DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 1/2012   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cilt 26, Sayı 1 Nisan 2012

Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

 

İçindekiler

 

Araştırma Yazıları

Bir Üniversite Hastanesi Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

(2005-2008), İ. E. İbrhim, R. Uçku   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             1 - 7

 

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi, V. Demir, S. Kahraman,

A. Katgı, Ö. Pişkin, G. H. Özsan, F. Demirkan, B. Ündar, M. A. Özcan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          9 - 19

 

Olgularımızın Retrospektif Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Değerlendirmesi,

A. Katgı, A. Olgun, S. Kahraman, Ö. Pişkin, M. A. Özcan, G. H. Özsan, F. Demirkan, B. Ündar .  .  .  .  .  .  .  .          21 - 26

 

Obez Ve Dislipidemik Türk Çocuklarında Apolipoprotein E Gen Polimorfizmi Ve Plazma

Lipid Seviyelerinin Karşılaştırılması, E. Yılmaz, E. Bora, T. Cankaya, A. Ügenalp, O. G. Bozkaya,

M. Çoker, D. Erçal, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            27 - 35

 

Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen

Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum

Yolu Enfeksiyonu İle İlişkili Risk Faktörleri, G. Küme, M. Demirci.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        37 - 44

 

 

Olgu Sunumları

Favizm Sonucu Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi,

T. Akman, C. Çavdar, M.A. Özcan, Ö. Pişkin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            45 - 50

 

Kearns-Sayre Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yöntemi, A.Yektaş, S. N. Şinikoğlu, M. Erol,

M.Çömlekçi, K. Erkalp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             51 - 55

 

Derleme

Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü, B. Aydın, A. Gelal .  .  .  .  .  .  .  .  .           57 - 63

 

Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların

Medikolegal Değerlendirmesi, U. Kavaklı, E. Özkara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            65 - 74

 

Çocuklarda Kemoterapi ve Radyoterapi İlişkili Oral Komplikasyonlar, G. Kılınç  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         75 - 83

 

 

 

Yazara Bilgi           ……………………………………………………………………             85 - 88

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi