DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 29.05.2001/570   2001 Yılı Üniversite Yönetim Kurulu Karar Arşivi (551-599)

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.05.2001
Toplantı Sayısı :
570

GÜNDEM         :

1- Geçen toplantı tutanağı.

2- Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Dilek Güldal hakkındaki raporlar.

3- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Dr. Sevil Gönenç hakkındaki raporlar.

4- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sedat Karademir hakkındaki raporlar.

5- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkay Baran hakkındaki raporlar.

6- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vedat Arslan hakkındaki raporlar.

7- Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Olguner hakkındaki raporlar

8- Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şevket Baran Uğurlu hakkındaki raporlar.

9- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Önder Baran hakkındaki raporlar.

10- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Tatari hakkındaki raporlar.

11- Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Gelal hakkındaki raporlar.

12- Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Enis Alpin Güneri hakkındaki raporlar.

13- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Semra Gezer hakkındaki raporlar.

14- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Hüray İşlekel hakkındaki raporlar.

15- Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji (Mühendislik Jeolojisi) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yalçın Koca hakkındaki raporlar.

16- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tijen Erdut hakkındaki raporlar.

17- Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Temiz’in 25 Temmuz 2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Dept.Cell Biophysics and Bioengineering Ginsterwegl, 52428 Jülich (University of Applied Sciences Aachen)’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

18- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele 2547 Sayılı Kanunun 58/7-8.maddeleri gereğince yapılacak olan katkı payı dağıtım oranları.

19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. K.Şevket Sayın’ın, 01.05.2001 – 08.06.2001, Yrd.Doç.Dr. Necmettin Erdoğan’ın 05.05.2001 – 24.06.2001 tarihleri arasında Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) düzenlediği Staj Başlangıç Yeterlik Sınav Hazırlık Kursunda Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Eğitim Danışmanı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.

20- Mimarlık Fakültesi ile Işık Üniversitesi arasında imzalanan “Işık Üniversitesi Kampüsü 1/1000 ölçekli yerleşim planı projesi” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.

21- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamına alınması konusu.

22- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. arasında imzalanan “Bergama’da Perlit Madeni Örtü ve Rezerv hesapları yapılması amacıyla, yerleri görülen 10 noktada 70/100 mt. derinliklerde toplam 750 mt.+/-75 mt. Maden Sondajı Açılması” konulu ve ENMERSAN Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan “Fason Mermer Blok Kesimi” konulu protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.

23- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şt. arasında imzalanan “Jeotermal Sondaj ve Üretim” konulu protokol gereği Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Öğr.Gör. Niyazi Aksoy’un haftada bir gün danışmanlık hizmeti vermesi ve ilgili firma tarafından 150.000.000.TL/ay + KDV, ilave hizmet süreleri için 40.000.000.-TL./gün + KDV, ödemenin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.

24- Yıldız Turnalı Vekili Prof.Dr. Aydın Zevkliler ve Safir Finans Faktoring A.Ş. Vekili Avukat Cem Yıldız’ın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden görüş istemi.

25- Akademik kadro aktarması.

26- Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfının Genel Kurul Üyeliğine seçilerek görevlendirilen Prof.Dr. Tülay Harzadın’ın istifası nedeniyle boşalan Vakıf Genel Kurul Üyeliğine Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Senedinin 7/b maddesi uyarınca yeni bir üye seçimi.

27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Tijen Erdut’un “Çalışma Yaşamının Kalitesi” konulu çalışmasının hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

28- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Zeki Erdut’un “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye” konulu çalışmasının ulusal sosyal politikaların hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

29- Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.05.2001 – 19.11.2001 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.

30- Mimarlık Fakültesi’nden 1995 yılında kullanılmak üzere Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 15.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema (Doğan) Koçan’ın Universtiy of Southern California’daki görev süresinin 15.08.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (son kez) dönüş yolluklu (uçak), maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.

31- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bahattin Taylan’ın Fakülte ilePMS Polietilen Mamulleri Sanayi Tic.Ltd.Şt. arasında imzalanan protokol gereği söz konusu şirkete akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.05.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında 20 ay süre ile Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 3.000.000.000.-TL + KDV tutarın Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılması.

32- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Mermer ve Sondaj Projelerinde arazide çalıştırılan işçilerin stajyer öğrencilerin ve uygulama amaçlı çalışan öğrencilerin günlük üç öğün yemek ve konaklama giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi Proje Gelirlerinden karşılanması ve Sondaj Projelerinde Arazide çalıştırılmak üzere işçi Serdar Sarı’nın 01.06.2001 – 30.06.2001 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle sigortalı olarak çalıştırılması, puantaja bağlı olarak asgari ücret ödenmesi ve giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi’nin ilgili harcama kaleminden karşılanması.

33- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Necip Beyhan’ın “Uyarma” cezası ile cezalandırılması işlemine, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47.ve 48. maddesi uyarınca itirazı.

34- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Alp’in “Uyarma” cezası ile cezalandırılması işlemine, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47.ve 48. maddesi uyarınca itirazı.

35- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Serhan Tanyel’in “5.Ulaştırma Kongresi”ne katılmak üzere 30-31 Mayıs 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

36- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mevlüt Kemal ve Doç.Dr. Vedat Arslan’ın Termik Santrallerinde belirli kalitede kömür verme imkanının araştırılması konusunda DPT Projesine hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere 01.06.2001 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Yeniköy-Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

37- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Sacit Özer, Doç.Dr. Yalçın Koca ve Yrd.Doç.Dr. Hasan Sözbilir’in Armutalan Döner Sermayesi Projesi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02-05 Haziran 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Armutalan-Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Sezai GÖKSU
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Prof.Dr. Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

 

 

 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 29.05.2001 Salı günü saat 16.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan izinli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Orcan Gündüz görevli olduğu için, Dekan Vekili Prof.Dr. Sezai Göksu toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. ve 37. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Dilek Güldal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Dilek Güldal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 3- Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sevil Gönenç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sevil Gönenç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 4- Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sedat Karademir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sedat Karademir hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkay Baran ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Türkay Baran hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 6- Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vedat Arslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Vedat Arslan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 7- Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Olguner ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Olguner hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 8- Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şevket Baran Uğurlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şevket Baran Uğurlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 9- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Önder Baran ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Önder Baran hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 10- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hasan Tatari ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hasan Tatari hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 11- Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Gelal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Gelal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 12- Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Enis Alpin Güneri ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Enis Alpin Güneri hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 13- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Semra Gezer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Semra Gezer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların ikisinde olumlu, birisinde olumsuz görüş bildirildiği anlaşıldı. Söz alan ve görüş bildiren olmadı.

KARAR 14- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Hüray İşlekel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gül Hüray İşlekel hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 15- Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji (Mühendislik Jeolojisi) Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yalçın Koca ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yalçın Koca hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 16- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tijen Erdut ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tijen Erdut hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Temiz’in 25 Temmuz 2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Dept.Cell Biophysics and Bioengineering Ginsterwegl, 52428 Jülich (University of Applied Sciences Aachen)’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 22.05.2001 tarih ve 5370 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Temiz’in 25 Temmuz 2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) Dept.Cell Biophysics and Bioengineering Ginsterwegl, 52428 Jülich (University of Applied Sciences Aachen)’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele 2547 Sayılı Kanunun 58/7-8.maddeleri gereğince yapılacak olan katkı payı dağıtım oranlarına ilişkin Dekanlığın, 14.05.2001 tarih ve 2071 sayılı yazısı ile eki incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 58/7-8.maddeleri gereğince; Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele gelirin Kanuni kesintiler yapıldıktan sonra %30 masraf ve eğitim harcamalarına ayrılarak, kalan gelirin %80’i Müellif Payı olarak, %20’sinin de görevli personele Fakülte Yönetim Kurulu’nun 09.05.2001 tarih ve 9/5 sayılı kararı doğrultusunda dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. K.Şevket Sayın’ın, 01.05.2001 – 08.06.2001, Yrd.Doç.Dr. Necmettin Erdoğan’ın 05.05.2001 – 24.06.2001 tarihleri arasında Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) düzenlediği Staj Başlangıç Yeterlik Sınav Hazırlık Kursunda Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Eğitim Danışmanı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 18.05.2001 tarih ve 3484 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. K.Şevket Sayın’ın, 01.05.2001 – 08.06.2001 tarihleri arasında Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) düzenlediği Staj Başlangıç Yeterlik Sınav Hazırlık Kursunda Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Eğitim Danışmanı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, verilecek bu hizmet karşılığında Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’na KDV dahil 66.000.000.-TL’nin İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ödenmesine,
b) Yrd.Doç.Dr. Necmettin Erdoğan’ın 05.05.2001 – 24.06.2001 tarihleri arasında Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) düzenlediği Staj Başlangıç Yeterlik Sınav Hazırlık Kursunda Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında Eğitim Danışmanı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, verilecek bu hizmet karşılığında Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’na KDV dahil 132.000.000.-TL’nin İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ödenmesine,
oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- Mimarlık Fakültesi ile Işık Üniversitesi arasında imzalanan “Işık Üniversitesi Kampüsü 1/1000 ölçekli yerleşim planı projesi” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 21.05.2001 tarih ve 1752 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi ile Işık Üniversitesi arasında imzalanan “Işık Üniversitesi Kampüsü 1/1000 ölçekli yerleşim planı projesi” konulu protokolün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamına alınmasına ilişkin Müdürlüğün, 18.04.2001 tarih ve 1466 sayılı yazısı ile gerekçeli rapor ve 2001 yılı Taslak Bütçe teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 2.maddesinde bulunan alanlarda faaliyet göstermek üzere Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamına alınarak bütçeye dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. arasında imzalanan “Bergama’da Perlit Madeni Örtü ve Rezerv hesapları yapılması amacıyla, yerleri görülen 10 noktada 70/100 mt. derinliklerde toplam 750 mt.+/-75 mt. Maden Sondajı Açılması” konulu ve ENMERSAN Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan “Fason Mermer Blok Kesimi” konulu protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Müdürlüğün, 22.05.2001 tarih ve 700 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Harborlite Aegean Endüstri Mineralleri Sanayi A.Ş. arasında imzalanan “Bergama’da Perlit Madeni Örtü ve Rezerv hesapları yapılması amacıyla, yerleri görülen 10 noktada 70/100 mt. derinliklerde toplam 750 mt.+/-75 mt. Maden Sondajı Açılması” konulu ve ENMERSAN Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan “Fason Mermer Blok Kesimi” konulu protokollerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şt. arasında imzalanan “Jeotermal Sondaj ve Üretim” konulu protokol gereği Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Öğr.Gör. Niyazi Aksoy’un haftada bir gün danışmanlık hizmeti vermek üzere görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 150.000.000.TL/ay + KDV, ilave hizmet süreleri için 40.000.000.-TL./gün + KDV, ödemenin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Müdürlüğün, 24.05.2001 tarih ve 710 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Balçova Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Ltd.Şt. arasında imzalanan “Jeotermal Sondaj ve Üretim” konulu protokol gereği Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Öğr.Gör. Niyazi Aksoy’un Yüksekokuldaki görevlerini aksatmamak kaydı ile haftada bir gün danışmanlık hizmeti vermek üzere görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından 150.000.000.TL/ay + KDV, ilave hizmet süreleri için 40.000.000.-TL./gün + KDV ödemenin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- Yıldız Turnalı Vekili Prof.Dr. Aydın Zevkliler ve Safir Finans Faktoring A.Ş. Vekili Avukat Cem Yıldız’ın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden görüş istemine ilişkin, Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın, 17.05.2001 tarih ve 937 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Yıldız Turnalı Vekili Prof.Dr. Aydın Zevkliler ve Safir Finans Faktoring A.Ş. Vekili Avukat Cem Yıldız’a Hukuk Fakültesi öğretim üyelerince Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüş bildirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Rektörlüğümüzdeki çeşitli boş ve SERBEST akademik kadrolardan aktarma yapılması konusu ele alındı.

Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Profesör kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3. derece Yardımcı Doçent kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 5. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalına,

KARAR 26- Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfının Genel Kurul Üyeliğine seçilerek görevlendirilen Prof.Dr. Tülay Harzadın’ın istifası nedeniyle boşalan Vakıf Genel Kurul Üyeliğine Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Senedinin 7/b maddesi uyarınca yeni bir üye seçimi konusu ele alındı.

Görüşmeler sonunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfının Genel Kurul Üyeliğine seçilerek görevlendirilen Prof.Dr. Tülay Harzadın’ın istifası nedeniyle boşalan Vakıf Genel Kurul Üyeliğine Dokuz Eylül Üniversitesi Vakıf Senedinin 7/b maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Lütfiye Oktar oybirliği ile seçildi.

