DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Ders Notları   Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

DERS NOTLARI                                                                                                                        DOÇ. DR. NURETTİN YÖREK 

    FBÖ 2002 GENEL BİYOLOJİ II (2015/2016 YAZ OKULU)                   

1. DOKULAR 2. ÜREME-GELİŞME 3. SİNDİRİM SİSTEMİ 4. SOLUNUM SİSTEMİ 5. BOŞALTIM SİSTEMİ

6. DOLAŞIM SİSTEMİ 7. SİNİR SİSTEMİ 8. HOMEOSTAZİS

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2015/2016 YAZ OKULU)            

 THOMAS KUHN (WIKIPEDIA): BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI (ÖZET)     KARL POPPER (WIKIPEDIA): HAYAT PROBLEM ÇÖZMEKTİR (ÖZET),

KURT GÖDEL (EKSİKLİK TEOREMİ)             ARAŞTIRMA SORULARI

 1. GİRİŞ 2. PARADİGMA 3. ARAŞTIRMA ETİĞİ 4. TEMEL KAVRAMLAR 5. ARAŞTIRMA DESENLERİ 6. NİTEL ARAŞTIRMA

7. ARAŞTIRMAYA BAŞLANGIÇ 8. ARAŞTIRMA PLANI 9. GÖZLEM VE MÜLAKAT 10. HİPOTEZ TESTİ 11. ANKET

   OZEL OGRETIM YONTEMLERI (FORMASYON 2015/2016 BAHAR)

1. İLKELER  2. STRATEJI-YONTEM-TEKNIKLER 3. 5E MODELI vb. (5 E ÖRNEKLERİ)

 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ  (2015/2016 BAHAR)        

1. DERSIN KAPSAMI  2. YARDIMCI OLMASI İÇİN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ   

HÜCRE BİYOLOJİSİ   (2015/2016 BAHAR)                                   

DERS NOTLARI (TÜMÜ)   1. GİRİŞ (TARİHÇE)  2. HÜCRE İSKELETİ  2.a.HÜCRE İSKELETİ (SUNUM) 3. HÜCRE-HÜCRE BAĞLANTILARI (Animasyon) 4. HÜCREDE HAREKET  (Vezikül trafiği)

5. ER-GOLGI-LIZOZOM YONUNDE VEZIKULLER (ANIMASYON: PROTEIN TRAFIGI) (ANIMASYON: PROTEIN MODIFIKASYONU) 6. HUCRE DONGUSU, MITOZ ve MAYOZ BOLUNME (ANIMASYONLAR: MitozKinetokor, Mayoz)

  MİKROBİYOLOJİ   (2015/2016 BAHAR)                                     

1. GİRİŞ 2. VİRÜSLER DERS NOTU  2.a. VİRÜSLER SUNUM (RETROVIRUS 3D ANIMATIONINFLUENZA ANIMATION3. BAKTERİLER DERS NOTU   3.a. BAKTERİLER SUNUM 3.b. BAKTERİLER (RESİMLER) 4. FUNGUSLAR SUNUM, FUNGUSLAR DERS NOTU

 ZİHİN ENGELLILERE FEN BİL. ÖĞRETİMİ  (2015/2016 BAHAR)       

DERS NOTLARI

ZIHIN ENGELLI OGRENCILERIN GENEL OZELLIKLERI

FEN BILIMLERI 3. SINIF OGRETIM PROGRAMI

FEN BILIMLERI 3. SINIF UNITELENDIRILMIS YILLIK PLAN ORNEGI

Z. ENG. FEN OGRT. ETKINLIK ORNEGI

FEN BILIMLERI 3. SINIF DERS KITABICILT 1  /  CILT 2 /   CILT 3

 ÖĞRETİM TEK. ve MAT. TASARIMI                                                  

1. TEMEL KAVRAMLAR  2. İLETİŞİM 3. a. GÖRSEL TASARIM İLKELERİ   b. GÖRSEL TASARIM ARAÇLARI 4. ARAÇ-GEREÇ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI     5. GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER  6. ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ 7. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8. INTERNET 

 MOLEKÜLER BİYOLOJİ                                                                    

1.TARİHÇE, SYNTHIA 2. DNA-KROMATİN-KROMOZOM 3. REPLİKASYON 4. TRANSKRİPSİYON (EK: YUNANCA HARFLERİN OKUNUŞU)EK2: RNA interference (RNAi) 5. TRANSLASYON, TRANSLASYON (Animasyon)

 BİYOKİMYA                                                                                      

1. GIRIS (ANIMASYON) 2. AMINOASİTLER (AMINO ACIDS ANIMATION)  3. PEPTIDLER ve PROTEINLERIN OZELLIKLERI 4. PROTEİNLERİN 3D YAPISI 5.PROTEİNLERİN SINIFLANDIRILMASI  (32, 35, 40, 46, 48 ve 51. slaytlar kapsam dışıdır 6. ENZİMLER 7. LİPİDLER 8. KARBONHİDRATLAR 9. VİTAMİNLER

  GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ                                                

1. TARİHÇE, ANİMASYON 2. DNA İZOLASYONU 3. GEN. MÜH.DE KULLANILAN ENZİMLER 4. KLONLAMA 5. REKOMBİNANT DNA TEK. VEKTÖRLER 

6. ELEKTROFORETİK YÖNTEMLER 7. SEKANS TEKNİKLERİ 7. DNA DİZİ ANALİZİ 8. MICROARRAY TEKNOLOJİSİ 9. NÜKLEİK ASİT HİBRİDİZASYONUNA DAYALI YÖNTEMLER

 ÇEVRE EĞİTİMİ (EKOLOJİ)                                                             

  DERS NOTLARI

 GENETİK  VE BİYOTEKNOLOJİ                                                      

DERS NOTLARI 

ANATOMİ ve FİZYOLOJİ   (İZMİR MESLEK Y.O.)                         

ÇALIŞMA SORULARI

 

Son Güncelleme: 28 Temmuz 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi