DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 2011 / 03   KKK 2011

 

 

 
 
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
 
Konservatuvar Kurulu Kararı
 
 
Toplantı Tarihi : 10.03.2011                                                            Toplantı Sayısı :03                                                                                      
Konservatuvar Kurulu 10.03.2011 tarihinde saat 13:00’de Okul Müdürü Prof.Aykut YAFE’nin Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı tüm üyelerin katılımıyla toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlanmıştır.
 
GÜNDEM:
1-Geçen toplantı kararlarının okunup imzalanması.
2-Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi özel yetenek giriş sınavı yönergesi ,nakil ve geçiş seviye sınav yönergesi.
3-Lise ve Lisans devresi haftalık ders programında derslerin başlama saatinin değiştirilmesi
 
 
Karar 1-Geçen toplantı karaları imzalandı.
 
 
Karar2-DEÜ.Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi“Giriş Kabul Sınav Yönergesi” görüşüldü.
            Görüşmeler sonunda Müzik ve Sahne Sanatlarında bulunan sanat dalları için “Giriş Kabul Sınav Yönergesi” aşağıdaki şekilde olması ve Rektörlük Makamına sunulmasına oybirliği ile kabul edildi.
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI / PİYANO SANAT DALI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Piyano Anasanat Dalı, Piyano Sanat dalında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi Piyano Anasanat Dalı, Piyano Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı ifade eder.
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve SahneSanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
          b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d) Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
          e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
           f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
 
Özel Koşullar
Piyano Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
 
Madde 5 – (1) Piyano Anasanat Dalı, Piyano Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Piyano Sanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
 
Madde 6 - Piyano Sanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasaat Dalı Başkanlığınca önerilecek 3 (üç) öğretim elemanından ile Piyano Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 1 (bir) öğretim elemanından oluşur. oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Piyano Sanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
 
Madde 7 - (1) Baraj Sınavı İçeriği ve Puanlandırılması;
a) Dikte: Her biri 16 ölçüden oluşan 2 (iki) adet tek sesli dikte (2x20=40 Puan)
             b) Okuma: Lavignac 1/A Solfej Kitabı ile Muammer Sun Solfej 1 Kitaplarından jüri tarafından sınav esnasında seçilecek parçaların solfej okunması (40 Puan)
 c) Deşifraj (İlk Okuma): Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmış tek sesli, 16 ölçülük kısa bir müzik parçasını adları, sesleri ve taşıdıkları müzik işaretleri doğrultusunda ilk bakışta okumak/deşifre etmek (20 Puan)
 (2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.
            (3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj sınavından muaf tutulurlar.
 
Piyano Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 - Piyano Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu, Piyano Anasanat Dalı Başkanı ve Piyano Sanat Dalı’nda, Çalgı Dersi olarak “Piyano” derslerini yürüten tüm öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Piyano Sanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı’nda adaylar aşağıda belirtilen her kategoriden bir eseri çalacaklardır.
 
A – Etüt:
·        Czerny: op.849 Etüt,
·        Bertini: op.20, op.25 Etüt
·        Duvernoy : Etudes de Mecanisme.
·        (veya öğretmenin seçeceği aynı düzeyde başka bir etüt)
 
B – Barok Eser:
·        J.S.Bach: "Anna Magdalena" Defteri''nden
·        J.S.Bach: Küçük Prelüd ve Füg''ler
·        İki Sesli Envansiyonlar
·        Haendel ve Telemann''dan bu düzeyde parçalar.
 
C – Klasik Eser:  
·        Clementi Sonatin,
·        Dussek Sonatin,
·        Kuhlau Sonatin,
·        Mozart Sonatin,
·        Beethoven Sonatin
 
D – Romantik Eser:
·        Schumann: Gençlik Albümü op.68
·        Mendelssohn : Çocuk Parçaları op.72
·        Grieg : Lirik Parçalar
·        Çaykovski : Gençlik Albümü
 
E – Modern Eser:           
 
·        Bartok : Mikrokosmos - İkinci Kitap; Çocuklar İçin
·        Stravinski: Les cinq doigts
·        Kabalevski : Çocuklar için 24 Küçük Parça op. 39
·        Haçaturyan : Çocuk Parçaları
·        Casella : 11 Çocuk Parçası,
·        Greçaninof: Çocukların Kitabı
·        Saygun: İnci''nin Kitabı
·        Erkin: Beş Damla
·        Baran: Çocuk Parçaları
 
(2) Kesin Kabul Sınavında tüm program ezber olarak seslendirilmeli, sonatin ve benzeri eserlerin bütün bölümleri hazırlanmalıdır. Jüri gerekli gördüğü durumlarda eseri kesebilir. 
 
(3) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
 
PİYANO ANASANAT DALI / ARP SANAT DALI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Piyano Anasanat Dalı, Arp Sanat dalında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne SanatlarıLisesi Piyano Anasanat Dalı, Arp Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve SahneSanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d) Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
            e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
            f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
 
Özel Koşullar
Piyano Anasanat Dalı Arp Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
 
Madde 5 – (1) Piyano Anasanat Dalı, Arp Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Arp Sanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
Madde 6 - Arp Sanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 3 (üç) öğretim elemanı ile Piyano Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 1 (bir) öğretim elemanından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Arp Sanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
Madde 7 - (1) Baraj Sınavı İçeriği ve Puanlandırılması;
            a) Dikte: Her biri 16 ölçüden oluşan 2 (iki) adet tek sesli dikte (2x20=40 Puan)
             b) Okuma: Lavignac 1/A Solfej Kitabı ile Muammer Sun Solfej 1 Kitaplarından jüri tarafından sınav esnasında seçilecek parçaların solfej okunması (40 Puan)
 c) Deşifraj (İlk Okuma): Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmış tek sesli, 16 ölçülük kısa bir müzik parçasını adları, sesleri ve taşıdıkları müzik işaretleri doğrultusunda ilk bakışta okumak/deşifre etmek (20 Puan)
 (2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.
             (3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj sınavından muaf tutulurlar.
 
Arp Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 - Arp Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu, Piyano Anasanat Dalı Başkanı ve Piyano Sanat Dalı’nda, Çalgı Dersi olarak “Arp ve Piyano” derslerini yürüten tüm öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Arp Sanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı’nda adaylar aşağıda belirtilen listeden seçecekleri 1 Etüd ve 1 Müzik Parçasını seslendirir.
 
a) R.N.C. Bochsa - 40 easy studies   
b) J.S.Bach - Minuetto in F..Prelude in C   
c) G.F.Haendel—Gavotte
d) A.Hasselmans  Feuilles    d automne-1 Serenade melancolique 2 Crepuscule
3 Calme.
e)Tournier—Petite Berceuse-Air a dancer    
f) M.Clementi—Andante con Variazione per arpa
g) M.Grandjanji- Süite Petite Classique  6 Parts

 
(2) Kesin Kabul Sınavında tüm program ezber olarak seslendirilmeli, sonat, süit ve benzeri eserlerin bütün bölümleri hazırlanmalıdır. Sınav süresi 30 dakikadır, jüri gerekli gördüğü durumlarda eseri kesebilir. 
 
(3) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 
           
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
PİYANO ANASANAT DALI / GİTAR SANAT DALI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
 
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi Piyano Anasanat Dalı, Gitar Sanat dalında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi Piyano Anasanat Dalı, Gitar Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve SahneSanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d) Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
            e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
            f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
 
Özel Koşullar
Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
Madde 5 – (1) Piyano Anasaat Dalı, Gitar Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Gitar Sanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
Madde 6 - Gitar Sanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği “Alan” derslerini yürüten tüm öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Gitar Sanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
Madde 7 - (1) Baraj Sınavı İçeriği;
a) İki Ses (Armonik)
             b) Üç Ses (Armonik)
 c) Dört Ses (Armonik)
 d) Ezgi Tekrarlama
 e) Ritim Tekrarlama
 
(2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.
            (3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj sınavından muaf tutulurlar.
 
Gitar Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 - Gitar Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği “Alan” derslerini yürüten tüm öğretim elemanları, Piyano Anasanat Dalı Başkanı ve Gitar Sanat Dalı’nda, Çalgı Dersi olarak “Gitar” derslerini yürüten öğretim elemanları ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Komisyonundan oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Gitar Sanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı, adayların işitme becerilerini ölçme amacı ile aşağıdaki içeriğe göre uygulanır;
a) İki Ses (Armonik)
             b) Üç Ses (Armonik)
 c) Dört Ses (Armonik)
 d) Ezgi Tekrarlama
 e) Ritim Tekrarlama
 
(2) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI
KEMAN- VİYOLA-VİYOLONSEL-KONTRBAS SANAT DALLARI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
 
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrbas Sanat Dallarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları
Lisesi Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrbas Sanat Dalları Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d) Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
            f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
 g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
 
 
 
Özel Koşullar
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
Madde 5 – (1) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrbas Sanat Dalları Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
Madde 6-Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 3 (üç) öğretim elemanı ile Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 1 (bir) öğretim elemanından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
Madde 7 - (1) Baraj Sınavı İçeriği ve Puanlandırılması;
a) Dikte: Her biri 16 ölçüden oluşan 2 (iki) adet tek sesli dikte (2x20=40 Puan)
             b) Okuma: Lavignac 1/A Solfej Kitabı ile Muammer Sun Solfej 1 Kitaplarından jüri tarafından sınav esnasında seçilecek parçaların solfej okunması (40 Puan)
 c) Deşifraj (İlk Okuma): Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmış tek sesli, 16 ölçülük kısa bir müzik parçasını adları, sesleri ve taşıdıkları müzik işaretleri doğrultusunda ilk bakışta okumak/deşifre etmek (20 Puan)
 
(2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
(3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj sınavından muaf tutulurlar.
 
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 -  Yaylı Çalgılar AnasanatDalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda, Çalgı Derslerini yürüten tüm öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı’nda adaylar, başvurmuş oldukları Sanat Dalı kapsamında aşağıda belirtilen kategorilerden oluşturulmuş bir programı seslendirir.
 
a) Keman Sanat Dalı
 
     1) 3 (Üç) Oktav Bir Gam,
     2) İki Etüt,
     3) Piyanolu Bir Parça ya da Bir Konçertonun 1. Bölümü
 
b) Viyola Sanat Dalı
    
1) Bir Gam,
     2) İki Etüt,
     3) Piyanolu Bir Parça
 
 
 
c) Viyolonsel Sanat Dalı
 
1) Bir Gam,
     2) İki Etüt,
     3) Bir Bölüm Sonat
 
d) Kontrbas Sanat Dalı
 
1) Bir Gam,
     2) İki Etüt,
 
(2) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
 ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI
FLÜT-OBUA-KLARİNET-FAGOT-KORNO-TROMPET-TROMBON-
    TUBA VE VURMALI ÇALGILAR SANAT DALLARI
        ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dallarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müzik Bölümü Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dallarında Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve SahneSanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d)Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
            f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
 g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
Özel Koşullar
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
Madde 5 – (1) Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalları Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
Madde 6 - Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği “Alan” derslerini yürüten tüm öğretim elemanları ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Komisyonundan oluşur. oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
Madde 7 (1) Baraj Sınavı İçeriği; adayların işitme becerilerini ölçme amacı ile aşağıdaki içeriğe göre uygulanır;
 
a) İki Ses (Armonik)
             b) Üç Ses (Armonik)
 c) Dört Ses (Armonik)
 d) Ezgi Tekrarlama
 e) Ritim Tekrarlama
 
(2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.
(3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj ve kesin kabul sınavından muaf tutularak, seviye sınavlarına alınırlar.
 
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Kesin Kabul Sınavı Komisyonu, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği “Alan” derslerini yürüten tüm Öğretim Elemanları ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Komisyonundan oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
 
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 (1) Kesin Kabul Sınavı, adayların işitme becerilerini ölçme amacı ile aşağıdaki içeriğe göre uygulanır;
 
a) İki Ses (Armonik)
  b) Üç Ses (Armonik)
 c) Dört Ses (Armonik)
 d) Ezgi Tekrarlama
 e) Ritim Tekrarlama
 
(3) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
 
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
BALE ANASANAT DALI / BALE DANSÇILIĞI SANAT DALI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge;
            Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde bulunan Bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler.
            (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, Sahne Sanatları Bölümü, Bale Anasanat Dalı / Bale Dansçılığı Sanat Dalında eğitim görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavları bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.
 
 
Tanımlar
Madde 2 – (1)Bu yönergede geçen;
Sınav: Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, Sahne Sanatları Bölümü, Bale Anasanat Dalı / Bale Dansçılığı Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavını’nı ifade eder.
 
Kabul-Kayıt Şartları
Madde 3 – (1)Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşulları ile birlikte özel koşullar olan baraj-kesin kabul sınavlarında başarılı olmaları gerekir.
 
Genel Koşullar
Madde 4 – (1) Genel Koşullar;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İlköğretim Okulu mezunu olmak,
c) 15 Yaşından büyük olmamak (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz),
d) Sağlık durumu elverişli olmak (Kesin kayıt yaptırılırken tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu istenir),
            e) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak,
            f) İlan edilen süre içerisinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,
g) Rektörlük tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak,
           
            (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de T.C. vatandaşı olan öğrenciler gibi işlem yapılır.
            (3) Diğer yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlük Makamının izninden sonra kabul sınavlarına alınabilirler.
 
Özel Koşullar
 
Bale Anasanat Dalı- Bale Dansçılığı Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları
Madde 5 – (1) Bale Dansçılığı Anasanat Dalı, Piyano Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olarak iki aşamadan oluşur.
 
Bale Dansçılığı Sanat Dalı Baraj Sınav Komisyonu
Madde 6 - Bale Dansçılığı Sanat Dalı Baraj Sınavı Komisyonu, Bale Anasanat Dalı Başkanı ve Bale Sanat Dalı’nda, “Klasik Bale” derslerini yürüten tüm öğretim elemanları ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlığınca önerilecek 1 (bir) öğretim elemanından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Bale Dansçılığı Sanat Dalı Baraj Sınavı ve İçeriği
Madde 7 - (1) Baraj Sınavı İçeriği;
a) Adayların teknik, artistik ve fiziksel kapasitelerinin ölçülebilmesi için, anasanat dalının belirlediği seviyede uygulanacak “Klasik Bale” aşamasında başarılı olmak
b) Ritim Algılama, Müzik Yeteneği ve Bilgi Seviyesinin ölçülebilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı yapılacak “Müzik” aşamasında başarılı olmak.
 
(2) Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.
(3) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu mezunu adaylar baraj sınavından muaf tutulurlar.
 
Bale Dansçılığı Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu
Madde 8 - Bale Dansçılığı Sanat Dalı Kesin Kabul Sınav Komisyonu, Bale Anasanat Dalı Başkanı ve Bale Sanat Dalı’nda, “Klasik Bale” derslerini yürüten tüm öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.
 
Piyano Sanat Dalı Kesin Kabul Sınavı ve İçeriği
Madde 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı İçeriği,
a) Artistik ve Teknik algılama kapasitesinin ölçülebilmesi için, doğaçlama ve/veya adayın teknik alt yapısına uygun bir eserden seçilmiş kısa bir dans parçasının adaylara sınavda bireysel ve toplu olarak “öğretilmesi ve uygulanması” değerlendirmesinde başarılı olmak.
 
(3) Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 Puan adaylar ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar
            Yürütme
            Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.
 
 
D.E.Ü.
DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ
 
YAYLI ÇALGILAR VE PİYANO ANASANAT DALLARI
Keman-Viyola-Viyolonsel-Kontrbas-Piyano-Arp Sanat Dalları
  
SOLFEJ DERSİ NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI
 
10. SINIFA:
 
OKUMA PARÇALARI: LAVIGNAC 2/A
 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10
 
11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
 
21        22        23        24        25        28        29        30        31        32
 
33        36        37        38        39        40        41        43        45        46       
 
47        49        50        51        53        56        57        58        59        61       
 
62        64        65        67        68        70        72        73        76        77       
 
78        80        81        87        88        89
 
DİKTE: İki Diyez ve/veya İki Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde İki Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
 
11. SINIFA:
 
OKUMA PARÇALARI: LAVIGNAC 2/C
 
1          2          3          4          5          6          7          9          11        12       
 
13        14        15        18        19        20        21        22        23        25       
 
26        27        29        30        31        32        36        38        39        40        41
 
DİKTE: Bir Adet Tek Sesli, Bir Adet İki Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
 
12. SINIF
 
OKUMA PARÇALARI:
OKUMA PARÇALARI: LAVIGNAC 3/A
 
1          3          7          8          10        11        13        16        17        18        26        27        33
 
34        40        42        46        48        50        52        54        56        60        61        62        64
 
65                   
 
SAYRAM AKDİL MAKAMSAL PARÇALAR : (TÜMÜ)
 
 
DİKTE: Bir Adet Tek Sesli, Bir Adet İki Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
D.E.Ü.
DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ
 
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR VE PİYANO ANASANAT DALLARI
Flüt-Obua-Klarinet-Fagot- Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurmalı Çalgılar ve Gitar Sanat Dalları
 
SOLFEJ DERSİ NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI
 
10. SINIFA:
OKUMA PARÇALARI: 
 
MUAMMER SUN SOLFEJ 1
 
74        75        76        80        81        82        89        90        91        95        96        97       
 
107      108      109      110      117      118      119      120      121      123      124      125     
 
130      131      132      135      136      137      140      141      144      145      146      151     
 
154      155      156
 
Fa Anahtarı:
 
11        12        15        17        18        19        20        21        22
 
Karışık Anahtar:
 
1          2          3          4          5          6          7          8          9
 
LAVIGNAC 1/A
 
Sol Anahtarı:
 
68        70        71        72        73        74        75        76        81        83        89        90       
 
91        92        93        94        96        98        153      154      156      157      158
 
 
DİKTE: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde İki Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
 
 
11. SINIFA:
 
OKUMA PARÇALARI: 
 
LAVIGNAC 1/A
 
106      109      110      111      117      119      120      121      125      126
 
127      128      130      131      132      133      135      136      141      142
 
144      145      160      161      162      165      166      167
 
LAVIGNAC 2/A
 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10
 
11        12        13        14        15        16        17        18        19        20
 
 
DİKTE: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde İki Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
12. SINIFA:
 
OKUMA PARÇALARI: 
 
LAVIGNAC 2/A
 
21        22        23        24        25        28        29        30        31        32
 
33        36        37        38        39        40        41        43        45        46       
 
47        49        50        51        53        56        57        58        59        61       
 
62        64        65        67        68        70        72        73        76        77       
 
78        80        81        87        88        89       
 
LAVIGNAC 2/C
 
1          2          3          4          5          6          7          9         
 
DİKTE: İki Diyez ve/veya İki Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde İki Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Dikte Yazılması
 
DEŞİFRE/İLK OKUMA: Tek Diyez ve/veya Tek Bemollü Majör ya da Minör Tonalitelerde Bir Adet Tek Sesli, 16 ölçülük Deşifre Yapılması
 
 
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI / PİYANO SANAT DALI
NAKİL ve GEÇİŞ SEVİYE SINAVI
 
 
Nakil ve Geçiş
Madde 1(1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;
 
a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,
b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,
c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca Yapılacak sınavda başarılı olması, hâlinde yapılır.
 
(2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;
a)      Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
b)      Kontenjan bulunması,
c)      Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması hâlinde yapılır.
 
 
Piyano Sanat Dalı Nakil ve Geçiş Seviye Sınavları
 
Madde 2 (1) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı / Piyano Sanat Dalı Nakil Geçiş Seviye Sınavlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınıflara ait listelerden hazırlayacakları programları, seviye sınavında ezber olarak seslendirmeleri gerekmektedir.
 
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAVI:
 
A – Etüt:
·        Czerny: Op. 849,
·        Czerny: Op. 299,
·        Berens: Op.61, 2. Defter,
·        Heller:   Op.47,
·        (veya öğretmenin seçeceği aynı düzeyde başka etütler)
 
B – Barok Eser:
 
·        Bach: Küçük Prelüd ve Füg''ler,
·        Bach: İki veya Üç Sesli Envansiyonlar.
·         
C – Klasik Eser:  
 
·        Mozart: Viyana Sonatin''leri
·        Mozart: Kolay Sonat''ları,
·        Beethoven: Kolay Sonatları,
·        Beethoven: Varyasyonlar,
·        Haydn: Kolay Sonatları.
 
D – Romantik Eser:
 
·        Schumann: Çocuk Sahneleri,
·        Schumann Gençlik Albümü,
·        Mendelssohn: Sössüz Şarkılar,
·        Grieg: Lirik Parçalar,
·        C. Franck: Les Plaintes d''une Poupee
 
E – Modern Eser:           
·        J.lbert: Histoires,
·        Casella: 11 Çocuk Parçası,
·        Kabalevski: Çocuklar için 24 Küçük Parça op.39,
·        Kabalevski: Çocuklar için 22 Parça op.27,
·        Prokofyef: Çocuklar için Müzik,
·        Bartok: Çocuklar için, Mikrokosmos 2. ve 3. Kitaplar,
·        Saygun: Inci''nin Kitabı,
·        Erkin: Beş Damla,
·        Akses: Minyatürler,
·        Sun: Yurt Renkleri,
·        Baran: Çocuk Parçaları
 
Sınav Programı Yukarıdaki Listede Yer Alan Gruplardan Seçilerek;
 • 1 Etüt (A Grubu)
 • 1 Barok Eser (B Grubu)
 • 1 Klasik Sonat “Tüm bölümleri” (C Grubu)
 • 1 Romantik Eser (D Grubu)
 • 1 Modern Eser (E Grubu)
 
 
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAVI:
 
A – Etüt:
·        Czerny: Op.299, op.740,
·        Schimitt: Etütler 2.Defter,
·        Duhring: Op.24 Oktav Etütleri,
·        Cramer: Etütler,
·        Heller: Etütler
·        (veya öğretmenin seçeceği benzer düzeyde etütler)
 
B – Barok Eser:
 
·        Bach: 3 Sesli Envansiyon''lar
·        Bach: Fransız Süitleri,
·        Bach: Prelüd ve Füg''ler.
 
C – Klasik Eser:  
 
·        Mozart: Sonat,
·        Haydn: Sonat,
·        Beethoven: Sonat
·        Beethoven: Varyasyonlar.
 
D – Romantik Eser:
 
·        Schumann: Romanslar
·        Schumann: Çocuk Sahneleri,
·        Schumann Gençlik Albümü,
·        Mendelssohn: Sössüz Şarkılar
·        Schubert: Moments Musicaux,
·        Chopin: Mazurka,
·        Chopin: Vals,
·        Chopin: Prelüd
·        Chopin: Noktürn.
 
E – Modern Eser:           
 
·        Greçaninof: Parçalar,  
·        Debussy: Children''s Corner,
·        Debussy: Küçük Süit,
·        Debussy: Arabesk,  
·        Bartok: Mikrokosmos,  
·        Bartok: Romen Dansları,  
·        Bartok: 10 Leichte Klavierstücke.
 
F – Türk Eseri:
 
·        Saygun: Anadolu''dan,
·        Erkin: 5 Damla, 
·        Erkin: Duyuşlar,
·        Baran: Siyah ve Beyaz,
·        Akses: Minyatürler,
·        Usmanbaş: 12 Tonda Dört Parça,
·        (veya öğretmenin seçeceği aynı düzeyde Türk eserleri)
 
Sınav Programı Yukarıdaki Listede Yer Alan Gruplardan Seçilerek;
 
 • 1 Etüt (A grubu)
 • 1 Barok Eser “Süit çalanlar dört ana dansı prelude, allemande, courante, sarabande ve gique çalmalıdırlar” (B grubu)
 • 1 Sonat (Tüm bölümleri çalınacaktır.) (C grubu)
 • 1 Romantik Eser (D grubu)
 • 1 Modern Eser (E grubu)
 • 1 Türk Eseri (F grubu)
 • Sınavlar için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAVI:
 
A – Etüt:
 
·        Czerny: Op. 740,
·        Cramer: Etütler, 
·        Clementi: Gradus ad Parnassum,
·        Mayer: Op. 168 Etütler,
·        Chopin: Etütler (kolayları),
·        Kessler: Etütler,
·        Moscheles: Etütler.
 
B – Barok Eser:
 
·        Bach: Fransız Süitleri,
·        Bach: İngiliz Süitleri,
·        Bach: Prelüd ve Füg''ler.
·        Scarlatti: Sonat,
·        Haendel: Süit
            
C – Klasik Eser:  
 
·        Haydn: Sonat,
·        Mozart: Sonat,
·        Beethoven: Sonat
 
D – Romantik Eser:
 
·        Schubert: Impromptu,
·        Schumann: Noveletten,
·        Schumann: Fantasiestücke,
·        Schumann: Arabesk,
·        Schumann: Orman Sahneleri,
·        Schumann: Albumblaetter,
·        Schumann: Bunteblaetter,
·        Chopin: Mazurka,
·        Chopin: Vals,
·        Chopin: Noktürn.
·        Brahms: Intermezzo,
·        Liszt: Consolations.
 
E – Modern Eser:
 
·        Debussy: Children''s Corner,
·        Debussy: Arabesk
·        Debussy: Prelüd''ler (kolayları)
·        Reger: Aus meine Tagebuch,
·        Reger: Vortragsstücke,
·        Faure: Pieces Breves,
·        Skrayabin: Prelüd,
·        Poulenc: Mouvements Perpetuels,
·        Villa-Lobos: Bebek Ailesi,
·        Prokofyef: Op.12 On Parça,
·        Prokofyef: Op.32 Dört Parça,
·        Rahmaninof: Prelüd,
·        Bartok, Albeniz ve Granados''tan bu düzeyde çeşitli parçalar.
 
F – Türk Eseri:
 
·        Saygun: Prelüd,
·        Erkin: 5 Damla, 
·        Erkin: Duyuşlar,
·        Baran: Siyah ve Beyaz,
·        Akses: On Parça,
·        Usmanbaş: Altı Prelüd,
·        Usmanbaş: On Halk Türküsü
·        (veya öğretmenin seçeceği aynı düzeyde Türk eserleri)
 
Sınav Programı Yukarıdaki Listede Yer Alan Gruplardan Seçilerek;
 
 • 1 Etüt (A grubu)
 • 1 Barok Eser “Süit çalanlar dört ana dansı prelude, allemande, courante, sarabande ve gique çalmalıdırlar” (B grubu)
 • 1 Sonat (Tüm bölümleri çalınacaktır.) (C grubu)
 • 1 Romantik Eser (D grubu)
 • 1 Modern Eser (E grubu)
 • 1 Türk Eseri (F grubu)
 • Sınavlar için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI / ARP SANAT DALI
NAKİL ve GEÇİŞ SEVİYE SINAVI
 
Nakil ve Geçiş
Madde 1(1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;
 
    a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,
    b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,
    c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca
Yapılacak sınavda başarılı olması, hâlinde yapılır.
 
             (2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;
d)      Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
e)      Kontenjan bulunması,
f)        Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması hâlinde yapılır.
 
Arp Sanat Dalı Nakil ve Geçiş Seviye Sınavları
 
Madde 2 – (1) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı / Arp Sanat Dalı Nakil Geçiş Seviye Sınavlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınıflara ait listelerden hazırlayacakları programları, seviye sınavında seslendirmeleri gerekmektedir.
 
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
 • R.N.C.Bochsa---25 studies op.62
 • J.S.Bach-----Preludes
 • F.J.Naderman---Sonates
 • Petrini---Menuet
 • M.Tournier----Noels
 • M.Grandjany---Automne
 • Satie--------3 gymnopedie
 • G. F. Haendel-----Passacaille
 • Sınav için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
 • R.N.C.Bochsa---25 studies op.62
 • F. Pozzoli—Studi di media difficolta
 • J.S.Bach---Preludes
 • F.J.Naderman---Sonates
 • A.Hasselmans---Gitana-Guitara
 • M.Tournier---Noels
 • F.Godefroid—La Harp Eolien
 • Sınav için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
R.N.C.Bochsa                                                 50stdop.34
F.Pozzoli                                                          Studidimediadifficolta
J.S.Bach-                                                         Preludes
Grandjany----                                                  Etudes
G.F.Haendel---                                                Temaconvariazione
M.Tournier----                                                 EtudedeConcertaumatin
F.Godefrid-----                                                EtudedeConcert
Ibert---                                                            Scherzetto
F.J.Naderman---                                              Sonates
A.Soler----                                                      Seissonates
G. B. Pescetti---                                              Sonates
 
 • Sınav için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI / GİTAR SANAT DALI
NAKİL ve GEÇİŞ SEVİYE SINAVI
 
Nakil ve Geçiş
Madde 1(1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;
 
a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,
b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,
c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca
Yapılacak sınavda başarılı olması, hâlinde yapılır.
(2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;
g)      Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
h)      Kontenjan bulunması,
i)        Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması hâlinde yapılır.
 
Gitar Sanat Dalı Nakil ve Geçiş Seviye Sınavları
 
Madde 2 – (1) Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı / Gitar Sanat Dalı Nakil Geçiş Seviye Sınavlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınıflara ait listelerden hazırlayacakları programları, seviye sınavında seslendirmeleri gerekmektedir.
 
 
LİSE 10. SINIF
 
A – John DOWLAND                         Allemande (My Lady Hunssdon’s puffe)        
Robert JOHNSON                              Alman
Francis CUTTING                               Galliard          
Thomas ROBINSON                           An Almaigne  
            J.S.BACH                                           Prelude(Re min)                                
            S.L.WEISS                                          Sarabande
 
B - Etütler:Matteo CARCASSI         Op.60 No:10,23
                    Fernando SOR                 Op.6 No:9(XIII), Op.35 No:16,17(XV, VI) 
                    Leo BROUWER              No: 8, 9, 10
 
C – Matteo CARCASSI                      Caprices No:4, 5, 6                                                   Francisco TARREGA                   Adelita                                                                                                    J.Kaspar MERTZ        Nocturne Op.4 No:2                                                                                                  Antonio LAURO         La Gatica, El Negrito
 
D - Vincent LINDSEY-CLARK         Havre Gosselin ( 5 Pictures of Sark)  
       Jaime M. ZENAMON                  Sad Mood                                                    
       John ADDISON                           Illyrian Lullaby                                              
 
E – Teknik egzersizler, iki ve üç oktavlık gamlar ve arpejler (tüm duatelerle), teknik etüdler(M. Giuliani, M. Carcassi, D. Aguado, E. Pujol vb.)
 
10. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
Yukarıdaki listede yer alan gruplardan seçilerek;
 • 1 Rönesans eseri (A grubu)
 • 1 Barok eser (A grubu)
 • 1 Klasik-Romantik etüt (B grubu)
 • 1 Modern etüt (B grubu)
 • 1 Klasik ya da Romantik eser (C grubu)
 • 1 Modern eser (D grubu)
 • İki ve üç oktavlık tüm gam ve arpejlerden –tüm duatelerle- seçilen sorular (Seçilen bir ya da iki tonda gam ve arpejler)
 • Sınavlar için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
LİSE 11. SINIF
 
        A-J. Anton LOGY                                   Partita La minor ( Tamamı)                
J.S.BACH                                            Bourre (1. suit- mi minor)                              
Robert de VISEE                                 Sarabande ve Gigue (Re min Suit)                 
M. PRAETORIUS                               Courante1 ( Terpsichore)                              
John DOWLAND                                Can She Excuse
 
B – Etütler:                                                                                                                          Matteo CARCASSI                   Op.60 No:18,25                                                                         Fernando SOR            Op:31 No:21(VII), Op.31 No:16(VIII)                                                     Leo BROUWER         No: 11, 13, 14
 
C - Fernando SOR                              Menuetler (Op.11, Op.22, Op.25)                           
D Da T. DAMAS                             Scherzo (Trans. Francisco TARREGA)                     Manuel M. PONCE                   Prelude No:1, 2, 7                                                                       J.Kaspar MERTZ        Unruhe                                                                                                          Antonio LAURO         Armida, La Negra (Triptico a Andres Segovia)
 
E - Erneto CORDERO                       El Jardin de los Lagartos
       Vincent LINDSEY-CLARK         Cycles in the Avenue ( 5 Pictures of Sark)     
Carlo DOMENİCONİ                         Bossa Triste                                                             
 
11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
Yukarıdaki listede yer alan gruplardan seçilerek;
 • 1 Rönesans ya da Barok eser (A grubu)
 • 1 Klasik eser – etüd de olabilir- (B-C grubu)
 • 1 Etüt (B grubu)
 • 2 Romantik eser – Ağır ve canlı olmak üzere karşıt karakterli- (D grubu)
 • 1 Modern eser (E grubu)
 • Sınavlar için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
LİSE 12. SINIF
 
A - S.L.WEISS                                   Fantasy                                                         
Tombeau Sur La Mort De M. Comte De Logy           
John DOWLAND                                Melancholy Galliard    Queen Elizabeth’s Galliard                              
B – Etütler:                                                                                                                          Fernando SOR                   Op31 No:19(X), Op.6 No:3,11(XI, XVII)                      Leo BROUWER         No: 16, 17, 18                                                                                                Mario GANGI           No:1 ( 22 Etüt)
 
C – Anton DIABELLI                          Sonat Op.29 Do maj.
       Fernando SOR                              Variation on la Folia and Menuet Op.15                                                   Andantino&Allegretto Scherzoso Op.8    
D – Heitor VILLA-LOBOS                 Prelude No:1,3                                                                      Antonio LAURO      Valse Venezolano No:1,2(Tatiana, Andreina)                   Miguel LLOBET          El Testament d’Amelia                                                                                     Francisco TARREGA Mazurka          Marieta            Manuel
 M. PONCE                                        No:2 “Tres Canciones Populares Mexicanas “
 
E - Alexandre TANSMAN                 Danza Pomposa                                                                    Vincent LINDSEY-CLARK                                         Maseline Harbour ( 5 Pictures of Sark)                                  Stephen DOGSON Serenade                                      
                  
12. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
Yukarıdaki listede yer alan gruplardan seçilerek;
·        1 Rönesans ya da Barok eser (A grubu)
 • 1 Klasik eser (C grubu)
 • 1 Etüt (B grubu)
 • 1 Romantik eser (D grubu)
 • 1 Modern eser (E grubu)
 • İlk iki maddeden en az birinde bir büyük eserin – Sonat, Süit, Tema&Varyasyon vb.- tamamı çalınmalıdır
 • Sınavlar için hazırlanan tüm eserler istisnasız olarak ezbere çalınmalıdır.
 
MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI
KEMAN- VİYOLA-VİYOLONSEL-KONTRBAS SANAT DALLARI
NAKİL ve GEÇİŞ SEVİYE SINAVI
 
Nakil ve Geçiş
Madde 1(1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;
 
a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,
b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,
c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca
Yapılacak sınavda başarılı olması, hâlinde yapılır.
(2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;
j)        Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
k)      Kontenjan bulunması,
l)        Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması hâlinde yapılır.
 
Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas Sanat Dalları Nakil ve Geçiş Seviye Sınavları
Madde 2 – (1) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas Sanat Dalları Nakil Geçiş Seviye Sınavlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınıflara ait listelerden hazırlayacakları programları, seviye sınavında seslendirmeleri gerekmektedir.
 
10 – 11 – 12. SINIFLARA NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE SINAV PROGRAMI:
 
Keman Sanat Dalı:
 
1) 3 (Üç) Oktav Bir Gam,
2) İki Etüt,
3) Bir Bölüm Konçerto
 
Viyola Sanat Dalı:
    
1) Bir Gam,
2) İki Etüt,
3) Bir Bölüm Sonat,
4) Bir Bölüm Konçerto
 
c) Viyolonsel Sanat Dalı:
 
1) Bir Gam,
     2) İki Etüt,
     3) Bir Bölüm Sonat ya da Konçerto
 
 
 
d) Kontrbas Sanat Dalı
 
1) Bir Gam,
     2) İki Etüt,
3) Bir Bölüm Sonat,
4) Bir Bölüm Konçerto
 
D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ
MÜZİK BÖLÜMÜ
 
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI
FLÜT-OBUA-KLARİNET-FAGOT-KORNO-TROMPET-TROMBON-TUBA VE VURMALI ÇALGILAR SANAT DALLARI
NAKİL ve GEÇİŞ SEVİYE SINAVI
 
Nakil ve Geçiş
Madde 1(1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;
 
a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,
b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,
c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca
Yapılacak sınavda başarılı olması, hâlinde yapılır.
(2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;
a)      Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,
b)      Kontenjan bulunması,
c)      Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması hâlinde yapılır
d)       
FLÜT-OBUA-KLARİNET-FAGOT-KORNO-TROMPET-TROMBON-TUBA VE VURMALI ÇALGILAR SANAT DALLARI
 
Nakil ve Geçiş Seviye Sınavları
 
Madde 2 – (1) Müzik Bölümü Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı Nakil Geçiş Seviye Sınavlarına başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınıflara ait listelerden hazırlayacakları programları, seviye sınavında seslendirmeleri gerekmektedir.
 
LİSE 10. SINIF
 
·        2 Farklı karakterde Etüt
·        12 Gam
·        1 Piyanolu parça
 
LİSE 11. SINIF
·        2 Farklı karakterde Etüt
·        24 Gam
·        1 piyanolu parça
 
LİSE 12. SINIF
·        2 Farklı karakterde Etüt
·        Tüm Gamlar
·        1 Konçerto 3 Bölüm
 
Karar 3-2011-2012 öğretim yılından itibaren Lise ve Lisans Devresi Ders saatleri aşağıdaki şekilde olması görüşülüp oy birliği ile kabul edilmiştir.
 

DERS
SAAT
1
08:20-09:00
2
09:05-09:45
3
10:00-10:40
4
10:45-11:25
5
11:30-12:15
6
12:20-13.00

 

7
14.00-14:40
8
14:50-15:30
9
15:40-16:20
10
16:30-17:10
11
17:20-18:00

 
Prof.Aykut YAFE
                                                                       MÜDÜR
                                                                      
 
 
 
Öğr.Gör.Mustafa SUYOLCU Öğr.Gör. A.Kenan ÖZDEMİR            Prof.Aykut YAFE
Müdür Yardımcısı                                Müdür Yardımcısı                                Müzik Bölüm.Bşk.
 
 
 
Prof.Gülser ERYÜMLÜ                      Prof.Ümit İŞGÖRÜR                          Prof.Kerim GÜRERK
Piyano A.S.D.Bşk.                              Yaylı Çalgılar A.S.D.Bşk.                   Üf.veVur.Çal.ASD.Bşk
                                                                                                                                  (İzinli)             
 
 
 
Doç.Zibelhan DAĞDELEN                                                                Yrd.Doç.Ebru GÜNER CANBEY
Sahne San.Bölüm Bşk.                                                           Kompozisyon A.S.D.Bşk.
(İzinli)
 
 
Öğr.Gör.İldem EKİN                          Öğr.Gör.Altan AKATAY                    Ayhan GÖKDEMİR
Bale A.S.D.Bşk..                                Opera A.S.D.Bşk.                              Yüksek Okul Sekreteri
                                                                                                                       RAPORTÖR              
                                                                                                                     

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
  © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi