DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 25.06.2013/1114   2013 Yılı Üniversite Yönetim Kurulu Karar Arşivi (1090-1138)

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.06.2013
Toplantı Sayısı : 1114 
 

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut Gökdermen’in, 17.07.2013 tarihinden itibaren 17.07.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın, 25.07.2013 tarihinden itibaren 25.07.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Pınar Aslan’ın, 15.08.2013 tarihinden itibaren 15.08.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 5. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Deniz Bayraktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Melik Kara’nın, TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında ABD/Potsdam Clarkson Üniversitesi Laboratuvarlarında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 13.08.2013-13.02.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akbulut’un, Avustralya/Sidney Macquarie Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan Avustralya Araştırma Konseyi Kıtaların Jeokimyasal evrimi ve Metalojenisi Ulusal Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.11.2013-30.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.931,11 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin dördüncü kısmı olan 58.682,50 TL’nin (KDV hariç) 2013 Mayıs ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Denizcilik Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 19.411,60 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 115.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 12. Mimarlık Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı Yaz Dönemi Stajı Şube sayılarının belirlenmesi.
 13. Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere dolu kadro aktarması yapılması.
 14. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, web sayfasında 21.06.2013 tarihinde ilan edilen Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespit edilmesi.
 16. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ragıp Taranç’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen film festivali kapsamında, 12.06.2013-10.11.2013 tarihleri arasında mesai saatleri dışında ücretli danışman olarak Fakültesindeki görevleri aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Alev Gözcü’nün, İngiltere National Archives’de mesleki alanda araştırma yapmak üzere, 01.07.2013-01.11.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, “TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programı Bilgilendirmesi”ne katılmak üzere 26.06.2013 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Okt.Dr. Gürhan Yellice’nin Yunanistan’da araştırma yapmak üzere, 01.10.2013-01.08.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Üniversitemiz Birimlerinde zorunlu staj yapacak öğrencilere öğle yemeği verilmesi.
 21. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 25.06.2013 tarih ve 485 sayılı kararı.
 22. Dokuz Eylül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulması ve hazırlanacak bir proje ile Kalkınma Bakanlığı’na başvurulması.

 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof. Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Doç.Dr. Muammer ERBAŞ
Prof.Dr. Sedef AKGÜNGÖR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Gürcan KONAK
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
  

Üniversite Yönetim Kurulu 25.06.2013 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ömer Dumlu ve Prof.Dr. Ercüment Yalçın görevli Prof.Dr. Yasemin Arbak rahatsız olduğu için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Muammer Erbaş, Prof.Dr. Gürcan Konak ve Prof.Dr. Sedef Akgüngör toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut Gökdermen’in, 17.07.2013 tarihinden itibaren 17.07.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 18.06.2013 tarih ve 1612 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Sergül Bulut Gökdermen’in, 17.07.2013 tarihinden itibaren 17.07.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Seyhan Sayar’ın, 25.07.2013 tarihinden itibaren 25.07.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Pınar Aslan’ın, 15.08.2013 tarihinden itibaren 15.08.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör.Deniz Bayraktar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Melik Kara’nın, TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Araştırma Bursu kapsamında ABD/Potsdam Clarkson Üniversitesi Laboratuvarlarında araştırma ve inceleme yapmak üzere, 13.08.2013-13.02.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akbulut’un, Avustralya/Sidney Macquarie Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan Avustralya Araştırma Konseyi Kıtaların Jeokimyasal evrimi ve Metalojenisi Ulusal Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.11.2013-30.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.931,11 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin dördüncü kısmı olan 58.682,50 TL’nin (KDV hariç) 2013 Mayıs ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı olarak ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Denizcilik Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 19.411,60 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 10.06.2013 tarih ve 23/5 sayılı kararında belirlendiği şekilde aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 115.000 TL tutarın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 24.06.2013 tarih ve 24/32 sayılı kararında belirlendiği şekilde aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi 2012-2013 öğretim yılı yaz dönemi stajı şube sayılarının Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 05.06.2013 tarih ve 23/1 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- 21.06.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen bir adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Uzman Jürisi
Prof.Dr. Yalçın ÇEBİ – Mühendislik Fak.
Prof.Dr. Süleyman SEVİNÇ – Mühendislik Fak.
Yrd.Doç.Dr. Zafer DİCLE – Mühendislik Fak.
Yrd.Doç.Dr. Yavuz ŞENOL – Mühendislik Fak. (Yedek)

KARAR 16- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ragıp Taranç’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen film festivali kapsamında, 12.06.2013-10.11.2013 tarihleri arasında mesai saatleri dışında ücretli danışman olarak Fakültesindeki görevleri aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Alev Gözcü’nün, İngiltere National Archives’de mesleki alanda araştırma yapmak üzere, 01.07.2013-01.11.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, “TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programı Bilgilendirmesi”ne katılmak üzere 26.06.2013 tarihinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Okt.Dr. Gürhan Yellice’nin Yunanistan’da araştırma yapmak üzere, 01.10.2013-01.08.2014 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Birimlerinde zorunlu staj yapacak öğrencilere öğle yemeği verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- a) Minyatür sanatçılarından Ülker Erke’nin Anadolu’nun bir yansıması olarak seçtiği ve Rektörlük adına yayınlanacak çalışmaların ve fotoğraflarının bulunduğu “Anadolu Minyatürleri” adlı kitabının 600 adet basımının gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numarasının; 09.0000.0000.000/BY.013.009.686 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Dokuz Eylül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı kurulmasının uygunluğuna ve Kalkınma Bakanlığı’na Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ile başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 5 Eylül 2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi