DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Genel Bilgi   İşletme Bölümü (İngilizce)

 

İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ

Bölüm BaşkanVekili: Prof. Dr. Ömür Özmen

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serdar Özkan

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Gül Bayraktaroğlu

İşletme Bölümü, 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 1992 yılında İşletme Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte, Fakültenin ilk bölümü olarak burada yerini almıştır.

İşletme, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku, sayısal yöntemler ve yönetim bilgi sistemleri gibi disiplinlerle ilgili temel kavram ve uygulamaları içeren bir saha çalışmasıdır. İşletme bölümü ise, işletme alanında başarılı olmak için gereken çeşitlendirilmiş altyapının oluşturulmasını sağlamaktadır. Hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahip olan İşletme Bölümü’nün amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) İşletme ve çevresi kavramlarını anlamaya yönelik bir görüş geliştirmek ve bu görüşü tanıtmak.

2) Kararları, politikaları ve stratejileri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için gerekli olan becerileri, profesyonel tutumu ve yeteneği geliştirmek.

3) Günümüzün hızla değişen, önceden tahmin edilemeyen iş dünyası ile ilgili gerekli bilgiye sahip potansiyel yöneticileri eğitmek; aynı zamanda bu bilgiyi uygun bir temelde uygulayabilme becerisini geliştirmek.

İşletme Bölümü, bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla analitik beceriler, kritik düşünebilme, iletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, olay analizleri, tartışmalar, grup sunumları ve sektör ya da firma bazlı projeleri içeren katılımcı öğrenim tekniği uygulanmaktadır.

Bölüm, aralarında Fakültenin kurucularının da bulunduğu deneyimli, kaliteli ve kendilerini işlerine adamış bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Tüm öğretim üyelerimizin temel amacı kaliteli bir eğitim sağlamaktır. Bu amaçla öğretim üyelerimiz, sürekli olarak kendilerini geliştirmekte, ayrıca muhasebe-finansman, ticaret hukuku, yönetim ve organizasyon, pazarlama, üretim yönetimi ve sayısal yöntemler gibi alanlarda çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar.

Tüm bunlara ek olarak, öğrencilerine ve bölgenin iş hayatına fayda sağlayabilmek, ayrıca teori ve uygulamayı birleştirebilmek amacı ile İşletme Bölümü, çeşitli toplantılar organize etmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Konferansları, Bankacılık Sempozyumu, Pazarlama Forumu ve önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Kalite Fonksiyon Göçerim Sempozyumu yapılan organizasyonlar arasında yer almaktadır.

Ayrıca, İşletme mezunlarımıza çeşitli iş olanakları sunulmaktadır. Her yıl İşletme Kulübümüz tarafından Kariyer Günleri düzenlenmektedir. Bu organizasyon sayesinde birçok mezunumuz Procter and Gamble, Arthur Andersen, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers, Coca Cola, Koç Holding, Sabancı Holding, JTI vb. gibi gerek ulusal, gerekse çokuluslu şirketler tarafından, henüz mezun dahi olmadan işe alınmışlardır.


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi