DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 3/ 2005   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi
Cilt 19, Sayı 3 Ağustos 2005
Tıp Fakültesi Dergisi
 
 
 
İçindekiler
 
 
Araştırma Yazıları
An Anatomical Study Of The Relationship Between The İnferior Epigastric Artery And
Rectus Abdominis, Ç. İçke, E. Korman . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .              133 - 140
Kontrastsız Spiral Bilgisayarlı Tomografinin (BT) Akut Appandisit Tanısındaki Yeri,
G. Saban,M. Apaydın, S. Akşit, E. Kalkan, M. Dirik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             141 - 147
Tek Taraflı Açık Kasık Fıtığı Onarımı Ameliyatı Sırasında Karşı Taraf Kasık Kanalının
Laparoskopik Değerlendirilmesi, G. Hakgüder, O. Ateş, M. Çağlar, M. Olguner, F. M. Akgür . . . .       149 - 153
Az İnvaziv Pektus Ekskavatum Onarımı (Nuss Yöntemi), G. Hakgüder, O. Ateş, M. Olguner,
F. M. Akgür    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              155 - 161
Gastroşizisde Barsak Hasarı Oluşumuna İnterlökin-8 ve Ferritinin Etkisi, M. Çağlar,
G. Hakgüder, O. Ateş, M. Olguner, C. Çoker, F.M. Akgür   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           163 - 172
 
Olgu Sunumları
Retro-Oesophagial Arteria Subclavia Dextra Ve Non-Recurrent Nervus Laryngealis
Inferior Dextra’nın Birlikte Bulunduğu Olgu Sunumu, M. Güvençer, A. Kıray, İ. Ergür, C. Erdal          173 - 179
Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu, İ. Alacacıoğlu,
Ö. Pişkin, S. Bahçeli, G. Arıkan, M. A. Özcan, A. Demiral, G. H. Özsan, F. Demirkan, T. Tüzel,
A. T. Öztürk, B. Ündar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              181 - 184
 
Derleme Yazıları
Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı, B. Baykara, I. Tekmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             185 - 194
Poli (Adp-Riboz) Polimeraz (Parp) İnhibitörlerinin Önemi, A. Taşatargil    . . . . . . . . . . .          195 - 210
Kemirgende Ve İnsanda Beyin Gelişimi, N. Uysal, K. Tuğyan, O. Açıkgöz    . . . . . . . . . . . .           211 - 219
 
2005 Yazar İndeksi    ……………………………………………………………………        I - II
2005 Konu İndeksi     ……………………………………………………………………   III
Yazara Bilgi               ……………………………………………………………………    IV - VI

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi