DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER)   Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 

 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

(DEHAMER)

 

DEHAMERİN KURULUŞU

Dehamer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 19 Temmuz 2004 tarihinde kuruldu. 

DEHAMERİN AMACI

Merkezin amacı üniversitemizde yürütülen hukuk araştırmalarında danışmanlık yapmak, araştırma ve inceleme projelerini plânlamak ve yürütmek, lisans ve lisansüstü çalışmalarında öğrenci ve araştırmacılara yardımcı olmak, Türk ve yabancı ülke hukuklarına ilişkin konularda yayın, eğitim, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamaktır.

DEHAMERİN FAALİYET ALANLARI

Merkez yukarıdaki amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:

a) Araştırmacılara hukuk metodolojisinin kullanılmasında danışmanlık yapmak,

b) Araştırma ve uygulama projeleri plânlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

c) Hukuki konularda kamuoyu araştırmaları, anketler plânlamak ve uygulamak,

d) Hukuk bilimine ilişkin ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütmek,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak; bu amaçla yapılan yayınları desteklemek,

f) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

g) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, araştırma-uygulama merkezleri ve benzeri diğer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları (komisyonlar) oluşturmak,

h) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek,

i) Hukuk biliminde uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, belirli branşlarda yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara sertifika vermek,

j) Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinin yetiştirilmesi ile, bu alanda faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmet içi eğitim sağlanması amacıyla ortak eğitim programları düzenlemek ve merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

k) Hukuk biliminin gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü hukuk yarışmaları düzenlemek,

l) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, hukuki mütalâa, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

m)  Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.           

    DUYURULAR

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi