DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 2/2016   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dergisi                       Cilt 30, Sayı 2 Ağustos 2016

   

 

 

 

İçindekiler

Araştırma Yazıları

Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi, Cumhur Gündüz, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, 

Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayşegül Dalmızrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükarslan, 

Tuğçe Balcı, Çağla Kayabaşı, Besra Özmen Yelken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55 - 59

 

Anestezi yoğun bakım ünitesinde hasta yakını memnuniyetinin değerlendirilmesi, Kutlay Aydın, 

Murat Emre Tokur, Tuğçe Daş, Dilara Esmen, Enes Arslanoğlu, Eda Yaldırak, Elif Büyükkayalı, Begüm Demir, 

Rabia Yelli, Necati Gökmen, Uğur Koca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .61 - 70

 

Polikistik over sendromlu kadınların serum lipid konsantrasyonlarının sağlıklı kadınlar ile kıyaslanması- geriye yönelik (Retrospektif) inceleme, 

Özgür Yılmaz, Halil Gürsoy Pala, Tuncay Küme, Burcu Artunç Ülkümen.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .71 - 77

 

Sulcus nervi dorsalis penis / clitoridis: anatomik bir çalışma, Funda Aksu, Sefa Kurt .  .  .   .  .  .  . . .  .  .  79 - 83

 

Olgu Sunumları

Geç tanı konjenital miyastenik sendrom, Yıldız Arslan, Figen Tokuçoğlu, Aydın Kaya,

Gülden Diniz Ünlü, Yaşar Zorlu .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 - 88

 

Evde bakım hastasının izlemi: Varfarin kullanımı, 

Muhteber Çolak, Özden Gökdemir, Ülkü Bulut, Mehtap Kartal.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 89 - 94

 

Duş ile ilişkili hipotermi olabilir mi?, Önder Limon, Neşe Çoray, Gülçim Saraçoğlu, Hakan Topaçoğlu  .  .  .  .  .  95 – 98

 

Daha önce sağlıklı olan bebek hastada toplum kaynaklı Chryseobacterium Meningosepticum ilişkili Fatal

Pnömoni ve Sepsis, Aysel Taktak, Yılmaz Akbaş, Murat Çapanoğlu, Gönül Tanır, Nilgün Erkek.  .  .  .  . . . .  . ...99 - 102

 

             

Yazara Bilgi   ……………………………………………………………………………   I - IV


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi