DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Personel   Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý Personel Listesi:

Bilgi Ýþlem Dairesi Bþk. Vekili :
Yrd.Doç.Dr. Salih Zafer DÝCLE
 

PERSONEL LÝSTESÝ
1.     Ali Arýk
2.     Ali Erhan Aydemir
3.     Atýf Canbek Ezan
4.     Ayhan Çetinel
5.     BuketSanbur                                                      
6.     Birgül Akiz                                                      
7.     BirgülÖzdemir                                                     
8.     Celalettin Ýrdem
9.     Coþkun Çakýr                                                 
10.   Devrim Sipahi                                                 
11.   Elif Ünal                                                          
12.   Emine Yavaþ
13.   Emre Eþiyok                                                   
14.   Erhan Akdeniz
15.   Erhan Gürsu
16.   Fatma Kýzýlay                                                      
17.   Funda Karaman                                              
18.  GülenAykaç                                                        
19.   Hakan Elmas
20.   Hakký Yalçýn Göçü
21.   Halide Ok
22.   Hatice Demirci
23.   Hatice Gümüþ                                                
24.   Hüseyin Kaya
25.   Ýhsan Doðan                                                   
26.   Ýsmail Özkan
27.   Ýsmet Serat Korsacýlar
28.   Kadir Gökçen
29.   Kemal Saðýr                                                    
30.   KemalYýlmaz                                                       
31.   Kerem Kýlýç
32.   Levent Özdemir                                            
33.   Mehmet Doðan Yetik
34.   Meryem Nurdan Morca
35.   Mehmet Orhan
36.   Mehmet Þan
37.   Meral Baltalý                                                   
38.   Metin Akkeçeli
39.   Mevlüt Doðan
40.   Muhammed Kasým Muratoðlu
41.   Muhammet Damar
42.  Murat Aziz Bölek                                                               
43.   Mümin Güngör                                                
44.   Müþfik Ayfer
45.   Nebibe Gürcan                                               
46.   Nejdet Yürük                                                 
47.   Nezih Çetinsöz
48.   Nil Güren
49.   Nilüfer Yýldýrým                                               
50.  ÖmerAltýnýþýk                                                      
51.   Orhan Berent
52.   Orhan Fatih AKÇA                                               
53.   Rukiye Siryol
54.   Sabiha Sibel Nakoman
55.   Salih Zafer Dicle                                             
56.   Sami Hayta
57.   Sefer Küçük                                                   
58.   Sevda Yýldýz                                                   
59.   Sevilay Gündüz                                              
60.   Sevilay Þengül
61.   Seyhun Tuzkan                                              
62.   Sezgin Ataç
63.   Sibel Bezci Ercan
64.   Þükrü Tahmaz                                                
65.   Tevfik Aktuðlu                                               
66.   Turgay Turanlýoðlu
67.   Uður Karakuzu                                              
68.   Yahya Kemal Keskiner                                   
69.   Yaþar Dereli                                                   
70.   Yeþim Al-Masoud                                            
71.   Yeþim Zorlu                                                    
72.   Yýlmaz Gültekin                                              
73.   Zafer Aksan                                                       
74.   Zeynep Dalgýç
 

Son Düzenleme Tarihi : 17.08.2011

Son Güncelleme: 27 Mart 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi