Tr

Professor Doctor ELİF AKALIN FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1989
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1995
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1999
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2005
 • NO NAME YEAR
  1  Preference of patients with neuromuscular diseases concerning complementary and alternative medical ...  2019
  2  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  3  Easy Volumeter in Detection of Breast Cancer-Related Lymphedema: A Validity Study....  2019
  4  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  5  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  6  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  7  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  8  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  9  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  10  Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerv...  2012
  11  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  12  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel ...  2011
  13  Tc-99m HIG Scintigraphy in Detection of Active Inflammation in Ankylosing Spondylitis...  2011
  14  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  15  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  16  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  17  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  18  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  19  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  20  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  21  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  22  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  23  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  24  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  25  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  26  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  27  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  28  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  29  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  30  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  31  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  32  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  33  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  34  Patoloji laboratuvarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri....  2005
  35  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  36  Task-based learning ( TBL) in Dokuz Eylül University Medical School Turkey...  2004
  37  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
  38  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  39  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eği...  2002
  41  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  42  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  43  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  44  Faculty Development Programs in Dokuz Eylul School of Medicine: In the Process of Curriculum Change ...  2002
  45  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  46  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  47  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi...  2001
  48  The droopy shoulder syndrome...  2001
  49  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  50  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  51  Mezuniyet Öncesi Klinik Tıp Eğitiminde Taska Dayalı Öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...  2001
  52  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  53  Probleme dayalı Öğrenim oturumlarında izlenen süreçler ve eğitim yönlendiricilerinin rolü...  2001
  54  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  55  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  56  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  57  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlar...  2000
  58  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  59  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  60  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  61  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  62  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  63  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  64  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  65  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  66  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  67  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  68  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  69  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  70  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  71  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  72  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  73  İnmeli hastalarda lezyon tarafı ile fonksiyonel iyileşme ilişkisi...  1997
  74  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  75  Osteoporoz tanısına yaklaşımda kemik mineral yoğunluğu standart sapma değerinin etkinliği...  1997
  76  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  77  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  78  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Meme Ca ile İlişkili Lenfödemde Ultrasonografinin Tanısal Katkısı... 11/10/2019 - 13/10/2019
  2  Meme ca Tanılı Türk Kadınlarının Bası Giysisi Kullanımı ile İlişkili Gerçek Yaşam Veril... 11/10/2019 - 13/10/2019
  3  Meme kanserli hastalarda osteoporoz farkındalığı, bilgi düzeyi ve etkili faktörler: Ön çalı... 22/11/2018 - 25/11/2018
  4  Complementary and alternative therapies in neuromuscular diseases... 27/06/2018 - 29/06/2018
  5  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  6  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  7  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  8  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  9  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  10  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  11  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  12  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  13  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  14  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  15  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  16  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  17  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  18  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  19  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  21  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  22  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  23  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  24  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  25  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  26  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Değerlendiril... 07/05/2014 - 09/05/2014
  28  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğitici ve Öğrenci Geri Bildirimleri... 02/05/2013 - 03/05/2013
  29  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  30  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  31  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  32  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  33  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  34  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  35  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  36  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  37  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  38  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  39  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Müfredat Revizyonu Çalışmaları... 02/06/2010 - 05/06/2010
  41  Ağrının algılanmasında fonksiyonel MRG bulguları... 04/11/2009 - 09/11/2009
  42  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  44  Effects of anaerobic training on serum paraoxonase/arylesterase enzyme activity... 18/11/2008 - 23/11/2008
  45  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  46  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  47  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  48  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  49  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  50  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  51  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  52  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  53  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  54  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  55  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  56  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  57  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  58  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  59  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  60  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  61  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  64  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  65  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  66  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  67  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  68  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  69  The determined to shoulder problems at chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  70  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  71  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  72  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  73  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  74  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in the Detection of Active Inflammation in Patients... 31/08/2002 - 04/09/2002
  75  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  76  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği... 06/03/2002 - 09/03/2002
  77  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  78  Adheziv kapsülitte teknesyum 99-m human immunglobulin sintigrafisinin yeri... 06/03/2002 - 09/03/2002
  79  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  80  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  81  Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  82  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında omuz problemlerinin incelenmesi... 01/03/2002 - 01/03/2002
  83  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  84  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  85  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  86  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  87  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  88  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  89  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  90  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  91  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  92  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  93  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  94  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  95  Hipermobilite sendromu, patellofemoral uyumsuzluk ve düşük omuz sendromu birlikteliği nedeniyle ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  96  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  97  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  98  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  99  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  100  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  101  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  102  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  103  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  104  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  105  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  106  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  107  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  108  Serebrovasküler olay sonrası gelişen hemiplejilerde omuz subluksasyonu, kol fonksiyonları, ve om... 15/05/1997 - 18/05/1997
  109  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  110  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  111  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  112  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  113  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  114  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  115  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  116  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH)'a bağlı servikal omurga tutulumu ve disfaji: olgu sun... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO NAME YEAR
  1  Probleme Dayalı Öğrenim...  2002
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Lenfödemde Kompresyon Tedavisi Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  2  Ön Çapraz bağ Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  3  Rehabilitation principles of chronic childhood arthritides Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
  4  Probleme Dayalı Öğrenim Dokuz Eylül Yayınları...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Fibromiyalji sendromlu hastalarda Plazma Kolin düzeyleri ve Leptin ile ilişkisi; olgu-kontrol çalışması...  1/2020 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  4  Düşük frekanslı TENS uygulamasının santral ağrı modulasyonuna etkisinin FMRG ile araştırılması...  7/2007 - 7/2008
  5  Kokstrartrozu olan hastalarda kısa dalga diatermi tedavisinin etkinliği...  1/2006 - 1/2006
  6  Chopart ve ayak bileğinin üç boyutlu incelenmesi, kuvvet analizi ve yeni bir ayak bileği protezi geliştirilmesi...  1/2005 - 1/2007
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Director of Science Branch, April 2010- August 2011
  2 Faculty of Medicine , Vice Dean, February 2007- February 2010
  3 Faculty of Medicine , Vice Dean, January 2007- February 2007
  4 School of Physical Therapy and Rehabilitation , Vice College Director, July 2004- June 2005
  5 Vocational School of Health Services , Head of The Programme, September 2002- September 2005
  6 Vocational School of Health Services , Member of College Board, September 2002- September 2005
  7 Vocational School of Health Services , Vice College Director, August 2002- September 2004
  8 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, November 2000- November 2003