KARAR 27- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Tijen Erdut’un “Çalışma Yaşamının Kalitesi” konulu çalışmasının hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 29.05.2001 tarih ve 3748 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Tijen Erdut’un “Çalışma Yaşamının Kalitesi” konulu çalışmasının hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Zeki Erdut’un “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye” konulu çalışmasının ulusal sosyal politikaların hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 29.05.2001 tarih ve 3747 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Zeki Erdut’un “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye” konulu çalışmasının ulusal sosyal politikaların hazırlanmasına ilişkin inceleme araştırma ve gerektiğinde uygulama hazırlıklarını gerçekleştirmek için Cenevre’deki uluslararası ve akademik kuruluşlarda görevli uzmanlarla görüşmek ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Cenevre Üniversitesi’ne bağlı kütüphanelerden yararlanmak üzere 01.09.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İsviçre’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.05.2001 – 19.11.2001 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 17.05.2001 tarih ve 2601 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.05.2001 – 19.11.2001 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Mimarlık Fakültesi’nden 1995 yılında kullanılmak üzere Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 15.08.1995 tarihinden bu yana lisansüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema (Doğan) Koçan’ın Universtiy of Southern California’daki görev süresinin 15.08.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (son kez) dönüş yolluklu (uçak), maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 25.05.2001 tarih ve 1814 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi’nden Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Sema (Doğan) Koçan’ın Universtiy of Southern California’daki görev süresinin 15.08.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (son kez) dönüş yolluklu (uçak), maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bahattin Taylan’ın Fakülte ile PMS Polietilen Mamulleri Sanayi Tic.Ltd.Şt. arasında imzalanan protokol gereği söz konusu şirkete akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.05.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında 20 ay süre ile Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 3.000.000.000.-TL + KDV tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 28.05.2001 tarih ve 3693 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bahattin Taylan’ın Fakülte ile PMS Polietilen Mamulleri Sanayi Tic.Ltd.Şt. arasında imzalanan protokol gereği söz konusu şirkete akademik danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.05.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında 20 ay süre ile Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydı ile mesai saatleri dışında, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 3.000.000.000.-TL + KDV tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Mermer ve Sondaj Projelerinde arazide çalıştırılan işçilerin stajyer öğrencilerin ve uygulama amaçlı çalışan öğrencilerin günlük üç öğün yemek ve konaklama giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi Proje Gelirlerinden karşılanması ve Sondaj Projelerinde Arazide çalıştırılmak üzere işçi Serdar Sarı’nın 01.06.2001 – 30.06.2001 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle sigortalı olarak çalıştırılması, puantaja bağlı olarak asgari ücret ödenmesi ve giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi’nin ilgili harcama kaleminden karşılanmasına ilişkin Müdürlüğün, 28.05.2001 tarih ve 722 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
a) Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Mermer ve Sondaj Projelerinde arazide çalıştırılan işçilerin stajyer öğrencilerin ve uygulama amaçlı çalışan öğrencilerin günlük üç öğün yemek ve konaklama giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi Proje Gelirlerinden karşılanmasına,
b) Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Sondaj Projelerinde arazide çalıştırılmak üzere sondaj işçisi Serdar Sarı’nın 01.06.2001 – 30.06.2001 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle sigortalı olarak çalıştırılmasına, puantaja bağlı olarak asgari ücret ödenmesine ve giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi’nin ilgili harcama kaleminden karşılanmasına,
oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Necip Beyhan’ın “Uyarma” cezası ile cezalandırılması işlemine itirazına ilişkin dilekçesi ve soruşturma dosyası incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Necip Beyhan’ın “Uyarma” cezası ile ilgili itirazının kabulüne, soruşturma dosyasının usul yönünden eksiklikleri tamamlanarak yeniden tekemmül ettirilmesi için Fakülteye iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Alp’in “Uyarma” cezası ile cezalandırılması işlemine itirazına ilişkin dilekçesi ve soruşturma dosyası incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Serap Alp’in “Uyarma” cezası ile cezalandırılması işlemine ilişkin yapmış olduğu itirazın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47.ve 48. maddesi uyarınca reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Serhan Tanyel’in “5.Ulaştırma Kongresi”ne katılmak üzere 30-31 Mayıs 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 29.05.2001 tarih ve 3621 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Serhan Tanyel’in “5.Ulaştırma Kongresi”ne katılmak üzere 30-31 Mayıs 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mevlüt Kemal ve Doç.Dr. Vedat Arslan’ın Termik Santrallerinde belirli kalitede kömür verme imkanının araştırılması konusunda DPT Projesine hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere 01.06.2001 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Yeniköy-Muğla’da görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 29.05.2001 tarih ve 3622 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mevlüt Kemal ve Doç.Dr. Vedat Arslan’ın Termik Santrallerinde belirli kalitede kömür verme imkanının araştırılması konusunda DPT Projesine hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere 01.06.2001 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Yeniköy-Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Sacit Özer, Doç.Dr. Yalçın Koca ve Yrd.Doç.Dr. Hasan Sözbilir’in Armutalan Döner Sermayesi Projesi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02-05 Haziran 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Armutalan-Muğla’da görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 29.05.2001 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Sacit Özer, Doç.Dr. Yalçın Koca ve Yrd.Doç.Dr. Hasan Sözbilir’in Armutalan Döner Sermayesi Projesi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02-05 Haziran 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin Bölüm Payından karşılanarak Armutalan-Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 12 Kasım 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi