DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT ŞARTLARI   Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

1. Yüksek Lisans Programına giriş sınavı değerlendirmeleri, ilgili programın özelliklerine göre, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi vb. den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 65 not alması gerekir. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır. ALES sınavının sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. İlgili Anabilim/Anasanat dallarının yapacakları sınav sonucunda lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

2. Doktora/Sanatta Yeterlik programına giriş sınavı değerlendirmeleri, ilgili öğretim programının özelliklerine göre, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi vb. den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 70 not almış olması gerekmektedir.

Doktora/Sanatta Yeterlik  giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4 .00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır. ALES sınavı sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.İlgili Anabilim/Anasanat dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

3. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi aranmamaktadır. Bu durumda olan adayların başarı notları mülakat sınavı ile not ortalaması alınarak belirlenecektir.

4. ÜDS/KPDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu belgelerin yerine geçtiği kabul edilen belgeler( en az 60 puan )

 

KİMLER HANGİ PROGRAMLARA BAŞVURABİLİRLER

 1. Sahne Sanatları Anasanat Dalı
 2. Film Tasarımı Anasanat Dalı
 3. Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
 4. Grafik Anasanat Dalı
 5. Seramik ve Cam Anasanat Dalı
 6. Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
 7. Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
 8. Heykel Anasanat Dalı
 9. Resim Anasanat Dalı
 10. Fotoğraf Anasanat Dalı
 11. Müzik Anasanat Dalı
 12. Opera Anasanat Dalı
 13. Bale Sanat Dalı
 14. Müzik Teknolojisi Bilim Dalı
 • Sayısal Grafik ve İletişim Teknolojileri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sahne- Müzik ve Görüntü Sanatları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:
Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları, Tiyatro Bölümleri, Müzik Bilimleri, Sinema-TV, Tekstil Sanatları Bölümü mezunları, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Devlet Konservatuvarı ve dengi okulların ( Tiyatro Bölümü ), Devlet Konservatuvarı Opera, Bale ve Dans, Fen -Edebiyat Fakülteleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mimarlık Fakülteleri İç Mimarlık Bölümü, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksekokulu (4 yıllık) Animasyon Bölümü Mezunları bu programa başvurabilirler.

 Doktora:
Öğrenci kaynağı ; Sahne Sanatları Anasanat Dalı ile Devlet Konservatuvarı Opera, Bale ve Dans Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

FİLM TASARIMI  ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı; Sinema - TV Bölümü ve İletişim Fakültesi Radyo-TV lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Doktora:

Öğrenci kaynağı: Film Tasarımı, Sinema- TV , Sinema, Film ve Drama,  Medya ve İletişim Çalışmaları, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Sanat ve Tasarım, Edebiyat,  Sosyoloji, Filoloji, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Güzel Sanatların; Müzik Bilimleri, Tiyatro, Sahne Sanatları,  Grafik, Grafik Tasarım, Animasyon alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip öğrenciler bu programa başvurabilirler.

 

 MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümleri, Konservatuvar, Opera ve Müzik bölümü ve dört yıllık lisans eğitiminden mezun olanlar bu programa başvurabilir.

 

Doktora:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümleri, Konservatuvar, Opera ve Müzik bölümü, sosyal bilimler dallarında yüksek lisans diplomasına sahip öğrenciler bu programa başvurabilir.

 

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI

Yüksek Lisans:
Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Teknolojileri ve Müzikbilim Bölüm/Anabilim dalları, Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Konservatuvarlar başta olmak üzere dört yıllık lisans eğitimi mezunları bu programa başvurabilir.


FOTOĞRAF ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar Fakültelerinin Fotoğraf, Sinema - TV/Film Tasarımı, Grafik ve Resim Bölümleri, İletişim Fakültelerinin Radyo - TV ve Sinema ile Gazetecilik Bölümleri, Fen - Edebiyat Fakültelerinin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Resim - İş Anabilim Dalı mezunları  bu programa başvurabilirler.

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI

 

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı; Güzel Sanatlar Fakülteleri Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk  Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı, Grafik, Resim Bölümü mezunları bu programa başvurabilirler. 

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci Kaynağı; Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk  El Sanatları dalında veya yüksek lisansa kabul edilen bir dalda yüksek lisansı olan öğrenciler, bu programa başvurabilirler.

 

HEYKEL ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar, Eğitim Fakültelerinin Heykel, Resim ve Seramik Bölümü ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci kaynağı; Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

MÜZİK ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Konservatuvar müzik bölümü lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci kaynağı: Konservatuvar müzik bölümü yüksek lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

 OPERA ANASANAT DALI


Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Konservatuvar (Opera) Lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci Kaynağı: Konservatuvar (Opera) Yüksek Lisans Mezunları bu programa başvurabilirler.

 

RESİM ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar Fakülteleri resim,heykel, seramik ve cam tasarımı, grafik ve fotoğraf bölümü mezunları ile Eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümü, resim-iş öğretmenliği dal mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci kaynağı; Resim anasanat dalında yüksek lisansını tamamlamış öğrenciler bu programa başvurabilirler.

 

SERAMİK VE CAM ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar Fakültesi (Resim, heykel, seramik, çini) mezunları, endüstriyel tasarım, fen-edebiyat fakültesi arkeoloji ve sanat tarihi mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci Kaynağı; Seramik anasanat dalı yüksek lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

TEKSTİL VE MODA TASARIMI ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar Fakülteleri Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda tasarımı lisans mezunları bu programa başvurabilirler

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci kaynağı; Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım Çalışmaları ile İstanbul Üniversitesi İşletme Yöneticiliği  yüksek lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

 GRAFİK ANASANAT DALI

Yüksek Lisans:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik, Resim, Baskı Resim, Animasyon, Tekstil  Tasarımı bölümü Lisans mezunları bu programa başvurabilirler.

 

Sanatta Yeterlik:

Öğrenci Kaynağı:Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunları veya lisansını güzel sanatlar fakülteleri grafik bölümünde yapmış olup, yüksek lisansını başka anasanat dalından alanlar bu programa başvurabilirler.

 

BALE SANAT DALI

Yüksek Lisans: Bale Lisans mezunları bu programa başvurabilirler.  BALE SANAT DALINA ÖĞRENCİ ALINMAYACAKTIR.

 

SAYISAL GRAFİK VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

Öğrenci Kaynağı: Mühendislik ve Fen Fakültelerinin tüm bölümleri, Tıp Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema- TV, Grafik ve Sahne Tasarımı Bölümleri, İletişim Fakülteleri, Fen- Edebiyat Fakülteleri, Konservatuvar Kompozisyon Bölümü mezunları bu programa başvurabilirler. (Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecek interdisipliner bir programdır.)


SAHNE MÜZİK VE GÖRÜNTÜ SANATLARI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI:

Öğrenci Kaynağı: Güzel Sanatlar Fakültelerinin tüm bölümleri, Konservatuvar Lisans mezunları, İletişim, Mimarlık, Hukuk, Tıp, Fen- Edebiyat, Eğitim, İşletme, İktisat Fakülteleri mezunları bu programa başvurabilirler.


  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
  © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi