DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 2/2011   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cilt 25, Sayı 2 Mayıs 2011

Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

 

İçindekiler

 

Araştırma Yazıları

 

14 - 16 Yaş Voleybol ve Tenis Oyuncularının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının

İncelenmesi, E. Günay, A. Çelik, F. Aksu, B. Çoksevim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            63 - 67

 

Yargıtayda Karara Bağlanan Tıbbi Uygulama Hatası Dosyalarının Değerlendirilmesi,

İ.Ö. Can, E. Özkara, M. Can .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             69 - 76

 

Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi, E. Bayram, Y. Topçu, G. Akıncı, S.Hız .  .  .  .  .  .        77 - 81

 

Psoriyazisli Olgularda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları; Demografik ve Klinik Özellikler,

S.Akarsu, T. İlknur, C. Canbaz Avcı, Ö. Özbağçıvan, S. Çarşanbalı, E. Fetil, A.T. Güneş .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       83 - 91

 

Tek Merkez Deneyimi: Relaps / Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı

Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi, A. Katgı,  T. Başoğlu,  S. Kahraman,  Ö. Pişkin, M.A. Özcan, 

G.H. Özsan,  F. Demirkan, B. Ündar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           93 - 98

 

Olgu Sunumları

 

Rh Uygunsuzluğuna Bağlı Direkt Bilirubin ve CRP Yüksekliği: Olgu Sunumu, A. Erdemir,

E. Türkoğlu,  H. Coşar, Z. Kahramaner,  S. Sütçüoğlu, E. Arun Özer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      99 - 101                 

Lung Abscess and Pneumatocele After Accidentally Kerosene Ingestion in a Child, T. Tuncel,

D. Ölmez, A. Babayiğit, Ö. Karaman, H. Çakmakçı, N. Uzuner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103 - 106

Dapson Tedavisine Yanıtsız Bir Eritema Diskromikum Perstans Olgusu, S. Akarsu, T. İlknur,

Y. Yılmaz, B. Lebe, E. Fetil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            107 - 111

 

Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi,

N. Boztaş, S. Özkardeşler Birlik, M.Akan, V. Onay, M. Özbilgin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113 - 117

Derleme

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği, H. Şimşek  .  .  .  . 119 - 126

 

 

Yazara Bilgi   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …           127 -  130

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi