DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın SAMER- Stratejik Araştırmalar Merkezi   Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 

 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Müdür:  Yrd.Doç.Dr. Türkmen TÖRELİ

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr.Nedim YALANSIZ

Yrd.Doç.Dr.Bilgin ÇELİK

Yrd.Doç.Dr.Doğan DUMAN

Yrd.Doç.Dr. Bülent UĞRASIZ

Yrd.Doç.Dr. Nazım İmren

2000’li yıllarda tüm Dünya’da küresel ölçekte ortaya çıkan gelişmelerin ivme kazanmaya başlamasıyla birlikte uluslar arası ilişkiler alanında yapılan kurumsal çalışmaların ve uygulamaya yönelik araştırmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik açıdan küresel düzeyde ortaya çıkan sorunların tam merkezinde bulunan bir ülkedir. Türkiye’nin Orta-Doğu’daki sıcak çatışma alanlarına olan bölgesel yakınlığı, Hazar Havzası sıcak enerji kaynaklarına ilişkin stratejik önemi, Kıbrıs Sorunu, Balkanlar, AB-Türkiye ilişkileri, Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları, Kıta sahanlığı meselesi ve etnik ayrımcılığa dayalı terör sorunlarının bilimsel düşüncenin geçerlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınması önemli bir gereklilik olarak göze çarpmaktadır.

Bu bağlamda; Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ilgi alanı Türkiye’nin bu sorunlar ölçeğinde şekillenen iç ve dış politikası ve ulusal güvenlik sorunları olacaktır.

Merkez; ayrıca anılan alanlarda proje üreterek çalışmak isteyen akademisyenlere her türlü lojistik desteği sağlamakla yükümlüdür. Stratejik Araştırmalar Merkezi, ilgili alanlarda çalışmak isteyen akademisyenlerin ortak çalışmalar yürütebilecekleri, karşılıklı etkileşim içerisine girebilecekleri bir platform olma işlevini amaçlamaktadır.

Merkezimizce Yürütülen Proje:

“Soğuk Savaş Sonrasında Kosova ve Makedonya’da Gelişen Arnavut Milliyetçiliği’nin Türkler Üzerindeki Etkileri”.

Proje Yürütücüleri: Hakkı Uyar, Nedim Yalansız, Bilgin Çelik

 

Stratejik Araştırmalar Merkezine İlişkin Çalışma Alanları

1. Ortadoğu

2. Türkiye Ve Kuzey Irak

3. Balkanlar

4. AB-Türkiye İlişkileri

5. Kıbrıs Sorunu

6. Sözde Ermeni Soykırımı ve Gerçekler

7. Batı Trakya

8. Küreselleşme Ve Yarattığı Sorunlar

9. Hazar Havzası Enerji Kaynakları

10. Terörizm

 

 

 

 

İletişim Tel.: 0-232- 412 87 33

Fax: 0-232- 453 41 88

 

 

 
DUYURULAR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi