DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Ders İçerikleri   Sinema - Tv Bölümü

 

I. SINIFSTV 115.6 TELEVİZYONA GİRİŞ

Öğr.Gör. Faik Kartelli

Televizyonun toplumsal yaşama ve bireye etkileri; TV stüdyosu, gereçler, donanım, ana çizgileri ile bir TV programının hazırlanması.


STV 121.2 SİNEMAYA GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç

Sinema dilinin öykü, görüntü, kurgu gibi temel kodlarının genel sinema ilkeleri doğrultusunda bir sinema düşüncesi oluşturma süreci.


STV 125.6 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Prof.Dr. Ertan Yılmaz

Kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, popüler ve kitle davranışı kavramları, tanımları, tarihsel sosyolojik gelişimleri, kitle iletişim araçları, yapıları, organizasyonu ve etkileri.


STV 127.8 TÜRK SİNEMA TARİHİ

Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin

Türkiye’de sinema ve ilk gösteriler. Sinemada “Tiyatrocular Dönemi”, “Geçiş Dönemi”, 1950 sonrasında sinema ve yeni gelişmeler; 1970 sonrası Türk Sinemasında yönetmenler; sanayi, dağıtım düzeni, yarışmalar, belgesel ve kısa filmler; Türk Sinemasındaki hukuki değişmeler.II. SINIFSTV 233.4 SANATLARARASI ETKİLEŞİM SEMİNERİ

Farkllı sanat dalları ve disiplinlerden uzman kişilerin görüş ve deneyimlerinden öğrencilerin yararlanmasını sağlamaya yönelik bir ders programı.


STV 231.2 SİNEMA KURAMLARI

Öğr.Gör. Gülnaz Saraçoğlu

Sinema tarihinin başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkmış olan çeşitli kuramlar. Griffith, Vertov, Pudovkin, Eisenstein, Bazin’in kuramları.


STV 205.6 SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ

Öğr.Gör. Dilek Tunalı

Öğr.Gör. Gülnaz Saraçoğlu

Sinematografik bir metin, senaryo yazma tekniği. Plan, sahne ve sekans gibi teknik terimlerin yazınsal düzeyde ele alınması ve irdelenmesi. Yazılı bir metnin görsel hale getirilmesi. Yaratıcı etkinliğin ortaya çıkartılması doğrultusunda pratik çalışmalar.


STV 225.6 İLETİŞİM TOPLUMBİLİMİ

Prof.Dr. Ertan Yılmaz

Temel iletişim kavramları ve modelleri, kitle ve alıcı kitleler, verici kanallar, iletişim araçlarının etkileri. Propaganda ve kamuoyu, içerik analiz örnekleri.


STV 227.8 DÜNYA SİNEMA TARİHİ

Prof.Dr. Oğuz Makal

Fotoğraf ve sinematograf aracının keşfi, bir sanat olarak sinemanın gelişmesi, sinematografik türlerin ortaya çıkışı, çeşitli akımlar.


STV 207.8 VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ

Öğr. Gör. Onur Çakaloz

Videonun araç ve gereçlerinin tanıtımı, sinema dilinin anlamı, yazınsal ve teknik öğelerin bir dil yaratma yolunda kullanımı. Verilmiş bir metinden yola çıkarak çevre düzenlemesi, teknik donanım, oyunculuk, çekim ve kurgulama konusunda ön bilgiler.


STV 209.10 VİDEO KAMERA TEKNİKLERİ

Doç.Dr. Şefik Güngör

Kaç türlü görüntü yönetim tekniği vardır. Bu yönetim biçimleri için sahip olunması gereken özellikler ve bilgi birikimi nedir? Görüntü yönetmenliği nedir? Bir filmin oluşum aşamasında görüntü yönetiminin işlevi ve amacı nedir?III. SINIFSTV 327.8 ÇAĞDAŞ SİNEMA TARİHİ

Öğr.Gör. Sabire Batur

II. Dünya Savaşı sonrası dünya sinemasının durumu. Yeni Gerçekçilik, Yeni Dalga, Genç Alman Sineması, Free Cinema, Sinema Nouvo akımları, diğer ülke sinemaları, dünya sinemasında yeni görüşler, sanat eğilimleri, ekonomik ve kültürel sorunlar ile devlet ilişkilerinin tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi ve genel olarak sinema sanatına yansımalarının örnek filmler ile açımlanması.


STV 331.2 SİNEMA ESTETİĞİ

Öğr.Gör. Gülnaz Saraçoğlu

Sinema Estetiğinin temel sorunları, tarihi, gerçekçilik etkisi, gerçekçilik izlenimi, sinema estetikçilerinin adı geçen temel sorun üzerindeki değişik görüşleri, geleneksel sinemanın estetik çizgilerine alternatif olarak gelişen estetik anlayış.


STV 345.6 SİMÜLASYON KURAMI –I

Prof.Dr.Oğuz Adanır

Sinema ve televizyon gibi araçlar gerçekliği bir yeniden sunma biçimi mi, yoksa yeniden üretme biçimi midirler? Yoksa her iki işlevi yerine getirebilen araçlar mıdır? Bunun toplumsal, politik, ekonomik, kültürel ve tarihsel kökenleri nedir? Televizyon ve sinema öncesi yeniden sunma ve yeniden üretme biçimleri hangileridir?


