DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Engelsiz Dokuz Eylül Üniversitesi Koordinatörlüğü   İdari Birimler

 

Sevgili Öğrencimiz,
Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Yeni bir eğitim yaşantısı sizleri bekliyor. Sizleri bu yıl kurulan bir birim hakkında bilgilendirmek istiyorum.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince her üniversitede “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimi”ni kuracaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi 18.03.2009 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimini oluşturmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimini’nin amacı; üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler, öğretim elemanları ve personele de eşit erişim hakkı ve destek verebilmek için imkanlar yaratmayı kendine amaç olarak belirlemiştir ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.
Herhangi bir sağlık sorunu (gözle görülen veya görünmeyen) bir öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci “engelli”dir. Karşılaşabileceğimiz engel grupları şunlardır. 
• Görme Engelliler
• Fiziksel Engelliler
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
• Öğrenme Güçlükleri
• Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar
• Konuşma ve Dil Sorunları
• İşitme Engelliler ve Sağırlık
• Travmatik Beyin Hasarları
• Diğer Engel Grupları (kronik hastalıklar gibi)

Engelini (özürünü) Özürlü Öğrenciler  Birimi’ne bildirip tespit ettirmek veya ettirmemek öğrencinin kararıdır. Özürlü Öğrenciler Birimi tarafından ancak tespit edilen öğrencilere istekleri doğrultusunda destek verilecektir. Bu nedenle durumunuzla ilgili belgelerinizi tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 

Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen öğretim elemanınız veya birimimizle iletişime geçiniz.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI:

*Her dönem başında, kayıtlı oldukları derslerin öğretim elemanlarıyla iletişim kurmak, kendi durumları ve ihtiyaçları hakkında öğretim elemanlarına bilgi vermek.

*Her dönem başında aldıkları dersleri gereksinim duyabilecekleri uyarlamalar doğrultusunda incelemek  ve Engelli Öğrenciler Birimi''ne gerekli uyarlamalar hakkında bilgi vermek.

*Akademik uyarlamaya ihtiyaç duyduklarını belgelemek için, resmi kurumlardan alınmış, mevcut engel durumlarını gösteren raporu birime teslim etmek.

*Öğrenim gördükleri bölüm tarafından sağlanan/sağlanmayan hizmetler hakkında birimi bilgilendirmek.

*Durumundaki veya iletişim bilgilerindeki değişiklikleri birime bildirmek.

*Engelli Öğrenciler Birimi, öğretim elemanları ve akademik danışmanlarıyla tutarlı ve düzenli bir ilişki kurmak.

*Engelli Öğrenciler Birimi tarafından web sitesi, e-posta veya telefon aracılığıyla sağlanan bilgileri takip etmek ve planlanan bireysel ya da grup toplantılarına  katılmak.

 
 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 25 Ocak 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi