Tr

Professor Doctor MEHMET FIRAT KUTLUK FACULTY OF FINE ARTS MUSICOLOGY MUSICOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü  1985
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  1989
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı  1994
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  1997
  Full Professor  Dokuz Eylül University Güzel Sanatlar Fakültesi  2003
 • NO NAME YEAR
  1  Turning Youthful Adventure into a Lifelong Project; Interview with Martin Stokes...  2019
  2  The impact of musical experience on neural sound encoding performance...  2019
  3  Yeni Angara Müziğinde Kadın ve Gizli Senaryoları...  2018
  4  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  2011
  5  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması...  2011
  6  Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler...  2008
  7  Müzik Eleştirisi...  2006
  8  CD Kapaklarındaki Cinsellik ve Kayıt Sektörünün Yeni Satış Teknikleri...  2004
  9  "Protest'den Club Kültürüne": Değişen Toplumsal yapıda Gençlik ve Pop Müzik. Altkültürün ...  2003
  10  Club Kültüründe DJ ve Clubber Jargonu...  2003
  11  Müziği Yasaklamak...  2002
  12  Bir Videoklip ve Düşündürdükleri...  2002
  13  Müziği Adlandırmak...  2001
  14  Yeni Bir Müzik Kültürü (mü?)...  2001
  15  Teknoloji Toplumu İçin Uygun CD'ler...  1998
  16  Rönesansta Müzik-Din İlişkisi...  1998
  17  Türk Pop Müziğinde Protest Etkiler Üzerine Bir İnceleme...  1996
  18  1948 Eleştirisi ve Türkiye...  1992
  19  Darülbedayi'de Operet...  1988
  20  Saygun'un Müzik Eğitimciliği...  1987
 • NO NAME DATE
  1  A Case Study on Auditory Brain Activations Relative to Musical Experience by Means of EEG Complexity... 02/05/2018 - 05/05/2018
  2  Republican Period Music Policies Critique Through Cultural Elitism... 22/03/2018 - 24/03/2018
  3  Müziğe Verilen Duygusal Tepkide Zaman-Mekan Etkenleri... 18/10/2016 - 22/10/2016
  4  Sinemada "Kötü Adam" ve Müzik: Film Karakterleri ve Klasik Müzik İlişkisi... 18/10/2016 - 22/10/2016
  5  Rock Erkek Müziği midir?... 12/10/2016 - 14/10/2016
  6  Klasik Müzik Performansçılarında "Müzik Algısı" ve Diğer Müzik Türlerine Yönelik Yaklaş... 12/10/2016 - 14/10/2016
  7  Kültürel Elitizm Bağlamında Darülbedayi'de Operet... 15/10/2015 - 16/10/2015
  8  Müziği İzlemek ve Değişen Görsel Algı: Klasik Müzik Videolarına Postmodern Bakış... 28/05/2015 - 30/05/2015
  9  Hisarlı Ahmet Sempozyunlarında Gelinen Nokta ve Müzik Üzerine Çalışmak... 28/05/2015 - 30/05/2015
  10  Müzikte İnterdisipliner Çalışma Sorunları... 11/05/2015 - 12/05/2015
  11  The Musician's Brain: Increased Grey Matter Volume and White Matter Integrity. A Voxel Based Morphom... 23/03/2015 - 25/03/2015
  12  Tom ve Jerry Özelinde Türkiye'de Klasik Müzik Algısı: Kültürel Elitizmin Çöküşü... 05/11/2014 - 08/11/2014
  13  Tonal ve Atonal Akorlara Beyin Yanıtlılığı Bir EEG Çalışması... 06/06/2013 - 08/06/2013
  14  Müzisyen Beyni ve Beyaz Madde Yapısındaki Farklılıklar: Bir DT-MRI Çalışması... 24/05/2012 - 26/05/2012
  15  Dichotic tonal processing in musicians... 14/09/2011 - 18/09/2011
  16  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri... 19/10/2010 - 22/10/2010
  17  Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: DEU Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması... 19/10/2010 - 22/10/2010
  18  Yeni Bir Müzik Kültürü (Mü) ?... 07/05/2010 - 10/05/2010
  19  music preference and personality; has a personality play part on musical taste?... 08/07/2008 - 13/07/2008
  20  cultural relativity vs scientific universalism: emotions, identity and the materials of popular musi... 03/07/2008 - 06/07/2008
  21  Cultural relativity vs. scientific universalism: emotions, identity and the 'materials' of popular m... 03/07/2008 - 06/07/2008
  22  "müzik beğenisi kişilikle bağlantılı mıdır?"... 21/02/2008 - 23/02/2008
  23  Popüler müzik: Kültürel kimlik ve duygular... 21/02/2008 - 23/02/2008
  24  Müzisyen Beyni:Profesyonel Kadın Müzisyenlerle Müzik Eğitimi Almamış Kadınların Müziği Al... 21/02/2008 - 23/02/2008
  25  Profesyonel Müzisyenlerde Müzik Algısı Farklılıkları:Bir fMRI Çalışması... 21/02/2008 - 23/02/2008
  26  Müzik begenisinin beyindeki yansımaları: Fonksiyonel manyetik resonans görüntüleme çalısmas... 27/10/2007 - 31/10/2007
  27  Müzik Beğenisinin Beyindeki Yansımaları: Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışm... 27/10/2007 - 31/10/2007
  28  Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler: Bir fMRI Çalışması... 10/09/2007 - 15/09/2007
  29  Cultural Effects on Musical Preferences: an fMRI Study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  30  Cultural effects on musical preferences: An fMRI study... 15/08/2007 - 19/08/2007
  31  Disiplinlerarası bir arastırma alanında kültürel sorunlar: Müzikoloji, nöroloji ve radyoloji ... 09/05/2007 - 11/05/2007
  32  Disiplinlerarası Bir Araştırma Alanında Kültürel Sorunlar: Müzikoloji, Nöroloji ve Radyoloji... 09/05/2007 - 11/05/2007
  33  Müzikte Akustik ve Tınısal Farklılıklar. Bir fMRI Çalışması... 09/05/2007 - 11/05/2007
  34  Türk Rap Müziğinde Türler ve Farklı Anlamlarıyla Underground Kavramı... 06/10/2005 - 08/10/2005
  35  Musical Styles in Turkish Rap Music and Underground in Different Meanings... 25/07/2005 - 30/07/2005
  36  Lan Angut Keriz Değiliz Biz Yutturamazsın: Türk Rapinde Underground Kavramı ve Argo... 04/10/2003 - 05/10/2003
  37  The National Identity and Government Policy on Popular Music in Turkey... 03/07/2003 - 07/07/2003
  38  Censorship in Music Programmes at Turkish Radio-Television Between 1970 and 1990... 28/09/2002 - 29/09/2002
  39  CD Kapaklarındaki Cinsellik ve Kayıt Sektörünün Yeni Satış Teknikleri Üzerine Bir Çalışma... 05/10/2000 - 06/10/2000
  40  Club Kültüründe DJ ve Clubber Jargonu... 03/10/2000 - 06/10/2000
  41  Cumhuriyetin 75 Yıllık Batı Sanat Müziği Serüveni... 26/10/1998 - 27/10/1998
  42  Müzik Tarihi Dersleri İçin Bir Model: Müziğin Farklı Açılardan Tarihsel Evrimi... 28/05/1997 - 31/05/1997
  43  Uluslararası Sanat Müziğinin Türkiye'deki Geleceği... 11/05/1992 - 13/05/1992
  44  Rossini'nin İtalyan Operasındaki Yeri... 13/04/1992 - 14/04/1992
  45  Mozart'ın Senfonileri... 05/05/1991 - 06/05/1991
  46  Türkiye'nin Tanıtımında Musikinin Yeri... 10/10/1989 - 15/10/1989
  47  Eğitimde Opera ve Balenin Yeri... 03/07/1989 - 10/07/1989
  48  Çağdaşlaşmada Batılı Ülkeler ve Biz... 02/10/1988 - 05/10/1988
  49  Saygun'un Müzik Eğitimciliği... 01/01/1987 - 03/01/1987
 • NO NAME YEAR
  1  MÜZİK VE POLİTİKA (genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeniden basım)...  2018
  2  CUMHURİYETİN MÜZİK POLİTİKALARI...  2018
  3  İLLÜZYON, CUMHURİYETİN KLASİK MÜZİK SERÜVENİ...  2016
  4  MÜZİKTE CİNSELLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET...  2016
  5  IN WHICH DIRECTION IS MUSIC HEADING? CULTURAL AND COGNITIVE STUDIES IN TURKEY...  2015
  6  MÜZİK VE POLİTİKA...  1997
  7  MÜZİĞİN TARİHSEL EVRİMİ...  1997
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Fırat Kutluk, Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'le Konuşuyor Cumhuriyetin Müzik Politikaları...  2018
  2  Atatürk ve Müzik Yazını Eleştirisi Cumhuriyetin Müzik Politikaları...  2018
  3  Türkiye'de Politik Pop Müzik ve Politika...  2018
  4  Hars ve Medeniyet Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarının Kitlesel Uygulama Alanı: Halkevleri İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  5  Fırat Kutluk Cihat Aşkın'la Konuşuyor İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  6  Kültürel Seçkincilik Bağlamında Darülbedayi'de Operet İllüzyon, Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni...  2016
  7  Evaluation of Reverberation Time Differences: An fMRI Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  8  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  9  Being Afraid of Music: Moral Panic Created by Heavy Metal Music in Turkish Public Opinion and Stereotypes Due to its Negative Image In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
  10  Müzik Beğenisi Ölçülebilir mi? The Applied Biophysics...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Hacim Akustiği ve Çevresel Gürültü Ölçümleri için Ölçme Sistemi...  6/2018 - /
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'nde Ses Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Bilgisayarlı Benzetim Programı ile İdeal Akustik Ortamın Oluşturulması...  4/2013 - 4/2015
  3  Dokuz Eylül Üniversitesine Ait Kapalı Alanlarda Akustik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları...  7/2008 - 1/2010
  4  Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri...  7/2008 - 7/2010
  5  Müzik Beğenisinde Kültürel Etki...  8/2005 - 8/2005
 • NO NAME YEAR
  1  Goethe Enstitüsü  1988
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Fine Arts , Director of The Institute, February 2016- September 2016
  2 Graduate School of Fine Arts , Head of The Institute Council, February 2016- September 2016
  3 Graduate School of Fine Arts , Head of The Institute Council, February 2016- September 2016
  4 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, August 2015- December 2016
  5 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, August 2015- December 2016
  6 Faculty of Fine Arts Musicology Musicology , Director of Science Branch, July 2015- July 2018
  7 Application and Research Center of Informatics Teknologies , Member of The Central Board, November 2013- November 2016
  8 Graduate School of Fine Arts , Director of The Institute, February 2013- February 2016
  9 Graduate School of Fine Arts , Head of The Institute Council, February 2013- February 2016
  10 Graduate School of Fine Arts , Head of The Institute Council, February 2013- February 2016
  11 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, August 2012- August 2015
  12 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, August 2012- August 2015
  13 Faculty of Fine Arts Musicology , Director of Department, August 2011- March 2013
  14 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, August 2011- March 2013
  15 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, August 2011- March 2013
  16 Faculty of Fine Arts Musicology Musicology , Director of Science Branch, August 2011- March 2013
  17 Faculty of Fine Arts Musicology , Director of Department, February 2011- June 2011
  18 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, February 2011- June 2011
  19 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, February 2011- June 2011
  20 Faculty of Fine Arts Musicology Musicology , Director of Science Branch, November 2010- June 2011
  21 Graduate School of Fine Arts , Member of The Institute Council, March 2010- February 2011
  22 Senfonik Müzik Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2009- July 2011
  23 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, August 2009- August 2012
  24 Ses Kayit Stüdyosu, Akustik Ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, August 2009- August 2012
  25 Faculty of Fine Arts Musicology , Director of Department, February 2008- February 2011
  26 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, February 2008- February 2011
  27 Faculty of Fine Arts Musicology Musicology , Director of Science Branch, February 2005- November 2007
  28 Faculty of Fine Arts Musicology , Director of Department, February 2005- February 2008
  29 Faculty of Fine Arts , Member of The Faculty Council, November 1998- August 2000