DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sayı 2/2005   DEU Tıp Fakültesi Dergisi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Cilt 19, Sayı 2 Ağustos 2005

Tıp Fakültesi Dergisi

 

 

 

İçindekiler

 

 

Araştırma Yazıları

Vena Jugularıs Interna Ve Vena Subclavia’nın Kapaklarının Özellikleri, A. Kiray,

M. Güvençer, C. Arman, E. Korman, İ. Ergür, Ö. Karabay, S. Tetik    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               67 - 75

Ev Tozu Allerjisi Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi, D. Ölmez,

A. Babayiğit, N. Uzuner, Ö. Karaman, D. Tezcan, S. Köse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                77 - 83

Behçet Hastalığında Artmış Plazma Nitrit ve Nitrat Düzeyleri, T. İlknur, Ş. Özkan,

G. Kırkalı, E. Fetil, S. Gezer, Z. Tokgöz, A.T. Güneş   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                85 - 90

Travay Sürecinde Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Uygulanan Gebelerde

Epidural Ve Kombine Spinal-Epidural Analjezinin Karşılaştırılması, A. Karcı,

A. Taşdöğen, H. Korkmaz, S. Altunyurt, S. Güçlü, H. Kilercik, N. Çetinel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           91 - 97

Pediatrik Temel Yaşam Desteği Uygulama Becerisinin Değerlendirilmesinde

Güvenilirlik Analizleri, Ö. Mavioğlu, C. Özboyacı,  A. Karcı, H. C. Taşkıran,  Ç. Olguner, İ. Çelebi    .  .        99 - 105

 

Olgu Sunumları

Arteria Carotis Externa’nin Lateral Pozisyonu, İ. Ergür, Ç. İçke    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              107 - 110

Künt Toraks Travması Sonrası Gelişen Akut Mitral Yetmezliği, B. Gökçen, A. Şanlı,

A. Önen, V. Karaçam, T. Okan, Ü. Açıkel      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  111 - 113

Çocuk Olguda Fogarty Kateteriyle Tek Akciğer Ventilasyonu, M. Y. Gürsoy, E. Çapar,

Ç. Olguner    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      115 - 120

 

Derleme Yazıları

Juvenil İdiopatik Artritli Çocuklarda Psikososyal Özellikler, A. Pekcanlar Akay     .  .  .  .  .  .  .          121 - 126

Nonspesifik Göğüs Ağrılı Hastalarda Anksiyete Bozukluğu, N. Sönmez Demiryoğuran,

H. Topaçoğlu, Ö. Karcıoğlu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    127 - 132

 

Yazara Bilgi               ……………………………………………………………………         I - III

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi