DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Yabancı Diller Projesi   Yazılım Projeleri

Proje Sorumluları:

Seyhun  TUZKAN
Elektronik ve Haberleşme Yük. Mühendisi
Şükrü TAHMAZ
Bilgisayar Mühendisi
YABANCI DİLLER PROJESİ
Proje kapsamında ;
Lisans ve lisansüstü eğitime yeni başlayan ve hazırlık okuyan ve ya hazırlıktan ayrılmış öğrencilere ait özlük bilgileri (ad , soyad, okuduğu birim , adres bilgileri)  ve durum bilgileri (dönem bazında, dil,  kur sınıfı, durumu ve nedeni, kayıt tarihi ve muafiyet bilgileri, devamsızlık bilgileri) Oracle veri tabanı üzerinde tutulmaktadır.
Yabancı Diller Yüksek Okulunda görevli koordinatör ve danışman hocaların şubelere  atanması  ve yetkilendirilmesi Proje ile yapılabilmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü programlarını kazanarak hazırlık okuyacak öğrencilerden muafiyet belgesi olanlarla, yeterlilik sınavına girip muaf olanların muafiyet durumlarının sistem üzerine işlenmesi ve durumlarının güncellenmesi sağlanabilmektedir.
Öğretim döneminde hazırlık sınıfına yeni kayıtlanacak ya da daha önceki dönemden başarısız olup, tekrar okuyacak olan öğrencilerin ;Öğretim Dönemi ,   dil ve kur bazında şubelerinin oluşturulması ve öğrencilerin şubelere atanması proje ile  okulun öğrenci işlerince yapılabilmektedir.
Öğrencilerin hazırlık eğitimi boyunca  tabii olacakları değerlendirmelerin belirlenmesi ve bu değerlendirmelerin öğretim dönemi ve dil bazında otomatik olarak yüksek okul bilgi işlem birimince sistem üzerinde açılabilmesi mümkündür. İlgili değerlendirmelerin ortalamalarının hesaplanmasını, teminen  formülleştirme, değişen uygulama esasları doğrultusunda  yine Yüksek Okul Bilgi İşlem Birimince sistemde güncellenebilecek hale getirilmiştir.
Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılan değerlendirmelerin not girişleri,yetkili hocalar tarafından Oracle veri tabanı üzerinde yapılmakta ve bu notlar, web üzerinden ilan edilebilmektedir.
Hazırlık okuyan öğrenciler;  www.deu.edu.tr adresinden Debis hesaplarını kullanarak notlarını sorgulayabilmektedirler.
Proje ile  Haziran Yeterlilik Sınavı için Sınav başvuruları  tanımlanmaktadır.
Not Döküm, Öğrenci Durum, Sınıf, Sınav Kontrol Listeleri, Birim Bazında Öğrenci Listeleri, Sınav Sonuç bilgileri listesinini  sistemden alınabilmesi mümkündür.
Öğrencilere Başarı Sertifikasının Proje üzerinden verilmesi sağlanmıştır.
Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılan Vize ve Yeterlilik Sınavlarının okulca Optik Okuyuculardan okunup text formatına getirildikten sonra, unix servere FTP ortamında transferi,dosyanın okutularak,hata listelerinin alınması ve kontrolü ile sınav dosyalarının işlenmesi ve ilanının tamamen Yabancı Diller Yüksek Okulu Bilgi İşlem Birimince Otomatik olarak yapılabilmesi gerekli programlar hazırlanarak sağlanmıştır.
Projede; Yabancı Diller Yüksek Okulundaki derslikler kodlanmıştır. Yeterlilik Sınavları için öğrencilerin okuduğu bölüm bazında sınavlara yerleştirme ve sınavın gerçekleşeceği dersliklere öğrenci atanması mümkündür. Bu şekilde sınavlar yer ve saat ile ilan edilebilmektedir. Sınav tutanakları alınabilmektedir.
Almanca ve Fransızca öğrencilerinin yeterlilik sınavlarının sonuçlarının, ayrıca öğrenci işlerince sisteme girilmesi mümkündür.
Öğretim dönemi  içinde devam edilecek haftaların belirlenmesi, Kurlara göre maksimum devamsızlık hakkı, öğrenci bazında devamsızlık saati Oracle veri tabanında tutulmaktadır. Yabancı Diller Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler ,devamsızlık bilgilerini  Debis hesabı, üzerinden giriş  yaparak sorgulayabilmektedirler.
Oracle üzerinden yapılan raporlama programları  ile;
Hak donduran öğrenciler ,
Hazırlıkta okuyan öğrenciler(fakülte yüksekokul ve enstitü ile öğretim tiplerine göre kız erkek öğrenci olarak);
Başarı sıralamasına göre (Dönem yarıyıl notunu hesaplayarak başarı notu kriterine göre sıralama yapan) ;
Notu boş olan(girilmemiş) değerlendirme ve öğrenciler,
Mütercim Tercümanlık için Başarı Durum listesi(dil bazında),
Şubelere Göre Başarı Grafiği,
Kur ve Dil Bazlı Başarı Grafiği,
 sistem üzerinden alınabilmektedir.
Kur ve Dil Bazlı Başarı Grafiği ile istenilen kurlar arası, tercih edilen dil ve öğretim döneminde okuyan öğrenciler için , tercihen şube bazında başarı ortalamaları program tarafından hesaplatılarak,tüm değerlendirme seçenekleri   için Oracle Reports ile bağlı olarak başarı grafiği oluşturulmaktadır. Başarı Grafiği (sürün –çizgi) istenilen tipte alınmakta ve değerler listelenebilmektedir.
Hazırlığa yeni başlayan öğrencilerin, web üzerinden işlemlerini  takip ederek yürütebilmelerini teminen, gerekli yetkilerin, dönemsel olarak  tüm öğrenciler için ya da tek müracaat halinde tek öğrenciye verilmesi için gerekli programlar bulunmaktadır.
Yine aynı şekilde; Yüksek Okul Bilgi İşlem birimince ;  Yabancı Dillerde görev yapan danışman hocalara danışmanlık yetkilerinin verilmesi ve ya silinmesi için gerekli programlar mevcuttur.
Okuyan öğrenciler için Öğrenci belgesi sistem üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak alınabilmektedir.
Hazırlık sınıfı okuması gereken öğrencilerden, muafiyet belgesi olan öğrenciler ile Yabancı Diller Yüksek Okulunca gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarına girerek muaf olan öğrencilerin muafiyet durumlarının , okulun öğrenci işlerince Oracle veri tabanına işlenmesi ve takibi mümkündür.
Öğrencilerin Dönem sonunda ve yıl sonunda;
Değerlendirme ortalama  notları  ile yıl sonu başarı ortalamalarının hesaplanması, geçen ve kalan öğrencilerin, haziran yeterlilik sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi, yine ilgili programlar ile yabancı diller öğrenci işlerince yapılabilmektedir.
Yabancı dil yönetmeliklerine uygun olarak Yeterlilik sınavına girecek öğrenciler ya da başarı durumuna göre, geçen kalan öğrenciler,bu öğrencilerin durum bilgilerinin işlenmesi,Bilgi İşlem Daire Bşk.lığımız proje sorumluları ve yüksek okul öğrenci işleri ile koordineli olarak  yürütülmektedir.
Projede aftan faydalanarak yeniden okuyan öğrencilerin durum bilgileri arşivlenebilmekte ve bu öğrencilerin yeni durumları  sistem üzerinden  güncelenebilmektedir.
Üniversitemiz bölümlerinin eğitim dillerine göre bölümlerin veri tabanında tutulması sağlanmış ve eğitim dili ve ilgili yönetmelik esasları doğrultusunda öğrencilerin başarı durumları  takip edilmektedir.
2010 yılından itibaren yapılan programlarda dinamik sql yöntemi kullanılarak veri tabanına bağlanıp, forms ve raporlarda kullanıcının isteği doğrultusunda seçimlerine göre sorgu, güncelleme ve kayıt sql kodları çalışma anında oluşturularak sonuçlar kullanıcının istediği kombinasyonlarda yaratılmaktadır.
Yabancı Diller Yüksek Okulu talepleri, değişen uygulama esasları ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Daire Başkanlığımız proje sorumlularınca, proje geliştirme ve güncelleme çalışmalarına devam edilmektedir
Ocak-2011 itibariyle Optik okuyucu sınav kağıtlarına ögrenci numara ve ad soyadlarının veri tabanındaki bilgilerden basılmasını teminen, okuyan ögrencilerin dil, kur ve şube bilgilerini de içeren forms ve rapor eklenmiştir.
Ekim-2010 itibariyle İlahiyat Fakültesi-Arapça Hazırlık Eğitimi için Oracle Forms ve Oracle Reports ve PHP
Kullanılarak Arapça Hazırlık Öğrenci İşleri Projesi oluşturulmuştur.
Proje kapsamında öğrencilerden muaf olanların durumları güncellenebilmekte, muafiyet sınavına girenlerin notları aktarılıp ,durumları işlenebilmekte ,tüm öğrencilerin şubelere atanması devamsızlık takibi,not giriş işlemleri ve başarı ortalamaları hesaplanabilmektedir.
 Proje kapsamında;
-İlahiyat hazırlık Öğrenci Durum Özlük Bilgileri Takibi ve Güncellenmesi 
-İlahiyat Hazırlık Kod (Dil,Kur,Şube,Durum,Durum Nedeni,Değerlendirme Tipi) Tanımlamaları
-İlahiyat Şubelere Öğretim Görevlisi Atama işlemleri
-İlahiyat Not Giriş İşlemleri
-İlahiyat Fakültesi  Öğretim Dönemi Bazında Hazırlık Öğrencileri Devamsızlık Takibi
- Şube Tanımlama ve Öğrencileri Şubelere Atama,Şube deki Öğrencilerin Listelenmesi
-İlahiyat Fakültesi Öğrenci Bazlı Devamsızlık Görüntüleme
-İlahiyat Fakültesi Sınav Sonuçlarının Webde İlan Etme Programı
_İlahiyat Hazırlık Not Yönetim Programı
-İlahiyat Ortalama ve Yıl Sonu Başarı Puanın Hesaplanması.
_İlahiyat Not Girişi İçin Sorumlu Atama Programı
-Öğrencilerin debis hesabı(webden) Üzerinden Not ve Devamsızlık Sorgulama Programı Bulunmaktadır. 
--Gerekli listeleme programları oluşturulmuştur.
Son Güncelleme: 9 Eylül 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi