DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Hemşirelikte Tıbbi Bilirkişilik Kursu   Etkinlikler

 

 

HEMŞİRELİKTE TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YAKLAŞIM ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURSU

 

Tarih: 06 Ekim 2012 Cumartesi, Saat: 9:30-16:30

 

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski derslikler binası 1. Kat, İnciraltı-İzmir.

 

Bu kursun amacı, hemşirelikle ilgili tıbbi uygulama hatalarına(malpraktis) yaklaşımda temel ilkeleri ve ilgili yasal mevzuatı gözden geçirerek, bu alanda tıbbi bilirkişilik yapma becerisini kazandırmaktır. Bu alanda bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılar, Ekim ayında İl Adalet komisyonuna başvurarak çalışmalarına başlayabileceklerdir. Kurs süresi bir gün olup, sonrasında katılım sertifikası verilecektir. Kontenjan 25 kişiyle sınırlı olup, başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır. Kurs bedeli 200 TL olup katılımcıların hemşire olması dışında herhangi bir koşul yoktur.

 

Başvuru: Prof.Dr. Erdem Özkara: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi(SAHUM) Müdürü.

 

E-mail: erdem.ozkara@deu.edu.tr

 

Tel: 0232 4122853- 05058548185

 

Sunum Başlıkları:

-Hemşirelikle ilgili tıbbi uygulama hataları(malpraktis) ve güncel durum.

-Tıbbi bilirkişiliğin önemi, ilgili yasal düzenlemeler ve Aydınlatılmış Onam.

-Yargılama aşamasında tıbbi bilirkişi raporlarına başvuru ve değerlendirme

-Olgu örnekleri.

-Tıbbi uygulama hatalarını değerlendirmede temel ilkeler ve yazılı görüş oluşturma.

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi