DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Prof.Dr.Mustafa ERGÜN (A.B.D Başkanı)   UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİMDALI

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

Adı, Soyadı:              MUSTAFA ERGÜN

 

Doğum Yeri ve

Tarihi:                       KULA, 01/07/1948

 

Medeni Hali:              EVLİ İKİ ÇOCUKLU

 

Ünvanı:                                 Prof.Dr.

 

Adres:                      ÖZBİLİMKENT SİTESİ No: 19

                                   YELKİ KÖYÜ

                                   GÜZELBAHÇE – İZMİR, TURKEY

 

Eğitimi:                      İlkokul:           1960, Altınordu İlkokulu, Salihli

                                   Orta Okul:      1963, Salihli Ortaokulu

                                   Lise:                1966, Salihli Lisesi

                                   B.Sc.:              1971, Geology, Bristol Univ. (England)

                                   M.Sc.  :           1973, Geophysics, Leeds Üniv. (England)

                                   Ph.D:              1977, Geophysics, Leicester Üniv. (England)

                                   Doçent:           1987, Uygulamalı Jeofizik

                                   Profesör:         1994, Uygulamalı Jeofizik

 

Konuştuğu Diller:                TÜRKÇE (Anadili) ve İNGİLİZCE

 

Çalışma Hayatı:        1977-1980      MTA Enst. (Jeofizikçi)

1980-1982              Ege Univ., Yerbilimleri Fak. (Öğr.Gör.)

1982-1988              D.E.Üniv., Müh. Fak.  (Yrd.Doç.Dr.)

1988-1994              D.E.Üniv., Müh. Fak. (Doç.Dr.)

1994-2003      D.E.Üniv., Müh. Fak. (Prof.Dr.)

1983-1993              D.E.Ü., D.E.Univ., DBTE. (13b4).

1983-1994              INOC Merkezi

2000-2001D.E.Üniv., Müh. Fak. (Bölüm Bşk..)

2001-2003              DBTE Müdürlüğü

2003-2004      Yaşar Üniv.

 

Bilimsel Üyelikleri:

 

-          Jeofizik Müh. Odası

-          Jeoloji Müh. Odası.

-          CIESM

-          EUG

-          EGS

-          TUJJB

 

 

  

YAYINLARI:

 

ERGÜN, M., SARI, C., Gravite ve Manyetik Veri-İşlem Yöntemleri ve Ankara-Polatlı Bölgesinin Yorumu, 1982, TÜRKİYE Jeoloji Kurumu Bülteni C.25, s.137-142

 

ERGÜN, M., AKÇIĞ, Z., Jeofizikte Trend Analizi, 1982, Jeofizik Dergisi, 9, s.35-51

 

ERGÜN, M., SARI, C., 1984, "Potansiyel alan verilerinin dalgasayısı işlemleri", Jeofizik, C.10, 86-98,.Jeofizik Dergisi, C.10, s.86-98.

 

Rossi, S., CATANI, G. ,ERGÜN, M., FERENTINOS, G., GASPERINI,L.,GOT, H., LEANERDON, G., MARCIDAU, T., MARTIN, L., ORI, C., PALUMBO,V., PAPATHEODOROU, G. ; Mare di Creta e Bacino di Antalya; Obiettivi e resultati preliminari della crociera Mac Gan’86,Rend, (1986), Soc.Geol.lt, 9,11-14.

 

İZDAR, E., ERGÜN, M., 1987, Possibility of mineral enrichment in the Black Sea, in Teleki et. al, Marine minerals: Advenced in Resarch and Resource Asesment, Riedel, Pub. Co., Dordrecht, Boston, Lancester, Tokyo., 363-374.

 

CRONAN, D.S., KUNZENDORF, H., ARCHER, A.A., ERGÜN, M., HARRIS, D.P., MANGINI, A., SIAPNO, W.D., and von STACKELBERG. 1987, Report of the working group on manganese nodules and crust, in Teleki et al., (1987), Marine minerals: Advenced in Resarch and Resource Asesment, D.Riedel Pub. Co.; Dordrecht, Boston, Lancester, Tokyo, 21-27.

 

ERGÜN, M., SARI, C., 1989, Space domain iterative incersion and its application to the western Anatolian grabens, in A.Vogel C.O. Ofogbu, R. Gorenflo and B. Ursin (eds.), Geopysical Data Inversion: Methods and Applications, Viewwing and Sohn Verlag, 201-219.

 

ERGÜN, M. et al, 1989, The Eastern Mediterranean: A case study of extension within a zone of continient-conttinent collision: The Agean Sea , Rapp.comm. Int.Medit, The Agean Sea , Rapp.comm. Int.Medit, 31,3 247-252.

 

TOP, Z., İZDAR, E., ERGÜN, M. and KONUK, T., 1990, Evidence of Tectonism from He and Residence Time of Helium in the Black Sea, EOS:Vol:71 No:32 pp, 1020-1021.

 

İZDAR, E., ERGÜN, M., 1991, Recent sedimentary evolution of the Black Sea: an overview, in İzdar and Murray (eds), Black Sea Oceanography, Nato ASI Series C, Kluwer Academic Publ., Dorddrecht/Boston/London, 379-388.

 

Konuk, Y.T, Ergün, M., Avcı,  M. And Duman, M., 1991, The effects of Neotectonic movements on the recent sedimentation of the SW Black Sea, in İzdar and Murray (eds) 1991, Black Sea Oceanography, Nato ASI Series C, Kluwer Academic Publ. Dorddrecht/Boston/London, 379-388.

 

AKGÜN, M., ERGÜN, M., 1995, İzmit Körfezinin Yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile ilişkisi, Jeofizik, 9-10, 65-69.

 

ERGÜN, M., ÖZEL, E., 1995, Structural relationship between the sea of marmara Basin and the North Anatolian fault zone, Terra Nova, İngiltere, 7, 278-288

 

ErgüN, M., Oral, E.Z. ve Çifçi, G., 1995, Doğu Akdeniz’in Yapısı ve Levha Tektoniğindeki Yeri; Jeofizik, 9-10, 71-78.

 

ERGÜN, M., ÖZEL, E., SARI, C., 1995, Saros körfezi bölgesinin tektoniği ve yapısı, Jeofizik, 9-10, 1-2, 89-96

 

ERGÜN, M., ÖZEL, E. and SARI, C., 1995, Structure of the Marmara Sea Within the North Anatolian Fault Zone, in NATO ARW book “Ritted ocean-continent boundaries” (eds. E. Banda, M. Talwani and M. Torne), NATO ASI Series, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, Boston, London, 309-326.

 

ERGÜN, M., ORAL, E.Z., ÇİFÇİ, G., 1995, Doğu Akdeniz’in yapısı ve levha tektoniğindeki yeri, Jeofizik, 9, 71-78

 

Çifçi, G., Ergün, M. ve Nicolich, R., 1996, Derin Sismik Kabuk Etüdlerin Yapılması: Kalabriya (İtalya) Çalışması; Jeofizik, 10, s.3-20.

 

YAĞMURLU, F., SAVAŞCIN, M.Y., ERGÜN, M., 1997, Relation Of Alkaline Volcanims And Active Tectonism Within The Evolution Of The Isparta Agle, SW Turkey, The Journal of Geology, 105, 717-728.

 

ŞALK, M., ERGÜN, M., 1997, Türkiye Uydu Manyetik (MAGSAT) Verileri ve Yorumu, Jeofizik, 11, .35-45.

 

PİŞKİN, Ö., ERGÜN, M., SAVAŞÇIN, M.Y., and TARCAN, G., 1997, İnternational Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region Proceedings (Vols. I and II), İzmir, 764p.

 

Çifçi, G., Krylov, O.V. and Ergün, M., 1998, Geophysical Data for the Black Sea Mud Volcanoes; Rapp.Comm.int.Mer Medit, 35, 60-61.

 

ORAL, E.Z., Ergün, M. and WOODSIDE, J.M., 1998, Gravity and magnetic data of the Anaximander Mountains, Rapp.Comm.int.Mer Medit, 35, 90-91.

 

ORAL, E.Z., ORAL, R. ve ERGÜN, M., 1998, Kıyı yapılarının çevre boyutu, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, s. 744-748.

 

ERGÜN and ÇİFÇİ, G., 1999, Gas-saturated shallow sediments in the eastern Black Sea, Offshore Technology Conference Proceedings, Vol. 1, 621-630.

 

ERGÜN, M. and ÇİFÇİ, G., 1999, The Black Sea: structure, evolution and sedimentology, Workshop on Mediternean Drilling Prospectives, CIESM Workshop Series No: 6, 87-96.

 

ERGÜN, M. ve ORAL, E.Z., 2000, Doğu Akdeniz’in genel tektonik elementleri ve etkileri, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu (BAD-SEM), İzmir, 20-29.

 

ÇİFÇİ, G., DONDURUR, D. and ERGÜN, M., 2002, Sonar and High Resolution Seismic Studies in the Eastern Mediterranean, Turkish J. Earth Sc., 11, 61-81.

 

WOODSIDE, J.M., MASCLE, J., ZITTER, T.A.C., LIMONOV, A.F., ERGÜN, M., and VOLKONSKAIA, A., 2002, Marine Geology, 185, 177-194.

 

ERGÜN, M., DONDURUR, D., ÇİFÇİ, G., 2002, ACOUSTIC EVIDENCES OF SHALLOW GAS ACCUMULATIONS IN THE SEDIMENTS OF THE EASTERN BLACK SEA, Terra Nova, 14, 313-320.

 

ÇİFCİ, G., DONDURUR, D. and ERGÜN, M., 2003, Deep and shallow structures of large pockmarks in the Turkish shelf, Eastern Blachk Sea, Geomarine Letters

 

Mustafa Ergün, Seda Okay, Coskun Sari, Ersel Zafer Oral, Michael Ash,

Jeremy Hall,T, Hugh Miller,  2005, Gravity anomalies of the Cyprus Arc and their tectonic implications, Marine Geology, 221, 349-358.

 

 

 

SUNUMLARI

 

ERGÜN, M., 1981, Biga Yarımadasının Jeofizik Yorumu, Ege Bölgesi Yeraltı Kaynakları Kongresi, İzmir

 

AKÇIĞ, Z., ERGÜN, M. ve SARI, C., 1981, Ege Bölgesi Gravite ve Manyetik Anomalilerinin Jeotermal Alanlarla İlişkisinin Saptanması, Ege Bölgesi Yeraltı Kaynakları Kongresi, İzmir

 

ERGÜN, M., 1982, Kars Bölgesi Gravite, Havadan Manyetik ve Özdirenç Verileri Yorumu, 5. Türkiye Petrol Kongresi, Ankara

 

ERGÜN, M., SARI, C., Gravite ve Manyetik Veri İşlem Yöntemleri ve Ankara Polatlı Bölgesinin Yorumu, 1982 T.J.K. Kurultayı, Ankara

 

ERGÜN, M., 1983, Potansiyel Alan Verilerinde Uzanım İşlemleri, TJD 7. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

 

ERGÜN, M. ve SARI, C., 1983, Manyetik Profil Analiz İşlemleri; TJD. 7. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

 

ERGÜN, M., 1984, Kıbrıs Jeolojisi ve Maden Yatakları Üzerine Bazı Jeofizik Yorumlar; Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1984 Bülteni, Ankara

 

ERGÜN, M., 1984, Biga Yarımadası Gravite ve Manyetik Jeofizik İrdelemeleri, TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultay, Ankara

 

ERGÜN, M., 1985, Zonguldak Bölgesinin Rejyonel Jeofizik İncelemesi, TJK, Ankara

 

ERGÜN, M., AKÇIĞ, Z. Ve SARI, C., 1985, Ege Bölgesinin Jeotermal Alanlarının Genel Yapıyla İlişkilerinin Gravite ve Manyetik Verilerle İrdelenmesi; TJK, Ankara

 

SARI, C. ve ERGÜN, M., 1985, Gravite ve Manyetik Ters Çözümünde Backus Gilbert ve en küçük hacim yaklaşımları, TJD 8. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

 

ERGÜN, M., ŞALK, M. ve SARI, C., 1986, Avnik Demir Yataklarının Manyetik İrdelenmesi; Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, IV Mühendislik Haftası Bildiri Özetleri, Ankara

 

HEPKORUCU, M. ve ERGÜN, M., 1987, Potansiyel Alanların Frekans Ortamındaki Dönüşüm İşlemlerinin İrdelenmesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik 9. Kurultayı Bildiri Özetleri, Ankara

 

AKGÜN, M., ERGÜN, M., 1987, İzmit Körfezinin, Manyetik ve Gravite Verileri ile Genel Yapısının Yüksek Ayrımlı Sismik Verilerle de Güncel Yapısının İrdelenmesi; Türkiye Jeofizik Bilimsel ve Teknik 9. Kurultayı Bildiri Özetleri, Ankara

 

ORAL, E. Z., ÖZHAN, G. ve ERGÜN, M., 1988, Jeofizik Veriler Işığında Antalya Körfezi’nin Yapısı, 10. Türkiye Jeofizik Kurultayı, 4-8 Nisan 1988, Ankara

 

SARI, C. and ERGÜN, M., 1990, Comparison of Resolution Matrices of Various Inversion Methods, Eighth International Seminar on Model Optimization in Exploration Geophysics, 1990, Berlin

 

ERGÜN, M., ŞALK M. and FOULGER, G. R., 1990, A GPS Survey of the Extonding Region of Western Turkey. International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, İzmir (Turkey), 1-6 October 1990, pp:135.

 

ERGÜN, M., 1990, Geophysical Framework of the Sea of Marmara, Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 32, 1, pp:103

 

SARI, C., WESTAWAY, R., ERGÜN, M., ÇİFÇİ, G., ŞALK, M., FOULGER, G.R., 1991, Güneybatı Türkiye’nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları, Sismik Ağ ve Uydu Konum Belirleme Sistemi (GPS), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye 12. Jeofizik Kurultayı, s.44.

 

Sarı, C., Westaway, R.W.C., Ergün, M., Çifçi, G., Şalk, M. ve Foulger, G.R., 1991, Güneybatı Türkiye’nin Aktif Tektoniğinin İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Belirleme Sistemi (GPS); T.M.M.O.B Jeofizik Müh.Odası, Türkiye 12. Kurultayı, Ankara 1991;

 

SARI, C., WESTAWAY, R., ERGÜN, M., ÇİFÇİ, G., ŞALK, M., FOULGER, G.R., 1991, Günetbatı Türkiye’nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Belirleme Sistemi (GPS), TMMOB Jeofizik Müh. Odası, Türkiye 12. Kurultayı.

 

Ergün, M. and  Çifçi, G., 1992, Structural Evolution of Antalya Bay; European Geophysical Society XVII General Assembly in Edinburgh (UK) 6-10 April 1992;.

 

AKSU, A. E., ERGÜN, M., HALL, J, DUMAN, M., DOĞAN, Y. And CALON, T., 1992, Tectonic Evolution of Basins in Northeastern Mediterranean Sea, Rapp. Comm. Int. Medit., 33, 2, p.112.

 

ERGÜN, M. and ÇİFÇİ, G., 1992, Structural Evolution of Antalya Basin, Annales Geophysicae.

 

SARI, C., ÖZEL, E., ERGÜN, M., 1993, Saros Körfezi’nin (KD Ege Denizi) Tektonik ve Tortul Evrimi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Türkiye 13. Jeofizik Kurultayı, 5-9 Nisan 1993, s.84.

 

Çifçi, G., Ergün, M. ve Nicolich, R., 1993, Derin Sismik Çalışmalar ve Kalabriya Yayının (Güney İtalya) Tektonik Yapısı; Türkiye Jeofizik Mühendisleri Kongresi, Ankara 1993; Türkiye 13.Jeofizik Kongresi.

 

WOODSIDE, J.M., Ben ABRAHAM, Z., IVANOV, M., ERGÜN, M., LEYBOV, M., LIMONOV, A., 1993, Doğu Akdeniz İçin Jeofizik Verileri (D. Kıbrıs ve Anaximander Dağları), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye 13. Kurultayı, 5-9 Nisan 1993, s.80.

 

Van WEERING, T., IVANOV, M., WOODSIDE, J.M., ERGÜN, M., KRUGLFAKOVA, R., 1993, Karadeniz Çamur Volkanları, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye 13. Kurultayı, 5-9 Nisan 1993, s.75.

 

ÇİFÇİ, G., ERGÜN, M., NICHOLICH, R. 1993, Derin Sismik Çalışmalar ve Kalabriya Yayının (Güney İtalya) Tektonik Yapısı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye 13. Kurultayı, 5-9 Nisan 1993, s.113

 

ERGÜN, M., ÖZEL, E., BARKA, A, 1993, Structural Relationship Between the Sea of Marmara and the North Anatolian Fault, Eurepean Union of Geosciences, Seventh Meeting, Strasbourg, (France) Terra Nova, Volume 5, Abstract Suppl. 1 (Yayın için: TERRA Nova Thematic Set: Paleoenvironments and Tectonics of Mediterranean Neogene), s.277-278.

 

WOODSIDE, J., BEN AVRAHAM, Z., IVANOV, M., ERGÜN, M., LEYBOV, M., and LIMONOV, A., 1993, Geophysical data for the eastern Mediterranean (E. Cyprus and Anaximander Mountains), 13 th Geophysical Convention of Türkiye, Ankara.

 

VAN WEERING, T., IVANOV, M., WOODSIDE, J., ERGÜN, M. and KRUGLJAKOVA, R., 1993, Mudvolcanoes in the Black Sea, 13 th Geophysical Convention of Türkiye (Ankara).

 

ÇİFÇİ, G., ERGÜN, M. and NICOLICH, R., 1993, Deep seismic studies and tectonic framework of the Calabrian Arc (southern Italy), 13th Geophysical Convention of Türkiye (Ankara)

 

ERGÜN, M., 1994, Structure of Marmara Sea Basin within the North Anatolian Fault Zone, NATO ARW “Rifted Ocean-Contint Boundaries”, Mallorca (İspanya).

Çifçi, G., Ergün, M. and Nicolich, R., 1994, Near Vertical Seismic Reflection-Refraction Studies in the Serre Mountains-Calabria(S.Italy); European Geophysical Society, XIX General Assembly, Grenoble, 25-29 April 1994;

 

ERGÜN, M., 1994, Evolution of The Basins In The Northeastern Mediterranean, NATO ARW “Rifted Ocean-Contint Boundaries”, Mallorca (İspanya).

 

ŞALK, M., ALTINER, Y., ERGÜN, M., 1994, Geodynamical Studies In Western Turkey Using GPS Sattellite Geodesy, Annales Geophysicae, s.12, 180.

 

ERGÜN, M., 1994, Tectonic Evolution Of The Eastern Mediterranean, Annales Geophysicae. G.R.

 

Günay ÇİFÇİ, R. NICCOLICH, Mustafa ERGÜN, 1994, Near Vertical Seismic Reflection-Refraction Studies In The Serre Mountains, Annales Geophysicae

 

ERGÜN, M., SAVAŞCIN, M.Y., 1994, Structural Trend of Kırka-Afyon, Isparta Volcanics and Southward Continuatio to the Mediterranean, International Volcanogical Congress, Ankara (Turkey).

 

ÇİFÇİ, M, ERGÜN, M., NICCOLICH, R, 1994, Ray Tracing In Deep Seismic Sounding, International School Of Earth Geophysics, Erice, Sicily-Italy.

 

ERGÜN, M., 1995, Cyprus back-arc basins in the Northeastern Mediterranean Sea, Rapp. Comm. Int. Medit., 34, p.101

 

AKGÜN, M. and ERGÜN, M., 1995, Structure of İzmit Bay (the Eastern Marmara Sea), Rapp. Comm. Int. Medit., 34, p.95.

 

Çifçi, G., Oral, E. and Ergün, M., 1995, Structure of the Antalya Basin Evaluated from the Geophysical Data; The First International Geophysical Congress of Kazakhstan, Almaty-Kazakhstan, 15-19 May 1995.

 

SARI, C., ERGÜN,M., DRAHOR, M.G., 1995, Interpretation and the results of the Black Sea magnetic anomalies, 1st International Geophysical Congress of Kazakhstan, 15-19 Mayıs 1995, Almaty, 82.

 

ÇİFÇİ, G., ORAL, E.Z., ERGÜN, M., 1995, Structure of Antalya Basin evaluated from the geophysical data, 1st International Geophysical Congress of Kazakhstan, 15-19 Mayıs 1995, Almaty, 9.

 

IVANOV, M., VAN WEERING, T, WOODSIDE, J.M., ERGÜN, M., 1995, Geophysical evidence of hydrocarbon potantial in the Black Sea Basin, 1st International Geophysical Congress of Kazakhstan, 15-19 Mayıs 1995, Almaty, s. 7.

 

ERGÜN, M., 1995, Structure of back-arc basins of Cyprus, NE Mediterranean, ILP Workshop on dynamics of lithosphere convergence, 16-19 Eylül 1995, Miyagi, Japan, 38.

 

ERGÜN, M., 1995, Cyprus back-arc basins in the Northeastern Mediterranean Sea, International commission for scientific exploration of Mediterranean, Rapp. comm. int. medit., 34,27-31 Mart 1995, Malta, s.101.

 

Oral, E.O., Ergün, M.  Çifçi, G., 1996, Structure of the Anaximander Mountains and Adjacent Areas; First Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens-Greece, September 23-27, 1996;

 

ÇİFÇİ, G., WOODSIDE, J.M., ERGÜN, M., ORAL, E.Z., 1996, Morphology and Structure of the Anaximander Mountains with the Wide Angle Side Scan Sonar and Multibeam Sonar Investigations, First Congress of the Balkan Geophysical Society, 23-27, September 1996, Athens - Greece, p:173.

 

ORAL, E.Z., ERGÜN, M., ÇİFÇİ, G., 996, Structure of the Anaximander Mountains and Adjacent Areas, First Congress of the Balkan Geophysical Society 23-27 September 1996, Athens-Greece, p:380.

 

ERGÜN, M., ÖZEL, E., 1996, Structural Relationship Between the Sea of Marmara Basin and the North Anatolian Fault Zone, Sedimentary Basins of the Mediterranean and Black Seas, UNESCO - IOC ESF Fourth Post-Cruise, Moscow-Russia, 29 Þubat - 4 Þubat 1996, p:14.

 

IVANOV. M., Van WEERING, T., WOODSIDE, J.M., ERGÜN, M., 1996, Geophysical Evidence of Hydrocarbon Potential in the Black Sea, Second International Symposium on the Petroleum Geology and Petroleum of the Black Sea, 22- 24 September 1996, Þile, Ýstanbul, Turkey, p:18.

 

ERGÜN, M., SARI, C., ÖZEL, E, 1996, Interpretation and Results of the Black Sea Magnetic Anomalies, Second International Symposium on the Petroleum Geology and Petroleum Potential of the  Black Sea, 22-24 September 1996, Þile, Ýstanbul, Turkey, p:20.

 

ÖZEE.L, SARI, C., ERGÜN, M., 1996, Three Dimensional Inversion of the Magnetic Anomalies of Marmara Sea Basin, First Congress of the Balkan Geophysical Society 23-27,September 1996, Athens Greece, s.130.

 

ŞALK, M., ERGÜN, M., 1996, Geodynamics of Western Turkey, Geophysical and GPS (Global Positioning System) Data, First Congress of the Balkan Geophysical Society , 23-27 September 1996, Athens, Greece, s.173.

 

ÇİFÇİ, G., KROLOV, O.V., ERGÜN, M., 1997, Investigation Of The Sorokhin Trough (SE Crimea) With The High Resolution Seismics And Sonar Data, ÇİFÇİ, G.,

KRILOV, O.V. and ERGÜN, M., International Geopysical Conference and Exhibition, İstanbul., p:244

 

ERGÜN, M., SARI, C., ÖZEL, E., 1997, General Remarks About The Structure Of The Black Sea from The Reinterpretation Of Geophysical Data., İnternational Geophysical Conference And Exhibition, İstanbul.

 

ERGÜN, M., SARI, C., ÖZEL, E., 1997, General Remarks About the Structure of the Black Sea From the Reinterpretation Of Geophysical Data, SEG, International Geophysical Conference And Exposition, İstanbul,Turkey, July 7-10,1997, s.240.

 

ŞALK, M., ERGÜN, M., 1997, ‘ MAGSAT Magnetic Data Of Turkey And Its Interpretation’, International Geophysical Conference And Exposition, Istanbul -97, Technical Program Abstracts, s.104.

 

Çifçi, G., Krylov, O. and Ergün, M., 1997, Investigations of the Sorokhin Trough (Southeast Crimea) with the High Resolution Seismics and Sonar Data; Istanbul ''97, International Geophysical Conference&Exposition, July 7-10, 1997, Istanbul, Turkey.

 

Çifçi, G., Krylov, O. and Ergün, M., 1998,  Sonar and Seismic Investigations in the Sorokhin Trough (Se Crimea, Black Sea), European Geophysical Society XXIII General Assembly, Nice, France 20-24 April 1998.

 

Çifçi, G., Krylov, O. and Ergün, M., 1998, ,   The Recent Structure and Mud Diapirs of the South-East of Crimea''s Continental Margin, European Geophysical Society XXIII General Assembly, Nice, France 20-24 April 1998.

 

ÇİFÇİ, G. ve ERGÜN, M., 1998, Karadeniz çamur volkanları araştırmaları, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, İstanbul, Mayıs, 1998

 

ERGÜN, M., WOODSIDE, J. M. ve ORAL, E. Z., 1998, Karadeniz çamur volkanları araştırmaları, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, İstanbul, Mayıs, 1998

 

ŞALK, M., ALTINER, Y. and ERGÜN, M., 1999, Geodynamics of Western Turkey and Implications, International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, 18-22 October 1999, Nicosia, North Cyprus, pp 148.

 

ERGÜN, M. and ORAL, E.Z., 1999, Some remarks about the General tectonic framework of the Eastern Mediterranean, International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, 18-22 October 1999, Nicosia, North Cyprus, pp 187.

 

ÇİFÇİ, G., ERGÜN, M. and DONURUR, D., 2000, Gas-hydrate accummulations in the Black Sea, TURKIOG-2000 Technical Abstracts, 11-15.

 

ERGÜN, M. and ORAL, E.Z., 2000, Sonar geophysical investigations of the Anaximander Mountains (Eastern Mediterranean), TURKIOG-2000 Technical Abstracts, 58-62.

 

COŞKUN, S. and ERGÜN, M., 2000, The tectonic setting of the Black Sea according to the geophysical data, TURKIOG-2000 Technical Abstracts, 63-69.

 

ERGÜN, M., CİFCİ, G. and DONDURUR, D., 2001, Gas-saturated sediment accumulations in the Black Sea and their sonar investigations, EUG XI, Strasbourg (FTANCE), 59-60.

 

ERGÜN, M., CİFCİ, G. and DONDURUR, D., 2001, Gas-saturated sediment accumulations in the Black Sea and their sonar investigations, EUG XI, Strasbourg (FRANCE), 59-60.

 

ERGÜN, M., 2001, Gas saturated sediment accumulations in the Black Sea, ESF Exploratory Workshop in Life and Environmental Sciences (Natural hydrocarbon seeps, global tectonics and greenhouse gas emissions), Delft (the Netherlands), pp31.

 

ÇİFÇİ, G., DONDURUR, D. and ERGÜN, M., 2002, Comparative characteristics of the Russian and Turkish near shore areas in the Eastern Black Sea, Geosphere/Biosphere Coupling Processes, Fluid Escape Structures and Tectonics at Continental Margins and Ocean Ridges (TTR11 Post Cruise Meeting and International Conference, 30 Jan.-2 Feb., 2002), p 9-10.

 

ERGÜN, M., 2002, Recent sedimentation processes and effects in the Black Sea, Geosphere/Biosphere Coupling Processes, Fluid Escape Structures and Tectonics at Continental Margins and Ocean Ridges (TTR11 Post Cruise Meeting and International Conference, 30 Jan.-2 Feb., 2002), p 87-88.

 

DONDURUR, D., ERGÜN, M. and ÇİFÇİ, G., 2002, Gas saturated sediment accumulations in the Black Sea, 2nd Int. Con. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea (Ankara), p 99.

 

ÇİFÇİ, G., DONDURUR, D. and ERGÜN, M., 2002, Characteristics of the canyon systems in the Russian and Turkish slopes of the eastern Mediterranean, 2nd Int. Con. Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea (Ankara), p 99.

 

 

 

 

Son Güncelleme: 19 Kasım 2009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi