DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Prof. Dr. Müjgan ŞALK(ABD Başkanı)   YER FİZİĞİ ANABİLİMDALI

Prof. Dr. Müjgan ŞALK

DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Tel: (232) 412 72 60

Prof.Dr. Müjgan ŞALK

30.11.1959

İZMİR

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Lisans, EÜ Yer Bil. Fak., 1982.

Y. Lisans, DEÜ Deniz Bil. ve Tekn. Enst., 1987.

Doktora, DEÜ Fen Bil. Enst., 1994.

Doçent, DEÜ Müh. Fak., 2000.

Prof, DEÜ Müh. Fak., 2006.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Uydu Konum Belirleme Sistemi (GPS),

Jeodinamik Araştırmalar, Potansiyel Alanlar, Isı Modellenmesi.

ÖZGÜN YAYINLARI (En Çok 3 Yayın Veriniz.)

ATIF SAYISI

SCI-Exp.

Uluslararası Kitaplarda

1

Sarı C., Şalk M.,1995, MEstimation of sedimentary cover for the Aegean Grabens with 2-D and 3-D analysis of Gravity anomalies’ International Earth Colloqium on the Aegean Region IESCA-1995, Proceedings, Volume -I, s. 255-271.

3

2

Şalk, M., (1999,The Distribution of Crustal Magnetization Deduced from Inversion of MAGSAT Data over Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, vol.2, no.3, 84-89,1999.

3

C.Sarı and M.Şalk 2002,Analysis of Gravity anomalies withhyperbolik density contrast: An application to the gravity data of western Anatolia. Journal of Balkan Geophysical Socity, Vol. 5, No 3, p. 87-96.

MAKALE SAYISI

Uluslararası: 7

SCI-Exp. YAYIN SAYISI

1994-2004:

PATENT SAYISI

Uluslararası:

Ulusal: 6

Toplam: 1

Ulusal:

BİLDİRİ SAYISI

Uluslararası: 21

SCI-Exp. ATIF SAYISI

1994-2004:

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANMIŞ TEZ SAYISI

Doktora:

Ulusal: 7

Toplam: 3

Y. Lisans: 1

YABANCI DİL DÜZEYİ: 72 ÜDS

(Yabancı dil düzeyini TOEFL, KPDS, ÜDS sonuçları gibi verilerle somut olarak belirtiniz.)

PATENTLERİ (En Çok 3 Patentinizi Yazınız.)

1

2

3

KİTAPLARI (En Çok 3 Kitabınızı Veriniz.)

Sağdaki Bölümde; D:Ders Kitabı, A:Araştırma Kitabı, DR:Derleme Kitap, KB:Kitap Bölümü, Ö:Özgün, UL:Ulusal, ULR:Uluslararası kısaltmalarını kullanarak TÜRÜNÜ ve aldığı SCI-Exp. ATIF SAYISI ile YAZAR SAYISINI Veriniz.

1

2

3

DOKTORA TEZİ

ATIF SAYISI

SCI-Exp.

Uluslararası Kitaplarda

’Investigation of Geodynamical Structures of the Aegean Region’’, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR (En Çok 3 Kurum Yazınız.)

KURUM ADI

Yılları

Görev Ünvanı

Sürekli/Geçici/ Ziyaretçi

1

DEÜ Müh. Fak

1985-

Doç.Dr

Sürekli

2

3

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (En Çok 4’er Ders Veriniz.)

KAÇ KEZ VERDİĞİ VE

EN SON VERDİĞİ YIL

LİSANS

1

Gravite-Manyetik Prospeksiyon I.

7 kez 2004

2

Jeomanyetizma-Paleomanyetizma

8 kez 2004

3

Bitirme Projesi

4

LİSANS ÜSTÜ

1

Jeofizikte Deformasyon Analizleri

6 kez 2004

2

MsC Research

2004

3

Msc Thesis

2004

4

PhD Research

2004


ALDIĞI BURSLAR VE ÖDÜLLER (Yıllarını Yazınız.)

TÜBİTAK

LİSANS BURSU:

TÜBA

TÜBA GENÇ:

Y. LİSANS BURSU:

ASOSYE ÜYE:

DOKTORA BURSU:

ASİL ÜYE:

FULL BRIGHT BURSU:

TEŞVİK ÖDÜLÜ:

DAAD BURSU:

BİLİM ÖDÜLÜ:

DİĞER:NATO-British Council 15 Temmuz 1990 - 15 Eylül 1990 Tarihleri arasında İngiltere

NATO Bursu 17 Haziran 1991- 5 Temmuz 1991 tarihleri arasındaFairbanks Üniversitesinde ALASKA

NATO Bursu 15 Ocak 1992- 15 Nisan 1992 tarihleri arasındaDurham Üniversitesi (İngiltere) Jeoloji

NATO ve British Council 1990

HİZMET ÖDÜLÜ:

DİĞER:

HAKEMLİK GÖREVLERİ

(Toplam Sayısı.)

DANIŞMANLIK GÖREVLERİ

(Toplam Sayısı.)

DERGİ

ULUSLARARASI:

ARAŞTIRMA PROJELERİ

TÜBİTAK:

DÖNER SERMAYE:

(Her 6 Ay bir kez sayılmak üzere.)

ULUSAL: 4

TİDEB:

KOSGEB:

TEKNOPARK:

KONGRE

ULUSLARARASI: 2

TTGV:

TİDEB:

ULUSAL: 2

AB 6. ÇERÇEVE:

TTGV:

DİĞER:

(Türünü Belirtiniz.)

DİĞER:

(Türünü Belirtiniz.)


YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI PROJELER

(En Çok 3 Proje Yazınız.)

TÜBİTAK, DPT, AB, NSF, BAP, DÖNER SERMAYE GİBİ TÜRÜNÜ BELİRTİNİZ.

1

- Güneybatı Türkiye GPS Çalışmaları, Eylül 1992, 1993,1994, IFAG (Almanya) Jeodezi Enstitüsü ile ortak proje (Proje Yürütücüsü).

Almanya tübitak

2

- Uydu Konum Belirleme Sistemi ile Batı Türkiye’nin Kıtasal Deformasyonunun Ölçülmesi. Projesi, Proje No: 0908-95-08-01(proje yürücücüsü).

8- Batı Türkiye'nin Kabuk İçi Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi. D.E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, Proje No: 0908.99.08.02 (Proje yöneticisi).

BAP

3

- Türkiye'nin Kabuk İçi Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi.

BAP

PROJELERİNİN SAYISI

TÜBİTAK

DPT

AB 6. ÇERÇEVE

Üniversite BAP

DÖNER SERMAYE

DİĞER (Türünü Belirtiniz.)

YÜRÜTTÜĞÜ

3

1 Almanya IFAG

GÖREV ALDIĞI

1

4

2

3 IFAG, NSF, Uluslararası ATOM enerjisi Kurumu

DÜZENLEMİŞ OLDUĞU KONGRELER (En Çok 3 Kongreyi Yazınız.)

Düzenlediği Dongrelerin Toplam

Sayısı

Uluslararası:

1

Jeofizik Kurultayı

2

Arkeoloji ve Jeofizik Kongresi

Ulusal: 2

3

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU DERGİLER

(En Çok 3 Dergi Belirtiniz.)

EDİTÖRLÜK TÜRÜ

EDİTÖR

ASOSYE EDİTÖR

KONUK EDİTÖR

1

2

3

ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI (En Çok 3 Üyeliği Veriniz.)

1

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

TUJJB Birliği Üyesi

İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneği

2

TUJJB Birliği Üyesi

İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneği

3

İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneği

YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ (En Çok 3’ünü Belirtiniz.)

GÖREVİ

Yılı

1

Fakülte Kurulu

30.1.2001-11.03.2003

2

Bölüm Başkan Yardımcılığı

8.5.2000-10.042001

3

Dekan Yardımcılığı

30.01.2003-

KURMUŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTE, FAKÜLTE, BÖLÜM, YÜKSEK OKUL, ENSTİTÜ, ARAŞTIRMA MERKEZİ VE LABORATUVARLAR (En Çok 3 Birim Veriniz.)

1

2

3
Son Güncelleme: 10 Ağustos 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi