DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 3/2011   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cilt 25, Sayı 3 Eylül 2011

Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

 

İçindekiler

 

Araştırma Yazıları

Multipl Miyelomda Galektin-1 Ekspresyonunun Düzenleyici T Hücreler ve Otolog Kemik

İliği Transplantasyonu ile İlişkisi, A. P. Erçetin, S. Aktaş, Ö. Pişkin, M. A. Özcan.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         137 – 143

 

Kadınların Kanser Konusunda Bilgi ve Tutumları ile Erken Tanı Yöntemlerine

Yönelik Davranışları, A. Açıkgöz, R. Çehreli, H. Ellidokuz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .          145 - 154

 

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP

Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması, S.Ocakçı, S. Çağırgan,

M. Tombuloğlu, G. Saydam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           155 - 161

 

Kronik Böbrek Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyi ile Glukoz, HbA1c, Lipid Profili,

Vücut Kitle İndeksi ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki, E. Şengül, E. Binnetoğlu, A. Yılmaz.  .  .  .  .  .  .  .  .       163 - 168

 

Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu

Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları, H. Ağca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        169 – 173

 

Karın Anterior Bölgesine Penetre Delici Kesici Alet Yaralanmaları, M. Yücel, M. Çalışkan,

A. Şişik, İ. E. Subaşı, A.Özpek, F. Başak, G. Baş, M. Hasbahçeci, S. Aktaş, O. Alimoğlu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       175 - 180

 

Olgu Sunumları

Alport Sendromu ve Parsiyel İmmunglobulin A Eksikliği: Bir Çocuk Olgu, M. T. Bayram,

B. K. Demir, A. Soylu, D. Alaygut, M. Türkmen, Ö. Anal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        181 - 183

 

Meme Kanserinde Galyum-67 Tutulumu, M. Ş. Eren, M. Koç, G. Ç. Kaya .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         185 - 187

 

Derleme

WNT/Beta-Katenin Sinyal Yolunun Sitoplazmik Biyomolekülleri, H. G. Dönmez,

 Ş. Demirezen, M. S. Beksaç.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          189 - 199

 

Çocuklarda Santral Sinir Sistemi Vaskülitleri, M. Arslan, U. Yiş, R. Akın.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        201 - 208

 

2011 Yazar Dizini  ……………………………………………………………………             209 - 210

2011 Konu Dizini   ……………………………………………………………………            211 - 212

Yazara Bilgi           ……………………………………………………………………         213 -  216


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi