a sample module...  2006
  16  Tıp öğrencilerine özel çalışma modülü uygulaması örneği...  2005
  17  Plasma selenium and urinary iodine in patients with goiter...  2004
  18  Investigation of Pd catalyzed Co(III)-EDTA/hypophosphite inhibition reaction kinetics, mechanism and...  2004
  19  Determination of Trace Amounts of Iodide by an Inhibition Kinetic Spectrofhotometric Method...  2004
  20  Basal serum nitric oxide levels in patients with type 2 diabetes mellitus and different stages of re...  2003
 • NO NAME DATE
  1  Organotoxic Effects of Deguelin and Docetaxel in Experimental Lung Cancer Model... 26/10/2018 - 30/10/2018
  2  Deneysel in vivo Metastatik Akciğer Kanseri Modelinde Standart Tedavi ile Deguelin'in Kardiyotoksik... 10/11/2017 - 12/11/2017
  3  Deguelin'in Pankreas ve Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Etkinliğinin Standart Tedaviler ile Kar... 19/09/2017 - 23/09/2017
  4  1. Türkiye İn Vitro Diyagnostik Sempozyumu Sonuç Raporu... 02/11/2016 - 05/11/2016
  5  Kras Geni Ekson-1 kodon 12 (g/t) Mutasyonunun Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine Yakalanma... 15/10/2016 - 19/10/2016
  6  The report of the 1st Turkey in vitro diagnostic symposium results... 03/09/2016 - 08/09/2016
  7  Yeni sentezlenen fluoresans probların fibroblast hücrelerde oluşturulan OH.Radikallerinin belirti... 25/09/2012 - 28/09/2012
  8  Prenin Şeçilmiş İlaç Molekülleriyle Etkileşiminin Spektroskopik ve Yarı Ampirik Yöntemlerle... 29/11/2011 - 02/12/2011
  9  Taurinin Deneysel Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi... 31/10/2011 - 05/11/2011
  10  Taurin'in Deneysel Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi... 27/10/2010 - 30/10/2010
  11  İnsan beyin mikrovasküler endotel hücrelerinde hipoksi/reoksijenasyon ile indüklenen MMP-2 sekre... 28/10/2009 - 31/10/2009
  12  Resveratrol decreases hypoxia/reoxygenation induced MMP-2 secretion in human brain microvascular end... 04/07/2009 - 09/07/2009
  13  Pren ile Dopamin, Fenotiazin ve Promazin Molekülleri Arasındaki Etkileşimlerin Fotofiziksel ve ... 16/06/2009 - 20/06/2009
  14  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  15  The Protective Role of Erytropoietin Against In-vitro Ischemia Reperfusion Injury in HUVE Cells In v... 15/04/2009 - 20/04/2009
  16  kronik alkol kullanımında karnozinin böbrekteki etkileri... 20/05/2008 - 23/05/2008
  17  Aromatik Hidrokarbonlar ile Aminoasitlerin oluşturduğu Donör-Akseptör Komplekslerinin Elektronik... 13/12/2007 - 14/12/2007
  18  Protective effects of resveratrol against in vitro hypoxia reoxygenation injury in human umbilical v... 07/07/2007 - 12/07/2007
  19  Investigation of Pd Catalyzed Co(III)-EDTA/ Hypophosphite Inhibition Reaction Kinetics, Mechanism an... 30/09/2005 - 04/10/2005
  20  A Model Of A "Special Study Module" Application For Medical Students... 05/08/2004 - 07/08/2004
  21  Tıp öğrencilerine özel çalışma modülü uygulaması örneği... 15/05/2004 - 19/05/2004
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Uygulamalarında Molekül Modellerinin Kullanı... 26/10/2001 - 29/10/2001
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvar Uygulamalarından Örnekler... 26/10/2001 - 29/10/2001
  24  İnhibisyon Kinetiği ve Mekanizmasının İncelenmesi ve Kullanım Olanaklarının Araştırılmas... 04/09/2001 - 07/09/2001
  25  Plasma Selenium Concentration And Urinary Iodine Excretion In Patients With Goiter... 01/05/2001 - 05/05/2001
  26  Determination of Iodine in Urine Using A Kinetic Inhibition Method... 23/10/2000 - 27/10/2000
  27  Asit Aktivasyonu İle Killerin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değişimi... 24/09/1985 - 27/09/1985
  28  Killerin Ağartıcı Özellikleri... 24/09/1985 - 27/09/1985
  29  Isıl Aktivasyonun Dolomitli Bir Sepiolitin Adsorplama Özellikleri Üzerine Etkisi... 24/09/1985 - 27/09/1985
  30  Killerde Boya Adsorpsiyonu... 21/02/1984 - 26/02/1984
 • NO NAME DATE
  1  Yeni Sentezlenen Fluoresan Probların Fibroblast Hücrelerde Oluşturulan OH. radikalleri için Kullanılması ve Değerlendirilmesi...  10/2011 - 10/2013
  2  Poliaromatik Hidrokarbonların Aromatik Biyomoleküllerle ve İlaç Molekülleriyle Temel ve Uyarılmış Haldeki Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi...  4/2009 - 4/2011
  3  Seçilmiş Poliaromatik Hidrokarbonların Aromatik Biyomoleküllerle ve Bazı İlaç Molekülleriyle Temel ve Uyarılmış Haldeki Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi...  6/2008 - 6/2010
  4  Spinal anestezi altında turnike uygulanan minör alt ekstremite cerrahisinde önyükleme sıvılarının iskemi reperfüzyon belirleyicileri üzerine etkileri...  10/2006 - 3/2007
  5  Akut İskemik İnmede Metilmalonik Asit ve Vitamin B12 Serum Düzeylerinin Klinik Özelliklerle Korelasyonu...  6/2004 - 8/2007
 • NO NAME DATE
  1  Kongre Özel Ödülü...  2011
  2  BATOK Ödülü...  2004
 • NO Responsibility
  1 Vocational School of Health Services , Member of College Council, December 2017-Continues