STV 317.8 SENARYO YAZIMI - I

Öğr.Gör.Sabire Batur

Bir film senaryosunun meydana gelişindeki araştırma, tasarlama, yaratım, yazım ve düzeltim aşamalarının, pratik çalışmalar temelinde oluşturulması. Temel anlatım biçimlerinin tanıtılması ve bu doğrultudaki farklı görüş ve tartışmaların incelenmesi. Bunun yanı sıra, uzun metrajlı film senaryosu yazımı için alıştırmalar.


STV 321.2 SİNEMA-TV ARAŞTIRMALARI

Yrd.Doç.Dr. Zühal Çetin

Sinema ve TV'de öykülü filmler üzerine araştırma ve incelemeler. Senaryo yazarlığı açısından bu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi. Senaryo kavramı temelinde, sinemada türlerin tanımlanması ve tarihsel gelişim süreçleri içerisinde tema, konu, karakterler, olay örgüsü ve mekan tasarımlarının incelenmesi. Buna bağlı olarak türü temsil eden filmlerin ayrıntılı olarak çözümlenmesi.


STV 313.4 AKTÜEL KAMERA TEKNİKLERİ

Doç.Dr. Şefik Güngör

Öğr.Gör. Aziz Bahadır Özkan

ENG ve EFP video çekim teknikleri, kamera kullanma yöntemleri.


STV 315.6 STÜDYO KAMERA TEKNİKLERİ

Doç.Dr. Şefik Güngör

TV stüdyo kameraları kullanma teknikleri.


STV 307.8 VİDEO DIŞ YAPIM TEKNİKLERİ

Yrd.Doç.Dr. Ragıp Taranç

Sineast (cineaste) düşüncesinin evreleri, yapım-yönetimde düşünme ve çalışma yönetimi. Film öyküsü, çevirim senaryosu, çerçevelemede estetik kaygılar, kurgu uygulamaları.


STV 311.2 STÜDYO YAPIM TEKNİKLERİ

Öğr.Gör. Onur Çakaloz

Televizyonun çalışma biçimleri, stüdyo kamerası çalışma yöntemleri, resim çerçeveleme, elektronik kurgu, stüdyo aydınlatma, lokal aydınlatma, seslendirme, makyaj, prodüksiyon pratiği ve organizasyonu, görsel efektler.IV. SINIFSTV 445.6 SİMÜLASYON KURAMI -II

Prof.Dr. Oğuz Adanır

Yalnızca sinema ve televizyon devinimi yeniden üretebilen araçlardır. Ancak devinimin yeniden üretilmesi gerçekliğin yeniden üretilmesi anlamına gelmemektedir. Sinema tarihi, sinema kuramları, sinema estetiği ve sinema göstergebiliminin verileri simülasyon kavramının anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüzde sinema, dünyanın birçok ülkesinde artık ne bir yeniden sunma, ne de bir yeniden üretme sanatıdırlar. Onlar artık bir simülasyon aracıdırlar. Bir başka deyişle olmayan bir gerçekliği sunan araçlardır. Oysa Türkiye'de bu araçlar henüz bu aşamaya gelmemişlerdir. Bu, kuramsal düzeyde tartışılması gereken bir sorundur.


STV 421.2 FİLM ELEŞTİRİSİ YAZIMI

Prof.Dr. Ertan Yılmaz

Öğr.Gör. Dilek Tunalı

Eleştiri kavramının incelenmesi ve film eleştirisinin yazılması. Film eleştirilerinin incelenmesi.


STV 447.8 ÇAĞDAŞ SİNEMA YORUMU

Öğr.Gör. Sabire Batur

Çağdaş sinemanın anlatım sorunlarının irdelenmesi. Sinema tarihine geçmiş yenilikçi yönetmenlerin ve ortaya çıkan yeni eğilimlerin tek tek yönetmenler bazında ele alınması, açımlanması ve örnek filmlerin çözümlenmesi. 1960 sonrası sinemasında, özellikle de Avrupa sinemasında ortaya çıkan yeni eğilimler, yeni kurgu ve oyunculuk anlayışları.


STV 413.4 AKTÜEL KAMERA UYGULAMA

Öğr.Gör.Aziz Özkan

TV aktüel kameraları ile çeşitli uygulamalar.


STV 435.6 STÜDYO KAMERA UYGULAMA

Öğr.Gör.Faik Kartelli

TV stüdyo kameraları ile çeşitli uygulamalar.


STV 407.8 VİDEO DIŞ YAPIM UYGULAMA

Yrd.Doç. Dilaver Bayındır

Video film yapım uygulamaları (kısa öykülü film, klip vb.)


STV 433.4 STÜDYO YAPIM UYGULAMA

Yrd.Doç.Dr. Faik Kartelli

TV stüdyosunda program yapımı uygulamaları.


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi