DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 01.02.2011/381   2011 Yılı Üniversite Senatosu Karar Arşivi (380-392)

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01.02.2011
Toplantı Sayısı : 381
    

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Programı açılması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 4. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dokuz Eylül üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ortaklaşa açılacak olan Biyomühendislik Doktora Programında Uygulanacak Esasların 13.maddesinde değişiklik yapılması.
 5. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde “Rekreasyon Bölümü” nün kurulması.
 6. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Sanat Tarihi” adı altında bir bölüm kurulması ve bu bölümde “Türk-İslam Sanatı”, “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” ile “Bizans Sanatı” Anabilim Dallarının açılması.
 7. Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü bünyesinde “Müzecilik Anabilim Dalı”nın kurulması.
 8. Hukuk Fakültesi bünyesinde Kamu Hukuku ile Özel Hukuk Bölümlerinin açılması ve Anabilim Dallarının oluşturulması.
 9. DEÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEBAMER) kurulması.
 10. DEÜ Kemik-Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 11. İzmir İline bağlı Selçuk ilçesinde Meslek Yüksekokulu kurulması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.


  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Doç.Dr. Nazım İREM
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Osman BİLEN
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Doç.Dr. Sevilay UZUNALLI
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Doç.Dr. Niyazi AKSOY
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
Üniversite Senatosu 01.02.2011 Salı günü saat 14.30’da Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Hüsnü Erkan görevli, Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Nevzat Aşık ve Prof.Dr. Hülya Koç izinli, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay mazeretli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Doç.Dr. Osman Avşar Kurgun görevli, Prof.Dr. Z.Candan Algun ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan izinli oldukları için Dekan Vekili Doç.Dr. Nazım İrem, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Osman Bilen, Doç.Dr. Sevilay Uzunallı, Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş, Prof.Dr. Mehtap Malkoç ve Doç.Dr. Niyazi Aksoy toplantıya katıldılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Programının Enstitü Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 7/4 sayılı kararında belirlendiği şekilde açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 11., 12. ve 16. maddelerinde Enstitü Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 7/3 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü İle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tarafından Ortaklaşa Açılacak Olan Biyomühendislik Doktora Programında Uygulanacak Esaslar’ın 13. maddesinde Enstitü Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 7/6 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde “Rekreasyon Bölümü” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Sanat Tarihi” adı altında bir bölüm kurulmasına ve kurulacak bu bölümde;
-Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı,
-Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı
-Bizans Sanatı Anabilim Dalının
açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü bünyesinde “Müzecilik Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- a) Hukuk Fakültesi bünyesinde Kamu Hukuku ile Özel Hukuk Bölümlerinin açılmasına ve açılacak bu bölümlerin aşağıda yer alan Anabilim Dallarından oluşmasına,
Kamu Hukuku Bölümü
-Anayasa Hukuku Anabilim Dalı,
-İdare Hukuku Anabilim Dalı,
-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı,
-Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı,
-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı,
-Hukuk Tarihi Anabilim Dalı,
-Mali Hukuk Anabilim Dalı,
-Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı,
Özel Hukuk Bölümü
-Medeni Hukuk Anabilim Dalı,
-Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,
-Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı,
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı,
-Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı,
b) Kurulacak olan Özel Hukuk Bölümü altında Roma Hukuku Anabilim Dalı’nın kurulmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- DEÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEBAMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- DEÜ Kemik-Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKDOB) Yönetmeliği’nin ekteki şeklide kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemize bağlı olarak Selçuk Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına, kurulacak Yüksekokul bünyesinde “Turist Rehberliği”, “Mimari Restorasyon”, “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği” ve “İşletme Yönetimi” Programlarının açılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili görüşmelere bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verildi.

Son Güncelleme: 16 Şubat 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi