DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 1/2016   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dergisi                          Cilt 30, Sayı 1 Nisan 2016

   

 

 

 

İçindekiler

Araştırma Yazıları

Doğumhanede Meslek Hastalıkları ve Nedenleri: İzmir Örneği, Mehtap Akçapınar, Tonay İnceboz  .  .  .  1 - 8

 

Helikobakter Pylori Pozitif Gastrit Vakalarında İnflamatuar Hücre Analizi, 

Ulaş Alabalık, Hüseyin Büyükbayram, Ayşe Nur Keleş, Uğur Fırat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 - 17

 

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etki Eden Faktörler, Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım, 

İsmail Emre Gökçe, Saygı Gülkan.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 19 - 24

 

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesinin

Değerlendirilmesi, Banu Dilek, Fatih Korkmaz, Gizem Baş, Bilgesu Deniz, Nurdan Yılmaz, Seher Doğan, Duran Ada, 

Gül Ergör, Elif Akalın.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . 25 - 30

 

Olgu Sunumları

Yüzde Gelişen Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü Olgusu, Heval Selman Özkan, Saime İrkören, 

Hüray Karaca, Canten Tataroğlu .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 - 33

 

Progresif Seyreden Kardiyak Fibromalı Bir Olgu, Tülay Demircan, Özgür Kızılca, Mustafa Kır, Baran Uğurlu, 

Nurettin Ünal.  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35 - 38

 

Derlemeler

İkinci Trimester Sonografik Taramasında Multipl Yapısal Anomaliler Gösteren Trizomi 22 olgusu ve

Literatür Derlemesi, Esra Ataman, Elif Yılmaz Güleç, Filiz Hazan, Erhan Parıltay, Deniz Acar,

Ali Gedikbaşı, Halil Aslan  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  .  .  . 39 - 43 

Embriyonik Kök Hücrelerde Wnt Sinyal Yolağı, Murat Sevimli, Tuğba Semerci Sevimli .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . 45 - 54

 

 Yazara Bilgi   ……………………………………………………………………………   I - IV

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi